Zarządzanie

Perfekcjonizm. Zarys problematyki

Perfekcjonizm. Zarys problematyki

Perfekcjonizm. Zarys problematyki

Perfekcjonizm to zjawisko, które może mieć zarówno pozytywne, jak i negatywne konsekwencje dla jednostki. W prezentowanej książce autor analizuje różne aspekty tego zjawiska, wskazując na jego wpływ na zdrowie psychiczne, relacje międzyludzkie oraz osiągnięcia zawodowe. Dzięki tej książce czytelnicy będą mogli lepiej zrozumieć swoje emocje i myśli związane z perfekcjonizmem oraz nauczyć się akceptować i cieszyć się z własnych osiągnięć...

54.00 zł 60.00 zł Cena netto: 51.43 zł

Innowacyjne zarządzanie. Studium przypadków

Innowacyjne zarządzanie. Studium pr...

Innowacyjne zarządzanie. Studium przypadków

Publikacja jest wynikiem badań nad siedmioma różnymi przypadkami praktycznymi, które zostały wyselekcjonowane, aby zaprezentować różnorodne aspekty i wyzwania innowacyjnego zarządzania. Każdy przypadek to unikalna historia, pokazująca, jak firmy różnej wielkości i z różnych branż zastosowały innowacyjne podejścia do rozwiązywania problemów, doskonalenia procesów i dostosowywania się do zmieniających się warunków rynkowych. Analizowane są studia przypadków, które okazały się skuteczne oraz lekcje..

51.30 zł 57.00 zł Cena netto: 48.86 zł

Outsourcing IT w warunkach digitalizacji rynku

Outsourcing IT w warunkach digitali...

Outsourcing IT w warunkach digitalizacji rynku

Książka omawia strategie i techniki outsourcingu w dziedzinie informatyki w kontekście zmian zachodzących na rynku i postępującej digitalizacji. Autor analizuje korzyści wynikające z outsourcingu IT, takie jak obniżenie kosztów, zwiększenie efektywności i skupienie się na kluczowych obszarach działalności. Książka porusza również kwestie związane z bezpieczeństwem danych, zarządzaniem projektem i wyborem odpowiedniego partnera outsourcingowego. Jest to cenna lektura dla menedżerów IT i decydentó..

46.80 zł 52.00 zł Cena netto: 44.57 zł

Zwinność organizacyjna wobec wyzwań cyfryzacji i problemów współczesnego świata

Zwinność organizacyjna wobec wyzwań...

Zwinność organizacyjna wobec wyzwań cyfryzacji i problemów współczesne...

W dzisiejszym szybko zmieniającym się świecie, cyfryzacja jest kluczowym elementem sukcesu dla organizacji. Aby sprostać wyzwaniom cyfrowej transformacji, organizacje muszą być elastyczne i gotowe do adaptacji do nowych technologii i trendów. Zwinność organizacyjna oznacza zdolność do efektywnego reagowania na zmiany w otoczeniu i szybkiego dostosowania się do nowych warunków.Wyzwania cyfryzacji mogą obejmować rosnące oczekiwania klientów co do personalizacji usług, konkurencję ze strony nowych ..

52.20 zł 58.00 zł Cena netto: 49.71 zł

Zarządzanie w zgodzie z człowiekiem. O roli kontraktu psychologicznego w budowaniu nowoczesnych organizacji

Zarządzanie w zgodzie z człowiekiem...

Zarządzanie w zgodzie z człowiekiem. O roli kontraktu psychologicznego...

Książka wprowadza czytelników w świat złożonych kontekstów zmieniającego się charakteru pracy, które powodują powstanie nowego typu relacji pracodawca–pracownik w warunkach nowej organizacji. Stanowi ona próbę zebrania nowatorskich współczesnych myśli oraz rozwinięcia dotychczasowych prac nad kontraktem psychologicznym. Autorki analizują naturę kontraktu psychologicznego i jego znaczenie w kontekście zachodzących relacji w organizacji oraz wskazują, jak zarządzać kontr..

52.20 zł 58.00 zł Cena netto: 49.71 zł

Zarządzanie kosztami przedsiębiorstwa z perspektywy gospodarki obiegu zamkniętego

Zarządzanie kosztami przedsiębiorst...

Zarządzanie kosztami przedsiębiorstwa z perspektywy gospodarki obiegu ...

Książka wyznacza ścieżki rozwoju, inspirując do działań, które przyczynią się do większego zrównoważenia i efektywności gospodarki, odpowiadających na dynamiczne zmiany rynkowe i środowiskowe. Autorka analizuje monitorowanie gospodarki obiegu zamkniętego, identyfikując wyzwania oraz proponując konkretne rozwiązania. Przedstawia propozycje wykorzystania zarówno klasycznych, jak i alternatywnych narzędzi zarządzania kosztami, w tym metod i technik koncepcji lean managem..

76.50 zł 85.00 zł Cena netto: 72.86 zł

Zjawiska kryzysowe w organizacji. Diagnoza i zarządzanie

Zjawiska kryzysowe w organizacji. D...

Zjawiska kryzysowe w organizacji. Diagnoza i zarządzanie

Zmiany w otoczeniu, jakie nastąpiły w ostatnich latach, dowodzą, że istnieje potrzeba adaptacji organizacji do nieprzewidywalnych i gwałtownie zmieniających się warunków ich funkcjonowania. Niniejsza publikacja ukazuje zjawiska kryzysowe w organizacji z uwzględnieniem zróżnicowanych perspektyw badawczych, ze szczególnym uwzględnieniem psychologii, nauk socjologicznych oraz ekonomii i polityki. Przedstawia zarówno historię badań z tego zakresu, prezentuje pr..

47.70 zł 53.00 zł Cena netto: 45.43 zł

Zarządzanie procesami biznesowymi z wykorzystaniem chmury obliczeniowej

Zarządzanie procesami biznesowymi z...

Zarządzanie procesami biznesowymi z wykorzystaniem chmury obliczeniowe...

Zarządzanie procesami biznesowymi uznawane jest za jedną z najbardziej efektywnych dyscyplin zarządzania, która stosowana jest w coraz większej liczbie organizacji. Chmura obliczeniowa staje się coraz bardziej dominującym modelem wdrażania rozwiązań informatycznych oraz procesów biznesowych. Korelacja tych dwóch zagadnień jest bardzo interesująca zarówno z perspektywy praktyki biznesowej, zarządzania, IT, jak i perspektywy naukowej. Niniejsza książka wprowadza do zagadnie..

53.10 zł 59.00 zł Cena netto: 50.57 zł

Współczesne dylematy zarządzania zasobem wspólnoty mieszkaniowej

Współczesne dylematy zarządzania za...

Współczesne dylematy zarządzania zasobem wspólnoty mieszkaniowej

Monografia została uporządkowana zgodnie z najważniejszymi procesami, które odbywają się we wspólnocie mieszkaniowej, m.in.: przejęcie nieruchomości do zarządzania, zarządzanie operacyjne (utrzymanie techniczne, inwestowanie, rozliczenia mediów, kalkulacje kosztów i inne), a także obowiązki sprawozdawcze i administracyjne w relacji z instytucjami zewnętrznymi. Publikacja skierowana jest do początkujących zarządców wchodzących w zawód, jak również zarządców doświadczonych. Książka stanowi p..

49.50 zł 55.00 zł Cena netto: 47.14 zł

Zarządzanie organizacją w sytuacjach kryzysowych

Zarządzanie organizacją w sytuacjac...

Zarządzanie organizacją w sytuacjach kryzysowych

W publikacji Autorzy przedstawili związki teorii i praktyki zarządzania z perspektywy sytuacji kryzysowych, z jakimi przyszło się mierzyć organizacjom w XXI w. Część teoretyczną monografii wzbogacono wynikami oryginalnych badań oraz danymi wtórnymi. Zamieszczone teksty podzielono na trzy wzajemnie się przenikające obszary tematyczne. Pierwsza część opracowania skupia się na problematyce zarządzania w obliczu pandemii COVID-19. W części drugiej zgromadzono wyniki badań dotyczących zarządzania syt..

67.50 zł 75.00 zł Cena netto: 64.29 zł

Menedżerskie zarządzanie jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej. Studium diagnostyczno-koncepcyjne

Menedżerskie zarządzanie jednostkam...

Menedżerskie zarządzanie jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej...

Turbulentne otoczenie systemu pomocy społecznej wywołane m.in. migracjami, skutkami pandemii COVID-19, procesami demograficznymi, terroryzmem czy globalizacją determinuje poszukiwanie narzędzi zwiększających skuteczność działania jednostek. Powodem podjęcia badań w przedmiotowym obszarze były reformy sektora publicznego przeprowadzone w USA i państwach Europy Zachodniej według założeń koncepcji nowego zarządzania publicznego, w wyniku których dokonano transformacji usług ..

67.50 zł 75.00 zł Cena netto: 64.29 zł

Wywiad i analityka w biznesie. Prawne i praktyczne aspekty biznesowej analizy wywiadowczej

Wywiad i analityka w biznesie. Praw...

Wywiad i analityka w biznesie. Prawne i praktyczne aspekty biznesowej ...

Książka stanowi cenne źródło wiedzy dla wszystkich pracowników przedsiębiorstw (głównie jednak wykonujących obowiązki w zakresie wywiadu i analityki) oraz osób zatrudnionych w organach administracji rządowej oraz samorządowej (realizujących czynności związane z bezpieczeństwem działalności gospodarczej), a także dla każdej osoby planującej w przyszłości zająć się zawodowo przedmiotową tematyką w sektorze przedsiębiorstw lub sektorze publicznym. Do grona adresat..

71.10 zł 79.00 zł Cena netto: 67.71 zł

Współpraca międzyorganizacyjna w sektorze kreatywnym. Kontekst sztuk performatywnych

Współpraca międzyorganizacyjna w se...

Współpraca międzyorganizacyjna w sektorze kreatywnym. Kontekst sztuk p...

Sektor kreatywny w ostatnich latach dynamicznie się rozwija, a współpraca międzyorganizacyjna – chociaż ważna w tym sektorze – nie była dotychczas szerzej rozpoznana, szczególnie w sztukach performatywnych oraz takich instytucjach kultury i sztuki, jak teatry. Tę lukę poznawczą wypełnia niniejsza monografia. Jednocześnie analizowanie funkcjonowania organizacji w oderwaniu od ich relacji z otoczeniem trudno racjonalnie uzasadnić, stąd współpraca międzyorganizacyjna oraz właściwe jej kszta..

135.00 zł 150.00 zł Cena netto: 128.57 zł

Jakość w usługach medycznych. Wpływ systemów zarządzania jakością na efektywność publicznych usług szpitalnych

Jakość w usługach medycznych. Wpływ...

Jakość w usługach medycznych. Wpływ systemów zarządzania jakością na e...

Tematyka systemu ochrony zdrowia należy do niezwykle trudnego i złożonego obszaru problematyki społecznej i ekonomicznej, uwikłanej w spory polityczne, obciążonej subiektywnym podejściem i grą różnych interesów. Walory niniejszej monografii można docenić w świetle oczekiwań poprawy mechanizmów decydujących o jakości ochrony zdrowia. W czasie, gdy dominuje przekonanie, że ochrona zdrowia jest nadal nieuporządkowanym obszarem przemian społeczno-gospodarczych problematyka ta ma szczególną wagę..

71.10 zł 79.00 zł Cena netto: 67.71 zł

Przemysł 4.0 (?) Ludzie i technologie

Przemysł 4.0 (?) Ludzie i technolog...

Przemysł 4.0 (?) Ludzie i technologie

Książka jest poświęcona zagadnieniom Przemysłu 4.0 w kontekście zagadnień ludzi i technologii. Interesującym zabiegiem jest postawienia w tytule znaku zapytania, bowiem mimo iż od ogłoszenia czwartej rewolucji przemysłowej minęło zaledwie kilkanaście lat, akcentuje się, że mamy do czynienia z piątą rewolucją, a zatem należy analizować Przemysł 5.0. Gospodarka 4.0 ma te same cele i możliwości przypisywane erze 5.0. Duża część publikacji dotyczy zagadnień związanych ..

49.50 zł 55.00 zł Cena netto: 47.14 zł

Pokazuje 1 do 15 z 259 (18 Stron)