• Zarządzanie projektami w organizacji

Zarządzanie projektami w organizacji

 • Autor: Krzysztof Janasz Joanna Wiśniewska redakcja naukowa
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7930-246-8
 • Data wydania: 2014
 • Liczba stron/format: 266/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 59.00 zł

  53.10 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Celem opracowania jest omówienie złożonej problematyki zarządzania projektami i ich roli w organizacji funkcjonującej na globalnym rynku oraz syntetyczne, a zarazem kompleksowe przedstawienie zagadnień związanych z projektami, przed którymi stają dzisiejsi decydenci w różnych podmiotach. Zarządzanie projektami odgrywa bowiem ważną, wręcz kluczową rolę w strategii działania współczesnych organizacji. W opracowaniu przedstawiono najważniejsze aspekty i elementy odnoszące się do kluczowych zagadnień koncepcji zarządzania projektami, ale także m.in. strategicznego podejścia do zarządzania organizacjami, w tym podejścia projektowego, planowania zasobów projektu, ryzyka w projektach, zarządzania jakością w projekcie, a także komunikacji w zespole projektowym. W płaszczyźnie metodycznej przedstawiono wiedzę z zakresu metodyki zarządzania projektami, tzw. metodyki uniwersalne i zwinne.

Spis treści:

Wstęp

Rozdział 1. STRATEGICZNE PODEJŚCIE DO ZARZĄDZANIA ORGANIZACJAMI
Władysław Janasz

1.1. Granice przewidywań
1.2. Przetrwanie a kwestia wymiany strategicznej
1.3. Perspektywa ukierunkowania strategicznego
1.4. Strategiczne wymiary w zarządzaniu organizacjami

Rozdział 2. PODSTAWY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI
Joanna Wiśniewska

2.1. Podejście projektowe w zarządzaniu organizacją
2.2. Istota i struktura projektu
2.3. Rodzaje projektów w organizacji

Rozdział 3. SUKCES I DOJRZAŁOŚĆ ORGANIZACJI W ZARZĄDZANIU PROJEKTAMI
Joanna Wiśniewska, Arkadiusz Świadek

3.1. Interesariusze projektu
3.2. Czynniki sukcesu w procesie zarządzania projektami
3.3. Dojrzałość projektowa organizacji

Rozdział 4. ORGANIZACJA I FUNKCJONOWANIE ZESPOŁU PROJEKTOWEGO
Anna Bielawa

4.1. Zasady tworzenia zespołu projektowego
4.2. Planowanie i organizowanie pracy zespołu projektowego
4.3. Kierowanie zespołem
4.4. Dysfunkcje zespołu projektowego

Rozdział 5. PLANOWANIE I ORGANIZOWANIE PROCESU REALIZACJI PROJEKTU
Katarzyna Szopik-Depczyńska

5.1. Podstawowe zasady planowania projektów
5.2. Planowanie zakresu i struktury projektu
5.3. Planowanie przebiegu projektu

Rozdział 6. PLANOWANIE ZASOBÓW PROJEKTU
Katarzyna Kozioł-Nadolna

6.1. Rodzaje zasobów projektu
6.2. Planowanie zasobów w projekcie
6.3. Planowanie zasobów ludzkich
6.4. Planowanie zasobów finansowych (kosztów)

Rozdział 7. METODYKI ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI
Katarzyna Kozioł-Nadolna

7.1. Uniwersalne metodyki zarządzania projektami
7.1.1. Metodyka PRINCE2
7.1.2. Metodyka PMBOK
7.2. Zwinne metodyki zarządzania projektami

Rozdział 8. DYLEMATY RYZYKA W ZARZĄDZANIU PROJEKTAMI
Krzysztof Janasz

8.1. Pojęcie i kategorie ryzyka w projektach
8.2. Proces zarządzania ryzykiem w projektach
8.3. Metody i sposoby ograniczania ryzyka w projektach
8.4. Analiza ryzyka projektu

Rozdział 9. ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ W PROJEKCIE
Marian Gołębiowski

9.1. Jakość i zarządzanie w projekcie
9.2. Planowanie jakości w projekcie
9.3. Zapewnienie jakości w projekcie
9.4. Sterowanie jakością w projekcie

Rozdział 10. KOMUNIKACJA W PROJEKCIE
Katarzyna Kazojć

10.1. Istota komunikacji w zarządzaniu projektami
10.2. Komunikacja wewnętrzna w projekcie
10.3. Komunikacja z interesariuszami zewnętrznymi projektu
10.4. Bariery komunikacyjne przy opracowywaniu i realizacji projektu
10.5. Skuteczna i sprawna komunikacja w projektach

Rozdział 11. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI INNOWACYJNYMI
Roman Tylżanowski

11.1. Pojęcie i znaczenie projektu innowacyjnego w organizacji
11.2. Charakterystyczne cechy zarządzania projektem innowacyjnym
11.3. Studium wykonalności projektu innowacyjnego
11.4. Ocena projektu innowacyjnego

Bibliografia

Spis rysunków i tabel

prof. dr hab. Henryk Sobolewski, prof. zw. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu:

Zarządzanie współczesnymi organizacjami staje wobec określonych wyzwań, jakie niesie ze sobą przyszłość. Oznacza to konieczność ciągłego poszukiwania nowych wzorców instytucjonalnych i zachowań kierowniczych w praktyce. Taka sytuacja pociąga za sobą nowe wyzwania dla organizacji, co oznacza potrzebę stałego redefiniowania misji i strategii podmiotów, struktur, umiejętności budowy strategicznych odpowiedzi na warunki występujące w otoczeniu.

Strategia przedsiębiorstwa czy organizacji nie jest kompletna, jeśli nie przekłada się na listę konkretnych projektów i przedsięwzięć. Każdy cel strategiczny (na przykład zwiększenie udziałów w rynku, obniżka kosztów, poprawa rentowności, budowa wizerunku marki) wymaga konkretnych i przemyślanych działań. Również wiedza staje się podstawowym, strategicznym zasobem, na którym buduje się przewagę na konkurencyjnych rynkach. Wówczas zarządzanie, zwłaszcza zarządzanie projektami, staje się jednym z najważniejszych obszarów zarządzania organizacją.

Autorzy opracowania podkreślają, że coraz powszechniejsze zastosowanie projektów w zarządzaniu organizacjami wynika z wielu powodów. Po pierwsze, postęp techniczny i globalizacja powodują coraz większą złożoność zagadnień organizacyjnych, handlowych czy technicznych, z jakimi muszą zmierzyć się współcześnie funkcjonujące podmioty. Po drugie, burzliwe zmiany, jakie zachodzą w otoczeniu powodują coraz większą nieprzewidywalność uwarunkowań i wymagają zwykle niepowtarzalnych działań, co jest domeną podejścia projektowego.

Bardzo ważne staje się zrozumienie określonych współzależności i różnic występujących w zarządzaniu projektami. Zapotrzebowaniu temu wychodzi naprzeciw recenzowane opracowanie przygotowane pod redakcją naukową dr. hab. Krzysztofa Janasza, prof. US i dr hab. Joannę Wiśniewską, prof. US. Stanowi ono wartościowe studium teoretyczno metodyczno-poznawcze przedstawiające zagadnienia projektów i zarządzania nimi w organizacji.

Myślą przewodnią monografii jest twierdzenie, że wprowadzanie zarządzania projektami w realizacji określonych przedsięwzięć pozwala organizacjom na osiąganie szeregu strategicznych korzyści, przez co możliwe jest nie tylko tworzenie, ale i skuteczne utrzymywanie przewagi konkurencyjnej, a także właściwa organizacja procesu realizacji określonych zamierzeń.

Krzysztof Janasz
dr hab., profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Szczecińskiego

Książki tego autora

Joanna Wiśniewska

Książki tego autora

redakcja naukowa

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Projekty inwestycyjne infrastruktur...

10.00 zł 40.00 zł Cena netto: 9.52 zł

Zarządzanie projektami badawczo-roz...

20.00 zł 40.00 zł Cena netto: 19.05 zł

Zarządzanie projektami unijnymi. Te...

37.80 zł 42.00 zł Cena netto: 36.00 zł

Podstawy zarządzania projektami. Me...

54.00 zł 60.00 zł Cena netto: 51.43 zł

Zarządzanie ludźmi w organizacjach ...

53.10 zł 59.00 zł Cena netto: 50.57 zł

Projekty inwestycyjne. Finansowanie...

58.50 zł 65.00 zł Cena netto: 55.71 zł

Metody doskonalenia procesów zarząd...

54.00 zł 60.00 zł Cena netto: 51.43 zł

Komercjalizacja innowacji. Zarządza...

42.68 zł Cena netto: 40.65 zł

Kulturowe aspekty zarządzania proje...

45.00 zł 50.00 zł Cena netto: 42.86 zł

Najczęściej kupowane