Bezpieczeństwo

Wybrane operacje sił i służb specjalnych Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii

Wybrane operacje sił i służb specja...

Wybrane operacje sił i służb specjalnych Stanów Zjednoczonych i Wielki...

Autorzy przybliżają wybrane operacje służb wywiadowczych i sił specjalnych, które dotychczas nie były opisane w odrębnych publikacjach na krajowym rynku wydawniczym. W części pierwszej monografii opisano genezę powstania koncepcji wykorzystania sił specjalnych i ruchu oporu jako elementu strategii wyzwolenia Europy spod hitlerowskiej okupacji. Koncepcja ta została wprowadzona w życie w ramach operacji „Overlord”, przeprowadzonej przez połączone siły aliantów na terenie Francji w 1944 roku. Czę..

58.50 zł 65.00 zł Cena netto: 55.71 zł

Cyberprzestępczość i nowe technologie. Współczesne wyzwania nauk prawnych

Cyberprzestępczość i nowe technolog...

Cyberprzestępczość i nowe technologie. Współczesne wyzwania nauk prawn...

Publikacja stanowi rezultat wspólnej pracy autorów podjętej z inicjatywy redaktora, którego celem było zaangażowanie początkujących naukowców w proces identyfikacji oraz badania współczesnych problemów nauk prawnych związanych z cyberprzestępczością i nowymi technologiami. W znakomitej większości publikacja traktuje o zagadnieniach związanych z prawem karnym, jednakże w końcowej części dzieła nie zabrakło materii z pogranicza innych gałęzi, w szczególności prawa cywilnego. Dzieło porusza w pierw..

54.00 zł 60.00 zł Cena netto: 51.43 zł

Przestrzeń cyfrowa w ponowoczesności. Jednostka, technologia, profilaktyka

Przestrzeń cyfrowa w ponowoczesnośc...

Przestrzeń cyfrowa w ponowoczesności. Jednostka, technologia, profilak...

Książka podejmuje tematykę cyberuzależnień oraz możliwości zastosowania technologii w walce z zagrożeniami cyfrowymi, łącząc w elastyczny sposób perspektywę badawczą nauk o komunikacji społecznej i mediach, psychologii, pedagogiki oraz nauk o bezpieczeństwie. Wyjaśnia istotę, znaczenie i uwarunkowania tożsamości w erze cyfrowej: między rzeczywistością a wirtualnością oraz wykorzystanie technologii jako stymulatora niezależności i jednocześnie źródła zagrożeń dla młodego pokolenia.W monografii pr..

54.00 zł 60.00 zł Cena netto: 51.43 zł

Sprawiedliwość, wolność i subsydiarność jako komponenty bezpieczeństwa społecznego

Sprawiedliwość, wolność i subsydiar...

Sprawiedliwość, wolność i subsydiarność jako komponenty bezpieczeństwa...

Książka zawiera refleksję na temat złożonej relacji między: sprawiedliwością, wolnością i zasadą subsydiarności a bezpieczeństwem społecznym. Stanowi istotne źródło wiedzy dla wszystkich zainteresowanych zagadnieniem bezpieczeństwa społecznego oraz roli tych fundamentalnych wartości w kształtowaniu ładu społecznego w państwie...

58.50 zł 65.00 zł Cena netto: 55.71 zł

Pakiet: Taktyka rosyjskich pododdziałów rozpoznawczych

Pakiet: Taktyka rosyjskich pododdzi...

Pakiet: Taktyka rosyjskich pododdziałów rozpoznawczych

Pakiet zawiera:1. Taktyka rosyjskich pododdziałów rozpoznawczych. Wyszkolenie indywidualne i taktyka grupy rozpoznawczej. Część 12. Szkolenie taktyczne rosyjskich pododdziałów rozpoznawczych. Akrobatyka bojowa i szkolenie ogniowe. Część 2..

95.00 zł Cena netto: 90.48 zł

Zastosowanie biometrii w zautomatyzowanej kontroli granicznej jako podstawowe narzędzie bezpieczeństwa granic Unii Europejskiej

Zastosowanie biometrii w zautomatyz...

Zastosowanie biometrii w zautomatyzowanej kontroli granicznej jako pod...

W książce podjęty został temat biometrii i jej kluczowego zastosowania w obszarze bezpieczeństwa narodowego, a przede wszystkim w ramach kontroli granicznej. W dobie dynamicznego rozwoju technologii biometrycznych, które pełnią nieocenioną rolę we współczesnej ochronie granic, autor prezentuje dogłębną analizę i ocenę tej dziedziny, dając jednocześnie impuls do dalszych badań i dyskusji.W publikacji autor skupia się na analizie technologii biometrycznych, a zwłaszcza na jej dwóch głównych gałęzi..

54.00 zł 60.00 zł Cena netto: 51.43 zł

Pakiet: Europejska armia kalifatu

Pakiet: Europejska armia kalifatu

Pakiet: Europejska armia kalifatu

Pakiet zawiera:1. Europejska armia kalifatu. Tom 1. Centrum supersieci2. Europejska armia kalifatu. Tom 2. Peryferie supersieci..

96.00 zł Cena netto: 91.43 zł

Europejska armia kalifatu. Tom 2. Peryferie supersieci

Europejska armia kalifatu. Tom 2. P...

Europejska armia kalifatu. Tom 2. Peryferie supersieci

Drugi tom to kontynuacja analizy powstania i ewolucji sieci terrorystycznej Państwa Islamskiego w Europie. Starano się w nim wykazać, że istnieją tzw. węzły peryferyjne europejskiej supersieci Państwa Islamskiego, odgrywające subsydiarną (ale nie mniej ważną jak centralne) rolę. Przedmiotem zainteresowania autora jest ponadto: proces radykalizacji członków komórek terrorystycznych, ich motywacje i sposób działania. Książka jest oryginalnym głosem w dyskusji na temat sieciowości współczesnych..

47.70 zł 53.00 zł Cena netto: 45.43 zł

Pomiar jakości życia i poczucia bezpieczeństwa na poziomie lokalnym. Przykład powiatu chojnickiego

Pomiar jakości życia i poczucia bez...

Pomiar jakości życia i poczucia bezpieczeństwa na poziomie lokalnym. P...

Prezentowane opracowanie może stanowić cenny materiał analityczny dla przedstawicieli samorządu terytorialnego i polityków zaangażowanych w działalność lokalną. Z jej treścią powinni się zapoznać także przedstawiciele instytucji szeroko pojętego bezpieczeństwa. Z pewnością monografia zainteresuje także studentów i wykładowców kierunków bezpieczeństwo, którzy oprócz teorii chcą również zapoznać się z metodyką prowadzenia badań i analiz statystycznych...

58.50 zł 65.00 zł Cena netto: 55.71 zł

Niszczenie sił okrążonych

Niszczenie sił okrążonych

Niszczenie sił okrążonych

Książka jest próbą zwięzłego określenia wąskiego problemu taktycznego, jakim jest niszczenie sił okrążonych. Dotychczasowy dorobek teoretyczny głównie odnosił się do problemu wyjścia z okrążenia. Doświadczenia bojowe wskazują, że równie istotnym problemem na współczesnym polu walki jest zniszczenie przeciwnika będącego już okrążonym. Autor odwołuje się do teoretyków sztuki wojennej oraz do współcześnie obowiązujących dokumentów standaryzacji operacyjnej Sojuszu Północnoatlantyckiego. Przedst..

49.50 zł 55.00 zł Cena netto: 47.14 zł

Zamachy terrorystyczne. Istota i koncepcja reagowania

Zamachy terrorystyczne. Istota i ko...

Zamachy terrorystyczne. Istota i koncepcja reagowania

Przedmiotem badań, których wyniki zaprezentowano w niniejszej publikacji, jest organizacja reagowania na zamachy terrorystyczne w Polsce rozpatrywana w wymiarze diagnostycznym i projektowym. Ze względu na złożony charakter pola eksploracji naukowej, proces poznawczy rozpoczęto od identyfikacji zakresu i charakteru zjawiska terroryzmu oraz zamachów terrorystycznych. Dokonano szczegółowej charakterystyki zidentyfikowanych metod, form i narzędzi ataków. Efekty tych dociekań stały się fundamentem ko..

89.10 zł 99.00 zł Cena netto: 84.86 zł

Bezpieczeństwo międzynarodowe w erze strategicznej rywalizacji

Bezpieczeństwo międzynarodowe w erz...

Bezpieczeństwo międzynarodowe w erze strategicznej rywalizacji

W monografii przedstawione zostały teoretyczne i praktyczne aspekty prowadzenia rywalizacji strategicznej oraz jej implikacje dla bezpieczeństwa międzynarodowego. Określono również zależności występujące pomiędzy rywalizacją strategiczną a procesem kreowania bezpieczeństwa międzynarodowego. Wskazano na konieczność kształtowania strategii rywalizacji oraz bezpieczeństwa w oparciu o zintegrowane wykorzystanie wszystkich dostępnych instrumentów oddziaływania oraz myślenie i działanie b..

125.10 zł 139.00 zł Cena netto: 119.14 zł

Bezpieczeństwo narodowe Rzeczypospolitej Polskiej. Podstawowe założenia i uwarunkowania

Bezpieczeństwo narodowe Rzeczypospo...

Bezpieczeństwo narodowe Rzeczypospolitej Polskiej. Podstawowe założeni...

Książka jest bogatym źródłem wiedzy o bezpieczeństwie narodowym. Przedstawiono w niej szeroką wykładnię: - współczesnego postrzegania bezpieczeństwa narodowego i bezpieczeństwa państwa, - środowiska bezpieczeństwa narodowego, - zagrożeń bezpieczeństwa narodowego, - organizacji: bezpieczeństwa politycznego, militarnego, ekonomicznego, informatycznego, społecznego i ekologicznego państwa, - polityki bezpieczeństwa narodowego, - strategii bezpieczeństwa narodowego, - zarządzania bezpieczeńst..

53.10 zł 59.00 zł Cena netto: 50.57 zł

Zagrożenia kreowane przez Federację Rosyjską i ich konsekwencje dla bezpieczeństwa państw Europy Środkowo-Wschodniej

Zagrożenia kreowane przez Federację...

Zagrożenia kreowane przez Federację Rosyjską i ich konsekwencje dla be...

W monografii podjęto próbę przedstawienia całokształtu problematyki dotyczącej bezpieczeństwa wybranych państw Europy Środkowo-Wschodniej w aspekcie zagrożeń ze strony Federacji Rosyjskiej. Przyjęty w książce zakres chronologiczny obejmuje okres od czasów carskiej Rosji do współczesności. Zamiarem autorki było określenie kierunków ewolucji zagrożeń kreowanych przez Federację Rosyjską dla bezpieczeństwa państw Europy Środkowo-Wschodniej, diagnoza zagrożeń wynikających z prowadzonej wojny hybrydow..

58.50 zł 65.00 zł Cena netto: 55.71 zł

Bezpieczny człowiek w niepewnym świecie w trzeciej dekadzie XXI wieku

Bezpieczny człowiek w niepewnym świ...

Bezpieczny człowiek w niepewnym świecie w trzeciej dekadzie XXI wieku

W tytule monografii wyrażono istotę usytuowanej w niej problematyki badawczej, którą jest przede wszystkim bezpieczeństwo człowieka w relacji z niepewnością świata. To człowiek jest najważniejszym podmiotem i przedmiotem badań prezentowanych w publikacji.Pierwsza część zawiera przede wszystkim analizę wybranych publikacji, podejmujących problemy współczesnego bezpieczeństwa człowieka, uwzględniających istotę fenomenu bezpieczeństwa, teorie i paradygmaty dotyczące tej kategorii społecznej, zagroż..

54.00 zł 60.00 zł Cena netto: 51.43 zł

Pokazuje 1 do 15 z 219 (15 Stron)