• Zastosowanie instytucji prawa cywilnego w prawie podatkowym

Zastosowanie instytucji prawa cywilnego w prawie podatkowym

 • Autor: Bogusława Gnela
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7641-676-2
 • Data wydania: 2012
 • Liczba stron/format: 252/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 48.00 zł

  24.00 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 24.00 zł

  50% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Książka poświęcona jest zagadnieniom prawnym dotyczącym wzajemnych relacji i powiązań pomiędzy rozwiązaniami prawa prywatnego i prawa podatkowego. Wpisuje się ona w dyskusję nad rolą i znaczeniem cywilnoprawnych instytucji i ich podatkowych konsekwencji. Pierwsza część książki poświęcona została problematyce zastosowania instytucji cywilnoprawnych w ogólnym prawie podatkowym. Kolejna część zawiera rozważania dotyczące instytucji cywilnoprawnych i ich roli na gruncie poszczególnych ustaw podatkowych a także rachunkowości podatkowej.

Spis treści

Wykaz skrótów
 
Wstęp
 
Część I. Instytucje prawa cywilnego w świetle ogólnego prawa podatkowego
 
Dr hab. Bogusława Gnela
Rozdział 1. Firma jako instytucja prawa cywilnego i jej przydatność w wykładni art. 113 Ordynacji podatkowej
 
Dr hab. Agnieszka Malarewicz-Jakubów
Rozdział 2. Przedawnienie w prawie cywilnym i w prawie podatkowym
 
Dr Paweł Dąbek
Rozdział 3. Wpływ cywilnoprawnej instytucji „przedsiębiorstwa” na stosowanie prawa podatkowego
 
Dr Aleksy Goettel
Rozdział 4. Porozumienie jako czynnik kształtujący stosunek prawnopodatkowy
 
Dr Ewa Janik
Rozdział 5. Instytucja potrącenia jako efektywny sposób wygaśnięcia zobowiązania podatkowego
 
Dr Jacek Lachner
Rozdział 6. Stosowanie do zobowiązań podatkowych cywilnoprawnych instytucji ochrony wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika
 
Dr Jan Lic
Rozdział 7. Podmiotowość w prawie cywilnym i w prawie podatkowym
 
Dr Jolanta Loranc-Borkowska
Rozdział 8. Cywilnoprawna a podatkowa czynność pozorna
 
Dr Kinga Michałowska
Rozdział 9. Związek małżeński i związek partnerski w aspekcie wybranych uprawnień i obowiązków podatkowych
 
Dr Agnieszka Sobiech
Rozdział 10. Odpowiedzialność wspólników spółek osobowych za zobowiązania podatkowe
 
Mgr Ewa Kosior
Rozdział 11. Kumulatywne przystąpienie do długu jako forma zabezpieczenia wierzytelności podatkowej – uwagi de lege ferenda  
 
Mgr Monika Kinga Kozioł
Rozdział 12. Zachowek w prawie cywilnym i w prawie podatkowym
 
Część II. Instytucje cywilnoprawne w świetle regulacji poszczególnych ustaw podatkowych i rachunkowości podatkowej
 
Dr hab. Mieczysław Goettel
Rozdział 1. Podatkowe skutki małżeńskiej rozdzielności majątkowej (na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych)
 
Dr hab. Ryszard Szostak
Rozdział 2. Weryfikacja stawki VAT przy ocenie ofert w przetargu na zamówienie publiczne
 
Dr Jan Byrski
Rozdział 3. Kwalifikacja prawno-podatkowa umowy „dzierżawy” strony internetowej na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
 
Dr Wojciech Fill
Rozdział 4. Sprzedaż gruntu zabudowanego jako dostawa w podatku od towarów i usług
 
Dr Aneta Kaźmierczyk
Rozdział 5. Status prawno-rzeczowy pomieszczeń w świetle stawek podatku od towarów i usług
 
Mgr Maja Chodacka
Rozdział 6. Ocena skuteczności umowy darowizny w świetle opodatkowania przychodów ze źródeł nieujawnionych
 
Mgr Michał Łuc
Rozdział 7. Przedmiot opodatkowania w podatku od czynności cywilnoprawnych na tle zagadnienia typologii umów
 
Mgr Piotr Podsiadło
Rozdział 8. Problematyka ujęcia powierzchni użytkowej budynków lub ich części jako podstawy opodatkowania podatkiem od nieruchomości
 
Dr Mariusz Andrzejewski, Dr Konrad Grabiński
Rozdział 9. Prawne aspekty funkcjonowania systemu zapewnienia jakości rewizji sprawozdań finansowych w Polsce

prof. dr hab. Leonard Etel:

Już na wstępie należy stwierdzić, że publikacje składające się na recenzowane opracowanie charakteryzują się wysokim poziomem merytorycznym i odpowiadają wymogom formalnym stawianym przed tego typu pracami.

dr hab. Monika Jagielska:

Zagadnienia ogólnoteoretyczne dotyczące prawa podatkowego na styku z prawem cywilnym prezentowane są w sposób zachęcający do refleksji i dalszych poszukiwań. (…) Uwypukla to ramowy charakter publikacji stanowiącej w zamierzeniu lekturę wprowadzającą do niezmiernie różnorodnej problematyki relacji prawa cywilnego z prawem podatkowym, wskazującą zainteresowanym na kierunki dalszych poszukiwań.

Bogusława Gnela
prof. dr hab., kierownik Katedry Prawa Cywilnego i Gospodarczego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane