Ebooki

Wybrane problemy nauk społecznych

Wybrane problemy nauk społecznych

Wybrane problemy nauk społecznych

E-book dotyczy wybranych, multidyscyplinarnych problemów nauk społecznych i humanistycznych. Autorzy, pracownicy naukowi UKSW w Warszawie podejmują w nim różnorakie analizy badawcze, co dowodzi szerokiego aspektu nauk społecznych i humanistycznych i roli tych nauk w świetle wyzwań współczesności. Zawarte artykuły dotyczą w absolutnej większości dyscypliny nauk prawnych, względnie poruszono w nich problemy interdyscyplinarne, w określonym zakresie również właściwe obszarowi badań nauk prawnych. T..

0.00 zł Cena netto: 0.00 zł

Na dobry początek. Zbiór piosenek i zabaw muzyczno-ruchowych dla dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym. Elektroniczna wersja płyty CD

Na dobry początek. Zbiór piosenek i...

Na dobry początek. Zbiór piosenek i zabaw muzyczno-ruchowych dla dziec...

Album jest elektronicznym plikiem (mp3) płyty CD, dołączonej do książki pt. "Na dobry początek. Zbiór piosenek i zabaw muzyczno-ruchowych dla dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym". Prezentowany album (mp3) to wokalna propozycja 27 autorskich piosenek w pełnych aranżacjach instrumentalnych oraz nagrania motywów tonalnych i rytmicznych przeznaczonych (zgodnie z teorią uczenia się muzyki Edwina E. Gordona) do słuchania i imitowania przez dzieci. Motywy (tonalne i rytmiczne) został..

50.00 zł Cena netto: 40.65 zł

Na dobry początek. Zbiór piosenek i zabaw muzyczno-ruchowych dla dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym. Aranże

Na dobry początek. Zbiór piosenek i...

Na dobry początek. Zbiór piosenek i zabaw muzyczno-ruchowych dla dziec...

Aranże to instrumentalne wersje 27 autorskich piosenek z książki pt. Na dobry początek. Zbiór piosenek i zabaw muzyczno-ruchowych dla dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym wraz z gotowymi nagraniami motywów tonalnych wraz z gotowymi nagraniami motywów tonalnych i rytmicznych do słuchania i imitowania przez dzieci. Materiał służy rozwijaniu słownika muzycznego dzieci oraz umożliwia wykorzystanie piosenek podczas zajęć muzycznych, uroczystości i innych zajęć lekcyjnych, pozalekcyjny..

50.00 zł Cena netto: 40.65 zł

Na dobry początek. Zbiór piosenek i zabaw muzyczno-ruchowych dla dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym. Śpiewanki i rytmiczanki

Na dobry początek. Zbiór piosenek i...

Na dobry początek. Zbiór piosenek i zabaw muzyczno-ruchowych dla dziec...

Śpiewanki i rytmiczanki to gotowe nagrania 10 śpiewanek (krótkich form melodycznych bez słów na różnych skalach i metrum) i 10 rytmiczanek (krótkich form rytmicznych, opartych na różnym metrum i sylabie neutralnej) autorstwa Macieja Kołodziejskiego, do których nuty zawarte są w książce pt. Na dobry początek. Zbiór piosenek i zabaw muzyczno-ruchowych dla dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym. Stosowanie tych form przyczynia się do pogłębienia słownika muzycznego dzieci i rozwijania..

19.00 zł Cena netto: 15.45 zł

CORRUPTION-RELATED OFFENSES: ADMINISTRATIVE LEGAL  ПРАВОПОРУШЕННЯ, ПОВ’ЯЗАНІ З КОРУПЦІЄЮ:  АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ПРОТИДІЇ

CORRUPTION-RELATED OFFENSES: ADMINI...

CORRUPTION-RELATED OFFENSES: ADMINISTRATIVE LEGAL ПРАВОПОРУШЕННЯ, ПОВ...

Vasyl Franchuk, Dominika Korecka-Szukiewicz

This monograph is the first comprehensive study in Ukraine on administrative liability for corruption-related offenses. Monograph considers: concept and signs of corruption; progress of legislation on administrative liability for corruption-related offenses; regulation of liability for corruption-related offenses in legislation of foreign countries; objective features of the corpus delicti; subjective features of the corpus delicti; theoretical and applied problems of liability for corruption-re..

55.00 zł Cena netto: 55.00 zł

Customer engagement. Management practices in the consumer goods and services sector

Customer engagement. Management pra...

Customer engagement. Management practices in the consumer goods and se...

Customer engagement is a customer’s voluntary contribution of resources to a firm’s marketing function, extending beyond financial patronage. In other words, it is a customer behavioural manifestation toward the brand or firm that goes beyond transactions and results from motivational  drivers.  Customer  engagement  in  this  book  refers  to  the  engagement  of  individual customers, that is, consumer buyers, final consumers, or consumer end-users, either initiated by companies or the ..

42.00 zł Cena netto: 40.00 zł

Dziecko z dysmorfią twarzy. Badania empiryczne uwarunkowań jego percepcji u matek i nauczycieli

Dziecko z dysmorfią twarzy. Badania...

Dziecko z dysmorfią twarzy. Badania empiryczne uwarunkowań jego percep...

Książka pozwoli spojrzeć na proces rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego na podłożu genetycznym z perspektywy mało do tej pory eksplorowanej, mianowicie cech osobowych rehabilitantów i ich roli w tworzeniu optymalnych relacji z opiekunami dzieci i nimi samymi. Książka dotyka także subtelnego aspektu jakim jest wygląd twarzy dziecka rehabilitowanego. W przekonaniu autora zmieniona twarz może mieć istotny wpływ na tworzenie relacji ze specjalistami. Będą one tym lepsze, głębsze i trwalsze..

35.85 zł Cena netto: 34.15 zł

Kobiety przestworzy. Refleksyjność biograficzna kobiet służących w Siłach Powietrznych Polski i Wielkiej Brytanii

Kobiety przestworzy. Refleksyjność ...

Kobiety przestworzy. Refleksyjność biograficzna kobiet służących w Sił...

Książka opisuje świat trudno dostępnej grupy kobiet służących w wojsku, odkrywa mało dotąd zbadane aspekty fascynującego świata lotnictwa wojskowego. Skierowana jest do osób zainteresowanych historycznie i społecznie rosnącym udziałem kobiet w zawodach zdominowanych przez mężczyzn oraz do tych, którym bliska jest tematyka równouprawnienia czy czynnik ludzki w nowoczesnym lotnictwie wojskowym. Książka jest przewodnikiem po głębokich przeżyciach i refleksjach niezwykłych kobiet oddanych słu..

29.02 zł Cena netto: 27.64 zł

Internacjonalizacja, innowacyjność i usieciowienie przedsiębiorstw. Podejście holistyczne

Internacjonalizacja, innowacyjność ...

Internacjonalizacja, innowacyjność i usieciowienie przedsiębiorstw. Po...

Monografia poświęcona jest analizie powiązań między internacjonalizacją, usieciowieniem i innowacyjnością przedsiębiorstw i zawiera wyniki badań empirycznych prowadzonych w ramach projektu indywidualnego finansowanego przez NCN. Zawiera pogłębioną analizę podstawowych pojęć i podejść teoretycznych do kluczowych zagadnień oraz przegląd literatury obejmującej wyniki badań nad tymi powiązaniami. Bazę literaturową stanowią w 85 proc. pozycje anglojęzyczne, głownie z wiodących czasopism podejm..

35.00 zł Cena netto: 33.33 zł

Dziecko z zespołem Aspergera

Dziecko z zespołem Aspergera

Dziecko z zespołem Aspergera

Poradnik dla osób pracujących z dzieckiem z zespołem Aspergera, zawierający kluczowe informacje związane z procesem diagnozy, terapii oraz wsparcia w środowisku przedszkolnym i szkolnym. Od Autorki: Książka, która powstała jest wypadkową wiedzy zawartej w coraz większej ilości literatury dostępnej na rynku oraz codziennych doświadczeń osobistych i zawodowych. Starałam się przytoczyć w niej przykłady sytuacji, osób i doświadczeń, z którymi zmierzamy się każdego dnia jako specjaliści, terap..

27.32 zł Cena netto: 26.02 zł

Rozmieszczenie funkcji organicznych w strukturze wieloczłonowego podmiotu gospodarczego

Rozmieszczenie funkcji organicznych...

Rozmieszczenie funkcji organicznych w strukturze wieloczłonowego podmi...

Głównym celem pracy jest wykazanie jakie występują tendencje w zarządzaniu dużymi przedsiębiorstwami w kontekście przemieszczanych zadań (funkcji). Czy mamy do czynienia z centralizacją czy z decentralizacją zarządzania? Autor omówił jakie są współczesne kierunki przemieszczania zadań (funkcji) i jakie rodzą one konsekwencje dla całego przedsiębiorstwa w kontekście pracowników, struktury organizacyjnej, itd...

41.90 zł Cena netto: 41.90 zł

Konfiguracje organizacyjne akademickich przedsiębiorstw odpryskowych

Konfiguracje organizacyjne akademic...

Konfiguracje organizacyjne akademickich przedsiębiorstw odpryskowych

Książka jest pionierską w Polsce pracą, wykorzystującą podejście konfiguracyjne do badania akademickich przedsiębiorstw odpryskowych w powiązaniu z efektywnością ich funkcjonowania. Na podstawie szeroko zakrojonej krytycznej analizy najnowszej literatury przedmiotu dokonano udanej konceptualizacji i operacjonalizacji wiodących konstruktów tworzących konfiguracje organizacyjne przedsiębiorstw typu spin-off...

57.20 zł Cena netto: 54.47 zł

Od akceptacji do kontestacji. Moralność katolicka w krytycznym ujęciu i ocenie młodzieży polskiej

Od akceptacji do kontestacji. Moral...

Od akceptacji do kontestacji. Moralność katolicka w krytycznym ujęciu ...

Krytyczne nastawienie młodzieży polskiej do zasad etycznych moralności katolickiej oraz do metod upowszechniania ich przez Kościół instytucjonalny wśród katolików świeckich było w dotychczasowych badaniach socjologicznych ukazywane rzadko i z wąskiej perspektywy. Zdecydowanie częściej prezentowano i szerzej popularyzowano wskaźniki młodzieży akceptującej w pełni i bezkrytycznie te zasady etyczne, jak i jej uległość wobec Kościoła jako dysponenta tych norm. Ta grupa młodzieży deklarowała c..

39.27 zł Cena netto: 37.40 zł

Prawne i kryminalistyczne aspekty wykorzystania technologii biometrycznej w Polsce

Prawne i kryminalistyczne aspekty w...

Prawne i kryminalistyczne aspekty wykorzystania technologii biometrycz...

Biometria służy obecnie poprawie bezpieczeństwa w sektorze publicznym (weryfikacja tożsamości na lotniskach czy w obiektach wojskowych) oraz wygodzie klientów instytucji sektora prywatnego (np. biometryczne bankomaty). Autorka omawia tematy dotyczące zarówno procedur związanych z wykorzystaniem technologii biometrycznej (procedury pobierania i przechowywania wzorców cech), jak i ukazuje kontrowersje związane z prawem do prywatności w kontekście przetwarzania tak wrażliwych danych, jakimi..

34.15 zł Cena netto: 32.52 zł

Zdolności NATO do działań ekspedycyjnych w przyszłym środowisku bezpieczeństwa międzynarodowego

Zdolności NATO do działań ekspedycy...

Zdolności NATO do działań ekspedycyjnych w przyszłym środowisku bezpie...

W książce dokonano oceny posiadanych przez NATO zdolności w aspekcie aktualnie prowadzonych operacji oraz przez pryzmat Sił NATO. Wskazano na występujące braki oraz perspektywy wyeliminowania niektórych z nich. Opisano ograniczenia w możliwościach prowadzenia działań ekspedycyjnych na podstawie wniosków wynikających z oceny dowodzenia tymi działaniami. Scharakteryzowano środowisko bezpieczeństwa, a w nim środowisko operacyjne. Dokonano oceny zdolności, jakimi mogą dysponować przyszli opon..

32.44 zł Cena netto: 30.89 zł

Pokazuje 1 do 15 z 189 (13 Stron)