• Składniki turkusowych organizacji

Składniki turkusowych organizacji

 • Autor: Zbigniew Olesiński redakcja naukowa
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-250-1
 • Data wydania: 2020
 • Liczba stron/format: 360/B5
 • Oprawa: twarda

Cena detaliczna

 • 99.00 zł

  89.10 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Współcześnie w coraz większym stopniu człowiek ma wpływ na kształtowanie swego otoczenia. Jest możliwe, aby ta tendencja utrzymywała się przez pewien przewidywalny okres. Stawia to nauce zarządzania i jakości nowe wyzwania kreacji struktur organizacyjnych i określenia zasad funkcjonowania zespołów pracowniczych w nowych warunkach. Ideą określającą rozwiązanie powyższych problemów jest idea turkusowej organizacji, która kładzie nacisk na kreację samozarządzających się zespołów pracowniczych liczących po kilka, kilkanaście osób, funkcjonujących w horyzontalnych, płaskich strukturach organizacyjnych. Zarówno tendencja do decentralizacji struktur organizacyjnych i ich spłaszczanie, jak i tendencja wzrostu samodzielności pracowników występuje coraz częściej. Współczesne organizacje, zwłaszcza w krajach takich jak Polska, stosunkowo niedawno, po transformacji ustrojowej, startujące ku nowym możliwościom w gospodarce rynkowej mają organizacje ukształtowane w złożonych, realnych warunkach społecznych i gospodarczych.Trudno więc oczekiwać, aby nastąpił gwałtowny zwrot, ale badania empiryczne wskazują, że wzrost samodzielności pracowników następuje, dlatego warto go badać, monitorować i stymulować. Analizie tego właśnie problemu poświęcona jest niniejsza monografia.

Monografia skierowana jest do studentów zarządzania, ekspertów zarządzania, kadry menedżerskiej, środowiska naukowego nauk społecznych, czytelników zainteresowanych nowymi trendami rozwoju społecznego, politycznego, ekonomicznego, kulturoznawczego, antropologii, psychologii, socjologii.

Spis treści:
 
Wstęp

CZĘŚĆ I. RESTRUKTURYZACJA, INNOWACJE, TURKUSOWA ORGANIZACJA
 
Rozdział 1. Próba konceptualizacji uwarunkowań turkusowych organizacji  
Ryszard Borowiecki, Zbigniew Olesiński

1.1. Uwarunkowania powstania idei turkusowej organizacji
1.2. Turkusowa organizacja jako rezultat rozwoju nauki zarządzania i jakości
1.3. Charakterystyka ewolucji zarządzania
1.4. Realizacja celów
1.5. Rola i znaczenie współpracy międzyorganizacyjnej i zwinności
Literatura

Rozdział 2. Lider w organizacji turkusowej  
Ewa Bojar, Matylda Bojar
 
Literatura

Rozdział 3. Zarządzanie innowacjami w samorządzie terytorialnym  
Zbigniew Makieła, Magdalena Makieła

3.1. Innowacyjność regionalna
3.2. Gospodarka Oparta na Wiedzy (GOW). Definicje, procesy regionalne GOW
3.3. Konkurencyjna Gospodarka Oparta na Wiedzy
3.4. Pomiar innowacyjności regionalnej. Syntetyczny miernik konkurencyjności regionalnej
Literatura

Rozdział 4. Know-how jako forma ochrony i komercjalizacji własności intelektualnej w przedsiębiorstwie  
Adam Grzegorczyk

4.1. Definicja pojęcia
4.2. Ujęcie potoczne
4.3. Ujęcie specjalistyczne
4.4. Ujęcie prawne
4.5. Cechy know-how
4.6. Niejawność
4.7. Istotność
4.8. Identyfikowalność
4.9. Know-how a wynalazki, wzory użytkowe i tajemnica przedsiębiorstwa
4.10. Źródła know-how
4.11. Możliwości komercjalizacji know-how
4.12. Wycena wartości know-how
Literatura

CZĘŚĆ II. ZARZĄDZANIE ZESPOŁAMI PRACOWNICZYMI

Rozdział 5. Zarządzanie pracownikami w turkusowych organizacjach  
Elżbieta Jędrych

Wprowadzenie. O konieczności nowego podejścia do zarządzania pracownikami
5.1. Fundamenty zarządzania pracownikami w turkusowych organizacjach
5.2. Model zarządzania pracownikami w turkusowych organizacjach
Podsumowanie. Dylematy wdrażania turkusowego zarządzania pracownikami
Literatura
 
Rozdział 6. Zarządzanie talentami – wojna o talenty  
Magdalena M. Struss

6.1. Talent
6.2. Zarządzanie talentami
6.3. Global Talent War 2.0
Literatura
 
Rozdział 7. Pokolenie Y – wyzwanie dla pracodawców. Kierunki zmian w organizacjach  
Olga Charucka

Literatura

CZĘŚĆ III. KREACJA KOMPETENCJI PRACOWNIKÓW

Rozdział 8. Kompetencje przyszłości w świetle gospodarki 4.0  
Marlena Plebańska

Literatura
 
Rozdział 9. Problematyka kreowania kompetencji w odpowiedzi na potrzeby rynku pracy w analizie zagadnienia niedoboru talentów  
Elżbieta Kopciuszewska
 
9.1. Rozumienie kompetencji pracowników
9.2. Rozwijanie kompetencji pracowników
9.3. Rola i znaczenie przełożonych
Literatura

Rozdział 10. Zarządzanie własnym czasem pracy w erze 4.0  
Ludmiła Stemplewska

10.1. Uwarunkowania zarządzania własnym czasem pracy
10.2. Zrozumieć czas
10.3. Zarządzanie czasem
10.4. Problemy związane z wykorzystaniem czasu pracy
10.5. Metody wspomagające zarządzanie czasem
10.6. Badania nad oczekiwaniem pracodawcy i pracownika
Podsumowanie
Literatura

Rozdział 11. Zarządzanie talentami w wielokulturowych zespołach jako instrument rozwoju potencjału społecznego współczesnych organizacji  
Agnieszka Knap-Stefaniuk

11.1. Zarządzanie talentami jako ważny element zarządzania zasobami ludzkimi
11.2. Wielokulturowe zespoły we współczesnych organizacjach
11.3. Potencjał społeczny organizacji i jego rozwój
Podsumowanie. Zarządzanie talentami w kontekście wielokulturowości a potencjał społeczny organizacji
Literatura
 
CZĘŚĆ IV. INFORMATYKA A TURKUSOWA ORGANIZACJA

Rozdział 12. Wirtualizacja komunikacji rynkowej  
Adam Grzegorczyk

12.1. Pojęcie wirtualizacji komunikacji
12.2. Model wirtualnej komunikacji rynkowej
12.3. Formy wirtualnej komunikacji rynkowej
12.4. Prognoza
Literatura

Rozdział 13. Analiza sposobów i technik zapewnienia wysokiej dostępności systemów i usług teleinformatycznych jako niezbędny element bezpieczeństwa organizacji  
Artur Kwasek, Michał Matuszczyk

13.1. Systemy teleinformatyczne
13.2. Wirtualizacja systemów teleinformatycznych jako podstawowe narzędzie zapewnienia ciągłości działania usług
13.3. Systemy wirtualizacji
13.4. Chmura obliczeniowa
13.5. Rodzaje usług chmurowych
13.6. Chmura prywatna i hybrydowa
13.7. Ocena rozwiązań chmurowych oraz wirtualizacji
13.8. Analiza SWOT rozwiązań chmurowych
13.9. Badanie bezpieczeństwa usług chmurowych
Podsumowanie
Literatura

Rozdział 14. Uspołecznienie zarządzania. Organizacje turkusowe i demokratyzacja podejmowania decyzji  
Piotr Wiench

Literatura

CZĘŚĆ V. ZARZĄDZANIE PROCESOWE, SAMOZARZĄDZANIE

Rozdział 15. Nowe perspektywy zarządzania procesowego: w kierunku synchronizacji cyklów życia wiedzy i procesów  
Marek Szelągowski, Jan Fazlagić

15.1. Definicje podstawowych pojęć
15.2. Ograniczenia tradycyjnego zarządzania procesami
15.3. Ograniczone możliwości uczenia się i kreatywności
15.4. Tradycyjne zarządzanie procesowe a rzeczywista dynamika procesów w organizacji
15.5. Case management – próba przekroczenia ograniczeń tradycyjnego zarządzania procesowego
15.6. Konsekwencje uogólnienia zarządzania procesowego
15.7. Unifikacja zarządzania procesowego i zarządzania wiedzą
Podsumowanie i kierunki dalszych prac
Literatura

Rozdział 16. Kreowanie nowych form usług, na przykładzie turystyki medycznej w Polsce  
Anna Maria Wiśniewska

16.1. Samozarządzanie
16.2. Współpraca międzyorganizacyjna
Literatura

Rozdział 17. Analiza porównawcza opinii pracowników z pokolenia Y i X w zakresie oczekiwanych zmian procesu selekcji i rekrutacji w nowoczesnych gospodarkach  
Magdalena Kaczkowska-Serafińska

Wstęp teoretyczny
17.1. Charakterystyka przeprowadzonych badań i badanych zbiorowości
17.2. Kontakt pracodawcy z potencjalnymi kandydatami – informacja zwrotna
Podsumowanie
Literatura

CZĘŚĆ VI. INTEGRACJA SKŁADNIKÓW TURKUSOWYCH ORGANIZACJI

Rozdział 18. W dążeniu ku turkusowej organizacji  
Zbigniew Olesiński

18.1. Uwarunkowania przejawiania się turkusowych organizacji
18.2. Elementy warunkujące turkusową organizację
18.3. Zakres przejawiania się komponentów turkusowych organizacji
18.4. Elementy warunkujące turkusową organizację
18.5. Kształtowanie relacji między organizacjami
Literatura

Rozdział 19. Zrównoważone zarządzanie kapitałami przedsiębiorstwa  
Dariusz Klimek

Wprowadzenie
19.1. Kapitały przedsiębiorstwa
19.2. Zrównoważone zarządzanie kapitałami przedsiębiorstwa
Podsumowanie
Literatura

Rozdział 20. Identyfikacja stanu wiedzy dotyczącej rozwoju systemów e-learning w szkolnictwie wyższym  
Artur Kwasek, Artur Kobos

20.1. E-learning w środowisku edukacyjnym
20.2. Kierunki i formy rozwoju e-edukacji
20.3. Przegląd platform e-learningowych klasy open source
20.4. Analiza motywacji użytkowników systemu e-learningu
20.5. Przykład potwierdzający regułę
Podsumowanie
Literatura

CZĘŚĆ VII. PRZYKŁADY TURKUSOWYCH ORGANIZACJI W WYBRANYCH KRAJACH

Rozdział 21. Turkusowe organizacje w Gruzji  
Agnieszka Rzepka

21.1. Idea turkusowych organizacji
21.2. Przedsiębiorczość w Gruzji
21.3. Metoda i próba badawcza
21.4. Wyniki badań
Podsumowanie
Literatura

Rozdział 22. Zarządzanie wiedzą w turkusowych organizacjach na przykładzie Living Labs Network w Kanadzie  
Anna Sabat

22.1. Znaczenie wiedzy w organizacjach turkusowych
22.2. Living Labs z Ottawy – innowacyjne przedsiębiorstwa w sieci funkcjonujące jak turkusowe organizacje
22.3. Współzależność jako cecha niezbędna do tworzenia sieci w turkusowych organizacjach
22.4. Nastawienie na rozwój a niezmienna organizacja chroniczna
Literatura

Rozdział 23. Zastosowanie nowych technologii w gospodarce koreańskiej  
Krzysztof R. Nowakowski

23.1. Jakie jest znaczenie rewolucji 4.0 dla przedsiębiorstw?
23.2. Zastosowanie nowoczesnych technologii w gospodarce Korei Południowej
23.3. Makroekonomiczne uwarunkowania rewolucji technologicznej w Korei Południowej
23.4. Relacje rynkowe po rewolucji 4.0
Literatura
Zakończenie
Summary

Zbigniew Olesiński
profesor nadzwyczajny Akademii Świętokrzyskiej, dyrektor Instytutu Zarządzania. Doktoryzował się w 1979 roku na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, a habilitację uzyskał w 1991 roku. Specjalizuje się w rozwiązywaniu problemów restrukturyzacji przedsiębiorstw i regionów oraz transformacji społeczno-ekonomicznej.

Książki tego autora

redakcja naukowa

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane