Edukacja zawodowa

Ładunkoznawstwo dla logistyki. Wybrane problemy

Ładunkoznawstwo dla logistyki. Wybr...

Ładunkoznawstwo dla logistyki. Wybrane problemy

Ładunkoznawstwo jako wyspecjalizowana dziedzina towaroznawstwa stanowi jeden z priorytetowych obszarów w procesie właściwego przygotowania kadr logistycznych do wymogów współczesnego rynku pracy. Różnorodność ładunków przepływających każdego dnia przez kolejne ogniwa łańcuchów lub sieci logistycznych, determinuje konieczność posiadania przez menedżerów logistyki kompleksowej wiedzy o właściwościach i wrażliwościach ładunków, metodach i technikach ich właściwego zabezpieczenia.Pr..

44.10 zł 49.00 zł Cena netto: 42.00 zł

Reklama

Reklama

Reklama

Celem podręcznika jest zaprezentowanie usystematyzowanej wiedzy z zakresu reklamy, prowadzącej czytelnika przez wszystkie etapy całego procesu planowania i zarządzania działalnością reklamową. Przyswojenie wiedzy zawartej w podręczniku powinno ułatwić czytelnikowi wdrożenie się w działania reklamowe, włącznie z samodzielną ich organizacją.Układ podręcznika oparty został na obowiązującym programie nauczania przedmiotu Reklama dla szkoły  średniej, rozszerzonym o zagadnienia występujące w pro..

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Organizowanie i monitorowanie procesów transportowych A.31

Organizowanie i monitorowanie proce...

Organizowanie i monitorowanie procesów transportowych A.31

Podręcznik wyczerpuje efekty kształcenia zawarte w kwalifikacji A.31.1 wyodrębnionej w zawodzie technik logistyk. Treści omówione w książce obejmują zagadnienia związane z transportem i podstawami spedycji, do których można zaliczyć informacje dotyczące: - ogólnych zagadnień związanych z transportem, kwalifikacją, systemem transportowym, procesami transportowymi; - podstawowych informacji związanych z poszczególnymi rodzajami transportu; - infrastruktury poszczególnych gałęzi transportu; - p..

35.91 zł 39.90 zł Cena netto: 34.20 zł

Egzamin zawodowy Technik organizacji reklamy AU.29 i AU.30

Egzamin zawodowy Technik organizacj...

Egzamin zawodowy Technik organizacji reklamy AU.29 i AU.30

Zbiór zadań został przygotowany z myślą o wszystkich, którzy będą przystępowali do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik organizacji reklamy. Ma on na celu wspomaganie procesu edukacyjnego. Może być wykorzystywany zarówno do pracy w szkole, jak i do indywidualnej nauki. Obejmuje zestaw testów pisemnych i praktycznych do kwalifikacji AU.29. Sprzedaż produktów i usług reklamowych oraz AU.30. Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej. Zadania zostały opracowane na wzór egzam..

22.50 zł 25.00 zł Cena netto: 21.43 zł

Organizacja sprzedaży z wykorzystaniem programu Subiekt GT AU.20 i AU.25

Organizacja sprzedaży z wykorzystan...

Organizacja sprzedaży z wykorzystaniem programu Subiekt GT AU.20 i AU....

Podręcznik stanowi kompleksowe opracowanie pozwalającym na opanowanie obsługi programu Subiekt GT oraz przygotowaniem się do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Książka opisuje podstawowe kroki, jakie wykonuje przedsiębiorca podczas prowadzenia ewidencji dokumentacji handlowej i stanowi przewodnik obejmujący: instruktaż założenia firmy, wprowadzania podstawowych danych kontrahentów i towarów, wystawiania dokumentów. W podręczniku zawarto zadania praktyczne, powiązane ze sobą a..

32.40 zł 36.00 zł Cena netto: 30.86 zł

Egzamin zawodowy Technik spedytor A.28 i A.29

Egzamin zawodowy Technik spedytor A...

Egzamin zawodowy Technik spedytor A.28 i A.29

Publikacja służy jako pomoc w przygotowaniach do egzaminu zawodowego z kwalifikacji A.28 i A.29. Prezentowane zestawy, przygotowane na wzór egzaminów organizowanych przez CKE, pozwolą: - oswoić się z formą egzaminu zawodowego, - usystematyzować wiadomości, - sprawdzić  umiejętności korzystania z informacji zapisanych w postaci tekstów, tabel i wykresów, - ćwiczyć rozwiązywanie zadań obliczeniowych, - utrwalić umiejętność wypełniania dokumentów...

22.50 zł 25.00 zł Cena netto: 21.43 zł

Egzamin zawodowy Testy i zadania z rozwiązaniami Kwalifikacja Z.13

Egzamin zawodowy Testy i zadania z ...

Egzamin zawodowy Testy i zadania z rozwiązaniami Kwalifikacja Z.13

Publikacja służy jako pomoc w przygotowaniach do egzaminu zawodowego z kwalifikacji Z.13. Prezentowane zestawy, przygotowane na wzór egzaminów organizowanych przez CKE, pozwolą: - oswoić się z formą egzaminu zawodowego, - usystematyzować wiadomości, - sprawdzić  umiejętności korzystania z informacji zapisanych w postaci tekstów, tabel i wykresów, - ćwiczyć czytanie ze zrozumieniem aktów prawnych, - utrwalić umiejętność wypełniania dokumentów...

25.20 zł 28.00 zł Cena netto: 24.00 zł

Środki transportu A.28 Część 1

Środki transportu A.28 Część 1

Środki transportu A.28 Część 1

Podręcznik zawiera usystematyzowaną prezentację treści nauczania w zakresie trzech części kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie technik spedytor, tj.: A.28.1. Planowanie realizacji procesów transportowych, A.28.2. Przygotowywanie ładunków do transportu, A.28.3. Przygotowywanie i monitorowanie technicznych środków realizacji procesów transportowych. Publikacja zawiera szeroko opisaną wiedzę z zakresu poszczególnych gałęzi transportu: wewnętrznego, drogowego, kolejowego, lotniczego, ..

35.91 zł 39.90 zł Cena netto: 34.20 zł

Marketing w działalności gospodarczej A.26.1

Marketing w działalności gospodarcz...

Marketing w działalności gospodarczej A.26.1

Podręcznik zawiera podstawową wiedzę z zakresu marketingu, zgodną z najnowszą podstawą programową dla pierwszej części kwalifikacji A.26, rozszerzoną o treści nawiązujące do najnowszych osiągnięć z tej dziedziny. Zaprezentowane w nim zagadnienia pozwolą uczniowi wykształcić umiejętność widzenia przedsiębiorstwa prowadzącego działalność reklamową i jego działań w szerszej, strategicznej perspektywie. Ambicją autorów było przygotowanie podręcznika, który będzie przydatny w szkole i w życiu codzien..

35.91 zł 39.90 zł Cena netto: 34.20 zł

Organizacja współczesnej recepcji hotelowej T.11.1 Część 1

Organizacja współczesnej recepcji h...

Organizacja współczesnej recepcji hotelowej T.11.1 Część 1

Organizacja współczesnej recepcji hotelowej. Część 1 to niezwykła pozycja wydawnicza na rynku podręczników szkolnych. Autorka jest wieloletnim praktykiem w zawodzie hotelarza, a od kilku lat także wykładowcą przedmiotów zawodowych. Doświadczenie zawodowe, pasja i chęć podzielenia się swoją bogatą wiedzą zaowocowały przekrojowym opracowaniem o szczegółach pracy współczesnej hotelowej recepcji XXI wieku, która opiera się na starannie wykształconych pracownikach i systemach informatycznych. Podr..

26.91 zł 29.90 zł Cena netto: 25.63 zł

Organizacja współczesnej recepcji hotelowej T.11.2 Część 2

Organizacja współczesnej recepcji h...

Organizacja współczesnej recepcji hotelowej T.11.2 Część 2

Organizacja współczesnej recepcji hotelowej. Część 2 jest podręcznikiem dla uczniów kształcących się w zawodzie technik hotelarstwa i przygotowujących się do egzaminu z kwalifikacji zawodowej T.11. W publikacji znajdują się standardy związane z obsługą gości, którzy przyjeżdżają i wyjeżdżają z hotelu. Przedstawiona jest organizacja pracy w recepcji, procedury wspomagające system obsługi gości, a także zaprezentowane są druki i formularze obowiązujące w hotelu. Dodatkowo opisane są urządzenia i n..

31.50 zł 35.00 zł Cena netto: 30.00 zł

Organizacja pracy służby pięter T.12.1

Organizacja pracy służby pięter T.1...

Organizacja pracy służby pięter T.12.1

Podręcznik został napisany zgodnie z nową podstawą programową dla zawodu technik hotelarstwa. Treści w nim zawarte są zgodne z nową postawą programową realizującą treści z zakresu części 1 kwalifikacji T.12 Utrzymywanie czystości i porządku w jednostkach mieszkalnych. Wiedza zawarta w publikacji pozwala poznać zasady działalności oraz organizację pracy służby pięter. Typy jednostek mieszkalnych, ich funkcje oraz, co ważne, zasady dostosowania tych jednostek do potrzeb osób o różnych rodzajach..

26.91 zł 29.90 zł Cena netto: 25.63 zł

Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych A.35.2

Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych...

Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych A.35.2

Podręcznik obejmuje efekty kształcenia zawarte w kwalifikacji A.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji 2. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych podstawy programowej kształcenia w zawodzie technik ekonomista.Kwestie kadrowo-płacowe występują w działalności każdego przedsiębiorcy i wymagają znajomości przepisów prawa oraz ich interpretacji i praktycznego zastosowania. Nabycie takiej wiedzy i umiejętności pozwoli na wykonywanie zadań zawodowych na stanowisku pracy.W podręczniku zamie..

39.60 zł 44.00 zł Cena netto: 37.71 zł

Podstawy transportu i spedycji A.28.1

Podstawy transportu i spedycji A.28...

Podstawy transportu i spedycji A.28.1

Podręcznik przedstawia obszary działalności transportowo-spedycyjnej. Dostarcza wiedzy na temat m.in. zadań transportowych, rodzajów usług transportowych, czynności spedycyjnych, struktur usług spedycyjnych, spedycji w procesie międzynarodowej wymiany handlowej, aspektu prawnego w działalności spedytora oraz procesu spedycyjnego w eksporcie i imporcie. Podręcznik został napisany zgodnie z nową podstawą programową dla zawodu technik spedytor, dla kwalifikacji A.28. Organizacja i nadzorowanie t..

31.50 zł 35.00 zł Cena netto: 30.00 zł

Przewóz ładunków A.28.1

Przewóz ładunków A.28.1

Przewóz ładunków A.28.1

Podręcznik został napisany zgodnie z nową podstawą programową dla zawodu technik spedytor. Treści w nim zawarte są zgodne z nową postawą programową dla kwalifikacji A.28 Organizacja i nadzorowanie transportu 1. Planowanie realizacji procesów transportowych. Jest to jeden z pierwszych podręczników w obszarze kształcenia związanego ze spedycją i transportem. Zawiera treści związane z pojęciem ładunku, rodzajami jednostek ładunkowych, formowaniem ładunków, a także doborem opakowań do przewożonyc..

26.91 zł 29.90 zł Cena netto: 25.63 zł

Pokazuje 1 do 15 z 46 (4 Stron)