Ebooki

Systematyczny przegląd literatury w naukach o zarządzaniu i jakości. Zastosowania, przykłady

Systematyczny przegląd literatury w...

Systematyczny przegląd literatury w naukach o zarządzaniu i jakości. Z...

   Pobierz plikW książce została poruszona tematyka SPL w odniesieniu do nauk o zarządzaniu. W poszczególnych rozdziałach zaprezentowano różne spojrzenia na przeglądy literaturowe odnoszące się do takich obszarów jak: rynek odzieży używanej, komunikacja marketingowa w kształtowaniu wizerunku muzeów, aktywność społeczna osób starszych w miastach, rynek żywności czy elementy składowe modeli biznesowych przedsiębiorstw. Różnorodność poruszanych tematów może stanowić  inspirację dla c..

0.00 zł Cena netto: 0.00 zł

Profilaktyka zachowań patologicznych wśród młodzieży

Profilaktyka zachowań patologicznyc...

Profilaktyka zachowań patologicznych wśród młodzieży

   Pobierz plikKsiążka podejmuje ważną i aktualną problematykę patologii występujących w środowisku szkolnym i młodzieżowym. Poszczególni autorzy w opracowanych przez siebie rozdziałach prezentują wybrane patologie występujące wśród nieletnich oraz wskazują metody przeciwdziałania im. Bez wątpienia atrybutem monografii jest jej interdyscyplinarny charakter. Prezentowane treści poszczególnych rozdziałów poruszają nowe zjawiska destrukcyjne wymierzone w nieletnich postrzegane z perspekty..

0.00 zł Cena netto: 0.00 zł

Komunikacja społeczna w poszukiwaniu nowej jakości pedagogicznej w edukacji i sporcie

Komunikacja społeczna w poszukiwani...

Komunikacja społeczna w poszukiwaniu nowej jakości pedagogicznej w edu...

   Pobierz plikEdukacja wiąże się z procesem wzmacniania człowieka we wszystkich płaszczyznach i fazach jego życia. Wspomaganie rozwoju wychowanka w każdym wymiarze, od fizycznego po duchowy, służyć ma temu, aby lepiej rozumiał samego siebie, innych ludzi i otaczającą rzeczywistość. Należy zauważyć, że proces edukacji, czyli nauczania, uczenia i wychowania, prowadzi do wieloaspektowego wzrastania i rozwoju człowieka wówczas, gdy staje się procesem jego integracji wokół wartości, które ..

0.00 zł Cena netto: 0.00 zł

Podstawy biznesu: zarządzania i finansów dla nauczycieli

Podstawy biznesu: zarządzania i fin...

Podstawy biznesu: zarządzania i finansów dla nauczycieli

   Pobierz plikPodstawy prowadzenia biznesu powinny być w kręgu zainteresowania wszystkich, a zwłaszcza osób które wybrały taką ścieżkę zarabiania na życie oraz osób młodych, aby mogły podjąć świadomą decyzję w kwestii swojej przyszłości zawodowej. Wiedza z zakresu ekonomii i finansów jest w zasadzie przydatna każdemu, chociażby w aspekcie zarządzania własnym budżetem i korzystania z oferty banków. Równie istotna jest wiedza i pasja osób uczących młodzież podstaw biznesu: zarządzania i..

0.00 zł Cena netto: 0.00 zł

Mała książeczka o współpracy

Mała książeczka o współpracy

Mała książeczka o współpracy

Jacek Wasilewski, Victor Wekselberg

Każdy czasem słyszy w zwykłych rozmowach, biznesie czy mediach, że trudno współpracować. Gdy robimy coś razem, to często nazywamy to współpracą. Powstaje pytanie, czy jest to po prostu robienie czegoś razem, czy też dużo bardziej skomplikowane zjawisko społeczne. Niestety, dla dobrej współpracy trzeba rozumieć współpracę w tym drugim znaczeniu. Skomplikowane, bo wystarczy zadać komuś pytanie: co to jest współpraca? No właśnie, czytelniku, proponujemy, abyś w tym momencie zadał takie pytan..

36.00 zł Cena netto: 36.00 zł

Modele biznesu oparte na cyfrowych platformach technologicznych

Modele biznesu oparte na cyfrowych ...

Modele biznesu oparte na cyfrowych platformach technologicznych

Głównym celem monografii jest zbadanie wpływu, jaki wywierają cyfrowe platformy technologiczne na zmiany w modelach biznesu. Autor dokonał identyfikacji krytycznych czynników sukcesu wdrażania i wykorzystywania takich platform, w tym także barier, które mogą odnosić się na przykład do braku odpowiedniej wiedzy odnośnie cyfrowych platform technologicznych czy niemożności zdobycia wystarczających środków finansowych. Pobierz plikAnglojęzyczne wydanie książki ukazało się nakładem wydawnictwa Rout..

0.00 zł Cena netto: 0.00 zł

Crowdfunding. Research & Practice (R)

Crowdfunding. Research & Practi...

Crowdfunding. Research & Practice (R)

The advent of crowdfunding is linked to the changes that transpired in the economy after 2008 triggered by the financial crisis and the very rapid progress in the digitalization of the economy across the globe. The financial crisis compelled businesses to look for new methods of funding, and digitalization and the development of the internet created an opportunity to source funding from the community (natural persons and businesses) formed by the crowdfunding platforms in operati..

60.00 zł Cena netto: 57.14 zł

Wybrane problemy nauk społecznych

Wybrane problemy nauk społecznych

Wybrane problemy nauk społecznych

Pobierz plikKsiążka dotyczy wybranych, multidyscyplinarnych problemów nauk społecznych i humanistycznych. Autorzy, pracownicy naukowi UKSW w Warszawie podejmują w nim różnorakie analizy badawcze, co dowodzi szerokiego aspektu nauk społecznych i humanistycznych i roli tych nauk w świetle wyzwań współczesności. Zawarte artykuły dotyczą w absolutnej większości dyscypliny nauk prawnych, względnie poruszono w nich problemy interdyscyplinarne, w określonym zakresie również właściwe obszarowi badań nau..

0.00 zł Cena netto: 0.00 zł

Na dobry początek. Zbiór piosenek i zabaw muzyczno-ruchowych dla dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym. Elektroniczna wersja płyty CD

Na dobry początek. Zbiór piosenek i...

Na dobry początek. Zbiór piosenek i zabaw muzyczno-ruchowych dla dziec...

Album jest elektronicznym plikiem (mp3) płyty CD, dołączonej do książki pt. "Na dobry początek. Zbiór piosenek i zabaw muzyczno-ruchowych dla dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym". Prezentowany album (mp3) to wokalna propozycja 27 autorskich piosenek w pełnych aranżacjach instrumentalnych oraz nagrania motywów tonalnych i rytmicznych przeznaczonych (zgodnie z teorią uczenia się muzyki Edwina E. Gordona) do słuchania i imitowania przez dzieci. Motywy (tonalne i rytmiczne) zostały ..

50.00 zł Cena netto: 40.65 zł

Na dobry początek. Zbiór piosenek i zabaw muzyczno-ruchowych dla dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym. Aranże

Na dobry początek. Zbiór piosenek i...

Na dobry początek. Zbiór piosenek i zabaw muzyczno-ruchowych dla dziec...

Aranże to instrumentalne wersje 27 autorskich piosenek z książki pt. Na dobry początek. Zbiór piosenek i zabaw muzyczno-ruchowych dla dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym wraz z gotowymi nagraniami motywów tonalnych wraz z gotowymi nagraniami motywów tonalnych i rytmicznych do słuchania i imitowania przez dzieci. Materiał służy rozwijaniu słownika muzycznego dzieci oraz umożliwia wykorzystanie piosenek podczas zajęć muzycznych, uroczystości i innych zajęć lekcyjnych, pozalekcyjny..

50.00 zł Cena netto: 40.65 zł

Na dobry początek. Zbiór piosenek i zabaw muzyczno-ruchowych dla dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym. Śpiewanki i rytmiczanki

Na dobry początek. Zbiór piosenek i...

Na dobry początek. Zbiór piosenek i zabaw muzyczno-ruchowych dla dziec...

Śpiewanki i rytmiczanki to gotowe nagrania 10 śpiewanek (krótkich form melodycznych bez słów na różnych skalach i metrum) i 10 rytmiczanek (krótkich form rytmicznych, opartych na różnym metrum i sylabie neutralnej) autorstwa Macieja Kołodziejskiego, do których nuty zawarte są w książce pt. Na dobry początek. Zbiór piosenek i zabaw muzyczno-ruchowych dla dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym. Stosowanie tych form przyczynia się do pogłębienia słownika muzycznego dzieci i rozwijania..

19.00 zł Cena netto: 15.45 zł

CORRUPTION-RELATED OFFENSES: ADMINISTRATIVE LEGAL  ПРАВОПОРУШЕННЯ, ПОВ’ЯЗАНІ З КОРУПЦІЄЮ:  АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ПРОТИДІЇ

CORRUPTION-RELATED OFFENSES: ADMINI...

CORRUPTION-RELATED OFFENSES: ADMINISTRATIVE LEGAL ПРАВОПОРУШЕННЯ, ПОВ...

Vasyl Franchuk, Dominika Korecka-Szukiewicz

This monograph is the first comprehensive study in Ukraine on administrative liability for corruption-related offenses. Monograph considers: concept and signs of corruption; progress of legislation on administrative liability for corruption-related offenses; regulation of liability for corruption-related offenses in legislation of foreign countries; objective features of the corpus delicti; subjective features of the corpus delicti; theoretical and applied problems of liability for corruption-re..

55.00 zł Cena netto: 55.00 zł

Customer engagement. Management practices in the consumer goods and services sector

Customer engagement. Management pra...

Customer engagement. Management practices in the consumer goods and se...

Customer engagement is a customer’s voluntary contribution of resources to a firm’s marketing function, extending beyond financial patronage. In other words, it is a customer behavioural manifestation toward the brand or firm that goes beyond transactions and results from motivational  drivers.  Customer  engagement  in  this  book  refers  to  the  engagement  of  individual customers, that is, consumer buyers, final consumers, or consumer end-users, either initiated by companies or the ..

42.00 zł Cena netto: 40.00 zł

Dziecko z dysmorfią twarzy. Badania empiryczne uwarunkowań jego percepcji u matek i nauczycieli

Dziecko z dysmorfią twarzy. Badania...

Dziecko z dysmorfią twarzy. Badania empiryczne uwarunkowań jego percep...

Książka pozwoli spojrzeć na proces rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego na podłożu genetycznym z perspektywy mało do tej pory eksplorowanej, mianowicie cech osobowych rehabilitantów i ich roli w tworzeniu optymalnych relacji z opiekunami dzieci i nimi samymi. Książka dotyka także subtelnego aspektu jakim jest wygląd twarzy dziecka rehabilitowanego. W przekonaniu autora zmieniona twarz może mieć istotny wpływ na tworzenie relacji ze specjalistami. Będą one tym lepsze, głębsze i trwalsze..

35.85 zł Cena netto: 34.15 zł

Pokazuje 1 do 15 z 195 (13 Stron)