• Rozwój organizacyjny a problemy wzrostu przedsiębiorstw

Rozwój organizacyjny a problemy wzrostu przedsiębiorstw

 • Autor: Maciej Czarnecki
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7930-623-7
 • Data wydania: 2016
 • Liczba stron/format: 246/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 58.00 zł

  29.00 zł

 • 50% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Rozważania zawarte w książce dotyczą pytań, na które teoria i praktyka zarządzania nie udzielają wyczerpujących odpowiedzi:
- dlaczego jedne przedsiębiorstwa rosną, a inne nie?
- dlaczego jedne przedsiębiorstwa przeprowadzają wewnętrzne reformy w odpowiedzi na wyzwania związane z coraz większą skalą prowadzonej działalności, podczas gdy inne nie potrafią dokonać niezbędnych zmian?
- w jaki sposób zapewnić wysoką efektywność funkcjonowania rosnącego przedsiębiorstwa?

Spis treści:

Wstęp

Rozdział 1. Istota i natura wzrostu przedsiębiorstwa

1.1. Podejścia do definiowania wzrostu i przedsiębiorstw wzrostowych
1.2. Znaczenie wzrostu przedsiębiorstwa dla osiąganych wyników działania
1.3. Wskaźniki wzrostu przedsiębiorstwa

Rozdział 2. Czynniki i problemy wzrostu przedsiębiorstwa

2.1. Czynniki wzrostu przedsiębiorstwa i ich granice
2.2. Konceptualizacja organizacyjnych problemów wzrostu
2.3. Koncepcja zrównoważonego wzrostu

Rozdział 3. Rozwój przedsiębiorstwa

3.1. Rozwój a wzrost przedsiębiorstw – rozważania definicyjne
3.2. Klasyfikacja nurtów literatury dotyczącej wzrostu i rozwoju
3.3. Konceptualizacja rozwoju organizacyjnego
3.4. Powiązania między wzrostem a rozwojem przedsiębiorstw

Rozdział 4. Czynniki rozwoju organizacyjnego

4.1. Czynniki wyjaśniające rozwój przedsiębiorstwa – przegląd literatury przedmiotu
4.2. Czynniki rozwoju organizacyjnego w ujęciu wybranych koncepcji zarządzania
4.3. Koncepcja samoorganizacji

Rozdział 5. Metodyka badań

5.1. Procedura badawcza
5.2. Próba badawcza
5.3. Narzędzie badawcze

Rozdział 6. Analiza wyników postępowania badawczego

6.1. Ocena poziomu badanych zmiennych
6.2. Weryfikacja modelu badawczego w ujęciu dynamicznym
6.3. Weryfikacja modelu badawczego w ujęciu statycznym
6.4. Wyniki badania na próbie kontrolnej

Zakończenie

Omówienie wyników badań
Implikacje dla teorii
Implikacje dla praktyki
Ograniczenia przeprowadzonych badań i przesłanki do dalszych analiz

Bibliografia

Załączniki – narzędzia badawcze

Spis tabel i rysunków

prof. zw. dr hab. Szymon Cyfert, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu:

Ukazaną przez Autora tematykę oceniam jako interesującą i wartą podjęcia prac badawczych. Poruszane zagadnienia mieszczą się w głównym nurcie dyskusji w naukach o zarządzaniu i kilkanaście lat temu stanowiły centralny punkt licznych dysput naukowych, jednak od pewnego czasu zaobserwować można stopniowe „wygaszanie” dyskusji prowadzonych w tym obszarze. Nie oznacza to, że wszystkie problemy zostały wnikliwie przeanalizowane i opisane, wręcz przeciwnie – dyskusje nie zostały podsumowane wiążącymi konkluzjami. Autor podejmuje zatem próbę wpisania się w niezwykle ważną, z punktu widzenia rozwoju nauk o zarządzaniu, dyskusję, która nie została dokończona i w mojej ocenie próba ta w dużym stopniu zakończyła się powodzeniem. Monografia stanowi oryginalne opracowanie naukowe, które można uznać za wkład dra Macieja Czarneckiego w rozwój nauk o zarządzaniu.

dr hab. Przemysław Zbierowski, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach:

Bardzo wysoko oceniam tę monografię. Zwraca ona uwagę na istotne zagadnienia w zarządzaniu, które dotychczas były z zasadzie pomijane przez badaczy. W monografii zaprezentowane są autorskie konceptualizacje rozwoju organizacyjnego oraz organizacyjnych problemów wzrostu, które oceniam jako bardzo wartościowe. Dokonana jest również ich operacjonalizacja, przeprowadzona wieloetapowo i rzetelnie. Uwagę zwraca wykorzystanie rzadko stosowanej oraz trudnej metodyki badania dynamiki zjawisk organizacyjnych za pomocą retrospektywnego badania kwestionariuszowego. W monografii przedstawione jest empiryczne odkrycie interesujących zależności między wzrostem organizacji, rozwojem organizacyjnym i problemami wzrostu. Ponadto należy zwrócić uwagę na wyczerpujące opisy większości zagadnień poruszanych przez Autora, jego krytyczne podejście w analizie literatury oraz zakres jej wykorzystania.

Maciej Czarnecki

pracownik Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. specjalizuje się w problematyce związanej z rozwojem i profesjonalizacją zarządzania przedsiębiorstwami. Jego doświadczenie zawodowe obejmuje również pracę w strukturach międzynarodowych koncernów oraz uczestnictwo w projektach badawczych, doradczych i szkoleniowych.

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane