• Zarządzanie różnorodnością. W kierunku zróżnicowanych zasobów ludzkich w organizacji

Zarządzanie różnorodnością. W kierunku zróżnicowanych zasobów ludzkich w organizacji

 • Autor: Elwira Gross-Gołacka
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-522-9
 • Data wydania: 2018
 • Liczba stron/format: 426/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 80.00 zł

  72.00 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 72.00 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Zmiany demograficzne, ewolucja kulturowa, powszechne migracje, rynki wschodzące, rozwój technologii grają i będą nadal odgrywać ważną rolę w tworzeniu coraz bardziej skomplikowanego środowiska w jakim przychodzi funkcjonować firmom. Maksymalizacja i czerpanie z różnorodności w miejscu pracy jest ważnym zagadnieniem dla dzisiejszej jakości zarządzania i nie tylko zarządzania zasobami ludzkimi. Organizacje wykorzystują różnorodność by stać się bardziej kreatywnymi i otwartymi na zmiany. Dlatego istotna jest odpowiedź na pytanie, jak można efektywnie zarządzać różnorodnością w organizacji.

Publikacja zawiera kompleksową i empirycznie zbadaną wiedzę z zakresu zarządzania różnorodnością z uwzględnieniem podstaw teoretycznych po uwarunkowania aplikacyjne. W książce Autorka zaprezentowała wyniki badań jakościowych i ilościowych dotyczących wdrażania koncepcji zarządzania różnorodnością w Polsce.

Adresatem publikacji są przede wszystkim badacze zgłębiający omawiane zagadnienie, studenci oraz kadra zarządzająca.

Spis treści:

Wprowadzenie
        
Rozdział 1. Różnorodność i zarządzanie różnorodnością w organizacji – istota i teoretyczne podstawy
        
1.1. Rys historyczny zagadnienia różnorodności
1.1.1. Różnorodność – wybrane sposoby rozumienia
1.1.2. Globalny kontekst zainteresowania różnorodnością
1.1.3. Zmiany społeczno-gospodarcze i ich wpływ na rozwój koncepcji zarządzania różnorodnością
1.2. Znaczenie terminu „różnorodność”
1.3. Różnorodność – jej wymiary i rodzaje
1.4. Wieloznaczność terminu „różnorodność” z perspektywy organizacji
1.5. Definicje zarządzania różnorodnością w organizacji
1.6. Od polityki równych szans do zarządzania różnorodnością
1.7. Paradygmaty zarządzania różnorodnością
1.8. Modele zarządzania różnorodnością w organizacji
1.9. Nurt krytyczny zarządzania różnorodnością
1.10. Miejsce zarządzania różnorodnością w naukach o zarządzaniu
        
Rozdział 2. Uwarunkowania rozwoju koncepcji zarządzania różnorodnością – wybrane aspekty
        
2.1. Równość, różnorodność i zarządzanie różnorodnością w organizacji – uwarunkowania instytucjonalno-prawne
2.1.1. Ewolucja regulacji w zakresie równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji na poziomie międzynarodowym
2.1.2. Prawo krajowe w zakresie równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji
2.2. Trendy demograficzne a różnorodność zasobów ludzkich
2.2.1. Międzynarodowe trendy demograficzne
2.2.2. Tendencje demograficzne w Europie
2.2.3. Trendy demograficzne dla Polski
2.3. Wyzwania dla zarządzania organizacją z perspektywy zmian demograficznych
2.3.1. Płeć
2.3.2. Wiek
2.3.3. Niepełnosprawność
2.3.4. Rasa/pochodzenie etniczne
2.3.5. Religia
2.3.6. Orientacja seksualna
        
Rozdział 3. Zarządzanie różnorodnością w organizacji – motywy, korzyści i bariery
        
3.1. Motywy implementacji koncepcji zarządzania różnorodnością w organizacji
3.2. Zarządzanie różnorodnością wobec zmian w otoczeniu organizacji    
3.3. Korzyści z zarządzania różnorodnością w organizacji
3.3.1. Perspektywa długookresowa
3.3.2. Perspektywa średnio-krótkookresowa
3.4. Dylematy pomiaru korzyści
3.5. Bariery i wyzwania wobec zarządzania różnorodnością w organizacji
        
Rozdział 4. Kluczowe obszary wdrażania koncepcji zarządzania różnorodnością w organizacji
        
4.1. Przywództwo
4.2. Kultura organizacyjna
4.3. Komunikowanie się w różnorodnej organizacji
4.4. Zarządzanie zasobami ludzkimi a zarządzanie różnorodnością w organizacji
4.5. Edukacja i szkolenia w zakresie różnorodności w organizacji
4.6. Monitorowanie i analizowanie różnorodności w organizacji
4.6.1. Zewnętrzne narzędzia oceny
4.6.2. Wewnętrzny monitoring
4.6.3. Obowiązek raportowania danych dotyczących różnorodności w organizacji
        
Rozdział 5. Zarządzanie różnorodnością w organizacjach w Polsce w świetle badań empirycznych
        
5.1. Proces i metody badawcze
5.2. Charakterystyka prób badawczych
5.3. Zasięg regionalny podejmowanych działań w organizacjach
5.4. Wiedza organizacji na temat zarządzania różnorodnością
5.5. Charakter i zakres podejmowanych działań na rzecz różnorodności w organizacji
5.6. Przegląd dobrych praktyk podejmowanych w organizacjach na rzecz
równości i różnorodności
5.7. Ewaluacja i monitoring danych personalnych z perspektywy różnorodności
5.8. Korzyści i bariery w zarządzaniu różnorodnością w opinii organizacji
        
Rozdział 6. W kierunku organizacji otwartej na różnorodność – autorski model zarządzania różnorodnością w organizacji
        
6.1. Autorski model zarządzania różnorodnością w organizacji
6.1.1. Założenia do budowy modelu (konstrukty)
6.1.2. Zasady modelu
6.1.3. Holistyczny model zarządzania różnorodnością w organizacji
6.1.4. Obszary wertykalne
6.1.5. Zarządzanie różnorodnością w organizacji – architektura 5P
6.2. Budowanie organizacji otwartej na różnorodność ? poziomy dojrzałości
        
Rozdział 7. Architektura zarządzania różnorodnością w organizacjach w świetle badań własnych
        
7.1. Metodyka badania i charakterystyka próby badawczej
7.2. Architektura 5P – podsumowanie
7.3. Rozkład wskaźników architektury 5P
7.4. Wzajemnie relacje między obszarami architektury 5P
7.5. Uwarunkowania wewnętrzne zarządzania różnorodnością
7.6. Wiedza na temat zarządzania różnorodnością a intensywność jego wdrażania
        
Podsumowanie i wnioski
Bibliografia

dr hab. Bogusława Urbaniak, prof. Uniwersytetu Łódzkiego:

Podjęta tematyka należy do aktualnych i ważnych, stąd przedstawienie jej w postaci zwartej monografii jest celowe i należy przypuszczać, że znajdzie zainteresowanie na rynku wydawniczym. Jest to tym bardziej uzasadnione, że jest to jedna z nielicznych prac, w której dokonano głębokiego przeglądu literatury i dorobku badawczego odnoszącego się do zarządzania różnorodnością. Z założenia praca ma charakter naukowy i aplikacyjny, pozwalając menedżerom ocenić stosowane praktyki z zakresu zarządzania różnorodnością na poziomie organizacji. Jest napisana językiem zrozumiałym, z uwagi na swe walory naukowe może być źródłem nowatorskich rozwiązań praktycznych. Rekomenduję tę publikację jako dojrzałą pracę, która uzupełni istniejącą lukę na rynku wydawniczym w zakresie zarządzania różnorodnością. (…) Autorka kieruje swą pracę m.in. do menedżerów i do studentów, starając się o sprawach trudnych pisać w sposób przystępny.

prof. dr hab. Łukasz Sułkowski, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie:

(…) publikacja ma stanowić wkład w uporządkowanie i poszerzenie wiedzy z zakresu zarządzania różnorodnością, wskazując teoretykom i praktykom, jak w realiach zmian demograficznych, globalizacji czy rosnącej roli innowacyjności i kreatywności powinno wyglądać efektywne zarządzanie różnorodnością w organizacji. (…) Jest to udana, aktualna i świeża próba refleksji nad zarządzaniem różnorodnością. Jestem przekonany, że książka stanowić będzie znakomitą pomoc dla studentów studiów magisterskich i doktoranckich podejmujących własne badania z zakresu tej interesującej tematyki, wykładowców, ale również wszystkich tych zainteresowanych tą problematyką. (…) Z całym przekonaniem stwierdzam, że praca jest ciekawym wkładem w zrozumienie skomplikowanej tematyki zarządzania różnorodnością.

Elwira Gross-Gołacka
doktor nauk ekonomicznych. Posiada doświadczenie we współpracy z organizacjami międzynarodowymi ONZ i UE. Od lat zajmuje się tematyką zarządzania różnorodnością i zróżnicowanymi zasobami ludzkimi oraz zarządzaniem jakością w administracji poprzez działalność akademicką i na gruncie praktycznym. Pełniła funkcje kierownicze w administracji rządowej. Wieloletni praktyk w realizacji projektów dotyczących zarządzania i rynku pracy. Wykładowczyni i autorka licznych publikacji na temat zarządzania różnorodnością, zarządzania jakością w administracji. Członkini komitetów naukowych i rad programowych. Absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania oraz Centrum Studiów Europejskich im. Jeana Monneta i Wydziału Prawa i Administracji.

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Relacje jako kapitał organizacji

36.00 zł 40.00 zł Cena netto: 34.29 zł

Zarządzanie stresem w organizacji

54.00 zł 60.00 zł Cena netto: 51.43 zł

Zarządzanie różnorodnością w organi...

53.10 zł 59.00 zł Cena netto: 50.57 zł

Zarządzanie emocjami w organizacji ...

54.00 zł 60.00 zł Cena netto: 51.43 zł

Najczęściej kupowane