• Przywództwo a innowacyjność organizacji. Perspektywa teoretyczna i praktyczna

Przywództwo a innowacyjność organizacji. Perspektywa teoretyczna i praktyczna

 • Autor: Katarzyna Kozioł-Nadolna
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8270-130-2
 • Data wydania: 2022
 • Liczba stron/format: 104/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 42.00 zł

  37.80 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 37.80 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Jednym z najcenniejszych zasobów organizacji są jej pracownicy. To ludzie tworzą i wprowadzają innowacje, ich postawa wobec innowacji jest najważniejsza. Bardzo dużą rolę w kształtowaniu postaw innowacyjnych w firmie odgrywa przywódca. Przywódcy powinni być otwarci na pomysły, inicjatywy pracowników, powinni je wspierać, a nie hamować. Muszą także ufać swoim pracownikom, tworząc odpowiednią atmosferę w pracy, opartą na wzajemnej współpracy, lojalności i zaufaniu. Pracownicy muszą natomiast mieć świadomość rzeczywistego wpływu na procesy innowacyjne w firmie. Im bardziej kadra kierownicza sama rozumie istotę i charakter innowacji, tym łatwiej jest jej przygotować i przekonać do tego pracowników.

Wiele organizacji szuka sposobów stymulowania i promowania innowacyjności pracowników, jedną z nich jest przywództwo, które może wzmagać zachowania innowacyjne pracowników. Powyższe okoliczności uzasadniają potrzebę badań nad rolą przywództwa w stymulowaniu działalności innowacyjnej, co stanowi cel niniejszej publikacji.

Książka uzupełnia i rozszerza dotychczasową wiedzę na temat różnych rodzajów przywództwa i jego wpływie na innowacyjność. Autorka w swoich badaniach nie przyjęła żadnej konkretnej teorii przywództwa, lecz przeanalizowała problem z trzech odmiennych perspektyw dotyczących roli przywódców w stymulowaniu innowacyjności pracowników. W pierwszej zbadała własne podejście liderów do zmian, rozwiązywania problemów, wyznaczanie przez nich celów i komunikowania się. Drugi aspekt objął styl kierowania pracownikami. W trzecim przeanalizowano podejście kadry zarządzającej do pracowników, metody pobudzania ich kreatywności, poszerzania wiedzy, propagowania zachowań innowacyjnych czy nadzoru nad pracą zespołową.

Książka adresowana jest przede wszystkim do pracowników naukowych, doktorantów w obszarze nauk o zarządzaniu i jakości oraz menedżerów, przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej zainteresowanych uzupełnieniem wiedzy w zakresie roli przywództwa w stymulowaniu działalności innowacyjnej pracowników.

Spis treści:

Wstęp

Rozdział 1. Innowacyjność organizacji –    perspektywa teoretyczna i praktyczna

1.1. Istota innowacji i rozwój teorii innowacji
1.2. Rodzaje innowacji
1.3. Zarządzanie innowacjami – w stronę zrównoważonych innowacji otwartych
1.4. Strategie innowacyjne przedsiębiorstwa

Rozdział 2. Przywództwo jako determinanta innowacyjności przedsiębiorstwa


2.1. Istota przywództwa
2.2. Modele przywództwa
2.3. Wpływ przywództwa na innowacyjność organizacji

Rozdział 3. Metodyczne uwarunkowania badań nad rolą przywódcy w pobudzaniu innowacyjności organizacji

3.1. Cel, hipotezy i metody badawcze
3.2. Charakterystyka próby badawczej

Rozdział 4. Rola przywódcy w pobudzaniu    innowacyjności pracowników w organizacjach w Polsce

4.1. Analiza roli przywództwa stymulującego innowacyjność organizacji – wyniki badania i dyskusja
4.2. Ocena roli przywódcy w pobudzaniu innowacyjności pracowników w organizacji – wnioski

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Spis rysunków

Katarzyna Kozioł-Nadolna
profesor na Wydziale Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, pracownik Instytutu Zarządzania. Autorka ponad 190 publikacji naukowych. Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół innowacyjności przedsiębiorstw oraz instytucji kultury, zarządzania innowacjami, w tym innowacyjnych źródeł finansowania przedsiębiorstw, internacjonalizacji działalności innowacyjnej przedsiębiorstw czy zarządzania strategicznego, a także form działania i modeli biznesowych przedsiębiorstw (w tym praca zdalna).

Książki tego autora

Abercrombie N., Hill S., Turner B.S., The Penguin dictionary of sociology, Penguin
Books, London 1988.
Abhari K.,  McGuckin S., Limiting factors of open innovation organizations. A case
of social product development and research agenda, „Technovation” May 2022,
s. 1–17.
Adner R., Ecosystem as structure. An actionable construct for strategy, „Journal of
Management” 2017, nr 43, s. 39–58.
Al-Khatib A.W.,  Al-Ghanem E.M., Radical innovation, incremental innovation, and
competitive advantage, the moderating role of technological intensity. Evidence
from the manufacturing sector in Jordan, „European Business Review” 2022,
vol. 34, nr 3, s. 344–369.
Am Bar J., Furstenthal L., Felicitas J., Roth E., Innovation in a crisis. Why it is more
critical than ever. Prioritizing innovation today is the key to unlocking postcrisis
growth, McKinsey&Company, 2020, https://www.mckinsey.com/business-func-
tions/strategyand-corporate-finance/our-insights/innovation-in-a -crisis-why-it-
is-more-criticalthan-ever [dostęp: 20.03.2022].
Amundsen S., Martinsen Ø.L., Empowering leadership. Construct clarification, con -
ceptualization, and validation of a new scale, „The Leadership Quarterly” 2014,
nr 25, s. 487–511.
Antonioli D., Bianchi A., Mazzanti M., Montresor S., Pini P., Innovation strategies
and economic crisis. Evidence from firm-level Italian data , „Economia Politica”
2013, nr 30 (1), s. 33–68.
Antonioli D., Montresor S., Persistence of innovation in times of crisis. An analysis
of Italian firms, 2018, https://siecon3-607788.c.cdn77.org/sites/siecon.org/files/
media_wysiwyg/antonioli-montresor-13.pdf [dostęp: 20.03.2022].
Appelo J.,  2011. Management 3.0. Leading Agile developers. Developing Agile leaders,
Addison-Wesley Professional, Boston 2011.
Arrow K., The Economic Implications of Learning by Doing, „Review of Economic
Studies” 1962, June. 88 Bibliografia
Aryee S., Walumbwa F.O., Zhou Q.,. Hartnel Ch. A., Transformational leadership,
innovative behavior, and task performance. Test of mediation and moderation
processes, „Human Performance” 2012, nr 25, (1), s. 1–25.
Avery G.C., Bell A., Hilb M., Witte A.E., Understanding Leadership. Paradigms and
Cases, SAGE Publications, London 2004.
Avery G.C., Przywództwo w organizacji. Paradygmaty i studia przypadków, War-
szawa 2009.
Avolio B.J., Bass B.M., Jung D. I., Re-examining the components of transformatio-
nal and transactional leadership using the multifactor leadership questionna-
ire, „Journal of Occupational & Organizational Psychology” 1999, nr 72 (4),  
s. 441–462.
Avolio  B.J.,  Gardner  W.L.,  Walumbwa  F.O.,  Luthans  F.,  May  D.R.,  Unlocking  the
mask. A look at the process by which authentic leaders impact follower attitudes
and behaviors, „Leadership Quarterly” 2004, nr 15 (6), s. 801–823.
Barney J.B., Firm resources and sustained competitive advantage, „Journal of Mana-
gement” 1991, nr 17 (1), s. 99–120.
Bartkowiak R., Historia  myśli ekonomicznej, PWE, Warszawa 2008.
Bass B.M., Bass and Stogdill’s handbook on leadership. Theory, research, and mana-
gerial applications, Free Press, New York 1990.
Bass  B.M.,  Bruce  J.A.,  Transformational  leadership  and  organizational  culture,
„Public Administration Quarterly” 1993, nr 17 (1), s. 112–121.
Bass B.M., Bruce J.A., Transformational leadership development. Manual for the
Multifactor Leadership Questionnaire, Consulting Psychologists Press, Palo Alto
1990.
Bass B.M., Riggio R.E., Transformational leadership, Lawrence Erlbaum Associates,
Mahwah, New Jersey 2008.
Bass B.M., Transformational leadership, Lawrence Erlbaum Associates, New Jersey
2006.
Batey M., Burd M., Hughes D., Moonesar I., Salem F., Creativity and innovation in
the Dubai government. Exploring underlying factors at individual, team and
organizational levels, The University of Manchester, Department of Organiza-
tional Psychology & Mohammed Bin Rashid School of Government, Dubai 2018.
Baumgartner R.J., Rauter R., Strategic perspectives of corporate sustainability mana-
gement to develop a sustainable organization, „Journal of Cleaner Production”
2017, nr 140, s. 81–92.
Bessant J., Tidd J., Innovation and entrepreneurship, John Wiley & Sons Ltd., West
Sussex 2011.
Bigliardi  B.,  Filippelli  S.,  Galati  F.,  Sustainable  innovation.  drivers,  barriers,  and
actors under an open innovation lens, [w:] Sustainable innovation, C.L. Voinea,
N. Roijakkers, W. Ooms (red.), Oxfordshire, Routledge 2021. 89 Bibliografia
Bigliardi B., Filippelli S., Sustainability and open innovation. Main themes and rese-
arch trajectories, „Sustainability” 2022, nr 14 (11).
Blake R.R., Mouton J.S., The new managerial grid, Gulf Pub, Houston 1978.
Bogers M., Afuah A., Bastian B., Users as innovators. A review, critique, and future
research directions, „Journal of Management” 2010, nr 36 (4), s. 857–875.
Bogers M., Zobel A.K., Afuah A., Almirall E., Brunswicker S., Dahlander L., Frederik-
sen L., Gawer A., Gruber M., Haefliger S., Hagedoorn J., Hilgers D., Laursen K.,
Magnusson M.G., Majchrzak A., McCarthy I.P., Moeslein K.M., Nambisan S., Piller
F.T., Radziwon A., Rossi-Lamastra C., Sims J., Ter Wal A.L.J., The open innovation
research landscape. Established perspectives and emerging themes across different
levels of analysis, „Industry and Innovation” 2017, nr 24 (1), s. 8–40.
Bossink  B.,  Eco-innovation  and  sustainability  management,  Routledge  Taylor  &
Francis Group, New York 2012.
Boutellier R., Gassman O., Zedtwitz M., Managing global innovation. Uncovering the
secrets of future competitiveness, Berlin Heidelberg, Springer-Verlag, Berlin 2008.
Bouwer L., Innovation management theory evolution map, 2017, https://ssrn.com/
abstract=3222848 [dostęp: 22.03.2022].
Brown  M.,  Treviño  L.,  Ethical  leadership.  A  review  and  future  directions,  „The  
Leadership Quarterly” 2006, nr 17, s. 595–616.
Brown M.E., Trevino L.K., Harrison D.A., Ethical Leadership: A social learning per-
spective for construct development and testing, „Organizational Behavior and
Human Decision Processes” 2005, nr  97, s. 117–134.
Bulińska-Stangrecka H., The role of leadership in developing innovative potential,
„International  Journal  of  Economics,  Business  and  Management  Research”
2018, nr 2 (3), s. 270–289.
Campello M., Graham J., Harvey C.R., The real effects of financial constraints. evi-
dence from a financial crisis, „Journal of Financial Economics” 2010, nr 97 (3),
s. 470–487.
Chang J., Xuan B., Li J.J., The influence of leadership on product and process innova -
tions in China. The contingent role of knowledge acquisition capability, „Indu-
strial Marketing Management” 2015, nr 50, s. 18–29.
Chen  J.,  Brem  A.,  Viardot  E.,  Innovation  and  innovation  management,  [w:]  The
routledge companion to innovation management, J. Chen, A. Brem, E. Viardot,
P. Kam Wong (red.), Routledge, London -  New York 2019.
Cheong, M., Yammarino F.J., Dionne S.D., Spain S.M., Tsai Ch., A review of the
effectiveness  of  empowering  leadership,  „The  Leadership  Quarterly”  2019,  
nr 30 (1), s. 34–58.
Chesbrough H.W., Bogers M., Explicating open innovation. Clarifying an emerging
paradigm for understanding innovation, [w:] New frontiers in open innovation,
H.W. Chesbrough, W. Vanhaverbeke, J. West (red.), Oxford University Press,
Oxford 2014.90 Bibliografia
Chesbrough H.W., Business model innovation. Opportunities and barriers, „Long
Range Plan” 2010, nr 43, s. 354–363.
Chesbrough H.W., Graceful exits and foregone opportunities. Xerox’s management
of  its  technology  spin-off  companies,  „Business  History  Review”  2002,  nr  4,  
s. 803–838.
Chesbrough H.W., Open Innovation. The new imperative for creating and profiting
from technology,  Harvard Business School Press, Boston 2003.
Chesbrough H.W., The Future of open innovation. The future of open innovation is
more extensive, more collaborative, and more engaged with a wider variety of
participants, „Research-Technology Management” 2017, nr 60 (1), s. 35–38.
Chesbrough H.W., Why companies should have open business models, „MIT Sloan
Management Review” 2007, nr 48, s. 22.
Christensen C., The innovator’s dilemma. When new technologies cause great firms
to fail, Harvard Business School Press, Boston 1997.
Covey S.R., Zasady skutecznego przywództwa, Dom Wydawniczy REBIS, Warszawa
2012.
Dahlander L., Gann D.M., How open is innovation?, „Research Policy” 2010, vol. 39,
nr 6, s. 699–709.
De Jong J.P., Den Hartog D.N., How leaders influence employees’ innovative beha -
vior, „European Journal of Innovation Management” 2007,  nr 10 (1), s. 41–64.
Deschamps J.P., Different leadership skills for different innovation strategies, „Stra-
tegy & Leadership” 2005, nr 33, s. 31–38.
Deschamps  J.-P.,  Innovation  leaders.  How  senior  executives  stimulate,  steer  and
sustain innovation, Jossey-Bass, San Francisco 2008.
Dogson M., The management of technological innovation. An international and stra-
tegic approach, Oxford University Press, Oxford 2003.
Drucker P.F., Innovation and entrepreneurship: practice and principles, Harper@
Row, New York 1985.
Dulewicz V., Higgs M., Assessing leadership styles and organisational context, „Jour-
nal of Managerial Psychology” 2005, nr 20 (2), s. 105–123.
Eddleston  K.A.,  Kellermanns  F.W.,  Sarathy  R.,  Resource  configuration  in  family
firms. Linking resources, strategic, planning and technological opportunities to
performance, „Journal of Management Studies” 2007, nr 45 (1), s. 26–50.
Eisenbeiβ S.A., Brodbeck F., Ethical and unethical leadership. A cross-cultural and cross-
-sectoral analysis, „Journal of Business Ethics” 2014, vol. 122, nr 2, s. 343– 359.
Elia G.,  Petruzzelli A.M., Urbinati A., Implementing open innovation through virtual
brand communities. A case study analysis in the semiconductor industry, „Tech-
nological Forecasting And Social Change” 2020, vol. 155.
Elkins T., Keller R.T., Leadership in research and development organizations. A lite-
rature review and conceptual framework, „Leadership Quarterly” 2003, nr 14,
s. 587–606.91 Bibliografia
Epstein M.J., Buhovac A.J., Making sustainability work. Best practices in managing
and measuring corporate social, environmental, and economic impacts, wyd. 2,
Berret-Koehler Publishers, San Francisco 2014.
Fiedler  F.E., A theory of leadership effectiveness, McGraw-Hill, New York 1967.
Fiedor B., Zasoby nieodnawialne i odnawialne w teorii trwałego rozwoju, www.lp.gov.
pl/Members/Artur/aktualnosci/...uj/Ref.B.Fiedor.pdf [dostęp: 30.01.2010].
Flammer  C.,  Ioannou  I.,  Strategic  management  during  the  financial  crisis.  How
firms adjust their strategic investments in response to credit market disruptions,  
„Strategic Management Journal” 2021, nr 42 (7), s. 1275–1298.  
Fleming L., Waguespack D.M., Brokerage, boundary spanning, and leadership in open
innovation communities, „Organization Science” 2007, nr 18 (2), s. 165–180.
Franzoni C., Sauermann H., Crowd science. The organization of scientific research in
open collaborative projects, „Research Policy” 2014, nr 43 (1), s. 1–20.
Freeman Ch., Economics of industrial innovation, Francis Pinter, London 1982.
Freeman Ch., The economics of technical change, „Cambrige Journal of Economic”
1994, nr 5 (18), s. 463–514.
Freeman Ch., The Economics of industrial innovation, F. Pinter, London 1997.
Freeman, Ch., Technology policy and economic performance. Lessons from Japan,  
F. Pinter, London 1987.
Gajda P., Bajdur W., Innowacje w aspekcie zrównoważonego rozwoju społeczno–gospo-
darczego, 2016,   http://www.ptzp.org.pl/files/konferencje/kzz/artyk_pdf_2016/
T1/t1_0053.pdf [dostęp: 22.03.2022].
Gassmann O., Enkel E., Towards a theory of open innovation. Three core process
archetypes, Proceedings of The R&D Management Conference, Lisbon, Portu-
gal, July 6–9 2004, s. 6–7.
Giles S., The most important leadership competencies, according to leaders around  
the world, „Harvard Business Review” 2016, https://hbr.org/2016/03/the-mos-
t-important-leadership-competencies-according-to-leaders-around-the-world
[dostęp: 05.05.2020].
Gilley A., Dixon P., Gilley J.W., Characteristics of leadership effectiveness. Implemen-
ting change and driving innovation in organizations, „Human Resource Deve-
lopment Quarterly” 2008, nr 19 (2), s. 153–169.
Gilley A., Gilley J.W., McMillan H.S., Organizational change. Motivation, commu-
nication, and leadership effectiveness, „Performance Improvement Quarterly”
2009, nr 21 (4), s. 75–94.
Głód W., Wpływ innowacyjnego przywództwa na konkurencyjność przedsiębiorstw
rodzinnych, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” 2018, nr 19, s. 281–295.
Goffin K., Mitchell R., Herstatt C., Innovationsmanagement. Strategien und effektive
Umsetzung von Innovationsprozessen mit dem Pentathlon - Prinzip, Finanzbu-
chverlag, München 2012. 92 Bibliografia
Grant R.M., The resource-based theory of competitive advantage. Implications for stra-
tegy formulations, „California Management Review” 1991, nr 33 (3), s. 114–135.
Greanleaf R., The servant as leader. Center for servant leadership, 1970, https://www.
greenleaf.org/products-page/the-servant-as-leader, [dostęp: 30.03.2022].
Greenacre P., Gross R., Speirs J., Innovation theory. A review of the literature, „ICEPT
Working Paper” 2012, nr 11.
Hagedoorn J., Cloodt M., Measuring innovative performance. Is there an advantage
in using multiple indicators?, „Research Policy” 2003, nr 32, s. 1365–1379.
Hames R.D., The five literacies of global leadership . What authentic leaders know
and you need to find out, Jossey-Bass A Wiley Imprint, West Sussex 2007.
Hersey P., Blanchard K.H., Life cycle theory of leadership, „Training and Development
Journal” 1969, nr 23 (5), s. 26–34.
Hill L.A., Brandeau G., Truelove E., Lineback K., Collective genius. The art and prac-
tice of leading innovation, „Harvard Business Review Press” 2014.
Hippel E., Democratizing innovation, MIT Press, Cambridge 2005.
Hippel  E.,  Katz  R.,  Shifting  innovation  to  users  via  toolkits,  „Management
Science” 2002, nr 48, s. 821–883.
Horbach J., Indicator systems for sustainable innovation, Physica-Verlag, Heidelberg
2005.
Hossain  M.,  Kauranen  I.,  Open  innovation  in  SMEs.  A  systematic  literature
review, „Journal of Strategy Management” 2016, nr 9, s. 58–73.
https://www.surveylab.com/pl/blog/skala-likerta-w-badaniach-ankietowych/  [dostęp:
22.03.2022].
Hossain  M.,  Motivations,  challenges,  and  opportunities  of  successful  solvers  on
an innovation intermediary platform, „Technological Forecasting and Social.
Change” 2018, nr 128, s. 67–73.
Hüsig S., A typology for radical innovation projects based on an innovativeness fra-
mework, „International Journal of Innovation and Technology Management”
2014, nr 11 (4), s. 1–24.
Janasz K., Janasz W., Kozioł K., Szopik-Depczyńska K., Zarządzanie strategiczne.
Koncepcje, metody, strategie, Difin, Warszawa 2010.
Janasz W., Kozioł K., Determinanty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, PWE,
Warszawa 2007.
Janasz W., Kozioł-Nadolna K., Innowacje w organizacji, PWE, Warszawa 2011.
Jansen J.J.P., Vera D., Crossan M., Strategic leadership for exploration and exploita-
tion. The moderating role of environmental dynamism, „Leadership Quarterly”
2009, nr 20, s. 5–18.
Jasiński A.H., Czy mamy stagnację innowacji w polskim przemyśle?, „Gospodarka  
Narodowa” 2021, nr 1 (305), s. 111–134.
Jong J. de, Deanne den H., How leaders influence employees’ innovative behavior,
„European Journal of Innovation Management” 2007, nr 10 (1), s. 41–64.93 Bibliografia
Joshi A., Kale S., Chandel S., Pal D.K., Likert scale. Explored and explained likert
scale: explored and explained, „British Journal of Applied Science & Technology”
2015, nr 7 (4), s. 396–403.
Juchnowicz M., Kinowska H., Proinnowacyjne kompetencje polskich menadżerów,
„Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów” 2018, nr 161, s. 41–54.
Juchnowicz M., Zaangażowanie pracowników. Sposoby oceny i motywowania, PWE,
Warszawa 2012.
Jung D.I., Chow Ch.W., Wu A., The role of transformational leadership in enhancing
organizational innovation. Hypotheses and some preliminary findings, „Leader-
ship Quarterly” 2003, nr 14, s. 525–544.
Kalecki M., Teoria dynamiki gospodarczej: rozprawa o cyklicznych i długofalowych
zmianach gospodarki kapitalistycznej, PWN, Warszawa 1986.
Kanter R.M., Change masters. Innovation and entrepreneurship in the American cor-
poration,  Simon & Schuster, New York 1985.
Karachiwalla R., Pinkow F., Understanding crowdsourcing projects. A review on the
key design elements of a crowdsourcing initiative, „Creativity and Innovation
Management” 2021, nr 30 (3), s. 563–584.
Karaszewski R., Lis A., The role of leadership to stimulate peo-developmental positive
organisational potential, [w:] Positive management: managing the key areas of
positive organisational potential for company success, M.J. Stankiewicz (red.),
Dom Organizatora, Toruń 2013.
Ketkar S.,  Puri  R.,  Ambidextrous human resource practices and employee perfor-
mance, Indian Institute of Technology, Delhi 2017.
Khalili A., Linking transformational leadership, creativity, innovation, and innovation-
-supportive climate, „Management Decision” 2016, vol. 54, nr 9, s. 2277–2293.
Kijek A., Wpływy cykli koniunkturalnych na działalność innowacyjną w krajach
Unii  Europejskiej,  „Folia  Oeconomica.  Acta  Universitatis  Lodziensis”  2018,  
nr 4 (336), s. 225–238.
Kim  W.Ch.,  Mauborgne  R.,  Blue ocean strategy. How to create uncontested  mar-
ket space and make the competition irrelevant, Harvard Business School Press,
Boston 2015.
Kirkpatrick S.A., Locke E.A., Leadership: do traits matter?, „Academy of Manage-
ment Executive” 1991, nr 5 (2), s. 48–60.
Kline S., Rosenberg N., An overview of innovation, [w:] The positive sum strategy.
Harnessing technology for economic growth, R. Landau N. Rosenberg (red.),
National Academies Press, Washington 1986.
Kozioł-Nadolna K., Beyer K., Barriers to innovative activity in the sustainable deve-
lopment  of  public  sector  organizations,  „Procedia  Computer  Science”  2021,  
nr 192.
Kozioł-Nadolna K., Beyer K., Determinants of the decision-making process in organi-
zations, „Procedia Computer Science” 2021(a), nr 192.94 Bibliografia
Kozioł-Nadolna K., Crowdfunding a model otwartej innowacji, [w:] Crowdfunding
w Polsce, A. Pluszyńska, A. Szopa (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielloń-
skiego, Kraków 2018.
Kozioł-Nadolna K., Funding innovation in Poland through crowdfunding, „Journal
of Entrepreneurship, Management and Innovation” 2016, nr 12 (3), s. 7–30.
Kozioł-Nadolna K., Innovation and internationalization of companies. A theory and
practice, „Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania” 2019,
nr 56, s. 81–95.
Kozioł-Nadolna K., Innovation management in small and big enterprises (the com-
parative analysis), „Ekonomiczne Problemy Usług” 2015, nr 116, s. 313–322.
Kozioł-Nadolna K., Innovation strategies used by companies in Poland during the
pandemic, „Procedia Computer Science” 2022, w druku.
Kozioł-Nadolna K., Innovative activity and its determinants in domestic and fore-
ign enterprises in Poland, [w:] Entrepreneurship management functioning and
development of an organization, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
w Krakowie, Kraków 2015.  
Kozioł-Nadolna K., Internacjonalizacja działalności badawczo-rozwojowej w kształ-
towaniu procesów innowacyjnych w Polsce, CeDeWu, Warszawa 2013.
Kozioł-Nadolna K., Kształtowanie innowacji społecznych na rynku pracy, [w:] Inno-
wacje technologiczne i społeczne w rozwoju społeczno-gospodarczym – wybrane
aspekty, J. Wiśniewska, A. Świadek (red.), Wydawnictwo Naukowe IVG, Szcze-
cin 2015(b).
Kozioł-Nadolna K., Rola innowacji społecznych w rozwoju gospodarki, [w:] Współcze-
sne tendencje w zachowaniach organizacyjnych, B. Mikuła (red.), Wydawnictwo
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2015(a).
Kozioł-Nadolna K., Suchocka A., Innowacyjność współczesnych organizacji – uję-
cie  dynamiczne.  Innowacje  w  instytucji  kultury,  seria  „Rozprawy  i  Studia”,  
t. (MCCI) 1127, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin
2020.
Kozioł-Nadolna  K., The role of a leader in stimulating innovation in an organization,
„Administrative Sciences” 2020, nr 10 (3).
Kraemer H.M. Jr., From values to action. The four principles of values-based leader-
ship, Jossey-Bass, San Francisco 2011.
Krogh G. von, Haefliger S., Spaeth S., Wallin M.W., Carrots and rainbows. Motivation
and social practice in open source software development, „MIS Quarterly” 2012,
nr 36 (2), s. 649–676.
Kwaśnicki W., Ekonomia ewolucyjna – w poszukiwaniu alternatywnego wyjaśnienia,
http://prawo.uni.wroc.pl/~kwasnicki/todownload/KongresEk2001.pdf,  [dostęp:
15.12.2009].
Laursen K., Salter A., Searching high and low. What types of firms use universities as
a source of innovation?, „Research Policy” 2004, nr 33, s. 1201–1215.95 Bibliografia
Lecossier A., Pallot M., Innovation strategies of mature resilient businesses during the
Covid-19 crisis, IEEE International Conference on Engineering, Technology and
Innovation  (ICE/ITMC),  2020,  s.  1–5,  https://www.academia.edu/65164774/
Innovation_Strategies_of_Mature_Resilient_Businesses_during_the_Covid_19_
crisis [dostęp: 22.03.2022].
Lesáková L., Gundová P., Kráľ P., Ondrušová A., Innovation leaders, modest innova-
tors and non-innovative SMEs in Slovakia: key factors and barriers of innova-
tion activity, „Organizacija” 2017, nr 50 (4), s. 325–337.
Levine S.S., Prietula M.J., Open collaboration for innovation. Principles and perfor-
mance, „Organization Science” 2014, nr 25 (5), s. 1414–1433.
Lewandowska M.S., Koncepcja otwartych innowacji. Perspektywa polskich przedsię-
biorstw przemysłowych, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2018.
Loučanová E., Olšiaková M., Štofková J., Open business model of eco-innovation for
sustainability  development.  Implications  for  the  open-innovation  dynamics
of Slovakia, „Journal of Open Innovation: Technology, Market, and  Comple-
xity” 2022, nr 8 (2).
Lucas R., On the mechanics of economic development, „Journal of Monetary Econo-
mics” 1988, nr 22.
Lundvall B.A. (red.), National innovation systems. Towards a theory of innovation
and interactive learning, Pinter, London 1992.
Luthans  F., Avolio B., Authentic leadership development, [w:] Positive organizatio-
nal Scholarship. Foundations of a new discipline, K.S. Cameron, J.E. Dutton,  
R.E. Quinn (red.), Berrett-Koahler Publishers, San Francisco 2003.
Lykke M., Lewis M., Innovation capacity in the public sector. What’s the link between
leadership and innovation?, IRSPM Conference, Ottawa 2014.
Maak T., Pless N.M., Responsible leadership in a stakeholder society – a relational
perspective, „Journal of Business Ethics” 2006, vol. 66, nr 1, s. 99–115.
March J.G., Exploration and exploitation in organizational learning, „Organization
Science” 1991, vol. 2, nr 1, s. 71–87.
Markiewicz J., Bielawa A., Tylżanowski R., Oszczędne innowacje we współczesnym
przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szcze-
cin 2020.
Mierzejewska W., Dziurski P., Wpływ pandemii na strategie innowacji realizowane
przez przedsiębiorstwa w Polsce, [w:] Nauki ekonomiczne przed, w czasie i po
pandemii, J. Wielgórska-Leszczyńska, M. Matusewicz (red.), Oficyna Wydawni-
cza SGH, Warszawa 2021.
Mill J.S., On liberty, Authorhouse,  Bloomington 2005.
Mill J.S., Principles of political economy, BN Publishing, 2012, https://bn-publisher.
myshopify.com/[dostęp: 22.03.2022].96 Bibliografia
Mintzberg H., Covert leadership. Notes on managing professionals, „Harvard Busi-
ness  Review”  1998,  nr  November–December,  https://hbr.org/1998/11/covert-
leadership-notes-on-managing-professionals [dostęp: 05.05.2020].
Mintzberg H., The strategy concept I. Five PS for strategy, „California Management
Review” 1987, nr 30 (1), s. 11–24.
Moghimi S., Subramaniam I.D., Employees’ creative behavior. The role of organi-
zational climate in Malaysian SMEs, „International Journal of Business and
Management” 2013, nr 8 (5), s. 1–12.
Mrusek N., Ottenbacher M.C., Harrington R.J., The impact of sustainability and
leadership on the innovation management of Michelin-StarredChefs, „Sustaina-
bility” 2022, nr 14, s. 330.
Müller R., Turner R., The Project Manger’s Leadership style as a success factor on pro-
jects: a literature review, „Project Management Journal” 2005, nr 36, s. 49–61.
Musleh A., The influence of leadership behaviour and skills in stimulating innovation
in organizations, „International Journal of Entrepreneurship and Management
Practices” 2021, nr 4 (16), s. 38–54.
Nawrat  D.,  Kształtowanie  kompetencji  innowacyjnych  w  świetle  badań  biografii
menedżerów, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, 2013, nr 14, s. 21–42.
Nelson R., Winter S.G., An evolutionary theory of economic change, Harvard Univer-
sity Press, Cambridge 1985.
Nemanich L.A., Vera D., Transformational leadership and ambidexterity in the con-
text of an acquisition, „Leadership Quarterly” 2009, nr 20, s. 19–33.
Nödl  B.,  The  influence  of  leadership  behavior  on  innovative  work  behavior.  The
case of a pharmaceutical company in Germany (Master’s thesis, University of
Twente),  2017,  https://essay.utwente.nl/72253/1/Noedl_MA_BMS.pdf  [dostęp:
22.03.2022].
Northouse P.G., Leadership. Theory and practice, Sage Publications, Londyn 2013.
Northouse P.G., Leadership. Theory and practice, wyd. 4, Sage Publications, Tho-
usand Oaks 2006.
OECD,  Sustainable  manufacturing  and  eco-innovation.  framework,  practices
and  measurement-synthesis  report,  2009,  https://www.oecd.org/innovation/
inno/43423689.pdf [dostęp: 22.03.2022].
OECD, System innovation, [w:] OECD science, technology and innovation outlook
2016,  OECD  Publishing,  Paris  2016,  https://doi.org/10.1787/sti_in_outlook-
2016-9-en [dostęp: 22.03.2022].
OECD/Eurostat, OSLO MANUAL 2018: guidelines for collecting, reporting and using
data on innovation, wyd. 4, The Measurement of Scientific, Technological and
Innovation Activities, Luxembourg, Eurostat, Paris 2018.
Paliszkiewicz  J.,  Przywództwo,  zaufanie  i  zarządzanie  wiedzą  w  innowacyjnych
przedsiębiorstwach, CeDeWu, Warszawa 2019.97 Bibliografia
PAP,  WHO  ogłasza  pandemię  koronawirusa  COVID-19,  2020,  https://www.pap.
pl/aktualnosci/news%2C603137%2Cwho-oglasza-pandemie-koronawirusa-
-covid-19.html [dostęp: 01.03.2022].
PARP, Świt innowacyjnego społeczeństwa. Trendy na najbliższe lata, 2013, s. 75,
www.parp.gov.pl [dostęp: 22.03.2022].
Peris-Orti M., Fuster-Estruch V., Devece-Carañana C., Entrepreneurship and innova-
tion in a context of crisis, [w:] Entrepreneurship, innovation and economic crisis.
Lessons for research, policy and practice, K. Rüdiger, M. Peris-Ortiz, A. Blanco-
-González (red.), Springer International Publishing, Berlin 2014.
Perkmann M., Tartari V., McKelvey M., Autio E., Broström A., D’Este P., Fini R., Aca-
demic engagement and commercialisation. A review of the literature on univer-
sity–industry relations, „Research Policy” 2013, nr 42 (2), s. 423–442.
Pichlak M., Przywództwo a innowacyjność organizacji, „Organizacja i Kierowanie”
2011, nr 4, s. 143–155.
Piller F., West J., Firms, users and innovation. An interactive  model of coupled open
innovation, [w:] New frontiers in open innovation, H.W. Chesbrough, W. Vanha-
verbeke, J. West, (red.), Oxford University Press, New York  2014.
Platon, Państwo, Wydawnictwo Onepress, Warszawa 2018.
Pless N.M., Maak T., Stahl G.K., Developing responsible global leaders through inter-
national service-learning programs. The Ulysses experience, „Academy of Mana-
gement Learning and Education” 2011, nr 10, s. 237–260.
Pless N.M., Understanding responsible leadership. Role identity and motivational
drivers, „Journal of Business Ethics” 2007, vol. 74, nr 4, s. 437–456.
Porter M.E., The competitive advantage. Creating and sustaining superior perfor-
mance, Free Press, New York 1985.
Poznańska K., Bochenek E., Wysocki J., Ekoinnowacje i działalność proekologiczna
przedsiębiorstw w Polsce, [w:] Nowe formy innowacji, K. Poznańska (red.), Ofi-
cyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2018.
Poznańska, K. (red.), Nowe formy innowacji, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa
2018.
Prahalad C.K., Hamel G., The core competence of the corporation, „Harvard Business
Review” 1990, nr  68 (3), s. 78–90.
Purwanto A., Bernarto I., Asbari M., Wijayanti L.M., Hyun Ch.C., The impacts of
leadership and culture on work performance in service company and innovative
work behavior as mediating effects, „Journal of Research in Business, Econo-
mics, and Education” 2020, nr 2 (1), s. 283–291, http://e-journal.stie-kusuma-
negara.ac.i [dostęp: 22.03.2022].
PwC, Wizja 2050. Innowacje społeczne. Podsumowanie prac grupy roboczej w 2013 r.,
2013, https://www.pwc.pl/pl/doradztwo-csr/wizja-2050/assets/broszura_wizja_2050_
pl_innowacje_spoleczne_podsumowanie.pdf [dostęp: 22.03.2022].98 Bibliografia
Randhawa K., Wilden R., Hohberger J., A bibliometric review of open innovation.
Setting a research agenda, „Journal of Product Innovation Management” 2016,
nr 33 (6), s. 750–772.
Rauter R., Perl-Vorbach E., Baumgartner R.J., Is open innovation supporting susta-
inable innovation? Findings based on a systematic, explorative analysis of exi-
sting literature, „International Journal of Innovation and Sustainable Develop-
ment””2017, nr 11, s. 249–270.
Report of the World Commission on Environment and Development. Our Common
Future,  https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/5987our-
-common-future.pdf [dostęp: 22.03.2022].
Ricard L.M., Klijn E.H., Lewis J.M., Ysa T., Assessing public leadership styles for
innovation. A comparison of Copenhagen, Rotterdam, and Barcelona, „Public
Management Review” 2017, nr 19 (2), s. 134–156.
Ringel  M.,  Baeza  R.,  Grassl  F.,  Panandiker  R.,  Harnoss  J.,  The  most  innovative
companies 2020. The serial innovation imperative, Boston Consulting Group,
Boston 2020.
Rogers E., Diffusion of innovations, Free Press, New York 1962.
Romer P., Increasing returns and long run growth, „Journal of Political Economy”
1986, nr 94.
Rosing K., Frese M., Bausch A., Explaining the heterogeneity of the leadership-inno-
vation relationship. Ambidextrous leadership, „The Leadership Quarterly” 2011,
nr 22 (5), s. 956–974.
Rybiński K., Królowie innowacji w usługach finansowych , Wydawnictwo HELION,
Gliwice 2015.
Sanecka W., Etyczne przywództwo jako alternatywny styl przywódczy, „Zarządzanie
i Edukacja” 2015, nr 100, s. 541–561.
Say J.-B., Traktat o ekonomii politycznej, czyli prosty wykład sposobu, w jaki się
tworzą, rozdzielają i spożywają bogactwa, PWN, Warszawa 1960.
Schumpeter J., Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960.
Seidel S., Toward a theory of managing creativity-intensive processes. A creative
industries  study,  „Information  System  and  e-Business  Management”  2011,
vol. 9, s. 408.
Senge  P.M.,  Piąta  dyscyplina.  Teoria  i  praktyka  organizacji  uczących  się,  Dom
Wydawniczy ABC, Warszawa 1998.
Shah S.H.A., Sultana A., Gul A., Sajjas S., Basit A., Qadir A., Transformational leader-
ship influence on innovation directly and indirectly through affective commit-
ment in hotel industry of Malaysia, „International Review of Management and
Marketing” 2020, nr 10, s. 22–28.
Shah S.K., Motivation, governance, and the viability of hybrid forms in open source
software development, „Management Science” 2006, nr 52 (7), s. 1000–1014. 99 Bibliografia
Sharma  M.K.,  Jain  S.,  Leadership  management.  Principles,  models  and  theories,
„Global Journal of Management and Business Studies” 2013, nr 3.
Siguaw J.A., Simpson P.M., Cathy A., Enz C., Conceptualizing innovation orientation.
A framework for study and integration of innovation research, „The Journal of
Product Innovation Management” 2006, nr 23 (6), s. 556–574.
Simon H., Models of bounded rationality. Behavioral economics and business, „Orga-
nization”, vol. 2, MIT Press, Cambridge, MA 1982.
Simon H., The sciences of the artificial, MIT Press, Cambridge 1969.
Sitko-Lutek A., Kompetencje menedżerskie w kontekście innowacyjności przedsię-
biorstw, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oecono-
mia” 2013, nr 47 (1), s. 142.
Skrzypek  E.,  Kreatywność a zarządzanie  wiedzą,  „Zeszyty  Naukowe  Małopolskiej
Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie” 2014, t. 24, nr 1, s. 176.
Srivastava  A.,  Bartol  K.M.,  Locke  E.A.,  Empowering  leadership  in  management
teams: effects on knowledge sharing, efficacy, and performance , „Academy of
Management Journal” 2006, nr 49 (6), s. 1239–1251.
Stock  T.,  Obenaus  M.,  Slaymaker  A.,  Seliger  G.,  A  model  for  the  development  of
sustainable innovations for the early phase of the innovation process, „Procedia
Manufacturing” 2017, nr 8, s. 215–222.
Stoner J.A.F., Freeman R.E., Gilbert D.E., Kierowanie, Warszawa 2001.
Strychalska-Rudzewicz A., Wysocki J., Strategie małych i średnich przedsiębiorstw
w  działalności  innowacyjnej,  „Organization  and  Management”  2013,  nr  2,  
s. 65–84.
Świadek A., Szajt M., Impact of innovation expenditures on manufacturing in Poland
in 2006–2015 – regional diversification , „Studies of the Industrial Geography
Commission of the Polish Geographical Society” 2018, nr 32 (3), s. 54–68.
Szajt M., Innovation distance of Polish regions in relation to European models, „Prace
Komisji  Geografii  Przemysłu  Polskiego  Towarzystwa  Geograficznego”  2020,  
nr 34,  s. 7–17.
Szczepańska-Woszczyna  K.,  Kompetencje  menedżerskie  w  obszarze  kreatywności
i innowacyjności, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie”
2014, nr 1, s. 101–110.
Szopik-Depczyńska K., Koncepcja innowacji kreowanej przez użytkownika w działal-
ności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowe Uniwersy-
tetu Szczecińskiego, Szczecin 2018, s. 25.
Świadek A., Krajowy system innowacji 2.0, CeDeWu, Warszawa 2021.
Tang Hung K., An inventory of organizational innovativeness, „Technovation” 1999,
nr 19 (1), s. 41–51.
Tannenbaum R., Schmidt W., How to choose a leadership pattern, „Harvard Business
Review” 1973, s. 3–12.100 Bibliografia
Tapscott  D.,  Grown  up  digital.  How  the  net  generation  is  changing  your  world,
McGraw-Hill Education, New York 2009.
Tarde G., L’invention consideree comme, moteur de l’evolution sociale, „Revue Inter-
nationale de Sociologie” 1902, nr X (7), s. 562–574.
Teece D., Technological change and the nature of the firm , [w:] Technical change and
economic theory, G. Dosi, C. Freeman, R. Nelson, G. Silverberg, L. Soete (red.),
Francis Pinter Publishers, Columbia University Press, New York–London 1988.
TEPSIE, 7 PR, 2012, www.eitplus.pl [dostęp: 22.03.2022].
The  Road  to  2020.  Corporate  progress  on  the  ceres  roadmap  for  sustainability,
http://www.ceres.org/ roadmap-assessment/resources/the-road-to-2020 [dostęp:
22.03.2022].
Thomas  M.,  Mastering  people  management.  Build  a  successful  team  -  motivate,
empower and lead people, Thorogood 2007.
Tidd  J.,  Bessant  J.,  Managing  innovation.  Integrating  technological,  market  and
organizational change, John Wiley, Chichester 2019.
Top  C.,  Abdullah  B.M.S.,  Faraj  A.H.M.,  Transformational  leadership  impact  on
employees performance, „Eurasian Journal of Management & Social Sciences”
2020, nr 1 (1), s. 49–59.
Trillig E., Blaeser-Benfer A., Erfolgsfaktor 1. Die Innovationsstrategie, RKW Rationa-
lisierungs- und Innovationszentrum der Deutschen Wirtschaft, Eschborn 2014.
Twiss B.C., Managing technological innovation, Longman, London 1980.
United Nations Conference on Environment & Development, Agenda 21, https://
sustainabledevelopment.un.org/content/documents/Agenda21.pdf  [dostęp:
22.03.2022].
Vaccaro I.G., Jansen J.J.P., van den Bosch F.A.J., Management innovation and leader-
ship, American Academy of Management Conference, Anaheim 2008.
Vaccaro I.G., Volberda H.W., van den Bosch F.A.J., Management innovation in action.
The case of self-managing teams, [w:] Handbook of organizational and manage-
rial innovation, T.S. Pitsis, A. Simpson, E. Dehlin, E. Elgar (red.), Cheltenham
2012.
Veblen T., Teoria klasy próżniaczej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1971.
Veblen T., The engineers and the price systems, Routledge/Thoemmes, London 1994.
Verganti R., Design – driven innovation. Changing the rules of competition by radi-
cally, Innovating What Things Mean, Harvard Business Press, Boston 2009.
Walumbwa F.O., Avolio B., Gardner W.L., Wernsing T.S., Peterson S.J., Authentic
leadership. Development and validation of a theory-based measure, „Journal of
Management” 2008, nr 34, s. 89–126.
Weber M., Gospodarka i społeczeństwo. Zarys socjologii rozumiejącej, Warszawa 2002.
West J., Bogers M., Leveraging external sources of innovation. A review of research
on open innovation, „Journal of Product Innovation Management” 2014, nr 31
(4), s. 814–831.West  J.,  Bogers  M.,  Open  innovation.  Current  status  and  research  opportunities,
„Innovation. Organization & Management” 2017, nr 19 (1), s. 43–50.
West J., Wanhaverbeke W., Chesbrough H.W., Open innovation. Researching a new
paradigm, Oxford University Press, New York 2006.
West J.J., Lakhani K.R., Getting clear about communities in open innovation, „Indu-
stry and Innovation” 2008, nr 15 (2), s. 223–231.
Williams M., Leadership for leaders, Thorogood Publishing Limited, London 2005.
Wiśniewska J., Janasz K. (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem przemysłowym we
współczesnej gospodarce, CeDeWu, Warszawa 2018.
Wojtczuk-Turek A., Zachowania innowacyjne w pracy. Wybrane zagadnienia teore-
tyczne i praktyczne, Difin, Warszawa 2012.
Wziątek-Kubiak  A.,  Pęczkowski  M.,  Czynniki  ciągłości  komercjalizacji  innowacji
w okresie negatywnego szoku zewnętrznego. Przykład Polski, „Bank i Kredyt”
2019, nr 50 (1), s. 21–44.
Yasini P., Specific characteristics of innovation management process, „International
Journal of Organizational Leadership” 2016, nr 5 (2), s. 162–171.
Yukl G., Leadership in organizations. Global edition, New Yersey 2010.
Zakrzewska-Bielawska A., Ambidexterity – światowe trendy eksploracji w naukach
o zarządzaniu, „Przegląd Organizacji” 2016, nr 1, s. 16–23.
Zedtwitz M. von, Gassmann O., Market versus technology drive in R&D interna-
tionalization. Four different patterns of managing research and development,
„Research Policy” 2002, nr 32, s. 1259–1285.
Zhang X., Bartol K.M., Linking empowering leadership and employee creativity. The
influence of psychological empowerment, intrinsic motivation, and creative pro -
cess engagement, „Academy of Management Journal” 2010, nr 53 (1), s. 107–128.
Zhu  W.,  Yang  H.,  Yang  B.,  Innovative  leadership  in  organizations.  Dimensions,
measurement and validation, „Academy of Management Annual Meeting Pro-
ceedings”, 2016, nr 16, s. 1–41.
Zuraik A., Kelly L., The role of CEO transformational leadership and innovation cli-
mate in exploration and exploitation, „European Journal of Innovation Mana-
gement” 2019, nr 22 (1), s. 84–104.

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Quasi-fundusze venture capital. Pub...

24.00 zł 48.00 zł Cena netto: 22.86 zł

Kapitał w finansowaniu działalności...

13.75 zł 55.00 zł Cena netto: 13.10 zł

Innowacyjność w zarządzaniu a konku...

11.25 zł 45.00 zł Cena netto: 10.71 zł

Uwarunkowania innowacyjności organi...

52.20 zł 58.00 zł Cena netto: 49.71 zł

Innowacyjność organizacji w strateg...

49.50 zł 55.00 zł Cena netto: 47.14 zł

Innowacyjne modele e-biznesu. Aspek...

44.10 zł 49.00 zł Cena netto: 42.00 zł

Polityka innowacyjna w Polsce. Anal...

31.50 zł 63.00 zł Cena netto: 30.00 zł

Finansowanie działalności innowacyj...

41.40 zł 46.00 zł Cena netto: 39.43 zł

Sprawność systemów zarządzania wied...

34.50 zł 69.00 zł Cena netto: 32.86 zł

Potencjał innowacyjny sektora publi...

44.10 zł 49.00 zł Cena netto: 42.00 zł

Kształtowanie przewag konkurencyjny...

52.20 zł 58.00 zł Cena netto: 49.71 zł

Innowacyjne przywództwo w jednostka...

53.10 zł 59.00 zł Cena netto: 50.57 zł

Działalność innowacyjna przedsiębio...

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Ryzyko i kluczowe czynniki sukcesu ...

53.10 zł 59.00 zł Cena netto: 50.57 zł

Innowacyjność przedsiębiorstw sekto...

81.00 zł 90.00 zł Cena netto: 77.14 zł

Najczęściej kupowane