• Współzarządzanie miastami w Unii Europejskiej. Polityka instytucjonalna na tle koncepcji

Współzarządzanie miastami w Unii Europejskiej. Polityka instytucjonalna na tle koncepcji

 • Autor: Aldona Wiktorska-Święcka
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-358-4
 • Data wydania: 2016
 • Liczba stron/format: 217/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 48.00 zł

  12.00 zł

 • 75% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Mała ilość w magazynie!

Książka ma na celu zapoznanie czytelników z aktualną problematyką zarządzania miastami w Unii Europejskiej, szczególnie w kontekście realizowanej perspektywy finansowej 2014-2020, w której Agenda Miejska stanowi jeden z priorytetów w politykach unijnych. Jednym z celów szczegółowych jest pokazanie, w jaki sposób koncepcje współzarządzania miastami (ang. „urban governance”) przekładają się na praktykę instytucjonalną w miastach w wybranych państwach europejskich

Spis treści:

Wprowadzenie
        
Rozdział 1. Współzarządzanie miastem w koncepcjach zarządzania publicznego
        
1.1. Współzarządzanie publiczne a współzarządzanie miastem
1.2. Współzarządzanie miastem: ujęcie przedmiotowe
1.3. Współzarządzanie miastem w kontekście globalizacji i europeizacji
1.4. Współzarządzanie miastem inteligentnym
1.5. Współzarządzanie miastem a jakość miejsca i życia
        
Rozdział 2. Operacjonalizacja koncepcji współzarządzania miastem
        
2.1. Wymiary instytucjonalne we współzarządzaniu miastem
2.2. Współzarządzanie miastem jako dobre współzarządzanie w wymiarze lokalnym
2.3. Współzarządzanie miastem jako zarządzanie partycypacyjne
2.4. Współzarządzanie metropolitalne jako specyficzny typ współzarządzania miastem
        
Rozdział 3. Polityki miejskie w kontekście współzarządzania miastami w Europie

        
3.1. Ewolucja problematyki miejskiej w świetle standardów Unii Europejskiej
3.2. Współzarządzanie miastem a polityki miejskie w Unii Europejskiej
3.3. Polityki miejskie w Austrii, Danii, Niemczech i Szwajcarii
3.4. Wymiar polityki miejskiej a współzarządzanie miastami w Polsce        
        
Rozdział 4. Współzarządzanie miastami w praktyce – przykłady miast w Europie, w których żyje się najlepiej na świecie
        
4.1. Wiedeń
4.1.1. Profil miasta
4.1.2. Wiedeń jako miejsce o wysokiej jakości życia
4.1.3. Współzarządzanie miastem w praktyce instytucjonalnej Wiednia
4.2. Kopenhaga
4.2.1. Profil miasta
4.2.2. Kopenhaga jako miejsce o wysokiej jakości życia
4.2.3. Współzarządzanie miastem w praktyce instytucjonalnej Kopenhagi
4.3. Monachium
4.3.1. Profil miasta
4.3.2. Monachium jako miejsce o wysokiej jakości życia
4.3.3. Współzarządzanie miastem w praktyce instytucjonalnej Monachium
4.4. Zurych
4.4.1. Profil miasta
4.4.2. Zurych jako miejsce o wysokiej jakości życia
4.4.3. Współzarządzanie miastem w praktyce instytucjonalnej Zurychu
        
Zakończenie
        
Bibliografia
        
Wykaz tabel i schematów
        
Streszczenie
        
Summary
        
Notatka o autorce

dr hab. inż. arch. Magdalena Belof, Politechnika Wrocławska:

Miasta zmieniają się dziś bardzo dynamicznie i dotyczy to niemal wszystkich aspektów, zarówno ich struktury przestrzennej, gospodarki, jak i samych mieszkańców. Te uwarunkowania powodują, że tradycyjne „rządzenie” miastem w oparciu o hermetycznie podejmowane decyzje, nawet demokratycznie wybranego samorządu, się nie sprawdzają. Wiedza na temat praktyki instytucjonalnej wobec nowych uwarunkowań i wyzwań współzarządzania miastami jest niezbędna, zwłaszcza w Polsce, gdzie te procesy dopiero się kształtują. Książka Aldony Wiktorskiej-Święckiej jest cennym wkładem w budowę bazy wiedzy na ten temat. Autorka zwraca uwagę przede wszystkim na problem zmian w sferze zarządzania miastem, koniecznych z punktu widzenia racjonalności i wydajności. Drugie ujęcie dotyczy współcześnie obowiązujących zasad oraz norm, jakimi powinny się kierować władze miast w „praktykowaniu demokracji”, takich jak m.in. przejrzystość, odpowiedzialność czy sprawiedliwość społeczna, ale także „dzielenie się władzą z obywatelami”, w tym otwarcie na szeroko pojęte procesy partycypacji społecznej.

Publikacja nie ma charakteru ściśle naukowego, a jej misją jest możliwie przejrzyste i zrozumiałe zaprezentowanie problemu współzarządzania miastami szerokiemu gronu odbiorców. Ta popularyzatorska misja była dla Autorki, pracownika naukowego Uniwersytetu Wrocławskiego, z pewnością wyzwaniem niełatwym ze względu na ogromną złożoność zagadnienia. Wysiłek opłacił się, otrzymujemy bowiem pozycję, która powinna zainteresować nie tylko środowisko, któremu jest dedykowana, ale także znacznie szersze grono odbiorców.

Aldona Wiktorska-Święcka

dr hab. z zakresu nauk o polityce, MBA. Stypendystka rządów Stanów Zjednoczonych i Niemiec oraz Fundacji Konrada Adenauera. Specjalistka w zakresie polityk publicznych i zarządzania publicznego. Zajmuje się w teorii i praktyce rozwojem sektora publicznego, innowacjami w zarządzaniu, rozwojem miast i obszarów metropolitalnych, wartościami w zarządzaniu (np. z zakresie społecznej odpowiedzialności organizacji i zrównoważonego, inteligentnego rozwoju).

Autorka i redaktorka publikacji naukowych i popularnonaukowych, kierownik krajowych i międzynarodowych projektów naukowych. Członkini Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego, Regional Studies Association, European Urban Research Association. Pomysłodawczyni i współzałożycielka Polish Governance Institute, think-tanku specjalizującego się w zakresie innowacji w zarządzaniu.

Czynnie zaangażowana w działalność publiczną (doradzała m.in. Prezydentowi Wrocławia, wojewodom i marszałkom w zakresie strategii rozwoju regionalnego, komendantka Dolnośląskiej Chorągwi ZHP w latach 2000-2004). Ekspertka Magazynu Think-Tank. W 2013 uznana przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu za jedną z 50 kobiet polskiego CSR. W 2011 wybrana przez Czytelników Gazety Wrocławskiej Najbardziej Wpływową Kobietą Dolnego Śląska.

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane