• Kompetencja sieciowa pracowników wiedzy

Kompetencja sieciowa pracowników wiedzy

 • Autor: Marzena Fryczyńska
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-672-1
 • Data wydania: 2018
 • Liczba stron/format: 258/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 60.00 zł

  54.00 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Kompetencja sieciowa to jedna z kompetencji potrzebna pracownikom na współczesnym rynku pracy oraz zatrudnionych w organizacjach sieciowych. Pozwala pracownikom nawiązywać i utrzymywać kontakty potrzebne do osiągania sukcesów w pracy. Mogą wykorzystywać szybko rozwijające się narzędzia i aplikacje teleinformatyczne tj. fora tematyczne, media społecznościowe, korespondencję mailową czy też kontakt telefoniczny a także kontakt bezpośredni, np. spotkania robocze, nieformalne, konferencje czy targi branżowe. Znaczenie kompetencji sieciowej rośnie wśród pracowników wiedzy, gdyż to oni napędzają innowacyjność i rozwój organizacji i społeczeństw. Pracownicy wiedzy posiadający wysoką kompetencję sieciową zwiększają przepływ wiedzy oraz współtworzą nową wiedzę, potrzebną organizacjom i im osobiście do osiągania sukcesów zawodowych również w przyszłości. Książka to rezultat prac badawczych realizowanych w grancie finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki.

Spis treści:

Podziękowania
Wstęp

Rozdział 1. Sieciowość w zarządzaniu organizacjami


1.1. Źródła badania zjawiska sieciowości w zarządzaniu
1.2. Teoretyczne podstawy sieciowości w zarządzaniu
1.3. Poziomy analizowania sieciowości w zarządzaniu
1.4. Sieci organizacji
1.5. Organizacje sieciowe
1.6. Kompetencja sieciowa organizacji
1.7. Relacje i podmioty sieci relacji organizacyjnych

Rozdział 2. Od networkingu do kompetencji sieciowej pracowników


2.1. Przegląd i analiza definicji networkingu
2.2. Składowe networkingu oraz systemy jego pomiaru
2.3. Zmienność networkingu z uwagi na zmienne osobiste, zawodowe i organizacyjne
2.4. Wpływ networkingu i zaangażowania pracowników w sieci relacji na ich sytuację zawodową
2.4.1. Rozwój kariery
2.4.2. Efekty pracy
2.4.3. Satysfakcja z pracy
2.4.4. Mobilność pracowników
2.5. Typologia kompetencji
2.6. Kompetencje jako atrybuty pracownika
2.7. Konceptualizacja pojęcia kompetencji sieciowej pracowników

Rozdział 3. Od sukcesu kariery do zatrudnialności


3.1. Pojęcie kariery
3.2. Współczesne modele karier
3.3. Pojęcie i pomiar sukcesu kariery w badaniach
3.4. Konceptualizacja pojęcia sukcesu kariery
3.5. Pomiędzy sukcesem kariery a zatrudnialnością
3.6. Pojęcie i pomiar zatrudnialności w badaniach
3.7. Konceptualizacja pojęcia zatrudnialności

Rozdział 4. Pracownicy wiedzy wobec wzrostu znaczenia sieciowości i zmian modeli karier


4.1. Analiza pojęcia pracownika wiedzy
4.2. Pracownicy wiedzy i ich zasoby wiedzy
4.3. Praca wiedzy wykonywana przez pracowników wiedzy
4.4. Konceptualizacja pojęć pracownika wiedzy i pracy wiedzy
4.5. Sieciowość pracowników wiedzy
4.6. Sukces kariery i zatrudnialność pracowników wiedzy

Rozdział 5. Metodyka empirycznych badań własnych


5.1. Przesłanki i cele pracy badawczej
5.2. Model badawczy i hipotezy
5.3. Procedura badawcza
5.4. Przygotowanie zogniskowanych wywiadów grupowych
5.5. Przygotowanie narzędzi do badań ilościowych
5.5.1. Badana populacja
5.5.2. Dobór próby
5.5.3. Charakterystyka osiągniętej próby badawczej

Rozdział 6. Kompetencja sieciowa pracowników wiedzy w świetle badań własnych


6.1. Analiza wyników przeprowadzonych zogniskowanych wywiadów grupowych
6.2. Opracowanie skal dla zmiennych latentnych
6.3. Zmienne demograficzne, zatrudnieniowe i organizacyjne jako czynniki różnicujące kompetencję sieciową i inne współzależne zmienne latentne
6.4. Zróżnicowanie kompetencji sieciowej z uwagi na zmienne demograficzne, zatrudnieniowe i organizacyjne
6.5. Testowanie modelu zależności kompetencji sieciowej
6.5.1. Predykatory kompetencji sieciowej
6.5.2 Predykatory kompetencji sieciowej wśród lekarzy, informatyków i nauczycieli jako przedstawicieli pracowników wiedzy
6.5.3. Kompetencja sieciowa jako predykator sukcesu kariery i zatrudnialności
6.5.4. Predykatory sukcesu kariery i zatrudnialności
6.5.5. Modelowanie równań strukturalnych modelu zależności kompetencji sieciowej

Podsumowanie
Bibliografia
Załączniki
Spis tabel
Spis rysunków

Prof. zw. dr hab. Janusz Strużyna:

Autorka porusza istotne zagadnienie dla rozwoju teorii zarządzania (organizacje sieciowe, pracownicy wiedzy, kompetencje). Jej wkład do poszerzenia wiedzy o zarządzaniu jest widoczny i wartościowy. […] Język pracy jest klarowny i zwięzły. Tekst czyta się łatwo i bez konieczności poszukiwania zasadniczego wątku dla danego fragmentu. Wypowiedź ma charakter wartościowego komunikatu, który przyjmuje się z łatwością, co dla prac naukowych stanowi szczególną wartość.

Prof. zw. dr hab. Wojciech Czakon:

Na podstawie szczegółowej oceny monografii dr Marzeny Fryczyńskiej stwierdzam, że podjęto w niej problem badawczy typowy dla nauk o zarządzaniu. Przeprowadzone badania literatury, konceptualizacja, operacjonalizacja oraz badanie empiryczne wnoszą w mojej ocenie znaczny wkład w nurt badań sieciowych na poziomie indywidualnym. Praca ma wysokie walory metodologiczne i przyczynia się do dyskusji o interpretacji rozkładu innego niż normalny, a także siły wyjaśniającej modele w naukach o zarządzaniu względem innych nauk społecznych.

Marzena Fryczyńska

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Podstawy zarządzania przedsiębiorst...

10.00 zł 50.00 zł Cena netto: 9.52 zł

Kapitał ludzki w procesie kształtow...

13.75 zł 55.00 zł Cena netto: 13.10 zł

Elastyczne zarządzanie kapitałem lu...

13.75 zł 55.00 zł Cena netto: 13.10 zł

Scenariusze, dialogi i procesy zarz...

9.20 zł 46.00 zł Cena netto: 8.76 zł

Zarządzanie wiedzą w administracji ...

19.50 zł 65.00 zł Cena netto: 18.57 zł

Region w gospodarce opartej na wied...

23.50 zł 47.00 zł Cena netto: 22.38 zł

Trwałość wiedzy w procesie kształce...

10.50 zł 42.00 zł Cena netto: 10.00 zł

Handel międzynarodowy w dobie gospo...

24.00 zł 48.00 zł Cena netto: 22.86 zł

Model wspomagania zarządzania w zak...

42.30 zł 47.00 zł Cena netto: 40.29 zł

Zarządzanie wiedzą projektową

61.20 zł 68.00 zł Cena netto: 58.29 zł

Znaczenie transferu wiedzy w działa...

63.00 zł 70.00 zł Cena netto: 60.00 zł

Zarządzanie wiedzą a przewaga konku...

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Nauka o kreowaniu wiedzy. Podręczni...

53.10 zł 59.00 zł Cena netto: 50.57 zł

Zintegrowane organizacje oparte na ...

20.00 zł 40.00 zł Cena netto: 19.05 zł

Sprawność systemów zarządzania wied...

34.50 zł 69.00 zł Cena netto: 32.86 zł

Kapitał ludzki w organizacji oparte...

36.00 zł 40.00 zł Cena netto: 34.29 zł

Najczęściej kupowane