• Quasi-fundusze venture capital. Publiczne wsparcie innowacyjnych MSP

Quasi-fundusze venture capital. Publiczne wsparcie innowacyjnych MSP

 • Autor: Joanna Świderska
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7251-929-0
 • Data wydania: 2008
 • Liczba stron/format: 320/B5
 • Oprawa: twarda

Cena detaliczna

 • 48.00 zł

  24.00 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 24.00 zł

  50% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Prezentowana książka jest pierwszą na polskim rynku publikacją analizującą działalność funduszy venture capital finansowanych ze środków publicznych. To ważny rozdział w historii rozwoju rynku, ponieważ aktywność czynnika publicznego odegrała dominującą rolę w procesie rozwoju venture capital w Polsce. Książka oparta jest na bardzo bogatym materiale źródłowym.

Publikacja otrzymała wyróżnienie w I edycji konkursu o Nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę doktorską z zakresu nauk ekonomicznych.

Spis treści:

Przedmowa

Wprowadzenie

Rozdział 1. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw wspierana przez czynnik publiczny

1.1. Innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw
1.1.1. Znaczenie i poziom innowacyjności przedsiębiorstw a zapotrzebowanie na wspomaganie finansowe
1.1.2. Ryzyko związane z finansowaniem innowacyjnych przedsiębiorstw i sposoby jego ograniczania
1.1.3. Venture capital jako forma finansowania innowacyjnych przedsiębiorstw
1.2. Instytucjonalne wsparcie innowacyjności przedsiębiorstw
1.2.1. Przesłanki zaangażowania czynnika publicznego we wspieranie innowacyjności przedsiębiorstw
1.2.2. Przegląd wybranych instytucji wspierania innowacyjności przedsiębiorstw
1.3. Doświadczenia wybranych krajów we wspieraniu funduszy venture capital przez czynnik publiczny
1.3.1. Komplementarna rola czynnika publicznego (scenariusz amerykański)
1.3.2. Stymulująca rola czynnika publicznego (scenariusz europejski)
1.3.3. Rola czynnika publicznego w warunkach polskich

Rozdział 2. Quasi-fundusze venture capital jako instytucje finansowania innowacyjnych przedsiębiorstw

2.1. Interpretacja pojęcia i kryteria klasyfikacji quasi-funduszy venture capital
2.2. Przesłanki powstawania quasi-funduszy venture capital
2.2.1. Ograniczenia w dostępie do finansowania zewnętrznego małych i średnich przedsiębiorstw
2.2.2. Pozafinansowe aspekty kapitałowego zaangażowania funduszy venture capital
2.2.3. Problem wspierania innowacyjności i konkurencyjności regionów
2.3. Warunki tworzenia i funkcjonowania quasi-funduszy venture capital
2.3.1. Formy prawne organizacji quasi-funduszy venture capital
2.3.2. Uwarunkowania instytucjonalne na poziomie regionalnym  
2.3.3. Założyciele i źródła pochodzenia kapitału quasi-funduszy venture capital
2.4. Charakterystyka quasi-funduszy venture capital funkcjonujących w Polsce
2.4.1. The Investment Fund for Central and Eastern Europe
2.4.2. Polish-American Enterprise Fund
2.4.3. Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych SA
2.4.4. CARESBAC SEAF-Polska Sp. z o.o. SKA
2.4.5. Regionalne Fundusze Inwestycji Sp. z o.o. w Łodzi i Katowicach
2.4.6. Lubelski Fundusz Kapitałowy Sp. z o.o. i Podlaski Fundusz Kapitałowy Sp. z o.o.
2.4.7. Towarzystwo Inwestycyjne Dolmel Sp. z o.o.
2.4.8. Fundusz Północny SA
2.4.9. Górnośląski Fundusz Restrukturyzacyjny SA
2.4.10. HALS – Fundusz Kapitałowy Sp. z o.o.
2.5. Przesłanki i bariery transformacji quasi-funduszy venture capital w kierunku funduszy komercyjnych

Rozdział 3. Działalność inwestycyjna quasi-funduszy venture capital

3.1. Wybór projektów inwestycyjnych do finansowania
3.1.1. Pozyskiwanie projektów inwestycyjnych
3.1.2. Kryteria selekcji projektów inwestycyjnych
3.1.3. Analiza projektów inwestycyjnych
3.1.4. Proces negocjacji i podpisanie umowy o wniesienie kapitału do przedsiębiorstwa
3.2. Zaangażowanie kapitałowe quasi-funduszy venture capital
3.2.1. Struktura finansowa zrealizowanych inwestycji
3.2.2. Rodzaje oferowanego finansowania i stosowane instrumenty finansowe
3.2.3. Sfery inwestowania i polityka inwestycyjna funduszy
3.3. Sposoby zakończenia inwestycji stosowane przez quasi-fundusze venture capital
3.3.1. Wybór sposobu i momentu wyjścia z inwestycji
3.3.2. Sposoby i możliwości wycofania zaangażowanego kapitału
3.4. Ocena efektywności działalności funduszy venture capital
3.4.1. Metody pomiaru wyników inwestycyjnych funduszy venture capital
3.4.2. Analiza wyników inwestycyjnych funduszy venture capital
3.4.3. Analiza finansowa działalności quasi-funduszy venture capital

Rozdział 4. Efekty działalności inwestycyjnej quasi-funduszy venture capital

4.1. Oddziaływanie inwestycji venture capital na działalność badawczo-rozwojową przedsiębiorstw
4.1.1. Wpływ inwestycji venture capital na działalność badawczo-rozwojową spółek portfelowych funduszy europejskich
4.1.2. Analiza działalności badawczo-rozwojowej prowadzonej przez spółki portfelowe quasi-funduszy venture capital
4.2. Oddziaływanie inwestycji venture capital na rynek pracy
4.2.1. Wpływ inwestycji venture capital na poziom i strukturę zatrudnienia w spółkach portfelowych funduszy europejskich
4.2.2. Analiza ilościowa zatrudnienia w spółkach portfelowych quasi-funduszy venture capital
4.2.3. Analiza jakościowa zatrudnienia w spółkach portfelowych quasi-funduszy venture capital
4.3. Oddziaływanie inwestycji venture capital na poziom i strukturę terytorialną przychodów ze sprzedaży
4.4. Analiza finansowa działalności przedsiębiorstw finansowanych przez quasi-fundusze venture capital
4.5. Ocena skuteczności wyrównywania różnic interregionalnych poprzez inwestycje quasi-funduszy venture capital

Podsumowanie

Załącznik 1. Inwestycje quasi-funduszy venture capital w latach 1990-2006

Bibliografia

Barbara Nowakowska, dyrektor wykonawczy Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych:

Prezentowana książka jest pierwszą na polskim rynku publikacją analizującą działalność funduszy venture capital finansowanych ze środków publicznych. To ważny rozdział w historii rozwoju rynku, ponieważ aktywność czynnika publicznego odegrała dominującą rolę w procesie rozwoju venture capital w Polsce. Książka oparta jest na bardzo bogatym materiale źródłowym, a dotarcie do danych dotyczących poszczególnych funduszy i ich spółek portfelowych wymagało iście benedyktyńskiej pracy. Analiza quasi-funduszy venture capital nabiera szczególnego znaczenia dziś, gdy temat wspierania funduszy venture capital ze środków publicznych znów stał się przedmiotem zainteresowania zarówno na szczeblu europejskim, jak i lokalnym. Warto polecić tę publikację szerokiemu gronu odbiorców – inwestorom i analitykom rynku, naukowcom i studentom oraz politykom gospodarczym i przedstawicielom administracji.

dr hab. Bożena Mikołajczyk, prof. nadzw. w Uniwersytecie Łódzkim, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny:

Jest to praca o poważnym znaczeniu poznawczym, oparta na pionierskich badaniach, naświetlająca efektywność działalności inwestycyjnej quasi-funduszy venture capital, które łączą elementy pomocy publicznej i finansowania komercyjnego. Ogromną zaletą pracy jest fakt, że własne badania empiryczne zostały oparte na dwóch poziomach. Obserwacji poddano 12 quasi-funduszy venture capital, a także 379 spółek portfelowych.

Joanna Świderska
dr, adiunkt w Zakładzie Bankowości Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W latach 90. zajmowała się problematyką prywatyzacji, restrukturyzacji i konkurencyjności przedsiębiorstw, uzyskując nagrodę w konkursie Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości w Łodzi Prywatyzacja i inwestycje zagraniczne głównymi drogami rozwoju ekonomicznego (1998). Od kilku lat naukowo i dydaktycznie zajmuje się problematyką makroekonomicznych aspektów funkcjonowania gospodarki, bankowości oraz rynku finansowego, w tym inwestycji venture capital. Za publikację Quasi-fundusze venture capital. Publiczne wsparcie innowacyjnych MSP otrzymała wyróżnienie Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH (2009).

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Przywództwo a innowacyjność organiz...

37.80 zł 42.00 zł Cena netto: 36.00 zł

Najczęściej kupowane