• Komunikacja w zespole wirtualnym

Komunikacja w zespole wirtualnym

 • Autor: Tomasz Stefaniuk
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7930-235-2
 • Data wydania: 2014
 • Liczba stron/format: 197/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 46.00 zł

  41.40 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Wraz ze zmianami zachodzącymi współcześnie w otoczeniu przedsiębiorstw, zmienia się forma i uwarunkowania pracy zespołowej. Z jednej strony, coraz większym problemem staje się dostęp do wysoko wykwalifikowanych specjalistów. Z drugiej strony, zespół pracowników danego przedsiębiorstwa nie zawsze jest w stanie podołać wyznaczonym zadaniom. Konieczna jest współpraca międzyorganizacyjna, tworzenie zespołów złożonych ze specjalistów wielu współpracujących ze sobą organizacji. Inną przesłankę zmian w formie pracy zespołowej stanowi rozwój technologii teleinformatycznych, który umożliwił nowe, wirtualne formy komunikacji. Z tego powodu liczne organizacje decydują się na zmianę tradycyjnych form pracy zespołowej na zespoły wirtualne.

Książka niniejsza, poza prezentacją procesu komunikacji w zespołach wirtualnych, stara się udzielić odpowiedzi na pytanie: jak projektować system komunikacji zespołu wirtualnego, aby osiągnąć wysoką skuteczność jego działania. W kolejnych rozdziałach przedstawiono zarówno teoretyczne, jak i praktyczne aspekty funkcjonowania systemu komunikacji i jego projektowania w zespołach wirtualnych, będące wynikiem obserwacji poczynionych podczas pracy autora w tych zespołach oraz prowadzonych wywiadów z kierownikami zespołów, jak również badań ankietowych zrealizowanych wśród członków tych zespołów.

Książka adresowana jest zarówno dla praktyków – osób współpracujących biznesowo w środowisku wirtualnym, organizatorów i kierowników zespołów wirtualnych, jak również dla studentów kierunków ekonomicznych i informatycznych podejmujących w ramach studiów zagadnienia komunikacji.

Spis treści:

Wstęp

Rozdział 1. Zespoły wirtualne jako nowa forma organizacji pracy

1.1. Istota i klasyfikacja zespołów pracowniczych
1.2. Specyfika zespołów wirtualnych
1.3. Zalety i wady zespołów wirtualnych
1.4. Determinanty skuteczności pracy zespołów wirtualnych i sposoby jej oceny

Rozdział 2. System komunikacji w zespole wirtualnym

2.1. Istota procesu komunikacji
2.2. Specyfika procesu komunikacji w zespole wirtualnym
2.3. System komunikacji w zespole wirtualnym
2.4. Rozwiązania strukturalne systemu komunikacji w zespole wirtualnym
2.5. Wpływ systemu komunikacji na skuteczną pracę zespołu wirtualnego

Rozdział 3. Projektowanie systemu komunikacji w zespole wirtualnym

3.1. Istota i znaczenie procesu projektowania systemu komunikacji
3.2. Wybrane podejścia metodologiczne w projektowaniu systemów komunikacji
3.3. Proces projektowania systemu komunikacji w zespole wirtualnym
3.4. Wybrane metody i narzędzia projektowania systemu komunikacji w zespole wirtualnym
3.5. Analiza systemu komunikacji w zespole wirtualnym jako ważny element cyklu projektowego

Rozdział 4. Przykład praktyczny zastosowania metody projektowania systemu komunikacji w zespole wirtualnym

4.1. Przesłanki projektowania systemu komunikacji w badanym zespole wirtualnym
4.2. Przebieg procesu projektowego
4.3. Porównanie skuteczności pracy zespołu przed i po zastosowaniu metody projektowania systemu komunikacji

Zakończenie

Bibliografia

Spis rysunków

Spis tabel

prof. dr hab. Arkadiusz Potocki:

(…) wdrożenie w organizacji zespołu wirtualnego jest typową innowacją zarządczą. Niezwykłe zalety tej metody w rozwiązywaniu skomplikowanych problemów zarządzania przez zespół pracowników wiedzy wymaga, obok spełnienia wielu warunków, przede wszystkim zorganizowania właściwego sytemu komunikacji. W tym właśnie aspekcie książka wypełnia pewną lukę wiedzy u teoretyków i praktyków zarządzania. Książka oparta jest nie tylko na studiach bogatej i starannie dobranej literatury światowej dotyczącej tego problemu, ale i na wynikach własnych badań. Prezentuje ona kapitalne dla teorii i praktyki zarządzania poglądy o współczesnym paradygmacie zarządzania, jakim jest zespołowość. Myślę, że dla wielu czytelników czymś nowym i wzbogacającym wiedzę o zespołach wirtualnych są fragmenty prezentujące determinanty skutecznej pracy zespołów wirtualnych.

Autor daje czytelnikom własną, oryginalną koncepcję projektowania systemu komunikacji w zespole wirtualnym. Owa metodyka została praktycznie zweryfikowana, co ma wpływ na jej walory naukowe i praktyczne. Wzbogaceniem własnej koncepcji metodyki jest prezentacja wybranych metod i narzędzi projektowania systemu komunikacji w zespole wirtualnym. Autor w ten sposób daje praktykom zarządzania, szczególnie tym, którzy chcą stosować w swych organizacjach zespoły wirtualne jako narzędzia rozwiązywania ważnych problemów zarządzania, niezwykle cenne narzędzia.

Tomasz Stefaniuk
dr inż., wykładowca akademicki, ceniony trener i konsultant, specjalista w zakresie zarządzania w środowisku wirtualnym, projektowania i wdrażania systemów komunikacji oraz systemów informacyjnych.

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane