• Koncepcje organizacji i metody zarządzania. Możliwości i ograniczenia

Koncepcje organizacji i metody zarządzania. Możliwości i ograniczenia

 • Autor: Stanisława Sokołowska Agnieszka Krawczyk-Sołtys Anna Mijal Laura Płatkowska-Prokopczyk Paweł Szwiec
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-168-9
 • Data wydania: 2016
 • Liczba stron/format: 228/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 48.00 zł

  43.20 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

W książce opisano wybrane koncepcje organizacji i metody zarządzania, w tym również te rzadko charakteryzowane w polskojęzycznej literaturze przedmiotu. Zostały one zaprezentowane z uwzględnieniem empirycznych i teoretycznych dokonań przedstawicieli różnych ośrodków akademickich. Przy czym, przyjęto dwa kluczowe cele. Pierwszym było zidentyfikowanie skutków urzeczywistniania oraz stosowania wybranych koncepcji organizacji i metod zarządzania. Drugim zaś wskazanie sposobów ograniczania negatywnych i wzmacniania pozytywnych efektów ich wdrożenia. Osiągnięcie tych celów pozwoliło uzyskać całościowy obraz wybranych koncepcji organizacji oraz metod zarządzania, w którym nie zabrakło miejsca dla krytycznej refleksji. Pozostaje wyrazić nadzieję, że obraz ten poruszy wyobraźnię Czytelników, wśród których nie powinno zabraknąć obecnych i przyszłych teoretyków i praktyków zarządzania.

Spis treści:

Wprowadzenie
Stanisława Sokołowska

Rozdział I. Postawy pracowników wobec zmian
Stanisława Sokołowska

1.1. Przyczyny występowania zmian w organizacji
1.2. Istota i determinanty wybranych pozytywnych postaw pracowników względem zmian
1.3. Wybrane negatywne postawy pracowników względem zmian - istota i uwarunkowania
1.4. Wdrażanie zmiany w organizacji - wybrane zagadnienia
Bibliografia

Rozdział II. Koncepcje organizacji nastawione na rozwój i wykorzystanie potencjału pracowników

2.1. Zarządzanie wiedzą
Agnieszka Krawczyk-Sołtys
2.1.1. Wiedza jako przedmiot zarządzania - jej cechy i typologie
2.1.2. Zarządzanie wiedzą - interpretacja pojęcia
2.1.3. System zarządzania wiedzą
2.1.4. Procesy zarządzania wiedzą
2.1.5. Modele zarządzania wiedzą
2.1.6. Strategie zorientowane na wiedzę
2.1.7. Zarządzanie wiedzą - korzyści i bariery
2.1.8. Podsumowanie
Bibliografia
2.2. Organizacja ucząca się i organizacja inteligentna
Agnieszka Krawczyk-Sołtys
2.2.1. Organizacyjne uczenie się
2.2.2. Organizacja ucząca się - interpretacja pojęcia
2.2.3. Cechy organizacji uczącej się
2.2.4. Fazy kształtowania organizacji uczącej się
2.2.5. Organizacja inteligentna - interpretacja pojęcia
2.2.6. Cechy organizacji inteligentnej
2.2.7. Czynniki warunkujące funkcjonowanie organizacji inteligentnej
2.2.8. Organizacja ucząca się a organizacja inteligentna
2.2.9. Podsumowanie
Bibliografia
2.3. Organizacja twórcza
Paweł Szwiec
2.3.1. Istota twórczości i organizacji twórczej
2.3.2. Teorie twórczości organizacji
2.3.3. Cechy twórczych pracowników
2.3.4. Grupowe i organizacyjne uwarunkowania twórczości
2.3.5. Systemy racjonalizatorskie
2.3.6. Trening twórczości - typy i skuteczność
2.3.7. Burza mózgów - istota i skuteczność
Bibliografia

Rozdział III. Metody zarządzania wywołujące zmiany w potencjale społecznym organizacji

3.1. Reengineering
Anna Mijal
3.1.1. Istota reengineeringu i jego podstawowe założenia
3.1.2. Historia powstania reengineeringu i warunki jego kształtowania
3.1.3. Cechy i zasady reengineeringu
3.1.4. Metodyka reengineeringu
3.1.5. Korzyści wdrożenia koncepcji reengineeringu
3.1.6. Mankamenty reengineeringu
Bibliografia
3.2. Lean management
Anna Mijal
3.2.1. Pojęcie i historia powstania lean managementu
3.2.2. Główne cele i przesłanki stosowania koncepcji lean management
3.2.3. Zasady i metodyka stosowania koncepcji lean management
3.2.4. Korzyści stosowania koncepcji lean management
3.2.5. Ograniczenia stosowania koncepcji lean management
Bibliografia
3.3. Outsourcing
Laura Płatkowska-Prokopczyk
3.3.1. Geneza outsourcingu
3.3.2. Pojęcie i zakres outsourcingu
3.3.3. Metodyka outsourcingu
3.3.4. Zalety i wady oraz dalsze kierunki rozwoju outsourcingu
Bibliografia
3.4. Downsizing
Paweł Szwiec
3.4.1. Istota downsizingu
3.4.2. Czynniki wpływające na decyzję o wdrożeniu downsizingu
3.4.3. Wpływ downsizingu na organizację
3.4.4. Wpływ downsizingu na pracowników
3.4.5. Sposoby ograniczania negatywnych skutków wdrożenia downsizingu
Bibliografia

Rozdział IV. Benchmarking jako metoda wzorowania się na innych
Laura Płatkowska-Prokopczyk

4.1. Geneza benchmarkingu
4.2. Pojęcie i zakres benchmarkingu
4.3. Metodyka benchmarkingu
4.4. Rozwój benchmarkingu
Bibliografia

prof. dr hab. Grażyna Gruszczyńska-Malec:

Prezentowana praca zbiorowa stanowi interesujący i wartościowy przegląd wybranych, współczesnych koncepcji organizacji i metod zarządzania. Jak słusznie zauważają Autorzy we wstępie do opracowania, jednym z podstawowych jej wyróżników jest analiza charakteryzowanych koncepcji organizacji i metod zarządzania ze wskazaniem nie tylko na ich pozytywne strony i korzyści, jakie mogą osiągnąć organizacje decydujące się na ich wdrożenie, ale także na zagrożenia związane z ich zastosowaniem. Cenne są również informacje przedstawione w książce dotyczące badań empirycznych związanych z omawianymi koncepcjami i metodami, przeprowadzonych zarówno przez Autorów, jak i innych badaczy.

Książkę można polecać nie tylko studentom kierunków zarządzania, ale także, a może przede wszystkim menedżerom organizacji, którzy codziennie stają przed nowymi wyzwaniami wynikającymi z konieczności realizowania procesów zarządzania w zmiennym, często zaskakującym i nieprzewidywalnym otoczeniu.

Stanisława Sokołowska

prof. zw. dr hab., kierownik Katedry Organizacji i Zarządzania Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego.

Książki tego autora

Agnieszka Krawczyk-Sołtys

dr, adiunkt w Katedrze Organizacji i Zarządzania Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego.

Książki tego autora

Anna Mijal

dr, adiunkt w Katedrze Organizacji i Zarządzania Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego.

Książki tego autora

Laura Płatkowska-Prokopczyk

dr, adiunkt w Katedrze Organizacji i Zarządzania Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego.

Książki tego autora

Paweł Szwiec

dr, adiunkt w Katedrze Organizacji i Zarządzania Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego.

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane