Obowiązek informacyjny RODO


Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) z dn. 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO).

Uprzejmie informujemy, iż Difin Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-768 ), ul. Kostrzewskiego 1, przetwarza Państwa dane osobowe: imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu. Dane te były pozyskane w związku z zakupami w naszym sklepie internetowy www.difin.pl 

W świetle powyższego pragniemy poinformować, że:

1.  Administratorem Państwa danych osobowych jest Difin Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-768), ul. Kostrzewskiego 1, NIP 526 020 70 48, Regon 010511170 

2.  Difin Sp. z o.o. wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Kostrzewskiego 1, 00-768 Warszawa lub email: daneosobowe@difin.pl

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora zgodnie z celem przez czas niezbędny do prowadzenia działalności zgodnie z przepisami prawa, uwzględniając ich archiwizację (do czasu odwołania zgody) jeśli inne przepisy tego nie wykluczają (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Art. 6 "Zgodność przetwarzania z prawem"). Dane będą wykorzystywane do wysyłania Państwu newslettera o nowościach (jeśli wyrazili Państwo taką zgodę), udostępniania materiałów dodatkowych oraz realizacji zamówionych przez Państwa książek w naszej księgarni internetowej na stronie www.difin.pl (min. fakturowanie, umieszczenie danych w systemie bankowym w celu realizacji płatności).

4. Informujemy, że Państwa dane osobowe nie będą przekazywane firmom zewnętrznym, nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie są profilowane.

5. Informujemy, również, że mają Państwo prawo do żądania od Difin Sp. z o.o.  dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody poprzez wysłanie e-maila na adres prenumerata@difin.pl z wpisanym w tytule słowem WYPISZ lub przesłanie wiadomości pocztą tradycyjną na adres firmy. Wolę cofnięcia zgody można wyrazić w dowolny sposób, jedynym warunkiem jest, aby dotarła ona do naszej wiadomości.

6.  Mogą Państwo kierować skargi na przetwarzanie danych osobowych przez Difin Sp. z o.o. do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Chcielibyśmy jednak zaznaczyć, że wkrótce właściwym organem nadzorczym w tej kwestii może być Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Informujemy również, że Difin Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.