Kontakt

Difin Sp. z o.o.

ul. Kostrzewskiego 1
00-768 Warszawa
Rejestr: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer 0000881309
Regon: 010511170
NIP: 526-020-70-48
Kapitał zakładowy: 500 000,00 zł opłacony w całości

Konto: Santander Bank Polska SA, nr 21 1910 1048 2262 0348 2317 0001


Prezes Zarządu

Tadeusz Bąk


Dyrektor wydawnictwa

Izabela Babul
iza.babul@difin.pl
tel. 22 851 45 61 w. 123
tel. 22 851 45 62 w. 123


Marketing/promocja

Anna Stawińska
marketing@difin.pl
tel. 22 851 45 61 w. 122
tel. 22 851 45 62 w. 122
tel. 517 650 794


Redakcja

Iwona Kuc
iwona.kuc@difin.pl
tel. 691 187 487

Maria Adamska
maria.adamska@difin.pl
tel. 600 939 880

Julia Siemińska
julia.sieminska@difin.pl
tel. 668 503 704

Barbara Miecznicka
barbara.miecznicka@difin.pl
tel. 501 523 714

Weronika Skarżyńska
weronika.skarzynska@difin.pl
tel. 501 303 078


Dział księgowości

Renata Kowalczyk
Główna księgowa
fk@difin.pl
tel. 22 851 45 61 w. 102
tel. 22 851 45 62 w. 102

Małgorzata Czerwińska
Księgowość
ksiegowosc@difin.pl
tel. 22 851 45 61 w. 116
tel. 22 851 45 62 w. 116

Anna Gierkowska
Kadry
kadry@difin.pl
tel. 22 851 45 61 w. 104
tel. 22 851 45 62 w. 104

Dział handlowy

Agata Krzywańska
handlowy1@difin.pl
tel. 22 851 45 61 w. 109
tel. 22 851 45 62 w. 109
tel. 533 329 406

Małgorzata Iłowska
handlowy@difin.pl
tel. 22 851 45 61 w. 114
tel. 22 851 45 62 w. 114
tel. 533 329 406