• Rynek dzieł sztuki. Podejście inwestycyjne i behawioralne

Rynek dzieł sztuki. Podejście inwestycyjne i behawioralne

 • Autor: Łukasz Sawicki Krzysztof Borowski
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-724-7
 • Data wydania: 2018
 • Liczba stron/format: 171/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 45.00 zł

  40.50 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 40.50 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Monografia jest rozprawą przekrojową i multidyscyplinarną. Z jednej strony, dotyczy ona rynku dzieł sztuki jako przykładu rynku efemerycznego dobra unikatowego, które wymyka się zasadom ekonomii neoklasycznej i teorii użyteczności von Neumanna-Morgensterna. Z drugiej, koncentruje się na typowo neoklasycznych parametrach inwestycyjnych: stopy zwrotu, wskaźników korelacji i efektywności rynkowej. Trzecią dziedziną włączoną do dyskursu jest ekonomia behawioralna, której zadaniem jest wytłumaczenie powtarzalnych i systematycznych nieefektywności rynku dzieł sztuki, związanych z nieracjonalnym zachowaniem uczestników rynku, kiedy to emocje łączą się z próbami przeprowadzania racjonalnych inwestycji.

Rynek dzieł sztuki cieszy się obecnie ogromnym zainteresowaniem ekonomistów i inwestorów. Może to prowadzić do wystąpienia określonych zagrożeń. Jednym z nich jest zaliczenie w ogólnej świadomości dóbr unikatowych (a razem z nimi i dzieł sztuki) do kategorii produktów sensu stricto inwestycyjnych. Jako takowe byłyby tylko kolejną klasą aktywów, Podobnie jak akcje, obligacje czy jednostki funduszy inwestycyjnych. Celem tej monografii jest wykazanie, iż takie rozumowanie niesie ze sobą ryzyko popełnienia błędu.

Spis treści:

Wstęp

Rozdział 1. Dobra unikatowe


1.1. Dobra unikatowe
1.2. Dobra unikatowe jako dobra kultury
1.3. Podsumowanie

Rozdział 2. Ekonomiczna analiza rynku dzieł sztuki jako platformy wymiany dóbr unikatowych

2.1. Rynek dzieł sztuki – definicja
2.2. Rozwój rynku dzieł sztuki
2.3. Bańka spekulacyjna lat 80. XX w. i czasy współczesne
2.4. Powstanie i rozwój rynku sztuki w Polsce
2.5. Rynek dzieł sztuki jako przemysł sztuki
2.6. Struktura rynku dzieł sztuki
2.6.1. Rynek pierwotny
2.6.2. Rynek wtórny
2.7. Przenikanie się rynku pierwotnego i wtórnego
2.8. Struktura popytu i podaży na rynku dzieł sztuki
2.8.1. Podaż pierwotna
2.8.2. Popyt pierwotny
2.8.3. Podaż wtórna
2.8.4. Popyt na rynku wtórnym
2.9. Główne segmenty rynku dzieł sztuki
2.10. Specyficzne czynniki ryzyka rynku dzieł sztuki
2.11. Podsumowanie

Rozdział 3. Podejście inwestycyjne do rynku sztuki


3.1. Zagadnienie wiarygodności i dostępności istniejących danych statystycznych
3.1.1. Brak danych dotyczących całości rynku dzieł sztuki
3.1.2. Występowanie systemu cen rezerwowych
3.1.3. Występowanie gwarancji sprzedaży
3.1.4. Stosowanie tzw. cen warunkowych
3.1.5. Pojawianie się transakcji niezrealizowanych
3.1.6. Stosowanie zabiegów tzw. rozkręcania licytacji i sztucznych zleceń
3.1.7. Występowanie zjawiska tzw. obiektów spalonych
3.2. Korelacja stóp zwrotu z inwestycji w dzieła sztuki ze stopami zwrotu z instrumentów finansowych
3.3. Uwagi dotyczące możliwości stosowania CAPM na rynku dzieł sztuki
3.4. Badania stóp zwrotu z inwestycji w dzieła sztuki
3.4.1. Model RSR
3.4.2. Modelowanie hedoniczne
3.4.3. Podsumowanie metod RSR i hedonicznej
3.5. Analiza badań ekonometrycznych  rynku dzieł sztuki
3.6. Komentarz do ekonometrycznych badań rynku dzieł sztuki
3.7. Fundusze dzieł sztuki (art funds)
3.8. Podsumowanie

Rozdział 4. Efektywność rynku dzieł sztuki

4.1. Model efektywności rynku E. Famy
4.2. Indeksy rynku dzieł sztuki
4.3. Opis danych wykorzystanych w modelu
4.4. Metodologia badań
4.5. Wyniki badań
4.6. Przyczyny niskiej efektywności rynku dzieł sztuki – asymetria informacji i sygnały
4.7. Arbitrażowa efektywność rynku i inne modele  behawioralne
4.8. Podsumowanie

Rozdział 5. Podejście klasyczne i behawioralne do waluacji dóbr unikatowych na przykładzie rynku dzieł sztuki


5.1. Pojęcie wartości
5.2. Nośnik kultury
5.3. Rewolucja marginalistyczna. Klasyczna teoria wartości
5.4. Podejście behawioralne
5.5. Rynek dzieł sztuki jako rynek behawioralny
5.6. Podsumowanie

Zakończenie
Bibliografia

Łukasz Sawicki

Książki tego autora

Krzysztof Borowski
dr hab. prof. SGH. Ukończył Wydział Fizyki UW (nagroda Dziekana za najlepszą pracę magisterską na Wydziale Fizyki) oraz Finanse i Bankowość, a także zarządzanie i marketing w Szkole Głównej Handlowej. W 2002 r. uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych, a w 2012 r. stopień doktora habilitowanego w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej. Na stanowisku profesora nadzwyczajnego SGH jest zatrudniony od maja 2012 r. Od kilkunastu lat jest związany z rynkiem kapitałowym, na którym pracował jak makler i doradca inwestycyjny. Zdobył bogate doświadczenie zawodowe zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym. Oprócz analiz fundamentalnych jest autorem ponad 12 tys. analiz technicznych dostępnych w internecie. Członek Komitetu Indeksów Giełdowych i Komitetu ds. Instrumentów Udziałowych przy GPW. W 2013 r. otrzymał tytuł najlepszego analityka technicznego za 2012 r. przyznany przez Gazetę Giełdy Parkiet. W 2012 r. został nagrodzony przez Komitet Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk za wybitne osiągnięcia w dziedzinie finansów. Trzykrotnie uplasował się w rankingu TOP 10 najlepszych wykładowców SGH. Jest wykładowcą Szkoły Giełdowej (GPW Instytut Rynku Kapitałowego), specjalistycznych szkoleń organizowanych przez Gazetę Giełdy Parkiet, a także studiów doktoranckich i podyplomowych na SGH. Autor ok. 90 publikacji z zakresu bankowości i finansów, członek Polskiego Stowarzyszenia Finansów i Bankowości.

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Sztuka inwestowania w sztukę

43.20 zł 48.00 zł Cena netto: 41.14 zł

Obrazy na rynku finansowym. Analiza...

72.00 zł 80.00 zł Cena netto: 68.57 zł

Najczęściej kupowane