• Model wspomagania zarządzania w zakresie zarządzania wiedzą w polskich przedsiębiorstwach budowy maszyn

Model wspomagania zarządzania w zakresie zarządzania wiedzą w polskich przedsiębiorstwach budowy maszyn

 • Autor: Katarzyna Dohn Adam Gumiński Mirosław Matusek Wojciech Zoleński
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7930-070-9
 • Data wydania: 2013
 • Liczba stron/format: 200/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 47.00 zł

  42.30 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Monografia stanowi swoiste kompendium wiedzy z zakresu zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Związana jest z rolą wiedzy i wymaganiami budowanego systemu wspomagającego zarządzanie wiedzą w rzeczywistych obiektach badawczych, autorzy bowiem zwrócili uwagę na pomijanie tego aspektu w literaturze przedmiotu. Jest to interesujące nie tylko z punktu widzenia uwypuklenia związków, jakie zachodzą pomiędzy teorią a praktyką gospodarczą, ale przede wszystkim z uwagi na fakt ogromnej dysproporcji pomiędzy oczekiwaniami praktyków zarządzania co do funkcjonalności systemów zarządzania wiedzą a ich faktycznymi możliwościami, wynikającą z pewnością z interpretacji samego pojęcia wiedzy. W ramach opracowania ww. problematykę omówiono w trzech obszarach – scharakteryzowano przedsiębiorstwa przemysłu maszynowego, przedstawiono wyniki badań ankietowych obrazujących stan procesów zarządzania wiedzą w tych zakładach, opracowano model wspomagania zarządzania wiedzą w polskich zakładach budowy maszyn. Praca może być wykorzystana zarówno przez osoby zainteresowane zagadnieniami zarządzania i organizacji firm, projektantów infrastruktury informatycznej przedsiębiorstw oraz studentów technicznych i ekonomicznych kierunków studiów.

Spis treści:

Wykaz umownych oznaczeń oraz zastosowanych skrótów i akronimów

1. Wstęp

2. Charakterystyka modelu badawczego

3. Charakterystyka przedsiębiorstw sektora maszynowego w Polsce


3.1. Charakterystyka procesów produkcji w przemyśle budowy maszyn
3.2. Specyfika polskich przedsiębiorstw przemysłu maszynowego

4. Badania procesów zarządzania wiedzą w polskich przedsiębiorstwach budowy maszyn


4.1. Dobór próby badawczej i jej charakterystyka
4.2. Charakterystyka metodyki badań
4.3. Charakterystyka systemu informacyjnego badanych przedsiębiorstw
4.3.1. System informatyczny jako platforma systemu informacyjnego w przedsiębiorstwie produkcyjnym
4.3.2. Wyniki badań kwestionariuszowych systemów informacyjnych w analizowanych przedsiębiorstwach przemysłu budowy maszyn
4.4. Źródła wiedzy w realizacji kontraktów w badanych przedsiębiorstwach przemysłu budowy maszyn
4.4.1. Kluczowe elementy zarządzania wiedzą
4.4.2. Wiedza klientów, o klientach i dla klientów badanych przedsiębiorstw przemysłu budowy maszyn
4.4.3. Wiedza od dostawców, o dostawcach i dla dostawców przedsiębiorstw przemysłu budowy maszyn
4.4.4. Podział źródeł wiedzy z uwagi na ich dostępność w przedsiębiorstwach przemysłu budowy maszyn
4.5. Analiza deficytów w zakresie zarządzania wiedzą w badanych przedsiębiorstwach budowy maszyn
4.5.1. Analiza deficytu wiedzy w zakresie pozyskiwania wiedzy w analizowanych przedsiębiorstwach budowy maszyn
4.5.2. Analiza deficytu wiedzy w zakresie gromadzenia wiedzy w analizowanych przedsiębiorstwach budowy maszyn
4.5.3. Analiza deficytu wiedzy w zakresie transferu wiedzy w analizowanych przedsiębiorstwach budowy maszyn
4.5.4. Analiza deficytu wiedzy w zakresie wykorzystania wiedzy w analizowanych przedsiębiorstwach budowy maszyn
4.6. Ustalenie oczekiwanych funkcjonalności rozwiązań informatycznych w zakresie procesów zarządzania wiedzą

5. Model wspomagania zarządzania w zakresie zarządzania wiedzą w polskich przedsiębiorstwach budowy maszyn


5.1. Przegląd stosowanych rozwiązań w zakresie systemów zarządzania wiedzą
5.1.1. Zintegrowane informatyczne systemy zarządzania przedsiębiorstwem
5.1.2. Systemy wspomagające kodyfikację i lokalizację wiedzy
5.1.3. Systemy ekspertowe
5.2. Założenia do budowy modelu wspomagania zarządzania w zakresie zarządzania wiedzą
5.3. Opis modelu systemu wspomagania zarządzania w zakresie zarządzania wiedzą
5.3.1. Wiedza w procesie projektowania produktu
5.3.2. Proces zaopatrzenia w przedsiębiorstwach budowy maszyn
5.3.3. Procesy wytwarzania w przedsiębiorstwach budowy maszyn
5.3.4. Procesy sprzedaży i dystrybucji w przedsiębiorstwach budowy maszyn
5.4. Struktura systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie
w zakresie zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach budowy maszyn
na podstawie opracowanego modelu
5.5. Charakterystyka metod i narzędzi zaimplementowanych w systemie informatycznym dla wspomagania realizacji procesów wiedzy w przedsiębiorstwach budowy maszyn
5.5.1. Koncepcja wnioskowania na bazie przypadków (Case Based Reasoning – CBR) w systemie wspomagania zarządzania w zakresie zarządzania wiedzą
5.5.2. Struktura hybrydowego systemu CBR i systemu ekspertowego
5.5.3. Narzędzie wspomagające zarządzanie ryzykiem w systemie wspomagającym zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie przemysłu budowy maszyn
5.5.4. Narzędzie wspomagające procesy zarządzania zasobami ludzkimi w systemie wspomagającym zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie przemysłu budowy maszyn
5.5.5. System Zarządzania Obiektami Wiedzy
5.5.6. Regułowy system ekspertowy RSE
5.5.7. System interaktywnego porównywania parami SIPP
5.5.8. System dynamicznych symulacji badawczych SDSB

6. Wnioski końcowe

Literatura    
        
Spis rysunków

Spis tabel

Załączniki


Katarzyna Dohn

dr inż., adiunkt na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej. Od roku 2009 pełni funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Zarządzania i Administracji. Autorka i współautorka ponad 70 publikacji w polskich i zagranicznych czasopismach o tematyce związanej z zarządzaniem przedsiębiorstwem przemysłowym, zarządzaniem wiedzą, organizacją procesów produkcyjnych, logistyką przedsiębiorstw i produkcji. Aktywnie uczestniczyła w realizacji kilku projektów finansowanych ze środków krajowych i europejskich, w tym jako kierownik projektu oraz koordynator biura projektu. Ponadto jej zainteresowania koncentrują się na wdrażaniu zmian organizacyjno-technicznych w przedsiębiorstwach przemysłowo-usługowych wraz z zarządzaniem projektem tych zmian.

Adam Gumiński
dr inż., adiunkt w Instytucie Zarządzania i Administracji Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej. Autor i współautor ponad 70 publikacji podejmujących zagadnienia w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania ryzykiem i zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Autor realizował wiele prac naukowo-badawczych z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi i zarządzania inwestycjami, głównie w sektorze górnictwa węgla kamiennego. Posiada również doświadczenie w zakresie projektów wdrożenia systemów informatycznych wspomagających zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie inwestycjami oraz zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Obecnie zainteresowania naukowe autora koncentrują się na zarządzaniu zasobami ludzkimi oraz zarządzaniu wiedzą w przedsiębiorstwach produkcyjnych.

Książki tego autora

Mirosław Matusek

dr inż. adiunkt w Instytucie Zarządzania i Administracji Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej. Autor wielu publikacji z zakresu logistyki i produkcji. Posiada wieloletnie doświadczenie związane z pracą w przedsiębiorstwach produkcyjnych jako kierownik projektów uruchomienia nowej produkcji, konsultant w opracowaniu i wdrożeniu systemów informatycznych wspomagających procesy logistyczne w przedsiębiorstwach produkujących wyroby na zamówienie. Zainteresowania naukowe skupiają się głównie w obszarze logistyki w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych, uruchomienia nowej produkcji, technicznego przygotowania produkcji.

Wojciech Zoleński

dr inż., adiunkt w Instytucie Zarządzania i Administracji Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej. Autor i współautor wielu publikacji z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem i zarządzania wiedzą. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe nabyte w przedsiębiorstwach produkcyjnych, gdzie zajmował się konstruowaniem urządzeń pomiarowych, przygotowaniem produkcji oraz projektowaniem i wdrażaniem systemów informatycznych i systemów łączności. Zainteresowania naukowe koncentrują się na tworzeniu systemów informatycznych mających zastosowanie w zarządzaniu wiedzą.

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Podstawy zarządzania przedsiębiorst...

10.00 zł 50.00 zł Cena netto: 9.52 zł

Kapitał ludzki w procesie kształtow...

13.75 zł 55.00 zł Cena netto: 13.10 zł

Elastyczne zarządzanie kapitałem lu...

13.75 zł 55.00 zł Cena netto: 13.10 zł

Scenariusze, dialogi i procesy zarz...

9.20 zł 46.00 zł Cena netto: 8.76 zł

Zarządzanie wiedzą w administracji ...

19.50 zł 65.00 zł Cena netto: 18.57 zł

Region w gospodarce opartej na wied...

23.50 zł 47.00 zł Cena netto: 22.38 zł

Trwałość wiedzy w procesie kształce...

10.50 zł 42.00 zł Cena netto: 10.00 zł

Handel międzynarodowy w dobie gospo...

24.00 zł 48.00 zł Cena netto: 22.86 zł

Zarządzanie wiedzą projektową

61.20 zł 68.00 zł Cena netto: 58.29 zł

Znaczenie transferu wiedzy w działa...

63.00 zł 70.00 zł Cena netto: 60.00 zł

Zarządzanie wiedzą a przewaga konku...

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Nauka o kreowaniu wiedzy. Podręczni...

53.10 zł 59.00 zł Cena netto: 50.57 zł

Zintegrowane organizacje oparte na ...

20.00 zł 40.00 zł Cena netto: 19.05 zł

Kompetencja sieciowa pracowników wi...

54.00 zł 60.00 zł Cena netto: 51.43 zł

Sprawność systemów zarządzania wied...

34.50 zł 69.00 zł Cena netto: 32.86 zł

Kapitał ludzki w organizacji oparte...

36.00 zł 40.00 zł Cena netto: 34.29 zł

Najczęściej kupowane