• Historia bankowości inwestycyjnej. Zarys

Historia bankowości inwestycyjnej. Zarys

 • Autor: Krzysztof Borowski
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-778-0
 • Data wydania: 2019
 • Liczba stron/format: 364/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 68.00 zł

  61.20 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 61.20 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Książka ukazuje proces wyłaniania się bankowości inwestycyjnej z sektora bankowego – od czasów starożytnych aż po współczesność. Zawarte zostały informacje na temat przełomowych wydarzeń, procesów które wpłynęły na funkcjonowanie bankowości inwestycyjnej w wybranych krajach świata (głównie USA, Wielka Brytania, Japonia i Polska).

Spis treści:

Wstęp

Rozdział 1. Czasy starożytne

Rozdział 2. Okres od średniowiecza do XVI wieku

Rozdział 3. Giełdy akcyjne i towarowe


3.1. Formy poprzedzające uformowanie się giełd
3.2. Giełdy akcyjne
3.2.1. Fuzje giełd w XXI w.
3.3. Giełdy na ziemiach polskich po 1817 r.
3.4. Giełdy surowców i giełda frachtowa
3.5. Krótka sprzedaż i instrumenty pochodne na rynku surowców
3.6. Indeksy i fundusze na rynku surowców
3.7. Gorączki złota i problem złota

Rozdział 4. Słynne spekulacje na rynkach finansowych

4.1. Kompania Wschodnio- i Zachodnioindyjska
4.2. Spekulacja na rynku tulipanów (1636–1637)
4.3. Kompania Missisipi (1718–1720)
4.4. Kompania Mórz Południowych
4.5. Rodzina Rothschildów i bitwa pod Waterloo

Rozdział 5. Powstanie banków inwestycyjnych

 
5.1. Narodziny banków centralnych
5.2. Historia polskiej bankowości do 1939 r.
5.3. Pierwsze banki inwestycyjne

Rozdział 6. Wiek XIX – złoty wiek finansów
 
6.1. Budowa linii kolejowych
6.1.1. Wielka Brytania
6.1.2. USA
6.2. Woja secesyjna w USA
6.3. Bankowość inwestycyjna po wojnie secesyjnej
6.3.1. Historia underwritingu
6.4. Pierwsze nowoczesne banki i dwa modele bankowości
6.4.1. Najważniejsi polscy bankierzy XIX w.
6.5. Okres grynderski
6.6. Okres rozwoju trustów w USA (1880–1910)
6.7. Zakupy dużych terenów ziemi
6.7.1. Zakup Manhattanu od Indian Canarsee (1626)
6.7.2. Zakup Luizjany (1803)
6.7.3. Kupno Alaski (1867)
6.8. Rozwój rynku walutowego

Rozdział 7. Bankowość inwestycyjna w XX w.

7.1. Regulacje prawne rynku fuzji i przejęć
7.2. Fale fuzji i przejęć w USA
7.3. Panika z 1907 r. na Wall Street i rynek po niej
7.4. Lata 20. XX w.
7.4.1. Zasada upticku
7.4.2. Opowieść o Rockefellerze i pucybucie
7.4.3. Nazwy zwierząt wykorzystywane w bankowości inwestycyjnej
7.5. Nowe porządki 1930–1935
7.6. Ustawa Glassa-Steagalla – reforma bankowości inwestycyjnej w USA i jej konsekwencje
7.7. Bankowość a rynek ubezpieczeń
7.8. Okres 1936–1954
7.9. Rynek byka 1954–1969 w USA
7.10. Rynek niedźwiedzia 1970–1981
7.10.1. Szoki naftowe
7.10.2. Spadek prowizji maklerskich w USA
7.10.3. Bank Merrill Lynch i debiut akcji banków inwestycyjnych na giełdzie
7.10.4. Chicago Board of Trade (CBOT) i instrumenty pochodne
7.10.5. Wszystkie transakcje pokazywane na tickerze i inne wydarzenia
7.10.6. Powstanie rynku euroobligacji
7.10.7. Rynek srebra – bracia Hunt
7.10.8. Papiery hipoteczne
7.10.9. Rynek floater
7.10.10. Rynek warrantów
7.10.11. Rynek papierów hybrydowych
7.11. Mergermania (1982–1997)
7.11.1. Klimat inwestycyjny
7.11.2. Zmiany sposobu rejestracji nowych emisji akcji (Shelf registration)
7.11.3. Rnek fuzji i przejęć
7.11.3.1. Fuzje i przejęcia w Wielkiej Brytanii przed krachem w 1987 r.
7.11.3.2. Rynek fuzji i przejęć w Polsce
7.11.4. Transakcje swap
7.11.5. Kontrakty na dostawę energii elektrycznej i kontrakty pogodowe
7.12. Czarny poniedziałek – 19 października 1987
7.12.1. Spadek indeksu DJIA – spojrzenie techniczne
7.12.2. Inwestycje alternatywne
7.13. Rynek obligacji śmieciowych
7.14. Upadek banku Drexel Burnham Lambert
7.15. Afera z wykorzystaniem informacji poufnych w latach 80. XX w.
7.15.1. Dennis B. Levine
7.15.2. Ivan Boesky
7.15.3. Michael Milken
7.15.4. Inne afery lat 80. XX w.
7.16. Regulacje przepisów prawa w wybranych krajach
7.16.1. Wielka Brytania
7.16.1.1. Big Bang (1986)
7.16.1.2. Japonia
7.16.1.3. Chiny

Rozdział 8. Okres 1990–2000

8.1. Krach w Japonii (1990–1992)
8.2. Załamanie kursu GBP
8.3. Afera banku Barings (Nick Leeson 1995 r.)
8.4. Naśladowcy N. Leesona
8.5. Kryzys azjatycki
8.6. Kryzys rosyjski
8.7. Zmiany w przepisach prawa
8.8. Obligacje wyemitowane przez osoby prywatne

Rozdział 9. Internetmania

9.1. Przypadek Enronu i Worldcomu
 
Rozdział 10. Analiza techniczna i fundamentalna

10.1. Ewolucja analizy technicznej
10.2. Rozwój analizy fundamentalnej

Rozdział 11. Nauka i słynni ekonomiści związani z rynkami finansowymi

11.1. Osiągnięcia naukowe dotyczące rynku finansowego
11.2. Ekonomiści związani z rynkami finansowymi

Rozdział 12. Kryzys z 2007–2008 r.

12.1. Klimat inwestycyjny
12.2. Lehman Brothers
12.3. Northern Rock
12.4. Bearn Stearns
12.5. Merrill Lynch
12.6. Goldman Sachs i Morgan Stanley

Rozdział 13. Rynek funduszy, HFT i inwestowanie etyczne

13.1. Fundusze inwestycyjne
13.2. Fundusze PE/VE
13.3. Fundusze hedgingowe
13.4. Fundusze REIT (Real Estate Investment Trust)
13.5. Produkty strukturyzowane
13.6. Inwestowanie etyczne i zielone inwestycje
13.7. Obligacje katastrofalne
13.8. ADR-y, GDR-y i inne
13.9. HFT

Rozdział 14. Rozwój nowych form finansowania: crowdfunding, rynek kryptowalut, FinTech

14.1. Crowdfunding
14.2. Kryptowaluty
14.3. FinTech

Zakończenie
Załącznik 1
Bibliografia

Krzysztof Borowski
dr hab. prof. SGH. Ukończył Wydział Fizyki UW (nagroda Dziekana za najlepszą pracę magisterską na Wydziale Fizyki) oraz Finanse i Bankowość, a także zarządzanie i marketing w Szkole Głównej Handlowej. W 2002 r. uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych, a w 2012 r. stopień doktora habilitowanego w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej. Na stanowisku profesora nadzwyczajnego SGH jest zatrudniony od maja 2012 r. Od kilkunastu lat jest związany z rynkiem kapitałowym, na którym pracował jak makler i doradca inwestycyjny. Zdobył bogate doświadczenie zawodowe zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym. Oprócz analiz fundamentalnych jest autorem ponad 12 tys. analiz technicznych dostępnych w internecie. Członek Komitetu Indeksów Giełdowych i Komitetu ds. Instrumentów Udziałowych przy GPW. W 2013 r. otrzymał tytuł najlepszego analityka technicznego za 2012 r. przyznany przez Gazetę Giełdy Parkiet. W 2012 r. został nagrodzony przez Komitet Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk za wybitne osiągnięcia w dziedzinie finansów. Trzykrotnie uplasował się w rankingu TOP 10 najlepszych wykładowców SGH. Jest wykładowcą Szkoły Giełdowej (GPW Instytut Rynku Kapitałowego), specjalistycznych szkoleń organizowanych przez Gazetę Giełdy Parkiet, a także studiów doktoranckich i podyplomowych na SGH. Autor ok. 90 publikacji z zakresu bankowości i finansów, członek Polskiego Stowarzyszenia Finansów i Bankowości.

Książki tego autora

Bibliografia
 
A timeline of the Madoff Fraud, „New York Times” 29.06.2009.
Akerlof G., Shiller R., Animal spirits, Princeton University Press, Princeton 2009.
Alexander S., Price movements in speculative markets:  trends orrandom walks, „Industrial Management Review” 2, 2, 1961.
Ames G., The globe encompassed: the age of European discovery, 1500–1700, Pearson Prentice Hall, New York 2008.
Antkiewicz S., Rynek dłużnych papierów wartościowych w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2006.
Archer S., Karim R., Islamic capital markets and products, John Wiley & Sons, Chichester 2018.
Arms R., Znaczenie wolumenu, WIG-Press, Warszawa 1997.
Baka W., Bankowość europejska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
Baker K., Filbeck G., Alternative investments. Instruments, performance, benchmarks, and strategies, John Wiley & Sons, Hoboken 2013.
Baruch B., My own story, Rineharrt and Winston, Holt, New York 1957.
Banks E., Synthetic and structured assets, John Wiley & Sons, Chichester 2006.  
Bannonck  G.,  Manser  W.,  The  Penguin  international  dictionary  of  finance,  Penguin
Books, London 1989.
Baxter F., Trzeci rynek, [w:] Rubenfeld A. (red.), Amerykańscy supermaklerzy, K.E. Liber, Warszawa 1996.
Bernstein J., The handbook of commodity cycles: a window of time, John Wiley & Sons, New York 1982.  
Bernstei P., Intelektualna historia Wall Street, WIG-Press, Warszawa 1998.
Bernstein J., Cykle giełdowe, WIG-Press, Warszawa 1996.
Binkowski P., Beeck H., Innowacje bankowe. Instrumenty terminowego rynku finansowego, Poltext, Warszawa 1998.
Biznes, tom 8. Giganci biznesu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
Borowski J., Tymoczko D.,  Wojciechowski W., Alienacja rynków finansowych a globalny kryzys finansowy, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2012.
Braithwaite  J., Drahos P., Global business regulation, Cambridge University Press, Cambridge 2000.
Bratkowski S., Nieco inna historia cywilizacji, Wydawnictwo Veda, Warszawa 2010.
Braudel  F., The exchanges. The wheel of commerce, 2002, dostęp strona internetowa: http://www.bunkerco.com/international/bourse.html (12.01.2018).  
Bressert  W.,  Market entry and exit: how to trade with the professionals, Commodity Cycles, Tucson 1976.
Bressert W., Jones J., The Hal Blue book, Hal Market Cycles, 1981.
Brett M., Świat finansów, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 1992.
Brigham E., Podstawy zarządzania finansami, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, tom 2, Warszawa 1996.
Burhop C., Chambers D., Initial Public Offering; a historical overview, [w:] Chambers D. (red.), Dimson E., Financial market history, CFA Institute Research Foundation, University Cambridge, Cambridge 2017.
Carlen J., Einstein inwestowania, MT Biznes, Warszawa 2014.
Carolan C., Kalendarz spiralny, WIG-Press, Warszawa 1996.  
Cesarz  K.,  Giełda papierów wartościowych Szwajcarii – SWX  Swiss  Exchange, [w:] Ziarno-Siwek U. (red.), Giełdy kapitałowe w Europie, CeDeWu, Warszawa 2008.
Chambers D., Sarkissian S., Schill M., Market and regional segmentation and risk premia in the first era of financial globalization, Darden Business School Working Paper  2179088,  dostępny  na  stronie  internetowej:  http://papers.ssrn.com/so3/papers.cfm.
Chandler A., The visible hand: the managerial revolution in American Business, Harvard University Press, Cambridge 1977.
Chew L., The great unease over Zaitech zeal, „Risk” 12, 1987.  
Christie  W.,  Schultz  P.,  Why  do  NASDAQ  market  makers  avoid  odd-eighth  quotes? „Journal of Finance” 49, 5, 1994.
Coggan P., Money, money, money… czyli jak działa londyńskie City, Puls Publications LTD, Warszawa 1989.
Cohan W., Why Wall Street matters, Penguin Books, London 2018.
Cohen A., How to use the three-point reversal method od point and figure stock market trading, Chartcraft, New York 1968.  
Comment R., Jarrell G., Corporate Focus and stock returns, „Journal of Financial Economics” 37, 1, 1995.
Conlin J., The American past. A survey of American history, Wadsworth, Boston 2014.
Cootner P., The random character of stock market prices, MIT Press, Minnesota 1964.  
Cottrell  P.,  Lange  E.,  Olson  U.  (red.),  Centres  and  peripheries  in  banking,  Ashgate, Burlington 2009.
Craig  M.,  50  najlepszych  (i  najgorszych)  interesów  w  historii  biznesu,  Wydawnictwo Amber, Warszawa 2002.  
Craughwell T., Wielka księga wynalazków, Bellona, Warszawa 2010.
Creswell J., Landon T., The talented Mr. Madoff, „New York Times” 25.01.2009.  
Czeladko J., Kwity depozytowe, K.E. Liber, Warszawa 1998.
Czerkas K., Oppennheim R., Banki inwestycyjne. Nowe spojrzenia na restrukturyzację finansową i prywatyzację, Centrum Edukacji i Rozwoju Biznesu Olympus, Warszawa 1993.
Czerniawski R., Giełdy, Wydawnictwo Park, Bielsko-Biała 1992.
Davis R., Thiel C., A Computer analysis of the Moving Average applied to Commodity futures trading, Ouiatenon Management Co., West Lafayette 1970.
De  Velliers  V.,  The  point  and  figure  method  of  anticipating  stock  price  movements, Winsor Books, Brightwaters 1933.
Dewey  E.,  Daikin  E.,  Cycles, The science of prediction, foundation for the study of cycles, Irvine, Pittsburg 1957.
Donchian  R.,  Donchian  5-  and  20-day  Moving  averages,  „Commodities  Magazine” December 1974.  
Dizzard J., The swap market shrugs off its first defaults, „Corporate Finance” 5, 1989.
Drewiński  M., Podstawy inwestowania na giełdach towarowych,  Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2007.
Dunbar N., Alchemia pieniądza, K.E. Liber, Warszawa 2000.
Dunningan W., 117 barometers for forecasting stock price, Dunningan, an Francisco 1954.
Dunsby  A.,  Eckstein  J.,  Gaspar  J.,  Mulholland  S.,  Commodity  investing.  Maximizing returns through fundamental analysis, John Wiley & Sons, Hoboken 2008.
Duret O., The Real Estate Investment Trust: a new medium for investors, 3 Wm & Mary L., Review, 140, 1961.
Dziuba D., Giełdy i ich archetypy na ziemiach polskich, Difin, Warszawa 2006.
Edwards R., Magee J., Technical analysis of stock trends, CRC Press, New York 2001.
Elder A., Zawód inwestor giełdowy, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1998.
Engelman D., Makler giełdy regionalnej, [w:] Rubenfeld A. (red.), Amerykańscy supermaklerzy, K.E. Liber, Warszawa 1996.
Erman  W.,  Compound  Pivots  and  Market  Symmetry,  „Technical  Analysis  of  Stock  & Commodities” 17, 4, 1999.
Eydeland  A., Wolyniec K., Energy and power risk management, John Wiley  & Sons, Hoboken 2003.
Evensky H., Wealth management, McGraw-Hill, New York 1997.
Fabozzi F., Rynki obligacji. Analiza i strategie, WIG-Press, Warszawa 2000.
Faith C., Droga żółwia, Wydawnictwo Linia, Warszawa 2011.
Fishe  R.,  Smith  A.,  High  fre4quency  trading  of  commodities,  [w:]  Baker  K.(red.),  
Filbeck G., Harris J., Commodities. Markets, performance, and strategies, Oxford University Press, Oxford 2018.
Fischer  R.,  Fibonacci  applications  and  strategies  for  traders,  John  Wiley  &  Sons,  Hoboken  1993.  Polskie  wydanie:  Fischer  R.,  Liczby  Fibonacciego  na  giełdzie, WIG-Press, Warszawa 1996.
Fong K., Gallager D., Gardner P., Swan P., A closer examination of investment manager herding behaviour, 2005 SSRN Elecrtonic Paper  Collection,  wersja elektroniczna: http://wwwdocs.fce.unsw.edu.au/banking/workpap/wp%2003%202004.pdf .
Ford D., Opcje giełdowe, K.E. Liber, Warszawa 1997.
Foreign Activity, Security Industries Association, 21.10.1988.
Foroohar R., Makers and takers, Crown Business, New York 2016.
Fridson M., Jak zostać miliarderem, Liber, Warszawa 2000.
Frost A., Pretcher R., Teoria fal Elliotta, WIG-Press, Warszawa 1995.  
Frąckowiak W., Fuzje i przejęcia, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2009.
Galbraith J., Gospodarka niewinnego oszustwa, MT Biznes, Warszawa 2005.
Gappo I., Analysis of time-series charts,  w  Analysis of stock prices  in Japan, Nippon Technical Analysts Association, Tokyo 1989.
Gartley H., Profits in the stock market, Lambert Gann Publishing, New York 1935.
Geist C., Wall Street. A history, Oxford University Press, New York 2012.
Geman. H.,  Commodities and commodity derivatives., John Wiley & Sons., Hoboken 2005.
Gleick J., Making a new science, Viking Press, New York 1987.  
Goetzmann W., Bubble investing: learning from history, [w:] Chambers D. (red.), Dimson E.,  Financial  market  history,  CFA  Institute  Research  Foundation,  University Cambridge, Cambridge 2017.  
Goddard T., Hamilton A., McDuffie H., A general history of the most prominent banks in Europe: particularly the banks of England and France; the rise and progress of the Bank of North America; a full history of the late and present Bank of the
United States, H.C. Sleight, New York 1831.
Górak-Sosnowska K., Masiukiewicz P., Bankowość muzułmańska, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2013.
Grabowski  W.,  Instrumenty  pochodne  a  współczesne  kryzysy  finansowe,  Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 1998.
Graham B., Some calculus suggestions by a student, „American Mathematical Monthly” 24, 6, 1917.  
Graham B., Inteligentny inwestor, Studio Emka, Warszawa 2007.
Grodecka A., Wielcy inwestorzy, Trend Edukacja Finansowa, Warszawa 2012.
Gross D., Forbes o największych sukcesach w świecie biznesu, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 1999.
Hagstrom R., Na sposób Warrena Buffetta, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 1996.
Harahus D., …on market speculation…, Analysis, Ferndale 1977.
Harford T., Fifty things that made the modern economy, Little Brow, London 2017.
Hayes S., Wall Street and regulations, Harvard Business School Press, Boston 1987.  
Hieronymus  T.,  Economics  of  futures  trading  for  commercial  and  personal  profit, Commodity Research Bureau Inc., New York 1977.
Hildreth R., The history of bank: to which is added, a demonstration of advantages and necessity of free competition in the business of banking, Hillard, Gray & Company, Boston 1837.
Hobhouse H., Ziarna bogactwa. Pięć roślin, dzięki którym powstały fortuny, Muza, Warszawa 2010.
Holzhauer  H.,  Investing  in  hedge  funds,  [w:]  Baker  K.  (red.),  Filbeck  G.,  Alternative investments, John Wiley & Sons, Hoboken 2013.
Hongbing S., Wojna o pieniądz, Tom I–III, Wydawnictwo Wektory, Warszawa 2009.
Hull  J.,  Zarządzanie  ryzykiem  instytucji  finansowych,  Wydawnictwa  Profesjonalne PWN, Warszawa 2011.
Hutson E., The early managed fund industry: Investment trusts in 19th century Britain, „International Review of Financial Analysis” 14, 4, 2005.
Jajuga K., Jajuga T., Inwestycje, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
Jaka będzie przyszłość produkcji złota, „Rzeczpospolita” 21.06.2018.
Jakob A., Klein S., Investment banking, Poltext, Warszawa 1998.
Januszkiewicz W., Giełdy w gospodarce światowej, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1982.  
Jenkinson T., Mayer C., Wrogie przejęcia na rynku kapitałowym. Obrona, atak i rynek kontroli nad przedsiębiorstwami, Liber, Warszawa 1998.
Jewson  S.,  Brix  A.,  Weather  derivative  valuation,  Cambridge  University  Press,  New York 2005.
Jiler  W.,  How  charts  are  used  in  commodity  price  forecasting,  Commodity  Research Bureau, New York 1982.
Josephson M., The robber barons: the great American capitalism 1861–1901, Harcourt Brace, New York 1934.
Kaepperl J., Seasonal stock market trends, John Wiley & Sons, Hoboken 2009.
Kaufman P., Commodity trading systems and methods, John Wiley & Sons, New York 1978.
Kaźmierczyk  J.,  Giełda  papierów  wartościowych  we  Włoszech  –  Borsa  Italiana,  [w:] Ziarno-Siwek U. (red.), Giełdy kapitałowe w Europie, CeDeWu, Warszawa 2008.
Keltner C., How to make money in commodities, The Keltner Statistical Service, Kansas City 1960.
Kendall M., The advanced theory of statistics, „Journal of the Royal Statistical Society” 1953.
Kindleberger C., Szaleństwo, panika, krach. Historia kryzysów finansowych, WIG-Press, Warszawa 1999.
Kindleberger C., A financial history of Western Europe, Oxford University Press, Oxford 1993.
Kleinhenz C., Medieval Italy: An Encyclopedia, 3, Routledge 2004.
Kleinhenz C., Medieval Italy: An Encyclopedia, Volume 1, Routledge, 2004.
Komajda E., Rynek papierów wartościowych, Wyższa Szkoła Handlu i Prawa, Warszawa 2003.
Komar Z., Sztuka spekulacji po latach, Tom 1 i 2, Wydawnictwo Linia, Warszawa 2011.
Konieczny J., Bankowość inwestycyjna w świecie i w Polsce, Olympus, Centrum Edukacji i Rozwoju Biznesu, Warszawa 1996.  
Kornasiewicz  A.,  Venture  capital  w  krajach  rozwiniętych  i  w  Polsce,  CeDeWu,  Warszawa 2004.  
Kostolany A., Psychologia giełdy, Wydawnictwo Europa, Wrocław 1999.
Kozak S., Konsolidacja sektora bankowego w USA, CeDeWu, Warszawa 2005.
Krajewski A., Wieczny głód zysku, „Forbes” 10, 2015.
Krawiec B.,  Krawiec  M., Opcje na giełdach towarowych w Polsce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
Kruschwitz L., Finansowanie i inwestycje, CeDeWu, Warszawa 2007.  
Kuliszer  S.,  Powszechna  historia  gospodarcza średniowiecza i czasów nowożytnych, Książka i Wiedza, Warszawa 1961.
Kumar R., Strategies of banks and other financial institutions, Elsevier, New York 2014.
Labuszewski J., Aldinger L., Electronic trading: twenty years of CME Globex, Working Paper, Research and Product Development, CME Group 2012.  
Le Bon Psychologia tłumu, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1986.  
Lee P., The start of global bulge bracket, „Euromoney” Vol. 4, 1993.  
Lefevre E., Wspomnienia gracza giełdowego, Wydawnictwo Linia, Warszawa 2012.
Lempart  J.,  Zalewski  G., Leksykon formacji świecowych, Wydawnictwo Linia, Warszawa 2013.
Lenczewski C., Handel o wsokiej częstotliwości na rynku walutowym, Difin, Warszawa 2017.
Levine D., Hoffer W., Wall Street od podszewki, Wydawnictwo Panta, Sosnowiec 1994.
Levy  R.,  The  Relative  Strength  concept  of  common  stock  price  forecasting,  Investor Inteligence, New York 1968.
Lewis M., Poker kłamców, WIG-Press, Warszawa 2001.
Leszczyńska C., Zarys historii polskiej bankowości centralnej, Narodowy Bank Polski, Warszawa 2010.  
Liaw T., The business of investment management, John Wiley & Sons, Hoboken 2006.
Lips F., Złoty spisek, Wydawnictwo Wektory, Kobierzyce 2010.
Lo. A., Hasanhodzic J., The evolution of technical analysis, Bloomberg Press, John Wiley & Sons, Hoboken 2010.  
McAndrew C., Fine art and high finance, Bloomberg Press, New York, 2010.
Maciejewski M., Powszechne dzieje gospodarcze od końca XV do 1939 roku, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2001.
Mackay C., Niezwykłe złudzenia i szaleństwa tłumów, WIG-Press, Warszawa 1999.
Malkiel B., Błądząc po Wall Street, WIG-Press, Warszawa 2003.
Martin P., Hollnagel B., Największe afery w dziejach świata, Bellona, Warszawa 2005.
Masiukiewicz  P.,  Klasyczny  run  na  kasy  w  banku  hipotecznym  Northern  Rock,  [w:]  
Masiukiewicz  P.  (red.),  Międzynarodowe  bankructwa  i  afery  bankowe,  Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2009.
Masiukiewicz P., Piramidy finansowe, Wydawnictwo Finansowe PWN, Warszawa 2015.
Maxwell J., Commodity futures trading with moving averages, Speer, Santa Clara 1974.  
Mayr  R.,  Historja  handlu  na  tle  stosunków  społecznych  i  gospodarczych,  Księgarnia Geograficzna „Orbis”, Kraków 1930.
Mayo A., Nohria N., Czas rekinów, Helion, Warszawa 2007.
Mays A., Shea G., East India company and Bank of England shareholders during the South Sea Bubble: partitions, components and connectivity in a dynamic trading network, Centre for Dynamic Macroeconomic Analysis Working Paper Series, CDMA 11/09, 2011, Castlecliffe,  School  of  Economics  &  Finance,  University of St Andrews.
McDougall A., Swapy, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2001.
Mercer D., Cronicle of the 20th century, Cronicle Communications, London 1988.
Microsoft Encarta, The complete multimedia encyclopedia, Microsoft Corporation 1993.
Mikita M., Pełka W., Rynki inwestycji alternatywnych, Poltext, Warszawa 2009.
Millman G., Czas spekulacji, Wydawnictwo Philip Wilson, Warszawa 1995.
Miyamoto M., Development of commerce in Edo period, „Journal of Japanese Trade & Industry” May–June 1999.
Moen  J.,  John  Law  and  the  Mississippi  Bubble:  1718–1720.  Strona  internetowa: http://www.mshistorynow.mdah.ms.gov/articles/70/john-law-and-the-mississippi-bubble-1718-1720 (12.01.2018).  
Morawski W., Wielka czwórka na piątkę, „Bank” 1, 1997.
Morawski W., Zarys powszechnej historii pieniądza i bankowości, Wydawnictwo Trio, Warszawa 2002.
Morawski W., Kronika kryzysów gospodarczych, Wydawnictwo Trio, Warszawa 2003.
Morawski  W., Bank centralny – trzy funkcje, trzy tradycje, Narodowy Bank Polski, Wydanie specjalne, Warszawa 2013.
Morris C., Giganci, Helion, Gliwice 2005.
Morris G., Wykresy świecowe, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1998.
Morrison A., Wilhelm W., Investment banking, Oxford University Press, Oxford 2007.
Muir J., Life and letters in ancient Greek world, Routledge, London 2009.  
Murphy A., The origins of English financial market, Cambridge University Press, Cambridge 2009.
Murphy A., Other people’s money, Johns Hopkins University Press, Baltimore, 2017.
Murphy J., Analiza techniczna, WIG-Press, Warszawa 1995.
Neill H., The art of contrary thinking, The Caxton Printers, Caldwell 1954.
Nison S., Beyond Candlesticks, new Japanese charting techniques reveled, John Wiley & Sons, Hoboken 1994.
Nison S., Świece i inne japońskie techniki analizowana wykresów, WIG-Press, Warszawa 1996.
Niedziółka P., Geneza i istota bankowości inwestycyjnej, [w:] Niedziółka P. (red.), Bankowość inwestycyjna, Difin, Warszawa 2015.
Nowacki G., Jak miliardy uciekały z GetBacku, „Puls Biznesu”, 27.08.2018.  
Nowak M., Giełda papierów wartościowych w Hiszpanii – Bolsas y Mercados Espańoles, [w:]  Ziarno-Siwek  U.  (red.),  Giełdy  kapitałowe  w  Europie,  CeDeWu,  Warszawa 2008.
Nowicki P., Giełda papierów wartościowych w Niemczech – Deutsche Börse, [w:] Ziarno-Siwek U. (red.), Giełdy kapitałowe w Europie, CeDeWu, Warszawa 2008.
Omieciński M., Pająk K., Świece japońskie, „Gazeta Giełdy Parkiet” 8–10.04.1995.
Omieciński M., Pająk K., Świece japońskie, „Gazeta Giełdy Parkiet” 11.05.1995.  
Opler T., Titman S., The determinants of leveraged buyout activity: free cash flow vs. financial distress costs, „Journal of Finance” 48, 5, 1993.  
Osborne M., Brownian motion in the stock market, „Operational Research” 1959.
O’Toole  T.,  Nikkei  futures  arbitrage  trading  shifting  from  Osaka  to  SIMEX,  „Nikkei Weekly” 25.04.1992.
Oxford dictionary of finance and banking, Oxford University Press, Oxford 2005.
Palmer J., Show me the Monet, Barrons z dnia 18.11.2002.
Peloille K., Trading with Ichimoku, Harriman House, Hampshire 2017.
Penick M., Riggs L., R., Energy, [w:] Baker K. (red.), Filbeck G., Harris J., Commodities. Markets, performance, and strategies, Oxford University Press, Oxford 2018.
Perrine J., Taurus the bullish, „Commodities Magazine” September 1974.
Peters  E., Chaos and order in the capital markets: a new view of cycles, prices, and market volatility, John Wiley & Sons, Hoboken 1991.
Petrykowski M., Zielone inwestycje przyspieszą wzrost, „Rzeczpospolita” 22.01.2018.
Plummer T., Psychologia rynków finansowych, WIG-Press, Warszawa 1996.  
Pollack I., Short sale regulation of Nasdaq securities, The National Association of Securities Dealers, Washington 1986.  
Poterba J., Samwick A., Stock ownership patterns, stock markets fluctuations, and composition, „Brookings Papers on Economic Activity” 1992, 2.
Preś J., Zarządzanie ryzykiem pogodowym, CeDeWu, Warszawa 2007.
Rawls  W.,  Smithson  C.,  The  evolution of  risk  management  products,  Chew  D.  (red.), The new corporate finance, McGraw-Hill, New York 1999.  Rittereiser C., Kochard L., Top hedge fund investors. Stories, strategies, and advice, John
Wiley & Sons, Hoboken 2010.
Roberts H., Stock Market „Patterns” and financial analysis, „Journal of Finance” 1959.
Rouwenhorst, K. Geert: The origins of mutual funds. Yale ICF Working Paper No. 04–48, 2004.
Rutterford  J.,  Hannah  L.,  The  rise  of  institutional  investors,  [w]  (red.)  Chambers  D.,
Dimson  E.,  Financial  market  history,  CFA  Institute  Research  Foundation, University Cambridge, Cambridge 2017.
Samuelson  P.,  Proof  that  properly  anticipated  prices  fluctuate  randomly,  „Industrial Management Review” 6, 1965.
Sampson A., The money lenders, Hodder & Stoughton, Coronet 1981.
Schall L., Haley C., Introduction to financial management, McGraw-Hill, New York 1980.
Schabacker R., Stock market and practice, Forbes Publishing Company, New York 1930.
Schabacker R., Technical analysis and market profits, Harriman House, Hampshire 1932.
Schabacker R., Stock market profits, Forbes, New York 1934.  
Shimizu S., The Japanese chart of chart, Tokyo 1986.
Sias R., Institutional herding, (2002) SSRN Electronic Paper Collection, wersja elektroniczna: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=307440 .
Sierakowska D., Świat surowców, Trend Edukacja Finansowa, Warszawa 2015.
Skalrew A., Technical of professional commodity chart analysis, Commodity Research
Bureau, New York 1980.
Slater R., The titans of takeover, Beard Books, Washington 1999.  
Smith G., Money machine, Amacom, New York 2017.
Sobel R., Hervert Hoover at the onset of the Great Depression, 1929–1930, Lippincott, New York 1975.
Sporek T., Integracja regionalna jako narzędzie przeciwdziałania tendencjom kryzysowym w gospodarce światowej, [w:] Bożyk P. (red.),  Neoliberalizm w obliczu światowego kryzysu finansowego, Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna, Warszawa 2009.
Srinivasan B.,  Americana. A  400-year history of American capitalism, Penguin Press, New York 2017.
Staley K., Krótka sprzedaż, Oficyna Wydawnicza, Kraków 2001.
Staniszewski M., Zarządzanie aktywami, [w:] Niedziółka P. (red.), Bankowość inwestycyjna, Difin, Warszawa 2015.
Stowell  D.,  An  introduction  to  investment  banking,  hedge  funds,  and  private  equity, Elsevier, Burlington 2010.
Strauss L., Tracking down the long value highway, Barron’s, 14.04.2011.
Sudarsanam S., Fuzje i przejęcia, WIG-Press, Warszawa 1998.
Szubański P., Historia polskiej bankowości, „Gazeta Giełdy Parkiet” 6.06.2018.
Taylor R., Technical personalities of major commodities, „Futures Magazine” 8, 1972.  
Taylor R., The major price trend directional indicator, „Commodities Magazine” September 1975.
The Beardstown Ladies common-sense investment guide, Hyperion, London 1996.
The man who moves the markets, „Business Week” 23.08.1993.  
Thiel C., Davis R., Point and Figure Commodity trading: a computer evaluation, Dunn & Hargitt, West LaFayette 1970.
Tokarczyk R., Prawo amerykańskie, Wolters Kluwer Business, Warszawa 2007.
Tokarz D., Alior rozpalony gorączką sprzedaży, „Puls Biznesu” 23.04.2018.
Torchała A., Equity crowdfunding dla początkujących, „Puls Biznesu” 26–28.10.2018.  
Trading into disaster, New York, 27.09.1995.  
Turner D., Blinn S., Trading silver – profitability, Arlington House, New Rochelle 1975.
Valcu D., Using the Heikin – Ashi Technique, „Technical Analysis of Stocks and Commodities” 2, 2004.
Wagner R., Mattlin  E., Zebra w krainie lwów. Poradnik inwestowania dla każdego, WIG-Press, Warszawa 1999.
Walkiewicz R., Bankowość inwestycyjna, Poltext, Warszawa 2001.
Walkiewicz R., Underwriting. Gwarantowanie emisji akcji, Difin, Warszawa 2001.
Warkham  J.,  A financial history of Modern U.S. Corporate Scandals from Enron to Reform, Routledge, London 2015.
Weir D. Timing the market, John Wiley & Sons, Hoboken 2006.
Wendt L., The Wall Street Journal: the story of Dow Jones and the nation’s business newspaper, Simon and Schuster, New York 1990.
Weron R., Inżynieria finansowa, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1998.
Weston  F., Takeovers, restructuring, and corporate governance, Prentice Hall Upper Saddle River, 2001.  
Wigmore B., The crash and its aftermath: a history of securities markets in the United States, 1929–1933, Greenwood Press, Westport Conn. 1985.
Wilder W., New concepts in technical analysis, Trend Research, Winston-Salem 1978.
Wilkins  M.,  The history of foreign investment in the United States  to 1914,  Harvard University Press, Cambridge 1989.
Wojciechowski I., Opcje na wybrane instrumenty finansowe jako narzędzie ograniczające ryzyko, Zakamycze, Kraków 1999.
Wojnarski D., Powszechna historia gospodarcza, Poltext, Warszawa 2004.
Working H., A random difference series for use in the analysis of time series, „Journal of American Statistical Association” 29, 1934, s. 11–24.
Yamanaka Y., Ichimoku with modified candles, „Chartpoint Issue” 12, 2003.
Zaremba A., Jak zarabiać na surowcach, Helion, 2014.
Zieg K., Kaufman P., Point and figure Commodity trading techniques, InvestorIntelligence, Larchmont 1975.  
 
Strony internetowe:

https://pl.wikipedia.org/wiki/Gie%C5%82da_Papier%C3%B3w_Warto%C5%9Bciowych_w_Warszawie (12.06.2018).
https://www.dukascopy.com/tradercontest/?action=post-read&post_id=12717 (12.01.2018).
http://www.thebubblebubble.com/wp-content/uploads/2012/06/mississippi-stock-chart.jpg (12.01.2018).
https://en.wikipedia.org/wiki/South_Sea_Company (12.01.2018).
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zakup_Luizjany (12.05.2018).
https://strefainwestorow.pl/artykuly/20160315/konflikt-interesow-na-forex-jak-uchronic-sie-przed-wspolczesna-wersja-bucket-shop (12.06.2018).  
http://www.macrotrends.net/1369/crude-oil-price-history-chart (12.06.2018).
http://www.sniper.at (12.02.2018).
http://www.macrotrends.com (12.01.2018).
http://www.macrotrends.com (12.01.2018).
http://www.artasanasset.com/main/ (16.01.2018).
http://www.pcgs.com/coinindex/gengoldallgraph.chtml (5.02.2018).  
http://www.TradingCom.com (15.05.2018).
http://www.simex.com/earthquake1995-leeson_case.pdf (12.04.2018).
https://pl.wikipedia.org/wiki/Charles_Ponzi (10.02.2016).
http://www.morevalue.com/themes/bowie.html (7.03.2018).  
http://news.bbc.co.uk/1/entertainment/music/3561781.stm (7.03.2018).  
http:// www.ex.ac.uk/~RDavies/arian/bowiebonds.html (3.03.2018).
http://stooq.pl (12.02.2018).  
http://www. sLTCM.html (22.02.2018).
https://www.tutor2u.net/economics/blog/lehman-bros-on-the-brink-of-failure (3.04.2018).
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Northern_Rock_share_price_2005–2008.png (14.06.2018).
https://www.analizy.pl/fundusze/temat-tygodnia/22514/jak-wygladaly-poczatki-rynku-funduszy-inwestycyjnych.html (12.06.2018).  
https://pl.tradingview.com/chart/?symbol=BITFINEX%3ABTCUSD (12.09.2018).
http://www.aferyfinansowe.pl/afery-w-polsce/galicyjski-trust-kapitalowo-inwestycyjny/ (30.10.2018).  
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_stock_exchanges (30.10.2018).
http://www.guinnessworldrecords.com/world-records/most-successful-chimpanzee-on-wall-street (30.10.2018).
https://www.marketwatch.com/story/paul-farrells-commentary-chimp-99-champ-makes-monkey-of-wall-street (30.10.2018).  
https://www.pb.pl/szympansica-lucy-ciagle-bije-indeksy-668206 (30.10.2018).

Akty prawne:

Dyrektywa  93/6/EEC  z  10.05.1992  o  adekwatności  kapitałowej  firm  inwestycyjnych i instytucji kredytowych, „Official Journal of European Communities” nr L 141.
Dyrektywa 93/22/EEC z 10.05.1992 o usługach inwestycyjnych związanych z papierami wartościowymi, „Official Journal of European Communities” nr L 141.
Dyrektywa 89/64/EEC  z  15.12.1989.  Druga  Dyrektywa  Bankowa,  „Official  Journal of European Communities” nr L 386.
Dyrektywa Rady 85/611/WE z dnia 20.12.2018  r. w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych dotyczących  przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe  (UCITS)  (DzUrz WE L 375 z 31.12.1985).
Ustawa z dnia 25.02.1927 r., US Code Title 12, 44 Stat. 1229.  
Ustawa z dnia 31.12.1970 r., US Code Title 12, Pub. L., No. 91–607, 84, Stat. 1766.  
 

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Inwestowanie w wartość na rynku akc...

85.50 zł 95.00 zł Cena netto: 81.43 zł

Najczęściej kupowane