• O zarządzaniu

O zarządzaniu

 • Autor: Monika Kostera redakcja naukowa
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7930-464-6
 • Data wydania: 2014
 • Liczba stron/format: 184/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 42.00 zł

  21.00 zł

 • 50% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Z Przedmowy prof. Bogusława Nierenberga:

Nauki o zarządzaniu powinny być wieloparadygmatyczne, wielonurtowe, opisujące badane zagadnienia z rozmaitych perspektyw. I taką propozycją jest bez wątpienia monografia, którą trzymają Państwo w ręku. Znajdą w niej Państwo całą paletę zagadnień, które zostały opisane gruntownie, kompetentnie, czasami wręcz błyskotliwie. Jest to nieoceniona pomoc dydaktyczna i materiał do przemyśleń dla studentów wszelkich kierunków studiów związanych z zarządzaniem oraz pokrewnych. Jest to także znakomity materiał dla doświadczonych badaczy tego obszaru naukowego, bowiem zawarte w niniejszej monografii studia przypadków mogą być zarówno weryfikacją prowadzonych badań, jak i inspiracją dla kolejnych projektów badawczych.

Spis treści:
 
Przedmowa. Czym jest zarządzanie humanistyczne?
Bogusław Nierenberg  

STUDIUM PRZYPADKU Z ZARZĄDZANIA   

1. Studium przypadku a edukacja zarządzania

Monika Kostera

Przypadki w nauce i w dydaktyce zarządzania
Organizacje a nadawanie sensu  
Zarządzanie – proces nieliniowy  
Opowieść jako forma wiedzy o organizacjach
Krytyczne przypadki humanistyczne
Kilka słów o książce

ŚWIAT KULTURY I SZTUKI – MAGICZNY CZY DOBRZE  ZORGANIZOWANY

2. Intuicja, adrenalina i spontaniczność – historie o niezwykłym zarządzaniu  projektami artystycznymi

Roman Batko

Wprowadzenie
Metoda  
Opowieści kuratora sztuki  
Harakiri now
Podróż na Wschód – projekt z rocznym budżetem Galerii
Etos i projekt – nieoczywisty mariaż
Zamiast epilogu: Niszczarka Janka Simona  – o planowaniu, budżecie  
zadaniowym i kontrolach urzędniczych w instytucjach kultury
Pytania

3. Sztuka życia krakowskich artystów ulicznych
Marta Połeć

Wprowadzenie
Metoda
Miasto jako przestrzeń dla sztuki
Epilog
Pytania
 
4. Opowieść o Ścianie Płaczu, podejrzliwości i potrzebie uznania
Ewa Filipp

Wprowadzenie
Organizacja  
Metoda  
Jak podziękować bohaterom?
Epilog  
Pytania

5. „Laudetur Iezus Christus – tu Radio Watykańskie”: Dzień z życia Sekcji Polskiej
Agnieszka Całek

Wprowadzenie
O czym nie będzie ten rozdział?
Radio w Watykanie: Jak pies do jeża
Marconi na usługach Watykanu
Metoda
Piazza Pia 3 w 2013 roku
Dzień z życia Sekcji Polskiej – Niedziela Palmowa 24.03.2013
Pytania

6. Bez kryzysów nie ma rozwoju: Autoetnografia organizacji festiwalu kulturalnego
Michał Zawadzki

Wprowadzenie  
Metoda
Kryzys za kryzysem...
Kryzys 1. Brak podstawowych informacji
Kryzys 2. Brak motywacji
Kryzys 3. Patologie edukacji
Wychodzenie z kryzysu
Pytania

SCENY Z ŻYCIA DUŻYCH ORGANIZACJI
 
7. „Zadowolony pracownik to pracujący pracownik” – historia o pracoholizmie i facylitacji

Karolina Anna Drela

Wprowadzenie
Zarządzanie personelem w organizacji
Metoda
Pracoholizm zamiast strategii personalnej?  
Perspektywa zarządu  
Perspektywa kierownika działu HR  
Perspektywa pracowników Działu Obsługi Klienta  
Epilog
Pytania

8. Profesjonalizm, tożsamość, efektywność
Julita Majczyk

Wprowadzenie
Metoda
Wysoki biurowiec
Dział produkcyjny
Tempo pracy...   
Pytania

9. Historia Don Kichota – czyli o mniejszym  wpływie na wyższym stanowisku
Joanna Średnicka

Wprowadzenie
Metoda  
Jacek  
Rozstania i powroty
My
Menedżer–przedsiębiorca
Jak Bóg przykazał
Animus – czyli efektywność i cel
Rozwój jako cel działania  
Menedżer, przedsiębiorca, partyzant?
Oni, czyli korporacja to diabeł
Ograniczanie potencjału  
Interes właściciela a interes lokalny
Dlaczego Jacek trafił Tam?
Etos emisariusza − czyli nasi w korporacji
Samorozwój
Dlaczego Jacek odchodził?  
Poza flow
Wyczerpujące emocjonalnie nadawanie sensu  
W strefie cienia, czyli zagrożony etos długofalowego rozwoju
Pytania

KRYZYS I TRANSFORMACJA
 
10.  Zespół w kryzysie: Rozpad organizacji w Obcym Ridleya Scotta

Michał Izak i Jerzy Kociatkiewicz

Holownik kosmiczny Nostromo
Metoda  
Obcy – ósmy pasażer  
Osie konfliktu
Podsumowanie
Pytania

11. (Re)animator banku spółdzielczego
Maciej Ławrynowicz

Wprowadzenie
Teren
Metoda
Opowieść o banku Banx
Początki
Rozwój banku
Tworzenie historii  
Teraźniejszość
Spokojna przyszłość  
Pytania  

Bibliografia
O autorach

dr hab. Łukasz Gaweł:

(…) Książka poświęcona jest w całości „zarządzaniu humanistycznemu”; opowiada o ludziach, ich miejscu w organizacji, rolach, jakie przyjmują, emocjach, wrażeniach, aspiracjach, potrzebach, marzeniach. Prezentowane opisy organizacji nie zatrzymują się jednak na tym poziomie. Wielokrotnie znajdziemy w omawianych studiach uwagi dotyczące takich kwestii jak: budżet, efektywność czy zasoby ekonomiczne. Omawiany tom dowodzi bowiem, że chcąc oddać się naukom o zarządzaniu, nie musimy dokonać wyboru, czy będziemy je uprawiać z perspektywy dziedziny nauk humanistycznych czy też dziedziny nauk ekonomicznych.

Dobrym rozwiązaniem są wprowadzone na końcu każdego rozdziału pytania – mogą one być początkiem dyskusji na temat przedstawionego studium przypadku, mogą prowokować stawianie kolejnych pytań. Przede wszystkim jednak przedstawione artykuły dowodzą, że wykazując się za- angażowaniem, ciekawością świata i otwartym umysłem, praktycznie każdy może znaleźć w swoim otoczeniu organizację wartą opisu, niezwykłe przedsięwzięcie czy projekt, którego analiza może być fascynującym wyzwaniem badawczym. Należy uznać tę publikację za monografię o wielkiej wartości naukowej, której publikacja w istotny sposób wypełni widoczną na polskim rynku wydawniczym lukę.

 

Monika Kostera
jest profesorem zwyczajnym na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego i profesorem na Uniwersytecie w Leeds w Wielkiej Brytanii oraz Profesorem gościem na Uniwersytecie Linneusza w Szwecji, University of Leicester i University of Essex w Wielkiej Brytanii. Jest autorką i redaktorem naukowym 31 książek w języku polskim i angielskim opublikowanych m.in. przez takie wydawnictwa jak Blackwell, Edward Elgar, PWN oraz licznych artykułów naukowych w międzynarodowych czasopismach, m.in. Organization Studies, Journal of Organizational Behavior i Organizational Dynamics. Jest współredaktorem pism British Journal of Management i Management Learning oraz członkiem rady redakcyjnej 11 pism. Obecnie zajmuje się zarządzaniem humanistycznym, wierzy w naukę jako powołanie i zgadza się z Hermannem Hesse, że "sens i istota znajdują się nie gdzieś poza rzeczami, ale w nich, we wszystkim".

Książki tego autora

redakcja naukowa

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane