• Znaczenie sprawiedliwości w zarządzaniu ludźmi. Dlaczego warto być sprawiedliwym

Znaczenie sprawiedliwości w zarządzaniu ludźmi. Dlaczego warto być sprawiedliwym

 • Autor: Marek Bugdol
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7930-099-0
 • Data wydania: 2014
 • Liczba stron/format: 218/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 46.00 zł

  11.50 zł

 • 75% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Celem pracy jest wskazanie na rolę i znaczenie sprawiedliwości w zarządzaniu organizacjami, a szczególnie w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi.

Pierwsza część publikacji dotyczy roli i znaczenia sprawiedliwości w wybranych procesach zarządzania zasobami ludzkimi. Autor zidentyfikował podstawowe związki i zależności występujące między sprawiedliwością a zaufaniem, satysfakcją, solidarnością, zaangażowaniem. Ukazał znaczenie sprawiedliwości w wybranych procesach zarządzania zasobami ludzkimi, takimi jak rekrutacja i selekcja, motywacja, wynagrodzenie, ocenianie pracowników, zwalnianie. W publikacji zostały omówione różne rodzaje sprawiedliwości w systemie awansów pracowniczych i w dyscyplinie pracy oraz podstawowe przyczyny i konsekwencje niesprawiedliwości.

W drugiej części monografii została omówiona rola kierownictwa w utrzymaniu i doskonaleniu sprawiedliwości. W kolejnych rozdziałach Autor wskazał praktyczne możliwości kształtowania i utrzymywaniu sprawiedliwości przez kadrę kierowniczą oraz ukazał relację między wsparciem organizacyjnym, w tym menedżerskim, a sprawiedliwością.

Praca może być wykorzystywana przez osoby zainteresowane podejmowaniem badań empirycznych w dużych i średnich organizacjach usługowych i produkcyjnych. Jej odbiorcami mogą być studenci kierunków biznesowych oraz kadra kierownicza współczesnych organizacji. W szczególny sposób Autor adresuje treści pracy do korporacyjnej kadry kierowniczej.

Spis treści:

Wprowadzenie

Rozdział 1. Sprawiedliwość i jej rodzaje
 

1.1. Pojęcie sprawiedliwości
1.2. Nierówności w organizacji
1.3. Pojęcie sprawiedliwości organizacyjnej - definicje
1.4. Rodzaje sprawiedliwości w organizacji
1.5. Znaczenie sprawiedliwości
1.6. Podsumowanie
1.7. Dyskusja i postulaty do dalszych badań

Rozdział 2. Związki i zależności sprawiedliwości z innymi wartościami organizacyjnymi

2.1. Sprawiedliwość a zaufanie
2.2. Sprawiedliwość a zaangażowanie
2.3. Sprawiedliwość a satysfakcja
2.4. Sprawiedliwość a solidarność
2.5. Inne wartości a sprawiedliwość
2.6. Podsumowanie
2.7. Dyskusja i postulaty do dalszych badań

Rozdział 3. Sprawiedliwość w wybranych procesach zarządzania ludźmi

3.1. Sprawiedliwość w zatrudnianiu
3.2. Systemy wynagrodzeń a sprawiedliwość
3.3. Sprawiedliwość a motywacja
3.4. Sprawiedliwość w systemie awansów
3.5. Sprawiedliwość w systemach ocen pracowniczych
3.6. Sprawiedliwość podczas zwalniania pracowników
3.7. Dyscyplina pracy a sprawiedliwość
3.8. Podsumowanie
3.9. Dyskusja i postulaty do dalszych badań

Rozdział 4. Wybrane przyczyny, dowody i konsekwencje niesprawiedliwości

4.1. Wybrane przyczyny i dowody niesprawiedliwości
4.1.1. Stronniczość i faworyzowanie
4.1.2. Chciwość jako pierwotna przyczyna niesprawiedliwości
4.1.3. Niespełnione oczekiwania i obietnice
4.1.4. Inne przyczyny niesprawiedliwości
4.2. Dyskryminacja jako dowód istnienia niesprawiedliwości
4.3. Inne dowody niesprawiedliwości
4.4. Wybrane konsekwencje niesprawiedliwości
4.4.1. Niesprawiedliwość a zachowania kontrproduktywne
4.4.2. Strajk jako odpowiedź na niesprawiedliwość
4.5. Podsumowanie
4.6. Dyskusja i dalsze badania

Rozdział 5. Wybrane zadania kierownictwa w kształtowaniu i utrzymywaniu
sprawiedliwości


5.1. Podstawowe zadania kadry kierowniczej dotyczące poszczególnych rodzajów sprawiedliwości
5.2. Uwagi dotyczące regulowania nierówności
5.3. Dbałość o utrzymanie kontraktu psychologicznego
5.4. Zapewnienie wsparcia organizacyjnego i menedżerskiego
5.5. Możliwości badania sprawiedliwości
5.6. W stronę sprawiedliwej organizacji
5.7. Podsumowanie
5.8. Dyskusja i postulaty do dalszych badań

Zakończenie

Bibliografia


Marek Bugdol
doktor habilitowany nauk ekonomicznych i profesor nauk humanistycznych (nauki o zarządzaniu i jakości). Kierownik Katedry Zarządzania Jakością Uniwersytetu Jagiellońskiego. Długoletni pracownik ZEW S.A. w Raciborzu oraz wielu innych organizacji o charakterze publicznym i produkcyjnym. Menedżer jakości i audytor systemu zarządzania. Autor wielu publikacji naukowych i popularnonaukowych. Ostatnie zainteresowania badawcze dotyczą systemów zarządzania środowiskowego, zachowań prośrodowiskowych i roli wartości organizacyjnych w kreowaniu zachowań organizacyjnych.

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane