• Migracje międzynarodowe i ekspatriacja. Perspektywa indywidualna, organizacyjna, społeczno-kulturowa

Migracje międzynarodowe i ekspatriacja. Perspektywa indywidualna, organizacyjna, społeczno-kulturowa

 • Autor: Sylwia Przytuła redakcja naukowa
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-476-5
 • Data wydania: 2017
 • Liczba stron/format: 223/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 45.00 zł

  40.50 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 40.50 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

W książce zaprezentowano zagadnienia z zakresu migracji (w szerokim ujęciu społecznym i kulturowym) i ekspatriacji (w odniesieniu do firm międzynarodowych). Monografia ta jest przykładem interdyscyplinarnej współpracy, gdyż jej Autorzy reprezentują różne dyscypliny nauk społecznych (m.in. socjologię kultury i organizacji, politologię, psychologię międzykulturową) i nauk ekonomicznych (zarządzanie międzykulturowe, międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi). Problematyka migracji i ekspatriacji jest ujęta w trzech perspektywach: indywidualnej, organizacyjnej oraz społeczno-kulturowej. Szczegółowo omówiono takie zagadnienia, jak:

- Mobilność i migracje międzynarodowe – pojęcia, koncepcje, uwarunkowania;
- Pojęcia migranta, ekspatrianta tradycyjnego i samoinicjowanego;
- Motywy przemieszczeń międzynarodowych z punktu widzenia jednostki i korporacji;
- Cechy osobowości migranta i ekspatrianta;
- Bariery i korzyści migracji i ekspatriacji;
- Przedsiębiorczość migrantów;
- Modele i praktyki adaptacji kulturowej;
- Kulturowe, społeczne i polityczne uwarunkowania migracji międzynarodowych.

To publikacja interdyscyplinarna, dlatego skorzystają z niej osoby zatrudniające obcokrajowców (ekspatriantów, migrantów), trenerzy przygotowujący pracowników do pracy w zespołach wielokulturowych, inwestorzy, którzy planują ekspansję na rynki zagraniczne. Książka jest przeznaczona także dla naukowców szerokiego grona obszaru nauk społecznych i ekonomicznych oraz studentów politologii, socjologii, zarządzania.

Spis treści:

Wprowadzenie
    
Część I. WPROWADZENIE DO PROBLEMATYKI MIGRACJI I EKSPATRIACJI
    
Rozdział 1. Mobilność i decyzje migracyjne – uwarunkowania i aktorzy

Zofia Kawczyńska-Butrym
    
1.1. Pojęcie i rodzaje mobilności
1.2. Obszary mobilności i migracji
1.3. Aktorzy i wybrane przyczyny
Zakończenie
Bibliografia
    
Rozdział 2. Koncepcje i modele migracji międzynarodowych
Elżbieta Czapka
    
Wstęp
2.1. Przegląd koncepcji teoretycznych migracji międzynarodowych
2.1.1. Teorie ekonomiczne
2.1.2. Teorie socjologiczne
2.2. Migracje a globalizacja
Zakończenie
Bibliografia
    
Rozdział 3. Migracja, ekspatriacja tradycyjna i samoinicjowana – charakterystyka zjawisk
Sylwia Przytuła
    
Wstęp
3.1. Migracje międzynarodowe
3.2. Ekspatriacja tradycyjna i samoinicjowana
3.3. Samoinicjowani ekspatrianci (SIE)
Zakończenie
Bibliografia
    
Część II. PERSPEKTYWA INDYWIDUALNA MIGRACJI I EKSPATRIACJI
    
Rozdział 4. Motywy przemieszczeń międzynarodowych z perspektywy migranta i ekspatrianta

Bożena Dancewicz
    
Wstęp
4.1. Migracje. Migrant. Ekspatriant. Dylematy definicyjne
4.2. Migrant vs ekspatriant
4.3. Metodyka badań
4.3.1. Motywy ekonomiczne
4.3.2. Motywy pozaekonomiczne
4.3.3. Motywacja do powrotu do kraju pochodzenia
4.3.4. Wnioski z badań
Zakończenie
Bibliografia
    
Rozdział 5. Osobowość migranta i ekspatrianta – perspektywa psychologiczna
Sylwia Przytuła
    
Wstęp
5.1. Cechy „osobowości migranta” w ujęciu kapitału psychologicznego
5.2. „Osobowość migranta” w odniesieniu do teorii potrzeb McClellanda
5.3. Model koncepcji osobowości Wielkiej Piątki
5.4. Cechy „osobowości migranta” w koncepcji pozytywnego potencjału organizacji
5.5. Koncepcja prosperowania, kwitnienia i uskrzydlenia wyjaśniające decyzje migracyjne
5.6. Inne cechy kluczowe dla mobilności międzynarodowej
Zakończenie
Bibliografia
    
Rozdział 6. Przedsiębiorczość imigrantów
Beata Glinka, Agnieszka Brzozowska
    
Wstęp
6.1. Definicje, istota i znaczenie pojęcia przedsiębiorczości imigrantów
6.2. Przyczyny i formy aktywności przedsiębiorczej imigrantów
6.3. Przedsiębiorczość imigrantów: wybrane kierunki badań
Zakończenie
Bibliografia
    
Część III. PERSPEKTYWA ORGANIZACYJNA MIGRACJI I EKSPATRIACJI
    
Rozdział 7. Rola kapitału ludzkiego w biznesie międzynarodowym (implikacje dla migracji i ekspatriacji)

Magdalena Rosińska-Bukowska
    
Wstęp
7.1. Biznes międzynarodowy w warunkach globalizacji i liberalizacji – implikacje dla kwestii migracji i ekspatriacji
7.2. Istota i znaczenie kapitału intelektualnego we współczesnym przedsiębiorstwie – implikacje dla kwestii migracji i ekspatriacj
7.3. Wpływ zachodzących zmian na system organizacyjno-zarządczy
przedsiębiorstw – miejsce ekspatów i migrantów w strukturach organizacyjnych
Zakończenie
Bibliografia
    
Rozdział 8. Koszty i korzyści międzynarodowej mobilności pracowników
Joanna Purgał-Popiela
    
Wstęp
8.1. Korzyści delegowania pracowników na misje zagraniczne
8.2. Koszty związane z wykorzystaniem misji zagranicznych
8.3. Korzyści i koszty międzynarodowej mobilności pracowników w warunkach zróżnicowania typów misji zagranicznych
Zakończenie
Bibliografia

Rozdział 9. Efekt kraju pochodzenia w ocenie kompetencji migrantów
Gabriela Misiura, Małgorzata Rozkwitalska
    
Wstęp
9.1. Kraj pochodzenia a postrzeganie migrantów w dotychczasowych badaniach
9.2. Efekt kraju pochodzenia a postrzeganie kompetencji w procesie rekrutacji do polskiej firmy
9.2.1. Uczestnicy badania i metoda
9.2.2. Wyniki badań
Zakończenie
Bibliografia
    
Część IV. PERSPEKTYWA SPOŁECZNO-KULTUROWA MIGRACJI I EKSPATRIACJI
    
Rozdział 10. Modele adaptacji kulturowej obcokrajowców

Aldona Glińska-Neweś
    
Wstęp
10.1. Istota adaptacji kulturowej
10.2. Wymiary adaptacji kulturowej i ich związek z efektywnością pracy
10.3. Indywidualne sposoby radzenia sobie z szokiem kulturowym    157
Zakończenie
Bibliografia
    
Rozdział 11. Proces akulturacji polskich samoinicjowanych ekspatriantów (self-initiated expat) z perspektywy indywidualnej
Halina Grzymała-Moszczyńska, Urszula Deska
    
Wstęp
11.1. Modele procesu akulturacji
11.2. Samoinicjowani ekspatrianci jako nowa grupa mobilnych pracowników
11.3. Metodyka badań własnych
11.3.1. Strategie akulturacji, jakie przyjmują badani w obszarze udziału w funkcjonowaniu kraju pobytu
11.3.2. Strategie akulturacji, jakie przyjmują badani w obszarze udziału w życiu zawodowym
11.3.3. Strategie akulturacji, jakie przyjmują badani w obszarze życia rodzinnego
11.3.4. Strategie akulturacji, jakie przyjmują badani w obszarze relacji społecznych
11.3.5. Strategie akulturacji, jakie przyjmują badani w obszarze życia religijnego
Zakończenie
Bibliografia
    
Rozdział 12. Feminizacja migracji
Małgorzata Pawlus
    
Wstęp
12.1. Zmiany ilościowe w migracjach kobiet
12.2. Zmiana charakteru migracji kobiet
12.3. Perspektywa płci w badaniach nad migracjami
Zakończenie
Bibliografia
    
Rozdział 13. Kulturowe uwarunkowania ekspatriacji
Łukasz Sułkowski, Anna Maria Migdał
    
Wstęp
13.1. Ekspatrianci jako szczególna grupa menedżerów międzynarodowych
13.2. Przystosowanie kulturowe menedżerów – ekspatriantów
13.3. Czynniki kulturowe sprzyjające wysokiej efektywności międzykulturowej menedżerów – ekspatriantów
13.4. Bariery kulturowe ograniczające efektywność międzykulturową menedżerów – ekspatriantów
13.5. Podnoszenie efektywności międzykulturowej menedżerów – ekspatriantów
Zakończenie
Bibliografia
    
Rozdział 14. Zewsząd i znikąd. Mobilizacja polityczna emigrantów
Sławomir Magala
    
Bibliografia
    
Noty o autorach

Sylwia Przytuła

doktor habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie o zarządzaniu, prof. nadzw. w Katedrze Zarządzania Kadrami Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Książki tego autora

redakcja naukowa

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane