• Wcześniejsze emerytury na nowych zasadach. Poradnik pracownika i pracodawcy

Wcześniejsze emerytury na nowych zasadach. Poradnik pracownika i pracodawcy

 • Autor: Dariusz Noszczak
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7641-092-0
 • Data wydania: 2009
 • Liczba stron/format: 192/A5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 53.00 zł

  7.95 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 7.95 zł

  85% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie
W książce zostały szczegółowo omówione możliwości nabywania wcześniejszych uprawnień emerytalnych przez osoby należące do różnych grup zawodowych, ze szczególnym uwzględnieniem nowych regulacji, które weszły w życie w 2009 roku.

Przedstawiono warunki przyznawania i ustalania wysokości emerytur pomostowych, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, emerytury pracowniczej, emerytury z tytułu zatrudnienia w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, emerytury nauczycielskiej, górniczej, kolejowej, a także emerytury przewidzianej dla urzędników państwowych oraz dla nauczycieli akademickich

>Książka omawia również obowiązki płatników składek, w tym przede wszystkim pracodawców, związane z ubieganiem się przez osoby przez nich zatrudnione o wcześniejszą emeryturę.

W książce zamieszczono także wykazy prac w szczególnych warunkach i o szczególnym charakterze, których wykonywanie uprawnia do uzyskania emerytury wcześniejszej lub pomostowej.

Spis treści:

Wprowadzenie

1. Emerytury pomostowe

1.1. Definicja pracy w szczególnych warunkach i o szczególnym charakterze
1.2. Warunki przewidziane dla wszystkich pracowników
1.3. Okres pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze
1.4. Zatrudnienie przed 1999 r. i po 2008 r.
1.5. Ustalanie stażu składkowego i nieskładkowego
1.6. Emerytura pomostowa z tytułu wykonywania niektórych prac wymienionych w nowych wykazach
1.7. Emerytury pomostowe dla osób wykonujących pracę górniczą
1.8. Emerytury pomostowe dla funkcjonariuszy służb mundurowych
1.9. Emerytury pomostowe dla osób, które nie pracowały po 2008 r.
1.10. Wysokość emerytury pomostowej
1.11. Dokumentacja niezbędna do przyznania emerytury pomostowej
1.12. Dorabianie do emerytury pomostowej

2. Rekompensata z tytułu pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze

3. Obowiązki pracodawców zatrudniających pracowników w szczególnych warunkach

4. Nauczycielskie świadczenia kompensacyjne

5. Emerytury na dotychczasowych zasadach

5.1. Emerytura po ukończeniu powszechnego wieku emerytalnego
5.2. Wcześniejsza emerytura pracownicza
5.2.1. Warunki uzyskania emerytury
5.2.2. Pozostawanie ostatnio w ubezpieczeniu pracowniczym
5.2.3. Warunek 6?miesięcznego zatrudnienia
5.2.4. Emerytura dla urodzonych w latach 1949–1968
5.2.5. Emerytura bez rozwiązania stosunku pracy
5.3. Emerytura z tytułu zatrudnienia w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze
5.3.1. Zatrudnienie w szczególnych warunkach – wykaz A
5.3.2. Zatrudnienie przy pracach wymienionych w wykazie B
5.3.3. Zatrudnienie w szczególnym charakterze
5.3.4. Ustalanie okresu pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze
5.3.5. Sumowanie prac z wykazu A iB
5.3.6. Emerytura dla osób urodzonych w latach 1949– 1968
5.4. Emerytura nauczycielska z Karty Nauczyciela
5.4.1. Praca nauczycielska
5.4.2. Rozwiązanie stosunku pracy nauczycielskiej
5.4.3. Emerytura z Karty Nauczyciela dla urodzonych w latach 1949– 1968
5.5. Wcześniejsze emerytury dla nauczycieli akademickich
5.6. Emerytura kolejowa
5.6.1. Okresy pracy kolejowej, równorzędnej i zaliczanej do zatrudnienia na kolei
5.6.2. Emerytura kolejowa dla urodzonych w latach 1949– 1968
5.7. Emerytury dla górników
5.7.1. Emerytury górnicze na dotychczasowych zasadach
5.7.2. Emerytury górnicze na nowych zasadach
5.7.3. Emerytura z tytułu wykonywania pracy górniczej
5.8. Uprawnienia dla urzędników państwowych

6. Ustalanie stażu ubezpieczeniowego

6.1. Okresy składkowe
6.2. Okresy nieskładkowe
6.3. Okresy rolne

7. Ustalanie wysokości wcześniejszych emerytur przyznawanych na starych zasadach

7.1. Podstawa wymiaru emerytury
7.2. Przychód uwzględniany w podstawie wymiaru
7.3. Składniki wliczane do podstawy wymiaru pomimo braku składki
7.4. Obliczenie podstawy wymiaru emerytury
7.5. Wynagrodzenie minimalne za lata zatrudnienia bez udowodnionych zarobków
7.6. Okresy składkowe i nieskładkowe a wysokość emerytury
7.7. Samodzielne obliczenie przyszłej emerytury

8. Wcześniejsza emerytura na podstawie art. 184 ustawy emerytalnej

8.1. Warunki uzyskania emerytury
8.2. Wysokość emerytury dla osób, które nie ukończyły obniżonego wieku do końca 2008 r.

9. Wniosek o przyznanie wcześniejszej emerytury

10. Dokumentacja konieczna do przyznania i obliczenia wcześniejszej emerytury

11. Osiąganie przychodu na wcześniejszej emeryturze

Nowe wykazy pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze

Dotychczasowe wykazy prac w szczególnych warunkach

WYKAZ A. Prace w szczególnych warunkach, których wykonywanie uprawnia do niższego wieku emerytalnego

WYKAZ B. Prace w szczególnych warunkach, których wykonywanie uprawnia do niższego wieku emerytalnego

Wykaz aktów prawnych

Dariusz Noszczak
prawnik, specjalista w dziedzinie prawa ubezpieczeń społecznych; absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; od 2002 r. pracownik Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zajmujący się m. in. opiniowaniem projektów aktów prawnych oraz interpretacją obowiązujących przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych, a w szczególności emerytur i rent; autor wielu publikacji z tego zakresu.

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane