• Zarządzanie. Wybrane kwestie

Zarządzanie. Wybrane kwestie

 • Autor: Tadeusz Oleksyn
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-728-5
 • Data wydania: 2020
 • Liczba stron/format: 252/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 59.00 zł

  53.10 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie
Książka z założenia nie jest kompleksowym podręcznikiem akademickim na temat zarządzania ani tym bardziej poradnikiem. Ma charakter monografii i koncentruje się na wybranych kwestiach – uniwersalnych i – jak się wydaje – szczególnie ważnych obecnie. Jest też próbą refleksji nad różnymi filozofiami zarządzania oraz poszukiwania tego, co w zarządzaniu najważniejsze i ponadczasowe.

Publikacja jest przeznaczona dla ludzi interesujących się zarządzaniem i zarządzających. Może być użyteczna dla praktyków zarządzania, którzy chcą porównać swoje wizje zarządzania z przemyśleniami wybitnych teoretyków i praktyków. Zapewne może też być pomocna w zrozumieniu tego, co naprawdę jest ważne w zarządzaniu przez ludzi, którzy poznali już smak pracy, a teraz dochodzą do zarządzania. Może być użyteczna w zgłębianiu zarządzania przez studentów, zwłaszcza na kierunku zarządzanie – bardziej pewnie na studiach II i III stopnia niż I stopnia. Może będzie inspirująca dla polityków i osób interesujących się polityką; polityka to także zarządzanie – tyle że w szerszej skali.

Spis treści:

Wprowadzenie

Część I. Istota i różne rozumienia zarządzania; co w nim jest najważniejsze?

Rozdział 1. Wielość pojęć i definicji zarządzania

Rozdział 2. Funkcje zarządzania

2.1. Geneza i klasyczne funkcje zarządzania
2.2. Funkcje zarządzania w nowszych ujęciach
2.3. Zarządzanie jako proces. Czy podejście procesowe eliminuje funkcjonalne?

Rozdział 3. Istota zarządzania według Petera F. Druckera

Rozdział 4. Zarządzanie według Henry’ego Mintzberga

Rozdział 5. Zarządzanie według Jacka Welcha

Rozdział 6. Obiegowe poglądy na temat zarządzania – nie wszystkie prawdziwe

Rozdział 7. Określanie celów i ich operacjonalizacja

Rozdział 8. Rozwiązywanie problemów bez tworzenia nowych, gorszych

Rozdział 9. Kilka studiów przypadków dużych kontrowersyjnych przedsięwzięć

Rozdział 10. Odpowiedzialny/trwały/zrównoważony rozwój/sustainability

10.1. Koncepcja sustainability – geneza, rozumienie, znaczenie
10.2. Trzy sfery sustainability
10.3. Wyzwania sustainability
10.4. Kasandryczne prognozy Dennisa Meadowsa
10.5. Szczyty Ziemi i szczyty klimatyczne
10.6. Sustainability jako zadanie dla wszystkich
10.7. ONZ o sustainability

Część II. Rządzenie państwem i zarządzanie publiczne

Rozdział 11. Rządzenie – kilka słów wyjaśnienia i historii

Rozdział 12. Rządzenie w systemach demokratycznych

12.1. Prolog – demokracja ateńska
12.2. Silne i słabsze strony demokracji i ich wpływ na zarządzanie
12.3. Wskaźnik/indeks demokracji i rankingi krajów demokratycznych
12.4. Demokracja dobra na wszystko? Jaka demokracja?

Rozdział 13. Rządy w systemach totalitarnych i autorytarnych

13.1. Cechy systemów totalitarnego i autorytarnego
13.2. Autorytarne rządy polskiej sanacji w międzywojniu – niezamknięty rozdział

Rozdział 14. Rządy populistyczne

14.1. Czym jest populizm?
14.2. Studium przypadku: Argentyna za rządów Juana Peróna

Rozdział 15. Demokracja liberalna – koniec historii, jej czy niczego?

Rozdział 16. Zarządzanie publiczne

16.1. Istota zarządzania publicznego
16.2. Modele zarządzania publicznego

Część III. Zarządzanie w sektorze przedsiębiorstw – wybrane kwestie


Rozdział 17. Zarządzanie w podsektorze małych i średnich przedsiębiorstw

17.1. Zarządzanie przez właścicieli
17.2. Cechy wspólne zarządzania w MŚP

Rozdział 18. Specyfika zarządzania w  wielkich przedsiębiorstwach

18.1. Megafirmy
18.2. Corporate Governance/Ład korporacyjny

Rozdział 19. Menedżeryzm i menedżerowie

19.1. Istota, geneza i rozwój menedżeryzmu
19.2. Krytyka menedżeryzmu
19.3. Od menedżera do lidera przywódcy? Niekoniecznie!

Suplement: pęknięcie Polski – i co dalej?
Bibliografia
Wykaz tabel, schematów i zdjęć

Tadeusz Oleksyn
Profesor nauk ekonomicznych, specjalizuje się w zarządzaniu. Pracował m.in. na Uniwersytecie Jagiellońskim i w SGH, gdzie kierował zakładami naukowo-badawczymi. Od 10 lat związany z Akademią Ekonomiczno-Humanistyczną w Warszawie. Jest autorem ponad 200 prac naukowych. w latach 1992-2009 prowadził firmą konsultingową, która opracowała szereg projektów z zakresu zarządzania dla ponad 60 polskich, międzynarodowych i globalnych organizacji. Członek zarządu Towarzystwa Naukowego Prakseologii.

Książki tego autora

Auleytner J., Polityka społeczna, czyli ujarzmianie chaosu socjalnego. Wyższa Szkoła Pedagogiczna
Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, Warszawa 2002.
Burnham J., The Managerial Revolution: What is Happening in the World. New York 1941.
Cranston M., Ideology/political ideology. Encyclopedia Britannica,, dostęp: 19.12.2019.
Domańska E., Kapitalizm menedżerski, PTE, Warszawa 1986.
Drucker P.F., Menedżer  skuteczny,  Nowoczesność, Akademia Ekonomiczna w Krakowie,
Czytelnik, 1994.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Choroby_cywilizacyjne.
Drucker P.F., Concept of the corporation, with the new introduction by the author, seventh prin-
ting 2008. Library of Congress.
Drucker P.F., Myśli przewodnie Druckera, MT Biznes, 2001.
Drucker P.F., Praktyka zarządzania. Czytelnik, Nowoczesność, Akademia Ekonomiczna
w Krakowie, 1998.
P.F. Drucker, Zawód menedżer. Polskie wydanie z roku 1998, MT Biznes, Czarnów.
Drucker P.F., Zarządzanie w XXI wieku. MUZA SA, Warszawa 2000.
Głowacki B., Nawadnianie pustyni – klątwa gigantomanii,. „Polityka” z dnia 4 listopada 2014.
Grün A., Assländer F., Jak kierować innymi, Kraków 2009.
Grün  A.  OSB,  Warunki  przywództwa,  [w:]  Zarządzanie,  przywództwo  a  duchowość,  red.  
R. Kołodziej. Tyniec Wydawnictwo Benedyktynów, 2019.
Handy Ch., Wiek paradoksu; w poszukiwaniu sensu przyszłości. Dom Wydawniczy ABC, War-
szawa 1996
Hayek F.A., Droga do zniewolenia, wydanie szóste. Wydawnictwo ARCANA, Kraków 2015.
Hayek F., The Use of Knowledge in Society. “American Economic Review” Vol. 35 No. 4.  
Sep. 1945
Holcombe R.G., Advanced Introduction to The Austrian School of Economics. Edward Elgar
Publishing, Inc. Northampton MA, USA 2015, s. 18.
Holstein-Beck M., Kompetencje menedżera. Instytut Organizacji i Zarządzania, Warszawa
1990.
Hartman J., To już koniec tej demokracji. Wywiad Jacka Żakowskiego z Janem Hartmanem,
„Polityka” z dnia 17 października 2017.
Hejduk I., Grudzewski W.M., Koncepcja sustainability wyzwaniem dla współczesnego zarządza-
nia. W pracy zbiorowej pod tym samym tytułem pod red. I. Hejduk. Oficyna Wydaw -
nicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2014.246 Bibliografia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Biosfera; dostęp: 16.12.2019.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Duch_(filozofia).
https://pl.wikipedia.org/wiki/Anselm_Gr%C3%BCn.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ideologia; dostęp: 19.12.2019.
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/edukacja/edukacja/szkolnictwo-wyzsze-w-roku-
akademickim-20182019-wyniki-wstepne,8,6.html.
http://www.ireneuszmroczkowski.pl/item.php?f_id=571&f_id_cat=103; dostęp: 28.01.2020.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Konferencja_sztokholmska_ONZ;  http://www.biol.uni.
wroc.pl/biol2003/. dostęp: 18.12.2019
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_forest_area; dostęp: 21.12.2019.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Granice_wzrostu_(raport_Klubu_Rzymskiego).
https://exignorant.wordpress.com/2014/08/24/autor-granic-wzrostu-nic-juz-nie-pora-
dzimy/.
https://inzynieria.com/wodkan/analizy_i_komentarze/51374,kraje-najbardziej-
zagrozone-deficytem-wody; dostęp: 18.12.2019.
http://www.blog.viva.org.pl/2016/03/08/przemysl-miesny-zuzywa-13-zasobow-wody-
pitnej-na-swiecie/.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Szczyt_Ziemi_2002.
https://sustainabledevelopment.un.org/ rio20.html.
http://en.wikipedia.org/wiki/Henri_Fayol.
http://globalnepoludnie.pl/Przemyslowa-produkcja-miesa-a-glod;
en.viki. sustainability; dostęp: 06.12. 2019.
https://en.wikipedia.org/wiki/Democracy_Index; dostęp: 18.12.2019.
https://en.wikipedia.org/wiki/Steve_Fossett; dostęp: 16.12. 2019.
http://www.batory.org.pl/upload/files/Programy%20operacyjne/Odpowiedzialne%20
Panstwo/Opinia_Sluzba_cywilna_HIzdebski.pdf; dostęp: 06.12.2019.
https://www.isbzdrowie.pl/2019/01/who-zidentyfikowalo-10-najwiekszych-zagrozen-
zdrowotnych-2019-roku.
https://www.dw.com/pl/unesco-760-milion%C3%B3w-ludzi-nie-umie-czyta%C4%87-
ani-pisa%C4%87/a-5984065.  https://poznajnieznane.pl/analfabetyzm/;  dostęp:
03.09.2019.
Wikipedia, Magna Charta Libertatum, dostęp: 21.20.2019.
https://naukaoklimacie.pl/fakty-i-mity/mit-prognozy-wzrostu-poziomu-oceanow-w-
xxi-w-sa-przesadzone-57.
https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2019-01-11/polska-w-grupie-krajow-o-
demokracji-wadliwej-ranking-the-economist/; dostęp: 17.12.2019.
https://serwisemerytalny.rp.pl/wiek-emerytalny-polska-kontra-reszta-swiata/;  dostęp:
03.01.2010.
Griffin  R.,  Zasady  zarządzania  organizacjami.  Wydawnictwo  Naukowe  PWN,  Warszawa
2002.
Guerrera F., Welch rues short-term profit obsession . “Financial Times”, 2009-03-12.247 Bibliografia
Guru Henry Mintzberg. “The Economist”, Jan 16th 2009.
Halik T., ks., Płynny gniew i widmo nowego populizmu, „Więź”, lato 2018 nr 2.
Hammer M., Champy J., Reengineering the Corporation. A Manifesto for Business Revolution.
Collins Business Essentials, 1993.
Hammer M., Reengineering Work: Don’t Automate, Obliterate. “Harvard Business Review”
July–August 1990 Issue.
Hammer M., Reinżynieria i jej następstwa. Jak organizacje skoncentrowane na procesach zmie-
niają naszą pracę i życie. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
Hausner J., Zarządzanie publiczne. Wydawnictwa Naukowe i Profesjonalne Scholar, War-
szawa 2008.
Hayek F.A., Droga do zniewolenia. Wydawnictwo ARCANA, Kraków 2015.
http://en.wikipedia.org/wiki/Jack_Welch; dostęp: 11.192019.
John Welch – menedżer stulecia. „Zarządzanie na świecie” z 2000 r., nr 2.
Klimek J., W rodzinnej firmie. Wydawnictwo Menedżerskie PTM, Warszawa 2014.
Kołakowski L., Mini wykłady o maxi sprawach. Wydawnictwo Znak, Kraków 2004.
Kołodko G.W., Wędrujący świat, Pruszyński i Ska, Warszawa 2010
Kołodko G.W., Świat na wyciągnięcie myśli. Pruszyński i Ska, Warszawa 2010.
Korab-Karpowicz W.J., Harmonia społeczna. Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa
2017.
Koryś P., Gospodarka polska w międzywojniu. Rozwojowy sukces czy porażka? Ośrodek Myśli
Politycznej, 2016-12-01; polskietradycje.pl/artykuły/widok/544; dostęp: 20.12.2019.
Kostera M., Śliwa M., Nowe tendencje w badaniach międzykulturowych i badaniach kultury,
[w:] Zarządzanie międzykulturowe, red. B. Glinka, W. Jelonek. Wydawnictwo Uniwersy-
tetu Jagiellońskiego, Kraków 2010.
Kotter J., Co właściwie robią przywódcy. Harvard Business Review Polska, czerwiec 2005.
Kożuch B. Zarządzanie publiczne w teorii i praktyce polskich organizacji. Wydawnictwo Placet,
2004.
Koźmiński A.K., Jemielniak D., Zarządzanie od podstaw. Podręcznik akademicki. Wydawnic-
twa Akademickie i Profesjonalne w Warszawie 2008.
Koźmiński A.K., Koniec świata menedżerów. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne,
Warszawa 2008.
Krames J.A., Jacka Welcha leksykon przywództwa. Studio Emka, Warszawa 2003.
Lachowicz S., Droga ważniejsza niż cel. Studio Emka, 2012.
Longley R., Totalitarianism, Authoritarianism, and Fascism. What Is the Difference? https://www.
thoughtco.com/totalitarianism-authoritarianism-fascism-4147699; dostęp: 02.10.2020
Lusawa R., Hans Carl von Carlowitz, twórca pojęcia trwałości; https://www.wsmciechanow.
edu.pl/wp-content/uploads/2016/11/01_Lusawa.pdf.
Marks-Krzyszkofska M., Zarządzanie publiczne – istota, wybrane koncepcje. Acta Universita-
tis Lodziensis, Folia Sociologica 56, 2016.
 Marszalec A., Jak zostać przedsiębiorcą. Zbuduj własna firmę i odnieś sukces. Centrum Edi-
sona, Warszawa 2014.248 Bibliografia
Martyniak Z., Historia myśli organizatorskiej. Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1996.
Mikołajek-Gocejna M., Otwartość informacyjna spółki jako źródło wzrostu jej wartości, [w:]
Value  Based  Management,  red. A. Szablewski, K. Pniewski, B. Bartoszewicz. Deloite,
Poltext, Warszawa 2008.
Mintzberg H. & Bourgault J., Managing Publicly. The Institute of Public Administration of
Canada, 2000.
Mintzberg H. Managers not MBAs. Berrett – Koehler, 2004.
Mintzberg H., Mintzberg on management: inside our strange world of organization. The Free
Press, New York 1989.
Mintzberg H., Simply managing. What Managers Do – and Can Do Better. Berett – Koehler
Publishers Inc, San Francisco 2013.
 Mintzberg H., The Nature of Managerial Work. Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey,
1973.
Mintzberg H., Simply managing. What Managers Do – and Can Do Better. Berett – Koehler
Publishers Inc, San Francisco 2013.
H. Mintzberg, Zarządzanie. Oficyna a  Wolters Kluwer business, Warszawa 2012.
Mises L., Biurokracja. Instytut Liberalno-Konserwatywny Lublin, Fijorr Publishing Chi-
cago – Warszawa, 2005.
Mises L., Ekonomia i polityka. Wykład elementarny. Fijor Publishing. www.fijor.com.
Nowe kierunki w zarządzaniu, red. M. Kostera, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne,
Warszawa 2008.
Ojciec święty Franciszek, Encyklika Laudato Si. W trosce o wspólny dom. Wydawnictwo M,
Kraków 2015.
Oleksyn  T.,  Managerism  and  Managers  –  Descending  from  Olympus.  In  Management  and
Managers Facing Challenges of the 21st Century, monography, ed. F. Bylok,I. Ubreẑiová,  
L. Cichobłaziński. Szent István Egyetemi Kiadó Kft, Gödöllö, 2014
Oleksyn T., Oleksyn A.E., Menedżer a lider. „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” 2008.
Oleksyn T., Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji, wydanie IV. Wolters Kluwer SA,
Warszawa 2017.
Pieliński  K.,  Rewolucja  menedżerska  –  zapomniana  diagnoza;  http://yadda.icm.edu.pl/
baztech/  download/import/contents/BPBB-0004-0025-httpwww_zneiz_pb_edu_
plkwartalnik320111_3pielinski.pdf ; dostęp: 19.04.2020
Piotrowski W. (2001), Organizacje i zarządzanie – kierunki, koncepcje, punkty widzenia, [w:]
Zarządzanie,  teoria  i  praktyka,  red.  A.K.  Koźmiński,  W.  Piotrowski,  Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa 2001.
Poissant Ch.A. i Godefroy Ch., Miliarderzy, Wydawnictwo Medium 1993.
Populism, Encyclopedia Britannica, 2018; dostęp: 18.10.2018.
Populizm, Wikipedia, dostęp: 21.20.2018
Rahman H., Henri Fayol and Frederic Winslow Taylor’s Contribution to Management Thought:
An Overview. “ABC Journal of Advenced Research”, Vol. 1 No 2 (2012), p. 35.249 Bibliografia
Rao N., Pioneers of Management – Harrington Emerson, http://nraomtr.blogspot. com/2012/02/
principles-of-efficiency-harrington.html; dostęp: 20.08.2018.
Rocznik Statystyczny RP, GUS Warszawa 20018, 2019.
Rousseau J.J., Umowa społeczna.Wydawnictwo Marek Derewiecki, 2020
Senge P.M., Piąta dyscyplina, wydanie VI, Wolters Kluwer 2012.
Stańczyk  I.,  Wsparcie  organizacyjne  menedżerów.  Wydawnictwo  Uniwersytetu  Jagielloń-
skiego, Kraków 2018.
Steinmann H., Schreyögg G., Zarządzanie – podstawy kierowania przedsiębiorstwem, koncep-
cje, funkcje, przykłady. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 1998.
Stern S., Cooper C., Mity zarządzania. Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa 2018.
Stoner J.A.F., Freeman R.E., Gilbert D.R., Kierowanie. PWE Warszawa 1998.
Tikkanen  A.,  Ingvar  Kamprad,  Sweedish  Businessman.  Encyclopedia  Britannica,  Jan.  23,
2020.
Tocqueville A., O demokracji w Ameryce. PIW, Warszawa 1976.
Toffler A., Trzecia fala, PIW, Warszawa 1985.
Tusk D., Szczerze. A, 2020
 Wernio M., 15 milionów Polaków w roku 2015. Będziemy błagać o imigrantów. https://noizz.
pl/spoleczenstwo/swiatowy-wskaznik-urodzin-spada-w-2100-roku-polska-moze-
liczyc-15-mln/msrbd2v  NOiZZ,  17.07.2020.  Dane  opublikowane  w  czasopiśmie
naukowym „The Lancet”.
Zaleśna  A.,  Kompetencje  zarządzających  w  przedsiębiorstwach  społecznie  odpowiedzialnych,
Difin, Warszawa 2019.
Zaleznik A., Managers and leaders: are they different? “Harvard Business Review”, May – June
1977.
Zatorski W. OSB, Duchowe dylematy lidera, Tyniec, Wydawnictwo Benedyktynów, Kraków
2017.
Zatorski W. OSB, Duchowość lidera, [w:] Zarządzanie, przywództwo a duchowość, red. R. Koło-
dziej, Tyniec, Wydawnictwo Benedyktynów 2018.

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Zarządzanie zasobami ludzkimi w now...

112.50 zł 125.00 zł Cena netto: 107.14 zł

Kultura i etyka zarządzania

63.00 zł 70.00 zł Cena netto: 60.00 zł

Innowacyjne zarządzanie. Studium pr...

51.30 zł 57.00 zł Cena netto: 48.86 zł

Najczęściej kupowane