• Jakościowe aspekty efektywności systemowej integracji przedsiębiorstwa

Jakościowe aspekty efektywności systemowej integracji przedsiębiorstwa

 • Autor: Bogusław Węgrzyn
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7930-247-5
 • Data wydania: 2014
 • Liczba stron/format: 307/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 65.00 zł

  7.15 zł

 • 89% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

W monografii omówione zostały uwarunkowania kształtowania Zintegrowanego Systemu Zarządzania w przedsiębiorstwach produkcyjno-usługowych i opracowane zostały modelowe rozwiązania organizacyjne zapewniające jego skuteczne wdrożenie.

Tematem przewodnim są zasady i tryb postępowania (dobre praktyki) będące przesłankami lub determinantami skutecznej integracji systemów zarządzania polskich przedsiębiorstw poprzez kształtowanie filozofii biznesowej i praktyk działania opartych na zarządzaniu przez jakość. Uwzględniono współdziałania w ramach systemu zarządzania w realizacji procesów operacyjnych (analiza rynków i oczekiwań klientów, wytwarzanie produktów, marketing, dostawy i sprzedaż) w ramach procesów zarządzania produktem i wspomagających (zarządzanie systemami innowacyjnymi i informacyjnymi dotyczącymi produktów oraz aspekty środowiska pracy i otoczenia). Procesy te umożliwiają poznawanie potrzeb i badanie satysfakcji konsumentów oraz stanowią punkt wyjścia do ulepszania produkcji i wprowadzania zmian. Szczególne znaczenie ma tu proces wytwarzania towarów, którego parametry technologiczne i jakościowe wymagają monitorowania.

Spis treści:

Wprowadzenie

Cele opracowania i metody badawcze

1. Postrzeganie integracji przedsiębiorstwa

1.1. Potrzeba integracji zarządzania przedsiębiorstwem
1.2. Sposoby i etapy integracji przedsiębiorstwa
1.3. Światowe i europejskie rozwiązania doskonalenia zarządzania poprzez jego systemową integrację
1.3.1. Polskie uwarunkowania rozwoju integracji zarządzania przedsiębiorstwami
1.4. Specyfika integracji małych firm
1.5. Konkurencyjny produkt efektem integracji procesów wytwórczych przedsiębiorstwa
1.6. Rola integracyjna technologii
1.7. Komputerowa integracja przygotowania i nadzoru realizacji produkcji
1.8. Uwarunkowania motywacyjne integrowania pracowników
Podsumowanie

2. Uwarunkowania rozwoju integracji zarządzania polskimi przedsiębiorstwami

2.1. Jakość jako determinanta integracji działań wytwórczych przedsiębiorstwa w ujęciu procesowym
2.1.1. Cykl doskonalenia PDCA
2.1.2. Europejski model EFQM doskonałości w biznesie
2.1.3. Instrumentarium zarządzania jakością
2.1.4. Czy TQM jest systemem zarządzania przedsiębiorstwem?
2.2. Polskie uwarunkowania integracji zarządzania przedsiębiorstwami przez zarządzanie przez jakość
2.2.1. Podejście procesowe
2.2.2. Zarządzanie przedsięwzięciami (project management)
2.3. Modele integracji zarządzania przedsiębiorstwa oparte na wdrożeniu ZSZ/ZpJ
2.3.1. Model aplikacyjny „Wehikuł TQM”
2.4. Uwarunkowania programowo-organizacyjne wdrażania ZSZ/ZpJ
2.5. Uwarunkowania ekonomiczno-kosztowe wdrożenia ZSZ w przedsiębiorstwie
Podsumowanie

3. Uwarunkowania skuteczności wdrożenia zintegrowanych systemów zarządzania w polskich przedsiębiorstwach

3.1. Cele i metodyka. Badania oddziaływania zintegrowanego systemu zarządzania na doskonalenie zarządzania przedsiębiorstwem. w aspekcie jego integracji
3.1.1. Przebieg badania ankietowego
3.1.2. Podsumowanie - analiza i wnioski
3.2. Uwarunkowania programowo-organizacyjne pracy zespołu wdrażającego
3.2.1. Model opracowania i wdrożenia ZSZ
3.2.2. Organizacja prac wdrożeniowych
3.2.3. Ocena pracy zespołu realizującego projekt wdrożenia ZSZ według wybranych kryteriów efektywności
3.3. Kryteria oceny skuteczności kształtowania ZSZ w przedsiębiorstwie
3.3.1. Kryteria efektywnościowe osiągania celów ZSZ w skali przedsiębiorstwa
3.3.2. Korzyści wymierne i niewymierne wynikające z wdrożenia norm ZSZ
3.4. Czynniki dezintegrujące - dlaczego TQM zawodzi?
Podsumowanie

4. Badanie skuteczności wdrożenia ZSZ

4.1. Weryfikacja praktyczna przyjętych hipotez i opracowanych modeli rozwiązań problematyki pracy - studia przypadków
4.1.1. Zbiorcze opracowanie statystyczne i analiza wyników badania wybranych zagadnień - studium przypadków
4.2. Opracowania statystyczne case study
4.3. Wnioski analityczne z badania case study

Zakończenie
1. Podsumowanie i wnioski
2. Kierunki dalszych badań naukowych

Bibliografia

Załączniki

Załącznik 1. Ankieta: Badanie oddziaływania zintegrowanego systemu zarządzania przedsiębiorstwem na efektywność działania przedsiębiorstwa i postawy pracowników

Załącznik 2. Kwestionariusz wywiadu: Integrowanie działań przedsiębiorstwa na bazie zintegrowanego systemu zarządzania (ZSZ) oraz filozofii i praktyk zarządzania przez jakość (ZpJ)

Streszczenie

Spis rysunków

Spis tabel
 

prof. zw. dr hab. Irena K. Hejduk, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa:

Inicjatywę publikacji takiej książki uważam za słuszną zarówno z punktu widzenia potrzeb potencjalnych użytkowników (menedżerów i właścicieli firm), jak też z punktu widzenia potrzeb rozwoju teorii zarządzania. Na rynku wydawniczym w Polsce daje się zauważyć deficyt publikacji z tego zakresu, który jest coraz dotkliwiej odczuwalny ze względu na zwiększające się zainteresowanie nauki i praktyki tą problematyką, a publikacja określająca determinanty skutecznych działań wdrożeniowych i sprawnej realizacji procesu wdrożenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania może stać się podstawą do edukacji dla menedżerów i środowisk akademickich, co jest istotne z punktu widzenia poprawy konkurencyjności polskich przedsiębiorstw jak i ich globalnego sukcesu rynkowego.

prof. zw. dr hab. inż. Leszek Pacholski, Politechnika Poznańska Wydział Inżynierii Zarządzania:

Artykułowane w treści publikacji organizatorskie determinanty skutecznych i sprawnych przedsięwzięć menedżerskich o charakterze kompleksowym wydają się przydatne nie tylko dla teorii nauk o zarządzaniu, ale również dla codziennej praktyki gospodarczej. Spektrum prezentowanych kwestii, a zwłaszcza ich projakościowy akcent uznać należy za ciekawe, a nawet w niektórych przypadkach za oryginalne i twórcze. Zaletą książki są: jej merytoryczna aktualność oraz walory poznawcze i utylitarne.

 

Bogusław Węgrzyn
adiunkt w Katedrze Elektrotechnologii i Diagnostyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Jego zainteresowania naukowe obejmują aspekty jakościowe zarządzania przedsiębiorstwami, zagadnienia zarządzania projektami biznesowymi, procesami technologicznymi i innowacjami oraz projektowanie systemów motywacyjnych przedsiębiorstw produkcyjno-usługowych. Istotnym obszarem jego badań naukowych jest problematyka wdrażania zarządzania przez jakość (TQM) na bazie zintegrowanych systemów zarządzania przedsiębiorstwem. W trakcie kilkunastoletniej pracy naukowo-badawczej wykorzystuje również wnioski i praktyczne doświadczenia ze swojej 23-letniej pracy zawodowej w przemyśle na różnych szczeblach zarządzania oraz spostrzeżenia z pracy konsultanta, audytora i kierownika projektów restrukturyzacyjnych związanych z wdrażaniem Systemu Zarządzania Jakością wg norm serii ISO 9000 w kilkunastu przedsiębiorstwach.

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane