• Zasadnicza zmiana drogą do sukcesu przedsiębiorstwa XXI wieku

Zasadnicza zmiana drogą do sukcesu przedsiębiorstwa XXI wieku

 • Autor: Franciszek Krawiec
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7251-713-5
 • Data wydania: 2007
 • Liczba stron/format: 196/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 43.00 zł

  8.60 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 8.60 zł

  80% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Książka ma charakter monografii naukowej, ale w niektórych fragmentach przekształca się w podręcznik, a także poradnik dla menedżerów. Stanowi wskazówkę, przy pomocy której zarząd przedsiębiorstwa może pomyślnie zarządzać i zapewnić ciągłość procesu kompleksowej zmiany poprzez opracowywanie najlepszych praktyk w dziedzinie przywództwa, koncentrację na odbiorcę, innowację nowych produktów usług, ciągłe usprawnianie procesu, zaangażowanie pracowników, mierzenie i ocenę stopnia poprawy wyników działalności biznesowej. Książka pokazuje, w jaki sposób wykorzystać i powiązać siłę , zgodność ludzi i procesu w celu przeprowadzenia zasadniczej zmiany oraz zapewnienia ciągłości procesu jej implementacji w przedsiębiorstwie. Wskazuje, że to, co było źródłem sukcesu firmy w przeszłości, nie musi być wyznacznikiem jej sukcesu w przyszłości, a w rzeczywistości może być przeszkodą i hamulcem dotarcia do nowej i lepszej przyszłości.

Spis treści:

Od autora

Wprowadzenie

Rozdział 1. Kryzys korporacyjnej koncepcji przedsiębiorstwa

1.1. Wstęp
1.2. Globalizacja gospodarki
1.3. Nowi ludzie i nowa konsumpcja
1.4. Arogancja korporacyjna
1.5. Personalizacja produktów i usług

Rozdział 2. Potrzeba zasadniczej zmiany koncepcji przedsiębiorstwa kapitalizmu menedżerskiego

2.1. Wstęp
2.2. Pojęcie zasadniczej zmiany
2.3. Ludzkie aspekty
2.4. Organizacyjne uwarunkowania

Rozdział 3. Modele zarządzania zasadniczą zmianą przedsiębiorstwa

3.1. Wstęp
3.2. Budowa modelu zasadniczej zmiany firmy
3.3. Modele zarządzania zasadniczą zmianą występujące w literaturze
3.4. Uwagi końcowe

Rozdział 4. Osiem kroków Kottera w procesie budowy modelu gotowości firmy do zasadniczej zmiany

4.1. Wstęp
4.2. Tworzenie poczucia konieczności
4.3. Powoływanie zespołu sterującego
4.4. Budowa wizji, misji i celu zasadniczej zmiany oraz strategii jej realizacji
4.4.1. Wprowadzenie
4.4.2. Wizja firmy i proces jej tworzenia
4.4.3. Strategia firmy
4.4.3.1. Elementy strukturalne strategii
4.4.3.2. Imperatyw wszechstronnej strategii
4.4.3.3. Dynamiczny charakter strategii biznesowej
4.4.3.4. Opis strategii kompleksowej zmiany
4.4.3.5. Kilka uwag końcowych
4.5. Komunikowanie wizji
4.6. Przygotowywanie poparcia personelu
4.7. Osiąganie zysków krótkookresowych
4.8. Konsolidacja zysków krótkookresowych i podejmowanie inicjatyw dalszych zmian
4.9. Osadzanie nowego sposobu prowadzenia biznesu w kulturze przedsiębiorstwa

Rozdział 5. Przywództwo zasadniczej zmiany przedsiębiorstwa

5.1. Wstęp
5.2. Koncepcja przywództwa
5.3. Przywództwo wizjonerskie
5.4. Rola lidera

Rozdział 6. Implementacja zasadniczej zmiany przedsiębiorstwa - wskazania dla przedsiębiorcy

6.1. Wstęp
6.2. Zapewnij poparcie i zaangażowanie głównego personelu
6.3. Opracuj plan implementacji
6.4. Powołaj zespół zarządzający
6.5. Ciągle informuj o planie zasadniczej zmiany
6.6. Wspieraj plan implementacji poprzez konsekwentne zachowania i wiadomości
6.7. Buduj odpowiednie programy, systemy i struktury wspomagające
6.8. Podejmuj inicjatywy zapewniające pozytywne wyniki
6.9. Świętuj pomyślnie zakończenie zadań objętych harmonogramem

Rozdział 7. Wskazania na przyszłość

7.1. Wstęp
7.2. Przedsiębiorstwo XXI wieku
7.3. Strategie przedsiębiorstwa przyszłości
7.3.1. Strategia firmy w erze Internetu
7.3.2. Potrzeba efektywnych strategii przedsiębiorstwa przyszłości
7.4. Przywództwo przedsiębiorstwa przyszłości

Bibliografia

prof. dr hab. Bogdan Nogalski:

(...) Autor w swojej książce stara się – na podstawie znakomitego połączenia znajomości teorii i doświadczenia akademickiego z wieloletnią praktyką gospodarczą na rynku amerykańskim - spojrzeć w nowoczesny, strategiczny sposób na proces zmian w przedsiębiorstwie. (...) W spojrzeniu tym mocno podkreśla fakt, że w procesie globalizującego się świata o pomyślności gospodarki, a zwłaszcza przedsiębiorstw, decyduje ich zdolność do zdobywania przewag konkurencyjnych, poprzez skutecznie, kompleksowe zarządzanie zmianą.

Franciszek Krawiec

prof. dr hab., przez wiele lat pracował w Katedrze Zarządzania Innowacjami w Szkole Głównej Handlowej. Obecnie pracuje w Katedrze Organizacji i Inżynierii Produkcji na Wydziale Inżynierii Produkcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, gdzie wykłada zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem i planowanie oraz zarządzanie energetyką lokalną.

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane