• Metody doskonalenia procesów zarządzania projektami w organizacji

Metody doskonalenia procesów zarządzania projektami w organizacji

 • Autor: Paweł Cabała redakcja naukowa
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-197-9
 • Data wydania: 2016
 • Liczba stron/format: 272/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 60.00 zł

  54.00 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Jednym z istotnych czynników wzrostu efektywności funkcjonowania i rozwoju współczesnych organizacji jest ciągłe doskonalenie procesów zarządzania projektami. Procesy zarządzania projektami mogą być rozpatrywane w kilku aspektach: celowościowym, funkcjonalnym, podmiotowym, strukturalnym oraz instrumentalnym. Szczególną rolę w doskonaleniu procesów zarządzania projektami spełnia aspekt instrumentalny obejmujący metody. Stanowią one usystematyzowane, oparte na naukowych zasadach, sposoby postępowania zmierzające do rozwiązywania konkretnych problemów powstających w trakcie procesu projektowania, w szczególności obejmującego: definiowanie zakresu projektu, analizę preferencji i podejmowania decyzji, zarządzanie czasem i planowanie zasobów, zarządzanie zespołami projektowymi, zarządzanie jakością, zarządzanie ryzykiem, zarządzanie kosztami (w tym procesów kontroli projektu).

Celem opracowania jest przegląd, analiza i ocena wybranych metod zarządzania projektami, omawianych w światowej literaturze przedmiotu i stosowanych w praktyce gospodarczej. Ocena metod zostanie przeprowadzona z punktu widzenia możliwości podnoszenia efektywności realizacji ściśle zdefiniowanych procesów projektowania.

Spis treści:

Wprowadzenie

Rozdział 1. Procesy zarządzania projektami
Paweł Cabała, Paweł Leśniewski

1.1. Cykl życia projektu
1.2. Przegląd procesów zarządzania projektami
1.3. Poziomy dojrzałości procesów zarządzania projektami
1.4. Kierunki doskonalenia procesów
1.5. Dobre praktyki zarządzania projektami

Rozdział 2. Metody kreatywnego myślenia w definiowaniu projektu
Jan Beliczyński

2.1. Faza inicjowania i definiowania projektu
2.2. Kreatywność i twórczość w zarządzaniu projektami
2.3. Metody kreatywnego myślenia
2.4. Wykorzystanie metod kreatywnego myślenia w definiowaniu projektów
2.5. Podsumowanie

Rozdział 3. Formułowanie i klasyfikacja celów projektu
Tomasz Małkus

3.1. Definiowanie celów projektu
3.2. Metody określania celów projektu
3.3. Przykład klasyfikatora celów projektu
3.4. Przyszłe kierunki w zakresie formułowania i klasyfikacji celów projektu

Rozdział 4. Analiza morfologiczna w wariantowaniu rozwiązań projektowych
Beata Barczak, Bernard Bińczycki

4.1. Proces wariantowania
4.2. Metody wariantowania rozwiązań
4.3. Istota analizy morfologicznej
4.4. Przykład zastosowania analizy morfologicznej
4.5. Kierunki rozwoju metod wariantowania

Rozdział 5. Analiza decyzyjna w ocenie efektywności projektów
Adam Stabryła

5.1. Analiza decyzyjna w procesie zarządzania projektami
5.2. Podstawowe metody oceny efektywności projektów
5.3. Model decyzyjny oceny efektywności projektów w formule normalizacji
5.4. Przykład wielokryterialnej oceny efektywności koncepcji projektu
5.5. Uwagi końcowe

Rozdział 6. Analiza ścieżki krytycznej projektu
Paweł Cabała, Paweł Leśniewski

6.1. Harmonogram projektu
6.2. Metody sieciowe
6.3. Analiza sieci deterministycznych
6.4. Przykład praktyczny
6.5. Wybór oprogramowania

Rozdział 7. Kształtowanie wynagrodzeń zespołu projektowego
Małgorzata Tyrańska, Jolanta Walas-Trębacz

7.1. Motywowanie zespołu projektowego
7.2. Zasady kształtowania ruchomej części wynagrodzeń
7.3. Metody kształtowania ruchomej części wynagrodzeń
7.4. Przykład struktury wynagrodzeń zespołu projektowego
7.5. Ocena zespołowych form wynagrodzeń

Rozdział 8. Metody negocjacji projektowych
Andrzej Kozina

8.1. Charakterystyka negocjacji projektowych
8.2. Systematyka metod negocjacji projektowych
8.3. Identyfikacja interesariuszy projektu
8.4. Wielokryterialna analiza preferencji interesariuszy projektu
8.5. Analiza interesariuszy projektu informatycznego
8.6. Kierunki rozwoju metod negocjacji projektowych

Rozdział 9. Informatyczne wspomaganie komunikacji w zespole projektowym
Krzysztof Woźniak

9.1. Proces komunikacji w zarządzaniu projektami
9.2. Informatyczne narzędzia komunikacji
9.3. Zastosowania nowoczesnych narzędzi komunikacji
9.4. Przykład wykorzystania informatycznych narzędzi komunikacji
9.5. Kierunki rozwoju informatycznych narzędzi komunikacji

Rozdział 10. Metody zarządzania jakością w projektach
Sławomir Wawak

10.1. Miejsce zarządzania jakością w pracach projektowych
10.2. Metody i techniki zarządzania jakością w projektach
10.3. Quality Function Deployment w realizacji prac projektowych
10.4. Przykład zastosowania QFD w projekcie
10.5. Kierunki rozwoju metod zarządzania jakością projektu

Rozdział 11. Metody zarządzania ryzykiem w projekcie
Tomasz Małkus, Mariusz Sołtysik

11.1. Istota zarządzania ryzykiem projektu
11.2. Metody zarządzania ryzykiem projektowym
11.3. Metoda list kontrolnych – przykłady
11.4. Rozwój metod zarządzania ryzykiem projektowym

Rozdział 12. Analiza wartości wypracowanej w procesie kontroli projektu
Paweł Cabała

12.1. Kontrola projektu
12.2. Pojęcie wartości wypracowanej
12.3. Wskaźniki oceny projektu
12.4. Zagadnienie pomiaru wykonania zadań
12.5. Wady i zalety metody wartości wypracowanej

Rozdział 13. Strukturyzacja projektów w warunkach zmiennego otoczenia
Czesław Mesjasz, Katarzyna Bartusik

13.1. Cele i funkcje strukturyzacji
13.2. Założenia i etapy strukturyzacji
13.3. Ewolucja metod strukturyzacji projektów
13.4. Strukturyzacja projektu w metodykach klasycznych i zwinnych
13.5. Kierunki rozwoju metod strukturyzacji projektów

Bibliografia

O autorach

prof. PŚ dr hab. Seweryn SPAŁEK, Politechnika Śląska:

Recenzowana monografia wpisuje się w ważne i aktualne nurty badawcze, mające na celu przedstawienie obecnego stanu wiedzy z zakresu zarządzania projektami, ze szczególnym uwzględnieniem procesów w nich zachodzących. Prezentuje niejednokrotnie nowe, ciekawe poglądy, które mogą stanowić cenny fundament, materiał do samodoskonalenia oraz wskazówki na przyszłość zarówno dla studentów, pracowników nauki oraz praktyków.

Recenzowane opracowanie w sposób kompleksowy, a jednocześnie syntetyczny omawia ważne aspekty zarządzania projektami. Czytelnik znajdzie w nim zarówno bardzo dobrze opisane podstawy teoretyczne, jak też bardziej zaawansowane rozważania z zakresu doskonalenia procesów zarządzania projektami w organizacji. Zawarte tu przykłady mogą być szczególnie pomocne dla praktyków. Monografia stanowi znakomite uzupełnienie istniejących publikacji z obszaru zarządzania projektami, systematyzując i poszerzając dotychczasowy stan wiedzy w obszarze nauk o zarządzaniu.

Paweł Cabała redakcja naukowa

dr hab., prof. UEK, kierownik Katedry Procesu Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Projekty inwestycyjne infrastruktur...

10.00 zł 40.00 zł Cena netto: 9.52 zł

Zarządzanie projektami badawczo-roz...

20.00 zł 40.00 zł Cena netto: 19.05 zł

Zarządzanie projektami unijnymi. Te...

37.80 zł 42.00 zł Cena netto: 36.00 zł

Podstawy zarządzania projektami. Me...

54.00 zł 60.00 zł Cena netto: 51.43 zł

Zarządzanie projektami w organizacj...

53.10 zł 59.00 zł Cena netto: 50.57 zł

Zarządzanie ludźmi w organizacjach ...

53.10 zł 59.00 zł Cena netto: 50.57 zł

Projekty inwestycyjne. Finansowanie...

58.50 zł 65.00 zł Cena netto: 55.71 zł

Komercjalizacja innowacji. Zarządza...

42.68 zł Cena netto: 40.65 zł

Kulturowe aspekty zarządzania proje...

45.00 zł 50.00 zł Cena netto: 42.86 zł

Najczęściej kupowane