• Zatory płatnicze w działalności gospodarczej

Zatory płatnicze w działalności gospodarczej

 • Autor: Małgorzata Sieradzka redakcja naukowa
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-66491-29-8
 • Data wydania: 2021
 • Liczba stron/format: 148/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 45.00 zł

  40.50 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie
Publikacja przedstawia korzyści płynące dla przedsiębiorców w związku z uchwaleniem nowej ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w walce z zatorami płatniczymi (wchodzi w życie 1 stycznia 2020 r.). Przyjęte rozwiązania zmierzają do ograniczenia zatorów płatniczych, czyli opóźnień w płaceniu kontrahentom. Główne rozwiązania ustawy to: skrócenie terminów zapłaty, uprawnienie prezesa UOKiK do ścigania przedsiębiorstw generujących największe zatory, zobowiązanie największych firm do raportowania do MPiT swoich praktyk płatniczych, ulga na złe długi w PIT i CIT. Monografia została podzielona na rozdziały tematyczne, w których omówione zostały nowe rozwiązania prawne. Dodatkowo z uwagi na możliwość sukcesji przedsiębiorstwa osoby fizycznej omówiono aspekty dotyczące sukcesji oraz przejścia na następcę lub zbywcę zobowiązań przedsiębiorstwa.

Spis treści:

Wprowadzenie

CZĘŚĆ I

Rozdział 1. Ogólna charakterystyka zmian wprowadzonych w ustawie z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej – zmiany w prawie publicznym
Kacper Łada

Wstęp
1. Zmiany w zakresie prawa publicznego
2. Definicja legalna nabywcy przedsiębiorstwa. Koncesje, licencje, zwolnienia
Podsumowanie

Rozdział 2. Ogólna charakterystyka zmian wprowadzonych w ustawie z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej – zmiany w prawie prywatnym
Joanna Wroczyńska

1. Cel regulacji ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej
1.1. Jednoosobowa działalność gospodarcza w statystykach
2. Zmiany w zakresie prawa prywatnego
2.1. Przedsiębiorstwo w spadku
2.2. Właściciele przedsiębiorstwa w spadku
3. Zmiany wprowadzone w innych aktach prawnych
3.1. Ustawa Kodeks cywilny
3.2. Ustawa Kodeks postępowania cywilnego
3.3. Ustawa Prawo bankowe
3.4. Ustawa Prawo o notariacie
3.5. Ustawa Kodeks pracy
Podsumowanie

Rozdział 3. Nabywca przedsiębiorstwa w świetle ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw
Maja Laura Choszcz

Wstęp
1. Określony podmiot jako nabywca przedsiębiorstwa
2. Zawarcie umowy sprzedaży przedsiębiorstwa
3. Sprzedaż na rzecz spółki
4. Przekazanie przedsiębiorstwa w darowiźnie
5. Nabycie przedsiębiorstwa w spadku
6. Zwolnienie z obowiązku podatkowego
7. Kwestie obowiązków i odpowiedzialności nabywcy przedsiębiorstwa
8. Skutki sprzedaży przedsiębiorstwa

Rozdział 4. Zmiany w instytucji przedstawicielstwa wprowadzone 1 stycznia 2020 r.
Magdalena Auzbiter, Borys Horyza

Wstęp
1. Instytucja przedstawiciela
2. Zmiany w przedstawicielstwie wprowadzone przez ustawę z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych
2.1. Prawo przedsiębiorców
3. Zmiany w przedstawicielstwie wprowadzone przez ustawę z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych
4. Zmiany w przedstawicielstwie wprowadzone w postępowaniu cywilnym
5. Zmiany przedstawicielstwa w ustawie Prawo o notariacie
6. Zmiany przedstawicielstwa w ustawie o podatku dochodowym
Podsumowanie

CZĘŚĆ II

Rozdział 5. Zatory płatnicze – ocena funkcjonowania nowych przepisów

Magdalena Agnieszka Zawisza

Wstęp
1. Zakres przedmiotowy
2. Zakres podmiotowy
3. Wprowadzone zmiany
3.1. Zmiana tytułu ustawy
3.2. Wysokość odsetek ustawowych w transakcjach handlowych
3.3. Terminy zapłaty w transakcjach, w których dłużnikiem jest podmiot publiczny
3.4. Terminy zapłaty w transakcjach handlowych
3.5. Rekompensata
3.6. Odwrócenie ciężaru dowodu
3.7. Obowiązek ujawnienia informacji
3.8. Kary pieniężne dla podmiotów nadmiernie opóźniających się w transakcjach handlowych
3.9. Doprecyzowanie katalogu praktyk płatniczych rażąco nieuczciwych wobec wierzyciela
3.10. Szczególne uprawnienia wierzyciela w transakcji, w której ustalono nadmiernie wydłużony termin płatności
3.11. Termin na ustalenie, czy okres zapłaty w umowie jest nieuczciwy
3.12. Nieważność zrzeczenia się roszczenia o ustalenie, czy termin zapłaty jest rażąco nieuczciwy wobec wierzyciela
3.13. Możliwość odstąpienia od umowy lub wypowiedzenia umowy, w której termin zapłaty przekracza 120 dni
3.14. Identyfikacja dużego przedsiębiorcy
3.15. Przepisy przejściowe i końcowe
4. Zmiany w innych aktach prawnych
4.1. Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
4.2. Prawo zamówień publicznych
4.3. Kodeks postępowania cywilnego
4.4. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
4.5. Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych
4.6. Ordynacja podatkowa
4.7. Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
4.8. Ustawa o finansach publicznych
Podsumowanie

Rozdział 6. Nowe uprawnienia UOKiK wprowadzone przez ustawę o zatorach płatniczych
Konrad Biskup

1. Oświadczenie o statusie kontrahenta oraz obowiązek przedstawienia sprawozdania
2. Uprawnienia Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

CZĘŚĆ III

Rozdział 7. Rekompensaty za poniesione koszty związane z odzyskiwaniem należności

Stanisław Grzegórzko

Wstęp
1. Cel wprowadzenia regulacji
2. Wysokość rekompensaty
3. Maksymalny termin zapłaty
Podsumowanie

CZĘŚĆ IV

Rozdział 8. Aspekty podatkowe ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych

Grzegorz Sawicki

1. Charakterystyka prawa do ulgi na złe długi w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych
1.1. Wstęp
1.2. Zastosowanie ulgi na złe długi i jej charakterystyka
1.3. Zasady dokonywania pomniejszenia podstawy opodatkowania u wierzyciela
1.4. Zasady dokonywania zwiększenia podstawy opodatkowania przez dłużnika
1.5. Konsekwencje uregulowania zobowiązania przez dłużnika po zastosowaniu przez wierzyciela ulgi na złe długi
1.6. Przepisy przejściowe
2. Rekompensata za poniesione koszty związane z odzyskaniem należności
2.1.  Wstęp
2.2.  Charakterystyka rekompensaty
2.3.  Wysokość rekompensaty
2.4.  Konsekwencje podatkowe otrzymanej rekompensaty

dr hab. Krystyna Nizioł, prof. Uniwersytetu Szczecińskiego:

W monografii przedstawiono szczegółową analizę wybranych zagadnień dotyczących instytucji zatorów płatniczych w działalności gospodarczej. Wszystkie opracowania odnoszą się do nowych regulacji prawnych, a niektóre dotyczą też problemów dyskusyjnych. Autorzy nie tylko omawiają nowe regulacje prawne, ale dokonują ich porównania z wcześniej obowiązującymi. Podział monografii na poszczególne części pozwala ukazać konkretne rozwiązania i problemy w sposób kompleksowy, jednocześnie dostosowany do jej tematyki.

Powyższy cel monografii został w pełni zrealizowany. Niewątpliwą jej zaletą jest nie tylko aktualność zagadnienia, ale wszechstronne, interdyscyplinarne podejście do analizowanego tematu. Przejawia się to między innymi w poruszaniu różnych kwestii związanych z tematyką zatorów płatniczych i ich skutków gospodarczych, takich jak na przykład konsekwencje wprowadzonych zmian w prawie publicznym, prawie prywatnym, w tym analiza kwestii cywilnoprawnych (przedstawicielstwo), czy też skutki podatkowe ocenianych regulacji. Nie ulega wątpliwości, że publikacja stanowi przykład interesującego, wszechstronnego podejścia d problemu zatorów płatniczych w gospodarce, szczególnie z punktu widzenia przedsiębiorców, których kwestia ta w praktyce najbardziej dotyka. Na uwagę zasługują wnioski formułowane przez Autorów poszczególnych rozdziałów, które cechują się trafnością i znajomością badanej tematyki.

Małgorzata Sieradzka
prof. nadzw. dr hab., Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie, autorka ponad 250 publikacji. Adwokat specjalizujący się w prawie konkurencji oraz prawie zamówień publicznych prowadzący szeroką praktykę w ramach własnej Kancelarii Adwokackiej, ekspert UZP, ekspert UOKiK w zakresie zmów przetargowych, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, członek Komisji Legislacyjnej Naczelnej Rady Adwokackiej, członek Stowarzyszenia Prawa Konkurencji, członek CARS.

Książki tego autora

redakcja naukowa

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Układy zbiorowe pracy. Od charakter...

61.20 zł 68.00 zł Cena netto: 58.29 zł

Najczęściej kupowane