• Przedsiębiorczość a nowe technologie

Przedsiębiorczość a nowe technologie

 • Autor: Kazimierz Zieliński redakcja naukowa
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-913-5
 • Data wydania: 2019
 • Liczba stron/format: 156/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 42.00 zł

  37.80 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Przedsiębiorstwo rezygnujące z innowacyjności godzi się z oddawaniem pola konkurentom, a nawet całkowitą utratą rynku. Najbardziej fundamentalne i przełomowe innowacje dotyczą obszaru technologicznego i oddziałują bezpośrednio na wartość towaru czy usługi dla klienta, a pośrednio na koszty i techniki marketingowe. Analiza zmian, jakim podlegają technologie oraz uwarunkowań, które towarzyszą decyzjom przedsiębiorstw w tym zakresie jest więc bardzo istotnym zagadnieniem ekonomicznym. Książka podejmuje szeroki aspekt oddziaływania technologii na współczesną gospodarkę. Rozważania dotyczą takich kwestii, jak:
- związek między wdrażaniem nowych technologii i szybkością ich zastosowania a akumulacją kapitału,
- istota przedsiębiorczości technologicznej i jej rozwój w Polsce na tle Unii Europejskiej,
- rozprzestrzenianie się nowych technologii na rynku,
- wpływ przedsiębiorczości technologicznej i gospodarki opartej na wiedzy na rozwój gospodarczy regionów,
- stosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w zakresie ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju,
- finansowanie firm technologicznych za pomocą giełdy NewConnect,
- wykorzystanie nowych technologii w sektorze fonograficznym.

Monografia adresowana jest do pracowników naukowych oraz praktyków biznesu zainteresowanych tematyką innowacji technologicznych.

Spis treści:

Wstęp
Kazimierz Zieliński

Rozdział 1. Wybór technologii wytwarzania a akumulacja kapitału
Kazimierz Zieliński
 
Wprowadzenie
1.1. Impulsy usprawnień technologicznych
1.2. Istota wyboru technologii wytwarzania
1.3. Oddziaływanie akumulacji kapitału
1.4. Szybkość wdrażania zmian technologicznych
Podsumowanie

Rozdział 2. Przedsiębiorczość technologiczna w Polsce i w Unii Europejskiej
Bogdan Rogoda
 
Wprowadzenie
2.1. Przedsiębiorczość technologiczna
2.2. Sektory wysokotechnologiczne w Polsce i w Unii Europejskiej
Podsumowanie

Rozdział 3. Dyfuzja i dyseminacja innowacji nowoczesnych technologii

Izabela Czaja  
 
Wprowadzenie
3.1. Dyseminacja innowacji
3.2. Dyfuzja innowacji
Podsumowanie

Rozdział 4. Sektory wysokich technologii a rozwój gospodarczy regionu
Bogdan Rogoda
 
Wprowadzenie
4.1. Rozwój gospodarczy i technologiczny
4.2. Przedsiębiorstwa sektorów wysokotechnologicznych a rozwój gospodarczy
Podsumowanie
 
Rozdział 5. Wpływ technologii informacyjno-telekomunikacyjnych na zrównoważony rozwój przedsiębiorstw
Maria Urbaniec

Wprowadzenie
5.1. Rola technologii informacyjno-telekomunikacyjnych a zrównoważony rozwój
5.2. Środowiskowe efekty nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych
5.3. Wpływ technologii informacyjno-telekomunikacyjnych na środowisko na przykładzie polskich przedsiębiorstw
Podsumowanie

Rozdział 6. Firmy technologiczne w poszukiwaniu zasobów na rozwój. Analiza sytuacji wybranych spółek debiutujących na alternatywnym rynku NewConnect w Warszawie
Rafał Morawczyński

Wprowadzenie
6.1. Firmy technologiczne
6.2. Finansowanie
6.3. Rynki giełdowe dla firm technologicznych
6.4. Badanie
Podsumowanie

Rozdział 7. Kierunki wpływu zmian technologicznych na funkcjonowanie sektora fonograficznego
Zbigniew Michalik

Wprowadzenie
7.1. Identyfikacja narzędzi analizy strategicznej uwzględniających aspekt technologii
7.2. Zmiany technologiczne wpływające na funkcjonowanie sektora fonograficznego
7.3. Wpływ rewolucji cyfrowej na sektor fonograficzny
7.4. Reakcja sektora fonograficznego na rewolucję cyfrową w świetle narzędzi analizy strategicznej

Podsumowanie
Bibliografia

Kazimierz Zieliński
prof. dr hab. Dziekan Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych UEK w Krakowie, Kierownik Katedry Przedsiębiorczości i Innowacji UEK.

Książki tego autora

redakcja naukowa

Abernathy W.J., Utterback J.M., Adynamic model of process and product innovation, „Omega”
1975, nr 3(6).
Adamkiewicz-Drwiłło H.G., Kruk H., Zrównoważona konkurencyjność przedsiębiorstw – ujęcie
teoretyczne, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów” nr 98, 2010, s. 16–24.
Agenda  21,  United  Nations  Conference  on  Environment  &  Development,  Rio  de  Janerio  1992,  
s.  289–292,  https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/Agenda21.pdf  (dostęp:
15.12.2015 r.).
Aitken B.J., Harrison A.E., Does Proximity to Foreign Firms Induce Technology Spillovers? PRD
Working Paper, World Bank, 1993.
Aitken B.J., Harrison A.E., Do Domestic Firms Benefit from Foreign Direct Investment? Evidence
from Venezuela, American Economic Review, 89(3)1999.
Alcott B., Jevons’ paradox, „Ecological Economics” Vol. 54, 2005.
Audretsch  D.B.,  The  propensity  to  exit  and  innovation,  „Review  of  Industrial  Organization”  
10/1995.
Bailetti T., Technology Entrepreneurship: Overview, Definition and Distinctive Aspects, „Tech-
nology Innovation Management Review” February 2012.
Bass S., Dalal-Clayton D.D.B., Sustainable Development Strategies: A Resource Book, Earthscan,
London 2002.
Baumol W., Entrepreneurship, Management, and the Structure of Payoffs, The MIT Press Cam-
bridge Massachusetts, London, England 1993.
Baumol  W.,  Panzar  J.,  Willig,  R.,  Contestable  Markets  and  the  Theory  of  Industry  Structure,
Harcourt Brace Jovanovich, Inc., New York, 1982.
Baumol W., The Free Market Innovation Machine: Analyzing the Growth Miracle of Capitalism,
2002.
Baumol W.J., Entrepreneurship in Economic Theory, American Economic Review, May 1968.
Behrendt S., Erdmann L., Nachhaltigkeit der Informations- und Kommunikationstechnik, Arbeits-
Bericht nr 2/2004, Institut für Zukunftsstudien und Technologiebewertung, Berlin 2004.  
Berger A., G. Udell, The Economics of Small Business Finance: The Roles of Private Equity and
Debt Markets n the Financial Growth Cycle, „Journal of Banking and Finance” 1998, 22.
Berkhout F., Hertin J., Impacts of Information and Communications Technologies on Environmen-
tal Sustainability: Speculations and evidence, Report to the OECD, Brighton 2001.  150 |  Bibliografia  
Bhagwati J.N., Srinivasan T.N., On Reanalyzing the Harris-Todaro Model: Policy Rankings in the'
Case of Sector-Specific Sticky Wages, The American Economic Review, June 1974.
Blank S., What’s A Startup? First Principles, https://steveblank.com/2010/01/25/whats-a-startup-
first-principles/, dostęp 16.12.2015 r.
Boocock  G.,  Wahab  I.,  The  financing  of  small  firms:  Different  continents, the  same problems?
„New England Journal of Entrepreneurship” 2001, Vol. 4, Iss. 2.
Bratnicki M., Olszak C., Technologia informacyjna i twórczość organizacyjna. Perspektywa dy-
namicznych zdolności, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomiczne-
go w Katowicach” nr 229, 2015.
Bruton G.D., Rubanik Y., High technology entrepreneurship in transitional economies: The Rus-
sian experience, „Journal of High Technology Management Research” Fall97, Tom 8, nr 2.
Carpentier  C.,  J.-M.  Suret,  Bypassing  the  financial  growth  cycle:  Evidence  from  Capital  Pool
Companies, „Journal of Business Venturing” 2006, Vol. 21, Iss. 1.
Caves R., Creative Industries: Contracts between Art and Commerce, Harvard University Press,
Cambridge 2000.
Chahine  S.,  I.  Filatotcheev,  S.  Zahra,  Buiding  Perceived  Quality  of  Founder  –  Involved  IPO
Firms: Founders Effects on Board Selection and Stock Market Performance, „Entrepreneur-
ship Theory and Practice” 2011, Vol. 35, Iss. 2.
Chasin F., Sustainability: Are We All Talking About the Same Thing? State-of-the-Art and Pro-
posals for an Integrative Definition of Sustainability in Information Systems, 2nd International
Conference on ICT for Sustainability (ICT4S 2014), DOI: 10.2991/ict4s-14.2014.42.
Chesbroug H., Business Model Innovation: Opportunities and Barriers, „Long Range Planning”
No. 43 (2010).
Chesbrough H., Business model innovation: it’s not just about technology anymore, „Strategy &
Leadership” Vol. 35, No. 6, 2007.
Chesbrough H., Schwartz K., Innovating business models with co-development partnership, „Re-
search Technology Management” January–February 2007.
Christensen C., Przełomowe Innowacje, Wydawnictwa Profesjonalne PWN, Warszawa 2010.
Colombo M., L. Grilli, On growth drivers of high-tech start-ups: Exploring the role of founders’
human capital and venture capital, „Journal of Business Venturing” 2010, Vol. 25.
Corman J., Perles B., Vancini P., Motivational factors influencing high-technology entrepreneur-
ship, „Journal of Small Business Management” January 1988.
Cramer G.L., Jensen S.W., Southgate D.D., Agricultural Economics and Agribusiness, John Wiley
and Sons, New York 1997.
Danin Y., Mundlak Y., The Introduction of a New Technique and Capital Accumulation, Israel
Centre for Agricultural Economic Research, Rehovot 1979;  
Davila  A.,  Foster  G.,  Gupta  M.,  Venture  Capital  Financing  and  the  Growth  of  Startup  Firms,
„Journal of Business Venturing” 2003, Vol. 18.
Delmar  F.,  Davidsson  P.,  Gartner  W.,  Arriving  at  the  high-growth  firm,  „Journal  of  Business
Venturing” 2003, Vol. 18, Iss. 2.
Deutsches Ressourceneffizienzprogramm (ProgRess) II: Fortschrittsbericht 2012–2015 und Fort-
schreibung 2016–2019, Programm zur nachhaltigen Nutzung und zum Schutz der natürlichen
Ressourcen, Version RA 10.08.2015. Bibliografia  | 151
 
Devoteam  Green  IT  Survey:  Which  technologies  for  sustainable  development?,  2012  Edition,
http://tcodevelopment.com/files/2012/05/European-Green-IT-Survey-2012.pdf  (dostęp:
15.12.2015 r.).
Digital  Agenda  for  Europe:  A  Europe  2020  Initiative,  https://ec.europa.eu/digital-agenda/en
(dostęp: 15.12.2015 r.).  
Digital  Transformation  of  European  Industry  and  Enterprises,  A  report  of  the  Strategic  Policy
Forum on Digital Entrepreneurship, European Commission, Brussels 2015.
Dollar D., Kraay A., Institutions. Trade and Growth, „Journal of Monetary Economics” 2003, Vol. 50,
nr 1.
Drucker P., Innnowacja i przedsiębiorczość, PWE, Warszawa 2004.
Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2011–2013, GUS, Warszawa 2014.
Ejermo O., Xiao J., Entrepreneurship and survival over the business cycle: how do new technolo-
gy-based firms differ? „Small Business Economics” 2014.
Elington  J.,  Enter  the  Triple  Bottom  Line,  [w:]  A.  Henriques,  J.  Richardson  (red.),  The  Triple
Bottom Line: Does it All Add Up? Earthscan, Oxon/New York, 2004.
Elkington J., Towards the suitable corporation: win-win-win business strategies for sustainable
development,  J.  California  Management  Review,  Vol.  36(2),  1994,  s.  90–100,  DOI:
10.2307/41165746.
Erek  K.,  Schmidt  N.H.,  Zarnekow  R.,  Kolbe  L.M.,  Sustainability  in  Information  Systems  –  
Assessment of Current Practices in IS Organizations, Proceedings of the Fifteenth Americas
Conference on Information Systems, San Francisco 2009.
Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włącze-
niu społecznemu, Komisja Europejska, Bruksela 2010, KOM (2010) 2020 wersja ostateczna.
Fichter K., Sustainable Business Strategies in the Internet Economy, [w:] L.M. Hilty, P.W. Gilgen
(red.), Sustainability in the Information Society, Metropolis Verlag, Marburg 2001.
Filson  D.,  The  Nature  and  Effects  of  Technological  Change  over  the  Industry  Life  Cycle,
http://www.cgu.edu/include/nature_and_effects_of_technological_change.pdf.
Fox M.A., Market Power in Music Retailing: The Case of Wal-Mart, „Popular Music and Society”
2005, Vol. 28, No. 4.
Gałuszka P., Attitudes of Polish Record Labels Towards the Digital Music Market, „Economics
and Organization of Enterprise” 2009, Vol 4(2).
Garncarek  P.,  Studium  przypadku  rozwoju  przedsiębiorczości  technologicznej  w  Wałbrzyskiej
Specjalnej  Strefie  Ekonomicznej,  „Organizacja  i  Zarządzanie”  nr  2(22),  Wydawnictwo  Poli-
techniki Śląskiej, Gliwice 2013.  
Gorman  G., Rosa P., Institutional lending to knowledge-based businesses, „Journal of Business
Venturing” Vol. 20, Iss. 6.  
Grant P., Wood C., Blockbusters and trade wars: Popular culture in a globalized world, Douglas
& McIntyre, Vancouver 2004.
Greenwald B.C., Stiglitz J., Externalities in economics with imperfect information and incomplete
markets, „Quarterly Journal of Economics” Oxford, nr 2/1986.
Gregory  B.,  Rutherford  M.,  Oswald  S.,  Gardiner  L.,  An  Empirical  Investigation of  the  Growth
Cycle Theory of Small Firm Financing, „Journal of Small Business Management” 2005, Vol. 43,
Iss. 4. 152 |  Bibliografia  
Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Zarządzanie technologiami. Zaawansowane technologie i wyzwa-
nia ich komercjalizacji, Difin, Warszawa 2008.
Haring B., Beyond the Charts, OTC Press, Los Angeles 2000.
High  Technology  Indicators.  General  Methodology,  INE  National  Statistics  Institute,
www.ine.es/en/daco/daco43/notaiat_en.pdf, dostęp 07.01.2016 r.
Hilty L.M., Aebischer B., ICT for Sustainability: An Emerging Research Field, [w:] L.M. Hilty,  
B. Aebischer (red.), ICT Innovations for Sustainability, Vol. 310 of the series Advances in In-
telligent Systems and Computing, Springer International Publishing, Switzerland 2015, s. 3–36,
DOI: 10.1007/978-3-319-09228-7_1.
Hracs  B.J.,  A  Creative  Industry  in  Transition: The  Rise of  Digitally  Driven  Independent  Music
Production, „Growth and Change” 2012, Vol. 43, No. 3.
http://gesi.org/About_ICT_sustainability (dostęp: 15.12.2015 r.).
http://gesi.org/portfolio/project/82 (dostęp: 15.12.2015 r.).
http://ict4s.org (dostęp: 15.12.2015 r.).
http://www.digitaleurope.org (dostęp: 15.12.2015 r.).
http://www.digitaleurope.org/AboutUs/NationalTradeAssociationsMembers.aspx (dostęp:
15.12.2015 r.).
http://www.enviroinfo2015.org (dostęp: 15.12.2015 r.).
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/digital-economy (dostęp: 15.12.2015 r.).
IFPI Digital Music Report 2006–2015, IFPI, 2006–2015.
Jay J., T. Folta, Moderating effects or investor experience on the signaling value of private equity
placements, „Journal of Business Venturing” 2006, Vol. 21, Iss. 1.
Jones  S.,  Music  that  Moves:  Popular  Music,  Distribution and  Network  Technologies,  „Cultural
Studies” 2002, Vol. 16, Iss. 2.
Jones-Evans  D.,  A  typology  of  technology  –  based  entrepreneurs:  A  model  based  on  previous
occupational  background,  „International  Journal  of  Entrepreneurial  Behavior  &  Research”
Vol. 1, Iss: 1, 1995.
Kachniewska M., Nawrocka E., Niezgoda A., Pawlicz A., Rynek turystyczny. Ekonomiczne zagad-
nienia turystyki, Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa 2012.
Kates R.W., Parris T.M., Leiserowitz A.A., What is Sustainable Development? Goals, Indicators,
Values, and Practice, „Environment: Science and Policy for Sustainable Development” Vol. 47(3),
2005.
Klepper S., Entry, exit, growth and innovation over the product life cycle. American Economic
Review, Vol. 86, No. 3, Jun. 1996.
Klepper S., Firm survival and the evolution of oligopoly, „RAND Journal of Economics” Vol. 33,
No. 1, Spring 2002.
Klepper S., Industry Life Cycles, „Journal of Industrial and Corporate Change” Vol. 6, Issue 1,
Oxford Publishing 1997.
Kociszewski J., Wpływ wzrostu gospodarczego na dywergencję poziomu rozwoju i życia w ukła-
dzie przestrzennym i regionalnym Polski w procesie transformacji, „Nierówności Społeczne a
Wzrost Gospodarczy” nr 6/2005.
Kordel P., Przedsiębiorczość technologiczna jako mechanizm rozwoju strategicznego organizacji,
Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 356, 2014 r.
Korzeniowski L.F., Podstawy nauk o bezpieczeństwie, Wyd. II, Difin, Warszawa 2017. Bibliografia  | 153
 
Kotler Ph., Megamarketing, Business Harvard Review, Marzec–Kwiecień 1986.
Kwasnicki  W.,  Knowledge,  Innovation,  and  Economy.  An  Evolutionary  Exploration,  Edward
Elgar Publishing Limited, Cheltenham, UK, Brookfield 1996.
Lan Y., Hywel T.R., A review of research on the environmental impact of e-business and ICT,
„Environment  International”  Vol.  33,  Issue  6,  2007,  s.  841–849,  DOI:10.1016/j.envint.
2007.03.015.
Leontieff W., Studia nad strukturą gospodarki amerykańskiej, PWN, Warszawa 1963.
Leyshon A. i in., On the reproduction of the musical economy after the internet, „Media, Culture
and Society” 2005, Vol. 27, Iss. 2.
Leyshon A., Scary monsters? Software formats, peer-to-peer networks, and the spectre of the gift,
„Environment and Planning D. Society and Space” 2003, Vol. 21.
Leyshon A, Time-space (and digital) compression: software formats, musical networks, and the
reorganisation of the music industry, „Environment and Planning A. Society and Space” 2001,
Vol. 33
Lhuillery S., Absorptive capacity, efficiency effect and competitors’ spillovers, „Journal of Evolu-
tionary Economics” Vol. 21, No. 4, October 2011.
Lis  T.,  Ekonomiczne  efekty  wdrażania nowych  technologii  w przedsiębiorstwie,  „Studia  Ekono-
miczne” Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 224, 2015 r.
Lisiński M., Metody planowania strategicznego, PWE, Warszawa 2004.
Liu T., Chu Y., Hung S., Wu S., Technology entrepreneurial styles: a comparison of UMC and
TSMC, „International Journal of Technology Management” Vol. 29, No. 1/2, 2005.
Mączyńska  E.,  Egzogenne,  cywilizacyjne  i  ustrojowe  uwarunkowania  innowacyjnego  rozwoju
polskiej gospodarki, „Studia Ekonomiczne” nr 3 (LXXXVI), 2015.
Makroekonomiczne i sektorowe czynniki rozwoju przedsiębiorczości, Zieliński K. (red.), „Śląsk”
Sp. z o. o. Wydawnictwo Naukowe, Katowice 2013.
Malhotra  A.,  Melville  N.,  Watson  R.,  Spurring  impactful  research  on  information  systems  for
environmental sustainability, „MIS Quarterly” Vol. 37, No. 4, 2013, s. 1265–1274.
Marciniak S., Innowacyjność i konkurencyjność gospodarki, C.H. Beck, Warszawa 2010.  
Marshall A., Principles of Economics, Macmillan, London 1961.
Methodology for environmental impact assessment of information and communication technolo-
gies  goods,  networks  and  services,  Recommendation  ITU-T  L.1410,  International  Telecom-
munication Union, Geneva 2012.
Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Słownik pojęć SRT, Załącznik nr
1 do Strategii Rozwoju Transportu (STR) do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku), War-
szawa 2014.
Moore G., Przeskoczyć przepaść, Helion, Gliwice 2013.
Moore G.A., Crossing the Chasm, Marketing and Selling High-TechProducts to Mainstream Cus-
tomer (revised edition), Harper Collins Publishers, New York, 1999.
Mundlak  Y.,  Capital  Accumulation,  the  Choice  of  Techniques,  and  Agricultural  Output,  [w:]
Agricultural Price Policy for Developing Countries, J.W. Mellor, R. Ahmed (red.), The Johns
Hopkins University Press, Baltimore–London 1988.
Muras M., Zabłocki W., Zastosowanie teorii dyfuzji innowacji na przykładzie wprowadzenia na
rynek Airbusa A380, Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej, Zeszyt 89/2013.
Muzyka jako inwestycja, IFPI, 2012. 154 |  Bibliografia  
Myers S.C., The Capital Structure Puzzle, „The Journal of Finance” 1984, 39(3): 575–92.
Niewolnicy Apple’a, P. Ngai (red.), Oficyna Bractwa „Trojka” Poznań 2013.
Nowara W., Szarzec K., Taksonomia szoków technologicznych, [w:] Skutki zagranicznych szoków
technologicznych  dla  polskiej  gospodarki,  pod  red.  T.  Rynarzewski,  S.  Truskolaski,  PWE,
Warszawa 2010.
OECD Directorate for Science, Technology and Industry Economic Analysis and Statistics Divi-
sion, 7 July, 2011, http://www.oecd.org/sti/ind/48350231.pdf (dostęp: 4.01.2016 r.).
Onetti A., Zucchella A., Jones M.V., McDougall-Covin P., Internationalization, innovation and
entrepreneurship: business models for new technology-based firms, „Journal of Management
& Governance” (2012).
Paul S., Whittam G.,  Wyper J., The pecking order hypothesis: does it apply to start-up firms?
„Journal of Small Business and Enterprise Development” 2007, Vol. 14, No. 1.
Persson S., Technology, Society, Industry and Music Production: The changing roles of the Record
Producer and the Recording Engineer since 1970, „Audio Technology C” Lulea University of
Technology, 2006, No. 139.
Piana P., Pro-Diffusion of Innovation Tax, Economics Web Institute,
http://www.economicswebinstitute.org/ essays/prodiffusiontax.pdf (dostęp: 18.12.2018 r.)
Piasecki R., Rozwój gospodarczy a globalizacja: ekonomia rozwoju w zderzeniu z rzeczywistością,
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003.
Piech  K.,  Rozwój  gospodarek  wiedzy  w  Europie  Środkowo-Wschodniej  w  kontekście  strategii
lizbońskiej, [w:] Unia Europejska w kontekście strategii lizbońskiej oraz gospodarki i społe-
czeństwa wiedzy w Polsce, E. Okoń-Horodyńska (red.), K. Piech, Instytut Wiedzy i Innowacji,
Warszawa 2006, s. 225.
Pigou A.C., The Economics of Welfare, 4th red., Macmillan, London 1920, http://www.econlib.
org/library/NPDBooks/Pigou/pgEW.html.
Porter  M.,  The  Competitive  Advantage  of  Nations,  The  McMillan  Press  Ltd.,  London  and  Ba-
singstoke,  1992;  L.  Pietrewicz,  Koncepcja  etapów  rozwoju  gospodarczego  wczoraj  i  dziś,
„Studia Ekonomiczne” nr 3 (LXXXVI), 2015.
Poskrobko  B.,  Paradygmat  zrównoważonego  rozwoju  jako  wiodący  kanon  w  badaniu  nowych
obszarów ekonomii, „Ekonomia i Środowisko” nr 3(46) 2013.
Power  D.,  Hallencreutz  D.,  Competitiveness,  Local  Production Systems  and  Global  Commodity
Chains in the Music Industry: Entering the US Market, „Regional Studies” 2007, Vol. 41, Iss. 3.
Przedsiębiorczość korporacyjna, pod red. I.Czai i E.Kozień, Difin, Warszawa 2016.
Przybylska K., Internalizacja działalności gospodarczej międzynarodowych korporacji, „Ekono-
mista” nr 5–6, 1998.
Rattle R., Computing Our Way to Paradise? The Role of Internet and Communication Technolo-
gies in Sustainable Consumption and Globalization, AltaMira Press, Berkeley 2010.
Redclift  M.,  Sustainable  development  (1987–2005)  –  an  oxymoron  comes  of  age,  „Sustainable
Development” Vol. 13 (4), 2005, s. 212–227, DOI: 10.1002/sd.281.
Rennings, Beabsichtigte  und unbeabsichtigte  Umweltfreundlichkeiten,  „Ökologisches  Wirtschaf-
ten” nr 2/2008.
Rogers E.M., Diffusion of Innovations, Glencoe, Free Press, 1962.
Rogers E.M., Diffusion of Innovations, Glencoe, Free Press, 1995. Bibliografia  | 155
 
Rogers E.M., Diffusion of preventive innovations, Department of Communication and Journalism,
University of New Mexico Addictive Behaviors, nr 27/2002.
Rogers E.M., New Product Adoption and Diffusion, „Journal of Consumer Research” Vol. 2, No. 4,
1976.
Rogers, Everett M., Diffusion of Innovations, Glencoe, Free Press, 1962.
Romanowska M., Przełomy strategiczne w przedsiębiorstwie, „Studia i Prace Kolegium Zarządza-
nia i Finansów” nr 98, 2010.
Sapienza, H.J., When do venture capitalists add value? „Journal of Business Venturing” 1992, 7,
9–27.
Schultz  T.,  Transforming  Traditional  Agriculture,  Yale  University  Press,  London–New  Haven
1964.
Schumpeter  J.,  Kapitalizm,  socjalizm  i  demokracja,  Wydawnictwo  Naukowe  PWN,  Warszawa
2009.
Schumpeter J., Teoria rozwoju gospodarczego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1960.
Schumpeter J., The Business Cycles. A Theoretical, Historical and Statistical Analysis of Capital-
ist Process, t. 1, Mc Graw-Hill Books Co., New York–London 1939.
Schumpeter J., The Instability of Capitalizm, [w:] The Economics of Technological Change, Har-
mondsworth, Baltimore, Ringwood 1971.
Scott A., The US recorded music industry: on the relations between organization, location, and
creativity in the cultural economy, „Environment and Planning” 1999, Vol. 31, No. 11.
Siudek T., Rozwój gospodarczy – aspekty teoretyczne i praktyczne, Stowarzyszenie Ekonomistów
Rolnictwa i Agrobiznesu, Roczniki Naukowe, tom XV, zeszyt 5.
Skrzypek E., Gospodarka oparta na wiedzy i jej wyznaczniki, „Nierówności społeczne a wzrost
gospodarczy” Zeszyt nr 23, Rzeszów 2011.
Skrzypek E., Gospodarka oparta na wiedzy i jej wyznaczniki, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu
Rzeszowskiego:  Nierówności  społeczne  a  wzrost  gospodarczy.  Społeczeństwo  informacyjne  
– regionalne aspekty rozwoju” nr 23/2011, s. 270–285.
Sorheim R., The pre-investment behaviour of business angels: a social capital approach, „Venture
Capital” 2003, Vol. 5, No. 4.
Spence M.A., Market Signaling: Information Transfer in Hiring and Related Screening Processes,
Harvard Univ. Press, Cambridge, 1974, MA.
Społeczeństwo  informacyjne  w  Polsce.  Wyniki  badań  statystycznych  z  lat  2007–2011,  GUS,
Warszawa 2012.
Staniec I., Przedsiębiorczość technologiczna a ryzyko współpracy, Zeszyty Naukowe Politechniki
Łódzkiej, Organizacja i Zarządzanie, nr 1188, z. 57, 2014.
Strategiczne znaczenie produkcji przemysłowej dla wzrostu gospodarczego UE zostało podkreślo-
ne w przyjętej w 2012 r. strategii reindustrializacji „A Stronger European Industry for Growth
and Economic Recovery” Komisja Europejska, COM (2012) 582 final.
Styven M.E., The Intangibility of Music in the Internet Age, „Popular Music and Society” 2007,
Vol. 30, No. 1.
Szulc R., Kobylański A., E-biznes, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn 2014.  
The  World  Commission  on  Environment  and  Development  (WCED),  Our  Common  Future,  
Oxford University Press, Oxford 1987. 156 |  Bibliografia  
Thierer A.D., How Free Computers are Filling the Digital Divide, Backgrounder No. 1361, The
Heritage Foundation, April 20, 2000.
Toffler A., Toffler H., Budowa nowej cywilizacji, Zysk i S-ka, Poznań 1996.
Tomlinson B., Greening Through IT: Information Technology for Environmental Sustainability,
The MIT Press, Cambridge 2010.
Toolkit on environmental sustainability for the ICT sector, International Telecommunication Un-
ion (ITU), Geneva 2012, http://www.itu.int/ITU-T/climatechange/ess (dostęp: 15.12.2015 r.).
Townsend J., Henwood F., Thomas G., Pavitt K., Wyatt S., Science and Technology Indicators for
the UK. Innovations in Britain since 1945, University of Sussex, Brighton 1981.
Truskolaski S., Postęp techniczny w modelach wzrostu gospodarczego, [w:] Skutki zagranicznych
szoków technologicznych dla polskiej gospodarki, (red.) T. Rynarzewski, S. Truskolaski, PWE,
Warszawa 2010.
Ulbrych M., Kondycja przemysłu Unii Europejskiej w perspektywie założeń strategii reindustriali-
zacji, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”
nr 228/2015.  
Urbaniec M., Sustainable Development Indicators in Poland: Measurement and System Evalua-
tion, „Entrepreneurial Business and Economics Review” Vol. 3, No. 1, 2015.  
Ustawa  z  30  maja  2008  r.  o  niektórych  formach  wspierania  działalności  innowacyjnej,  DzU  
nr 116, poz. 730.
Van Auken, H., Carter, R., Capital acquisition in small firms, „Journal of Small Business Man-
agement” 27: 1–9, 1989.
Vos E., Forlong C., The agency advantage of debt over the lifecycle of the firm, „The Journal of
Entrepreneurial Finance” 1996, Vol. 5, Iss. 3.
Wikström P., Burnett R., Same Songs, Different Wrapping: The Rise of the Compilation Album,
„Popular Music and Society” 2009, Vol. 32, No. 4.
Wzorce zrównoważonej produkcji (WZP) w działalności przedsiębiorstw – propozycja rozwiązań
systemowych wspierających wdrażanie WZP w MSP Raport z analizy danych zastanych przy-
gotowany na zlecenie PARP, Warszawa 2011.
Zentner A., Measuring the Effect of File Sharing on Music Purchases, „Journal of Law and Eco-
nomics” 2006, Vol. XLIX.
Zieliński K., Procesy modernizacyjne rolnictwa, Difin, Warszawa 2014.
Zingales L., 2000. In search of new foundations. J. Finance 55 (4).

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane