• Zarządzanie wiedzą projektową

Zarządzanie wiedzą projektową

 • Autor: Paweł Wyrozębski
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7930-314-4
 • Data wydania: 2014
 • Liczba stron/format: 370/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 68.00 zł

  61.20 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Publikacja ma na celu przedstawienie dziedziny zarządzania wiedzą w projektach w sposób kompleksowy i szczegołowy. W jej zakresie leży integracja naukowa dorobku zarządzania wiedzą i zarządzania projektami oraz w rezultacie opracowanie oryginalnej, naukowej i praktycznej koncepcji zarządzania wiedzą projektową.

W opracowaniu Czytelnik znajdzie odpowiedzi na następujące pytania: Czy i w jaki sposob zarządzanie projektami może czerpać z instrumentarium zarządzania wiedzą? W jakim stopniu dostrzega się znaczenie wiedzy w środowisku zarządzania projektami? Jakie problemy mogą zostać rozwiązane i jakie korzyści osiągnięte dzięki wdrożeniu metod zarządzania wiedzą w zarządzaniu projektami? Jaki jest aktualny stan zarządzania wiedzą projektową w organizacjach w Polsce?

Spis treści:

Wprowadzenie

Rozdział 1. Wiedza i zarządzanie wiedzą

1.1. Dane, informacje, wiedza
1.2. Typy wiedzy
1.3. Modele transformacji wiedzy
1.4. Zarządzanie wiedzą
1.5. Identyfikacja i lokalizacja wiedzy
1.6. Gromadzenie wiedzy
1.7. Transfer wiedzy
1.8. Wykorzystanie wiedzy
1.9. Organizacyjne aspekty zarządzania wiedzą

Rozdział 2. Zarządzanie wiedzą w projektach – zagadnienia podstawowe

2.1. Projekty i pojęcia pokrewne
2.2. Wzrost znaczenia podejścia projektowego w organizacjach
2.3. Zarządzanie projektami jako dziedzina wiedzy
2.4. Specyfi ka wiedzy projektowej
2.5. Wiedza projektowa
2.6. Korzyści z zastosowania metod zarządzania wiedzą w projektach

Rozdział 3. Zarządzanie wiedzą w projektach – rozwiązania

3.1. Praktyki zarządzania wiedzą w projektach
3.2. Wykorzystanie doświadczeń projektowych w organizacyjnym uczeniu się
3.3. Rola i znaczenie PMO dla zarządzania wiedzą projektową
3.4. PMO jako integrator wiedzy projektowej
3.5. Aktywności PMO w zakresie zarządzania wiedzą projektową

Rozdział 4. Zarządzanie wiedzą w metodykach zarządzania projektami

4.1. Zarządzanie wiedzą projektową w metodyce PRINCE2
4.2. Zarządzanie wiedzą projektową w metodyce PMI PMBoK (5. edycja)
4.3. Zarządzanie wiedzą projektową w metodyce Project Cycle Management
4.4. Zarządzanie wiedzą projektową w zwinnych metodykach zarządzania projektami

Rozdział 5. Stan zarządzania wiedzą w projektach w Polsce

5.1. Materiał i metoda
5.2. Charakterystyka próby badawczej
5.3. Wyniki badań oraz weryfi kacja hipotez badawczych
5.4. Podsumowanie wyników badań empirycznych

Rozdział 6. Zamiast zakończenia… – autorski model zarządzania wiedzą w projektach

6.1. Poziom procesów
6.2. Poziom integratora
6.3. Poziom strategiczny

Załącznik – Kwestionariusz badania ankietowego

Bibliografia

prof. dr hab. Irena Hejduk:

„Zarządzanie wiedzą projektową” podejmuje niesłychanie dziś ważny i znaczący temat zmian w podejściach do zarządzania projektami, jako dziedziny zarządzania zajmującej się zastosowaniem dostępnej wiedzy, umiejętności dla zaspokojenia oczekiwań zleceniodawców projektów. Autor podjął się trudnego zadania wyjaśnienia wielu pojęć, definicji, charakterystyki wykorzystywanych narzędzi i przykładów zastosowania podejść i narzędzi wspierających doskonalenie sposobów realizacji przedsięwzięć w organizacjach projektowych. Praca jest ciekawym, intelektualnym i autorskim podejściem do problematyki zarządzania wiedzą projektową współczesnych organizacji. W efekcie powstała interesująca publikacja, która stanowi swoiste kompendium wiedzy o współczesnym podejściu do problematyki zarządzania wiedzą w projektach. Autor wykorzystując swoją wiedzę i erudycję oraz własne doświadczenia stara się uporządkować wiele współczesnych podejść i definicji, sformułować nowe koncepcje, a tym samym przybliżyć wyzwania, które stawia nam zmieniający się świat, globalizująca się gospodarka oraz dokonująca się rewolucja technologiczna.

Z recenzji prof. dr hab. Michała Trockiego:

Książka zawiera bogaty ładunek wiedzy fachowej o użyteczności praktycznej, a także szczegółowej wiedzy naukowej. Te dwa elementy przenikają się wzajemnie. Książka adresowana jest zarówno do szerokiego grona praktyków, jak też do węższego grona naukowców zajmujących się zarządzaniem projektami. Niniejsza praca obejmuje omówienie ogólnej problematyki zarządzania projektami i zarządzania wiedzą oraz prezentację szczegółowych zagadnień zarządzania wiedzą projektową: ich specyfiki, wynikających z tego problemów i zalecanych rozwiązań. Książka zawiera także obszerne badania z zakresu zarządzania wiedzą projektową w Polsce oraz autorski model zarządzania wiedzą w projektach. Opracowanie uznaję za oryginalne, nowatorskie dzieło wartościowe zarówno z punktu widzenia potrzeb praktyki, jak też z punktu widzenia teorii zarządzania projektami.

 

Paweł Wyrozębski
dr, absolwent kierunku Zarządzanie i Marketing Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, doktor nauk o zarządzaniu, pracownik Katedry Zarządzania Projektami SGH - czołowego ośrodka naukowego, badawczego i dydaktycznego w dziedzinie zarządzania projektami w Polsce. Współorganizator i wykładowca Podyplomowych Studiów Zarządzania Projektami SGH. Wykładowca w programie Master of Business Administration SGH (MBASGH). Kierownik, współorganizator i konsultant projektów naukowo-badawczych, doradczych i szkoleniowych. Autor pierwszej polskiej książki na temat Project Management Office oraz publikacji z zakresu zarządzania projektami, w szczególności z zakresu: metodyk zarządzania projektami, modeli kompetencji zarządzania projektami oraz zarządzania wiedzą projektową. Członek stowarzyszeń fachowych i propagator idei zarządzania projektami.

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Podstawy zarządzania przedsiębiorst...

10.00 zł 50.00 zł Cena netto: 9.52 zł

Kapitał ludzki w procesie kształtow...

13.75 zł 55.00 zł Cena netto: 13.10 zł

Elastyczne zarządzanie kapitałem lu...

13.75 zł 55.00 zł Cena netto: 13.10 zł

Scenariusze, dialogi i procesy zarz...

9.20 zł 46.00 zł Cena netto: 8.76 zł

Zarządzanie wiedzą w administracji ...

19.50 zł 65.00 zł Cena netto: 18.57 zł

Region w gospodarce opartej na wied...

23.50 zł 47.00 zł Cena netto: 22.38 zł

Trwałość wiedzy w procesie kształce...

10.50 zł 42.00 zł Cena netto: 10.00 zł

Handel międzynarodowy w dobie gospo...

24.00 zł 48.00 zł Cena netto: 22.86 zł

Model wspomagania zarządzania w zak...

42.30 zł 47.00 zł Cena netto: 40.29 zł

Znaczenie transferu wiedzy w działa...

63.00 zł 70.00 zł Cena netto: 60.00 zł

Zarządzanie wiedzą a przewaga konku...

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Nauka o kreowaniu wiedzy. Podręczni...

53.10 zł 59.00 zł Cena netto: 50.57 zł

Zintegrowane organizacje oparte na ...

20.00 zł 40.00 zł Cena netto: 19.05 zł

Kompetencja sieciowa pracowników wi...

54.00 zł 60.00 zł Cena netto: 51.43 zł

Sprawność systemów zarządzania wied...

34.50 zł 69.00 zł Cena netto: 32.86 zł

Kapitał ludzki w organizacji oparte...

36.00 zł 40.00 zł Cena netto: 34.29 zł

Najczęściej kupowane