Statystyka, matematyka

Podstawy statystyki dla psychologów. Podręcznik akademicki. Wydanie trzecie poprawione

Podstawy statystyki dla psychologów...

Podstawy statystyki dla psychologów. Podręcznik akademicki. Wydanie tr...

W trzecim wydaniu podręcznika znalazły się rozszerzone opisy metod, które były omawiane w wydaniach poprzednich, czyli zagadnienia oceny niezależności między dwiema zmiennymi dyskretnymi, porównywanie wartości oczekiwanych i metody regresyjne: modele regresji liniowej i modele regresji logistycznej. Omawiane metody uzupełniono o oceny wielkości efektu w konkretnych metodach. Oceny te są wymagane przez APA (American Psychological Association)...

63.00 zł 70.00 zł Cena netto: 60.00 zł

Statystyka matematyczna w praktyce

Statystyka matematyczna w praktyce

Statystyka matematyczna w praktyce

Książka w bardzo przystępnej formie przedstawia podstawowe metody wnioskowania statystycznego, w tym zagadnienia związane z rozkładami zmiennych losowych, sposoby szacowania parametrów populacji oraz metody testowania hipotez statystycznych. Prezentowane są one od podstaw tak, aby Czytelnik, nawet ten ze słabym przygotowaniem matematycznym, nie miał trudności w rozumieniu wprowadzanych treści. Zasadniczą uwagę zwrócono na praktyczne wykorzystanie prezentowanych metod statystycznych i interpre..

61.20 zł 68.00 zł Cena netto: 58.29 zł

Statystyka dla ekonomistów. Wydanie 3 zmienione

Statystyka dla ekonomistów. Wydanie...

Statystyka dla ekonomistów. Wydanie 3 zmienione

W podręczniku przedstawiono w niezwykle przystępny sposób zagadnienia kursowego wykładu ze statystyki obowiązującego na kierunkach ekonomicznych i zarządzania. Autorka, obok niezbędnej dawki wiedzy teoretycznej, zamieściła liczne szczegółowe przykłady i ich rozwiązania, starając się wszystkie omawiane kwestie zaprezentować z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego EXCEL (zarówno w wersji 2003 jak i 2010). Niniejsze wydanie zostało w dość zasadniczy sposób zmienione w stosunku do poprzednich edy..

65.70 zł 73.00 zł Cena netto: 62.57 zł

Podstawy statystyki dla psychologów. Podręcznik akademicki. Wydanie drugie poprawione

Podstawy statystyki dla psychologów...

Podstawy statystyki dla psychologów. Podręcznik akademicki. Wydanie dr...

Autor prezentuje spójny obraz najczęściej stosowanych metod statystycznych, dodatkowo omawiając takie zagadnienia jak: teoria podejmowania decyzji, wykorzystanie częstościowej interpretacji prawdopodobieństwa przy wyjaśnianiu poziomu istotności testu czy poziomu ufności estymatora przedziałowego, analiza wariancji z powtarzanymi pomiarami na jednym czynniku – metody znajdujące stosunkowo częste zastosowania w opracowywaniu wyników badań psychologicznych, a pom?ane w większości opracowań. Prze..

25.00 zł 50.00 zł Cena netto: 23.81 zł

Pokazuje 1 do 4 z 4 (1 Stron)