• Zamówienia publiczne w ochronie zdrowia. Wydanie drugie rozszerzone

Zamówienia publiczne w ochronie zdrowia. Wydanie drugie rozszerzone

 • Autor: Hanna Lewandowska
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7641-083-8
 • Data wydania: 2009
 • Liczba stron/format: 222/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 45.00 zł

  40.50 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Pierwsze wydanie monografii ukazało się w 2007 roku jako wynik wieloletnich badań nad modelem funkcjonowania publicznych podmiotów sektora ochrony zdrowia na rynku zamówień publicznych. Kwantyfikacja informacji zawartych w publikacjach o zamówieniach publicznych (dostawy), które na rynek emitowały podmioty sektora ochrony zdrowia (publiczne) pozwoliła na opracowanie wielostronnych analiz tych zamówień oraz przedstawienie występujących zależności przyczynowo-skutkowych.

W wydaniu drugim, analogicznie jak w wydaniu z 2007 roku, funkcjonowanie publicznych zakładów opieki zdrowotnej na rynku zamówień publicznych przedstawione zostało w porządku chronologicznym, który podporządkowany został zmianom (reformom) zachodzącym w sektorze ochrony zdrowia. Poszerzenie wydania drugiego o kolejny okres badawczy, tj. 2006 rok w stosunku do wydania pierwszego oznacza, że badaniami objęto zamówienia publiczne podmiotów sektora ochrony zdrowia (stronę popytową i stronę podażową rynku zamówień publicznych) za okres 12 lat (1995–2006). Pozwoliło to na sformułowanie stosownych wniosków końcowych charakteryzujących rynek zamówień publicznych dla podmiotów sektora ochrony zdrowia.
 
Dodatkowo w wydaniu drugim przedstawiono liniowe lub sprowadzalne do liniowych modele ekonometryczne oraz możliwość ich aplikacyjnego wykorzystania w podmiotach sektora ochrony zdrowia do efektywnego zarządzania finansowymi środkami publicznymi oraz ustalenia innych zależności przyczynowo-skutkowych wywierających wpływ na funkcjonowanie podmiotu/sektora.
 
Ponadto w niniejszym wydaniu dokonano zmian, które dotyczą m.in.:
– doprecyzowania opisu występujących zjawisk;
– usunięcia danych statystycznych nie wnoszących istotnych informacji;
– likwidacji usterek formalnych;
– uzupełnienia bibliografii;
– dokonania wszelkich innych korekt.
Spis treści:
 
Wykaz użytych skrótów
 
Przedmowa do wydania drugiego
 
Struktura i plan książki
 
Wprowadzenie
 
Rozdział 1. Globalizacja rynku jako podstawa budowy systemu zamówień publicznych
 
1.1. Liberalizacja wymiany międzynarodowej
1.1.1. Procedury Światowej Organizacji Handlu w zamówieniach publicznych
1.1.2. Ustawa modelowa UNCITRAL
1.2. Zamówienia publiczne w wybranych krajach
1.2.1. Regulacja systemu zamówień publicznych w Niemczech
1.2.2. Węgierski i Słowacki system zamówień publicznych
1.2.3. Gruziński system zamówień publicznych
1.3. Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości
1.3.1. Zmiany w systemie zamówień publicznych w aspekcie prawa europejskiego
1.3.2. Sektor ochrony zdrowia w zapisach dyrektyw
 
Rozdział 2. System zamówień publicznych w Polsce
 
2.1. Ewolucja systemu zamówień publicznych
2.1.1. System zamówień publicznych w gospodarce centralnie sterowanej
2.1.2. Zamówienia publiczne w latach reform gospodarczych
2.2. Ustawa o zamówieniach publicznych i inne akty prawne
2.2.1. Główne cele ustawy o zamówieniach publicznych
2.2.2. Efektywność wydatkowania finansowych środków publicznych
2.3. Ustawa Prawo zamówień publicznych a dyrektywy Unii Europejskiej
2.3.1. Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych
2.3.2. Protesty i odwołania w polskim systemie zamówień publicznych
 
Rozdział 3. Organizacja sektora ochrony zdrowia w Polsce
 
3.1. Koncepcje zmian w sektorze ochrony zdrowia
3.1.1. Sektor ochrony zdrowia do 1998 roku
3.1.2. Zmiany w sektorze ochrony zdrowia po 1999 roku
3.1.3. Samorząd terytorialny w systemie opieki zdrowotnej
3.2. Rola Kas Chorych w systemie ochrony zdrowia
3.2.1. Zakłady opieki zdrowotnej jako podstawa systemu ochrony zdrowia
3.2.2. Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej w sektorze ochrony zdrowia
3.2.3. Instytucjonalizm w sektorze ochrony zdrowia
3.3. System wyrównania finansowego w sektorze ochrony zdrowia
3.3.1. Funkcjonowanie Kas Chorych w systemie wyrównania finansowego
3.3.2. Uwarunkowania finansowe w sektorze ochrony zdrowia
3.3.3. Cele i zasady stosowania rachunków zdrowia (NHA i SHA)
3.4. Narodowy Fundusz Zdrowia
3.4.1. Świadczenia zdrowotne po 2004 roku
3.4.2. Zjawiska niepożądane w zarządzaniu sektorem ochrony zdrowia
3.4.3. Imperatywny charakter działań usprawniających w sektorze ochrony zdrowia
 
Rozdział 4. System zamówień publicznych w sektorze ochrony zdrowia (1996–2002)
 
4.1. Uwarunkowania prawnofinansowe zamówień w sektorze ochrony zdrowia
4.1.1. Charakterystyka danych źródłowych
4.1.2. Procedury przetargowe w sektorze ochrony zdrowia
4.2. Charakterystyka zamówieni publicznych w sektorze ochrony zdrowia (1995–1998)
4.2.1. Popyt samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej w latach 1999–2002
4.2.2. Podaż rynku zamówień publicznych w aspekcie gospodarki finansowej zakładów opieki zdrowotnej
4.3. Uwarunkowania systemu cenowego w służbie zdrowia
4.3.1. Ocena ofert przetargowych w sektorze ochrony zdrowia
4.3.2. Przedmiotowe i podmiotowe kryteria oceny ofert przetargowych
 
Rozdział 5. Zamówienia publiczne podmiotów sektora ochrony zdrowia (2003–2006)
 
5.1. Narodowy Fundusz Zdrowia jako spadkobierca Kas Chorych
5.1.1. Podstawy prawne realizacji świadczeń zdrowotnych
5.1.2. Polityka finansowa Narodowego Funduszu Zdrowia
5.2. Zmiany systemowe w sektorze ochrony zdrowia a rynek zamówień publicznych
5.2.1. Determinanty rozwoju strony podażowej rynku zamówień publicznych dla podmiotów sektora ochrony zdrowia (2003–2006)
5.2.2. Podmiotowy aspekt rynku zamówień publicznych w latach 2004–2006
5.3. Struktura asortymentowa zamówień podmiotów sektora ochrony zdrowia
5.3.1. Aparatura i sprzęt medyczny w zamówieniach zakładów opieki zdrowotnej
5.3.2. Leki w zamówieniach publicznych zakładów opieki zdrowotnej
5.4. Kryteria oceny ofert przetargowych w podmiotach sektora ochrony zdrowia
5.4.1. Cena jako podstawa wyboru oferenta
5.4.2. Inne kryteria oceny ofert przetargowych
5.5. Problemy systemu zamówień publicznych w sektorze ochrony zdrowia
5.5.1. System zamówień publicznych i system ochrony zdrowia
5.5.2. Niwelowanie nieprawidłowości rynku zamówień publicznych w ochronie zdrowia
 
Rozdział 6. Modele ekonometryczne w ocenie rynku zamówień publicznych dla SPZOZ
 
6.1. Modele liniowe jako narzędzie analizy zależności przyczynowo-skutkowych
6.1.1. Korelacja zamówień na roboty remontowo-budowlane i aparaturę
6.1.2. Rynek zamówień publicznych w ustalaniu innych zależności przyczynowo- skutkowych funkcjonowania SPZOZ
6.1.3. Kryteria oceny ofert przetargowych w kreowaniu konkurencji na dostawy
6.2. Ocena prawidłowości wyboru oferty. Case study
6.2.1. Charakterystyka podmiotu badań
6.2.2. Dane źródłowe – statystyka zamówień publicznych
6.2.3. Modelowanie oceny ofert przetargowych
 
Zakończenie
Bibliografia
Spis schematów
Spis tabel
Spis wykresów

Hanna Lewandowska

dr inż., pracownik naukowo-dydaktyczny Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku oraz innych wyższych uczelni m. in. Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku. W swoim dorobku naukowym posiada liczne publikacje z zakresu zarządzania środkami finansowymi publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz zasadami ich wydatkowania na rynku zamówień publicznych.


Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane