• Podstawy zarządzania procesami

Podstawy zarządzania procesami

 • Autor: Katarzyna Szczepańska Marek Bugdol redakcja naukowa
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-239-6
 • Data wydania: 2016
 • Liczba stron/format: 339/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 60.00 zł

  54.00 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Publikacja porusza interesujące i aktualne problemy związane z nowoczesnym zarządzaniem przedsiębiorstwem z wykorzystaniem podejścia procesowego. Przeobrażenia zachodzące na światowych rynkach, zmiany technologiczne i cywilizacyjne, postępująca globalizacja, intensyfikacja procesów konkurencyjnych, a także wahania koniunktury obserwowane w końcu XX i początkach XXI wieku wywołały wzrost zainteresowania środowisk naukowych i praktyków współczesnych organizacji gospodarczych doskonaleniem procesów zarządczych i poszukiwania dróg pozwalających osiągnąć sukces rynkowy. Wyrazem tego było odejście od koncepcji klasycznych na rzecz rozwiązań o większej dynamice, elastyczności i sprawności. Ten wymóg spełnia właśnie podejście procesowe. Jego wykorzystanie w zarządzaniu przedsiębiorstwem pozwala na dostosowanie się do oczekiwań turbulentnego otoczenia. Właściwa identyfikacja, modelowanie, wdrażanie, kontrola i doskonalenie procesów zarządczych przyczyniają się do poprawy konkurencyjności, wzrostu rentowności, lepszego zaspokajania potrzeb klientów.

Zespół Autorów skoncentrował swoją uwagę na różnych aspektach problematyki podejścia procesowego w zarządzaniu, prezentując zarówno samą koncepcję, jak i jego specyfikę w wybranych obszarach zarządzania. W ten sposób opracowanie wypełnia lukę występującą w badaniach nad możliwościami implementacji zarządzania procesami w różnych obszarach funkcjonowania przedsiębiorstwa. Autorzy pokazują, w jaki sposób planować i stosować modelowe rozwiązania podejścia procesowego w sferze zarządzania marketingiem, zasobami ludzkimi, produkcją, finansami i działalnością usługową. Walorem książki jest nie tylko ważność podjętej problematyki, ale też przejrzystość i logiczny układ poszczególnych rozdziałów.

Książka jest przeznaczona dla osób pragnących pogłębić swą wiedzę w zakresie możliwości wykorzystania podejścia procesowego w zarządzaniu – głównie dla studentów szkół wyższych, uczestników seminariów licencjackich, magisterskich i doktorskich oraz pracowników naukowych zajmujących się problematyką różnych sfer zarządzania przedsiębiorstwem. Powinna także zainspirować praktyków zainteresowanych doskonaleniem procesów zarządczych w organizacjach.

Spis treści:

Wprowadzenie

Rozdział 1. Podejście procesowe
Marek Bugdol, Katarzyna Szczepańska
 
1.1. Podstawy podejścia procesowego
1.2. Determinanty podejścia procesowego
1.3. Cechy podejścia procesowego
1.4. Struktura podejścia procesowego
1.5. Doskonalenie podejścia procesowego

Rozdział 2. Zarządzanie marketingiem
Robert Nowacki

2.1. Istota orientacji marketingowej
2.2. Charakterystyka zarządzania marketingiem
2.3. Struktura procesów zarządzania marketingiem
2.3.1. Procesy zarządzania strategicznego
2.3.2. Procesy zarządzania operacyjnego
2.3.3. Procesy według kryterium podejścia procesowego
2.3.4. Procesy według klasyfikacji APQC
2.3.5. Procesy według kryterium wartości
2.3.6. Procesy według kryterium decyzyjności
2.4. Relacje między procesami
2.5. Miary skuteczności i efektywności zarządzania marketingiem
2.5.1. Miary skuteczności
2.5.2. Miary efektywności

Rozdział 3. Zarządzanie zasobami ludzkimi
Katarzyna Szczepańska, Marek Bugdol
 
3.1. Charakterystyka funkcji personalnej
3.2. Charakterystyka zarządzania zasobami ludzkimi
3.3. Struktura procesów zarządzania zasobami ludzkimi
3.3.1. Procesy zarządzania strategicznego
3.3.2. Procesy zarządzania operacyjnego
3.3.3. Procesy według podejścia procesowego
3.3.4. Procesy według klasyfikacji APQC
3.3.5. Procesy według kryterium wartości
3.3.6. Procesy według kryterium decyzyjności
3.4. Relacje między procesami
3.5. Miary efektywności i skuteczności zarządzania  zasobami ludzkimi
3.5.1. Miary ekonomiczne efektywności procesów
3.5.2. Miary skuteczności procesów

Rozdział 4. Zarządzanie produkcją
Anna Kosieradzka

4.1. Pojęcie zarządzania produkcją
4.2. Charakterystyka zarządzania produkcją
4.3. Struktura procesów zarządzania produkcją
4.3.1. Procesy zarządzania strategicznego i operacyjnego
4.3.2. Procesy według klasyfikacji APQC
4.3.3. Procesy według kryterium modeli wytwarzania
4.3.4. Procesy według kryterium wartości
4.3.5. Procesy według kryterium decyzyjności
4.3.6. Procesy według kryterium podejścia procesowego
4.4. Relacje między procesami
4.5. Miary skuteczności i efektywności zarządzania produkcją
4.5.1. Miary skuteczności
4.5.2. Miary efektywności

Rozdział 5. Zarządzanie finansami
Piotr Szczepankowski
 
5.1. Pojęcie i zakres zarządzania finansami
5.2. Struktura procesów w zarządzaniu finansami
5.2.1. Procesy według klasyfikacji APQC
5.2.2. Procesy według kryterium podejścia procesowego
5.2.3. Procesy zarządzania strategicznego
5.2.4. Procesy zarządzania operacyjnego
5.2.5. Procesy według kryterium wartości
5.2.6. Procesy według kryterium decyzyjności
5.3. Relacje między procesami
5.4. Miary skuteczności i efektywności zarządzania finansami
5.4.1. Miary skuteczności
5.4.2. Miary efektywności

Rozdział 6. Zarządzanie usługami
Katarzyna Szczepańska, Justyna Maciąg

6.1. Charakterystyka usług
6.2. Zarządzanie usługami
6.3. Procesy w zarządzaniu usługami
6.4. Miary skuteczności i efektywności zarządzania usługami

Zakończenie

Bibliografia

Indeks rzeczowy

Katarzyna Szczepańska

profesor Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej. Posiada uprawnienia Centrum Zarządzania Produkcją Uniwersytetu Loyola Marymount Los Angeles, Swedish International Development Cooperation Agency oraz Polsko-Japońskiego Centrum Zarządzania. Jest członkiem Komitetu Jakości i Normalizacji Krajowej Izby Gospodarczej, Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją oraz ekspertem Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji w Zakładzie Certyfikacji systemów Zarządzania.

Książki tego autora

Marek Bugdol redakcja naukowa
doktor habilitowany nauk ekonomicznych i profesor nauk humanistycznych (nauki o zarządzaniu i jakości). Kierownik Katedry Zarządzania Jakością Uniwersytetu Jagiellońskiego. Długoletni pracownik ZEW S.A. w Raciborzu oraz wielu innych organizacji o charakterze publicznym i produkcyjnym. Menedżer jakości i audytor systemu zarządzania. Autor wielu publikacji naukowych i popularnonaukowych. Ostatnie zainteresowania badawcze dotyczą systemów zarządzania środowiskowego, zachowań prośrodowiskowych i roli wartości organizacyjnych w kreowaniu zachowań organizacyjnych.

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane