• Zmiana w polskim systemie penitencjarnym. Ograniczenia i możliwości

Zmiana w polskim systemie penitencjarnym. Ograniczenia i możliwości

 • Autor: Józef Rejman
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7930-019-8
 • Data wydania: 2013
 • Liczba stron/format: 332/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 65.00 zł

  32.50 zł

 • 50% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Przedstawione w książce badania ukazują, w jaki to sposób organizacja i struktura systemu więziennego ułatwia hamowanie innowacji pedagogicznych. Przykładem takiej przerwanej innowacji był teoretycznie uzasadniony i praktycznie sprawdzony w Europie i Ameryce taki sposób oceniania więźniów, który mobilizuje ich do wszechstronnej prospołecznej aktywności a personel do aktywnych wychowawczo kontaktów ze skazanymi.

Spis treści:

Wykaz skrótów

Wprowadzenie

ROZDZIAŁ I. Społeczno-organizacyjne właściwości systemu więziennego

1.1. Cechy instytucji więzienia – ich stałość czy zmienność?
1.2. Budowa organizacji więziennictwa i autonomizacja jej elementów
1.3. Rozmieszczenie uprawnień decyzyjnych a realizacja zadań resocjalizacyjnych. Stan istniejący a wskazania teorii
1.3.1. Formalizacja organizacji systemu więziennego i jej możliwe następstwa
1.3.2. Stopień i sposób formalizacji i jego ważniejsze uzasadnienia
1.3.3. Sposób regulacji prawnej działalności zakładu karnego i jej sprawnościowe skutki
1.3.4. Legalizm i formalizm podstawą kontroli działalności wychowawczej a postawy zawodowe personelu
1.4. Istniejący i sprawnościowo pożądany sposób oceniania personelu więziennego

ROZDZIAŁ II. Społeczno-kulturowe ograniczenia rozwoju praktyki penitencjarnej

2.1. Ważniejsze czynniki ograniczające zmiany w więziennictwie
2.2. Rozwój i ewolucja więzienia
2.3. Humanizacja kary pozbawienia wolności, jej treść i granice
2.4. Krytyka i kryzys więzienia
2.5. Naukowe i kulturowe ograniczenia rozwoju praktyki resocjalizacji penitencjarnej

ROZDZIAŁ III. Próby doskonalących przeobrażeń więzienia w Polsce

3.1. Obszary i inspiracje innowacyjne
3.1.1. Innowacja i badanie eksperymentalne w Szczypiornie
3.1.2. Drugi etap eksperymentu szczypiorniańskiego
3.2. Niektóre inne próby i propozycje innowacyjne
3.2.1. System organizacyjno-wychowawczy zakładu karnego półotwartego w Gdańsku-Przeróbce
3.2.2. Opolska koncepcja „oddziałów wewnętrznych”
3.2.3 System ocen punktowych w Nysie i Rzeszowie
3.2.4. Innowacyjna koncepcja rozwiązań organizacyjnych i pedagogicznych zakładu karnego penitencjarystów rzeszowskich
3.3. „Oddział penitencjarny” – nowym elementem struktury zakładu karnego
3.3.1. Poszukiwania doskonalszej organizacji podstawowej jednostki więziennej
3.3.2. Oddział penitencjarny – oczekiwane efekty organizacyjne i resocjalizacyjne
3.3.3. Odział penitencjarny – ograniczenia, możliwości i perspektywy

ROZDZIAŁ IV. Przedmiot badań, ich cele, problematyka i zmienne

4.1. Wybór problematyki badawczej, jego uzasadnienie
4.1.1. Zmiana programowo-organizacyjna przedmiotem badań
4.1.2. Opór wobec zmiany głównym źródłem wyboru problemu badawczego
4.1.3. Innowacja czynnikiem sprawczym zmiany w organizacji
4.1.4. Bodziec eksperymentalny i jego wartość diagnostyczna
4.1.5. Cele badań
4.1.6. Problem badawczy, hipotezy i zmienne
4.1.7. Ograniczenia metodologiczne badań organizacji

ROZDZIAŁ V. Przyjęta metodologia badań

5.1. Badania w działaniu sposobem wywoływania i poznawania zmiany
5.2. Eksperyment terenowy w organizacji i jego ważniejsze właściwości
5.3. Szczególne właściwości badań organizacji więziennictwa
5.4. Badanie problematyki kryminologicznej i resocjalizacyjnej w organizacjach wymiaru sprawiedliwości
5.5. Eksperyment w więzieniu
5.6. Teoretyczne i praktyczne źródła innowacji
5.6.1. Ważniejsze metodologiczne czynniki wyboru bodźca eksperymentalnego
5.6.2. Przeciwdziałanie niektórym niedostatkom technologii oddziaływań na więźniów – jednym z celów innowacji
5.6.3. Praca zespołowa sposobem przygotowania i wdrożenia przedsięwzięcia innowacyjnego
5.6.4. Efekt synergii uzasadnieniem zespołowej pracy personelu i realizacji przedsięwzięcia
5.6.5. Praca zespołowa instrumentem zmiany i sposobem jej generowania

ROZDZIAŁ VI. Resocjalizacyjne podstawy oraz zmianotwórcze właściwości innowacji

6.1. Oceny punktowe – aspekty teoretyczne i metodyczno-organizacyjne
6.1.1. Potrzeby praktyki resocjalizacyjnej źródłem zastosowań teorii
6.1.2. Antyspołeczna postawa przestępców a niektóre środki wywierania wpływu na jej zmianę
6.2. Ocena w kształceniu i resocjalizacji
6.3. „Ekonomia punktowa” sposobem oceniania skazanych i instrumentem prospołecznej ich stymulacji
6.4. Ocenianie więźniów w polskim systemie penitencjarnym
6.5. Cele, zasady i sposoby i kryteria oceniania punktowego skazanych
6.6. Zmianotwórcze elementy i cechy innowacji

ROZDZIAŁ VII. Okoliczności, teren badań i ich przebieg

7.1. Sytuacja kadrowa, doświadczenia penitencjarne personelu a wybór miejsca i czasu badań
7.2. Prace przygotowawcze do wdrożenia innowacji
7.3. Innowacja po zmianie kadrowej najwyższej władzy więziennictwa
7.3. Realizacja projektu
7.4. Zmiana podłożem konfliktu w organizacji
7.5. Zachowanie się personelu zakładu w sytuacji deprecjonowania innowacji przez jednostki nadrzędne

ROZDZIAŁ VIII. Wyniki badań i zalecenia dla praktyki

Streszczenie

Literatura cytowana

Załączniki
 

prof. dr. hab. Mieczysław Ciosek:

(…) Zmiany instytucjonalne wywołują często u uczestników organizacji nieufność, a nawet lęk. Ten stan niepokoju świetnie oddają słowa Paulo Coelho, który napisał „Ludzie tęsknią za całkowitą odmianą a jednocześnie pragną, by wszystko pozostało takie jak dawniej”. Zdarzają się na szczęście odważni inicjatorzy i kontynuatorzy, którzy podejmują trudne wyzwania i realizują takie zmiany. Z głębokim przekonaniem powiedzieć mogę, że należy do nich Autor tej interesującej książki, który podjął próbę realizacji innowacji w szczególnym rodzaju organizacji, a mianowicie w zakładzie karnym. Instytucja więzienna niemal od samego początku swego istnienia wymuszała pytania o sens i rację jej bytu o skuteczność realizacji przypisywanych jej funkcji – przede wszystkim funkcji resocjalizacyjnej oraz potrzebę i możliwości zmian istniejącego stanu rzeczy.

Z recenzji prof. dr. hab. Kazimierza Szmyda:

Praca jest dziełem niewątpliwie wartościowym pod względem pewnej istotnej idei podjętej dla zmiany rzeczywistości penitencjarnej i resocjalizacyjnej w polskim więziennictwie, rzadko podejmowanym w takiej skali i z taką determinacją. Jest to praca erudycyjna, zadowalająca pod względem zamysłu metodologicznego eksperymentu, który został nie z winy Autora przerwany. Jej główna myśl wynika z krytycznej oceny dobrze znanej Autorowi rzeczywistości. Jest to więc ujęcie krytyczne, rzeczowe, odnoszące się do obecnego systemu organizacyjnego i pedagogicznego więziennictwa.

Józef Rejman
adiunkt na Uniwersytecie Rzeszowskim i w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Zamościu oraz wykładowca w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu. W dotychczasowej pracy naukowo-dydaktycznej eksponuje naukowe zastosowania pedagogiki i dyscyplin z nią współdziałających. Z racji swych wszechstronnych doświadczeń praktycznych i zainteresowań naukowych, hybrydowe ujęcie pedagogiki, wraz z tradycyjnie współdziałającymi z nią dyscyplinami naukowym, wzbogaca on o polski i światowy dorobek nauk o organizacji i zarządzaniu. Ważnymi źródłami inspiracji do takich kierunków naukowych poszukiwań i projektów są: kilkuletnie doświadczenia autora w pracy dydaktycznej i opiekuńczej w szkołach ponadpodstawowych i średnich, projektowanie organizacji i programów pracy socjalnej (Centrum Integracji Społecznej i Klubu Integracji Społecznej w Zamościu), a także kilkuletnia praca pedagogiczna z nieletnimi i młodocianymi sprawcami przestępstw w zakładach zamkniętych. Ich dopełnieniem jest kierowanie zespołem wychowawców i psychologów penitencjarnych. Najważniejszym i przełomowym okresem działalności badawczo-wdrożeniowej autora tej publikacji jest naukowy eksperyment terenowy, polegający na próbie wprowadzenia innowacji pedagogiczno-organizacyjnej do polskiego więziennictwa. Jedną z ważniejszych sposobów uzupełniających ten eksperyment była rzadko w Polsce stosowana metoda eksploracji poprzez badanie w działaniu, realizowana za pomocą techniki ?agenta zmiany?. W tym badawczo-wdrożeniowym przedsięwzięciu wielkim udogodnieniem było zatrudnienie autora tej książki na stanowisku głównego specjalisty w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej Ministerstwa Sprawiedliwości.

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Polski system penitencjarny. Racjon...

53.10 zł 59.00 zł Cena netto: 50.57 zł

Profilaktyka i resocjalizacja niele...

68.40 zł 76.00 zł Cena netto: 65.14 zł

Funkcjonowanie psychospołeczne przy...

10.00 zł 40.00 zł Cena netto: 9.52 zł

Kierunki zmian organizacyjno-techni...

41.40 zł 46.00 zł Cena netto: 39.43 zł

Instytucjonalna resocjalizacja niel...

36.00 zł 40.00 zł Cena netto: 34.29 zł

Resocjalizacja nieurojona. O zawłas...

67.50 zł 75.00 zł Cena netto: 64.29 zł

Współczesne modele i strategie reso...

54.00 zł 60.00 zł Cena netto: 51.43 zł

Technologia w ochronie penitencjarn...

43.20 zł 48.00 zł Cena netto: 41.14 zł

Negocjacje policyjne i więzienne

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Zarys psychologii penitencjarnej. P...

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Następstwa braku bezpieczeństwa w p...

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Praca socjalna z więźniami i ich ro...

37.80 zł 42.00 zł Cena netto: 36.00 zł

Więzienie ten dom (mało) dobry. Obl...

89.10 zł 99.00 zł Cena netto: 84.86 zł

Penitencjarystyka z resocjalizacją ...

58.50 zł 65.00 zł Cena netto: 55.71 zł

Najczęściej kupowane