• Innowacje a strategie marketingowe przedsiębiorstw

Innowacje a strategie marketingowe przedsiębiorstw

 • Autor: Dorota Potwora Witold Potwora
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-985-2
 • Data wydania: 2020
 • Liczba stron/format: 390/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 85.00 zł

  76.50 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Publikacja przedstawia z jednej strony rolę doskonalenia technologicznego, z drugiej - umiejętne dostosowanie do warunków rynkowych. Zaletą monografii jest m.in. unikalność - na tle dotychczasowego dorobku - przykładów, które wykorzystano do udowodnienia tez, postawionych we wstępie. Oprócz prezentacji udanych połączeń (w strategiach rozwoju wybranych przedsiębiorstw) orientacji rynkowej i orientacji na innowację (macierz ICON), w monografii zaprezentowana została koncepcja umożliwiająca uświadomienie czytelnikowi trudności wynikających z nieprzyjęcia ścisłych definicji precyzujących obszar wiedzy naukowej, jaką jest zarządzanie. Narracja o innowacjach w kontekście działań marketingowych pozwala na podejście, które nie tylko zachowuje wymóg rygoru metodologicznego, ale charakteryzuje się pragmatyzmem i ma wyjątkowy walor dydaktyczny i poznawczy.

Spis treści:

Wstęp

Część pierwsza. POJĘCIE I RODZAJE INNOWACJI – DYLEMATY METODOLOGICZNE

1. Innowacje – uwagi terminologiczne
2. Tajemniczy mistrzowie – Stegu
3. Atrybuty innowacji – zmiana i wdrożenie
4. Tajemniczy mistrzowie – Explomet
5. Studium przypadku – wynalazek – przypadek czy innowacja?

Część druga. ORIENTACJA NA INNOWACJE VERSUS ORIENTACJA RYNKOWA PRZEDSIĘBIORSTW

1. Ewolucja marketingu – raz jeszcze
2. Tajemniczy mistrzowie – Kler
3. Marketing a współczesne wyzwania procesów zarządczych
4. Tajemniczy mistrzowie – Stelmach
5. Atrybuty innowacji – nowość – ujęcie marketingowe
6. Studium przypadku – zaskakująco nowoczesne praktyki marketingowe?

Część trzecia. PRZEDSIĘBIORSTWO W BURZLIWYM OTOCZENIU

1. Tajemniczy mistrzowie – Chespa
2. Przedsiębiorstwo a rynek – komentarz do macierzy Ansoffa
3. Tajemniczy mistrzowie – Piomar i Gniotpol
4. Atrybuty innowacji – dodatnia suma korzyści

Część czwarta. MODELE BIZNESOWE – INNOWACJE W PRZESTRZENI SPOŁECZNEJ


1. Granice marketingu
2. Macierz ICON – wymiary praktyczne
3. Tajemniczy mistrzowie – Park Naukowo-Technologiczny w Opolu
4. Społeczny wymiar innowacji – atrybuty innowacji
5. Studium przypadku – MovieBird

Zakończenie
Bibliografia
Noty o autorach

Dorota Potwora
dr nauk ekonomicznych; autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu marketingu, przedsiębiorczości i strategii innowacji; pracownik Instytutu Nauk o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Opolskiego; ekspert projektów badawczych i badawczo-wdrożeniowych z zakresu przedsiębiorczości akademickiej "Nauka i biznes to dobre połączenie", strategii rozwoju innowacji i zarządzania marketingiem; członkini zespołów badawczych realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; członkini zespołu badawczego i ekspert E-COOL INTERREG EUROPE, Entrepreneurial and Intrapreneurial Mindset in Young People through the Dynamisation of Competences, Teaching Methodologies and Entrepreneurial Ecosystem; koordynator programu mobilności dla studentów MOST, moderator, wykładowca i coach programów szkoleniowych z zakresu: przedsiębiorczości, innowacji i marketingu; prowadzenie własnej działalności gospodarczej w obszarze doradztwa marketingowego; członek sekcji ekonomicznej Komisji Nauk Prawnych i Ekonomicznych PAN Oddział w Katowicach.

Książki tego autora

Witold Potwora
dr nauk ekonomicznych; prof. Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu; autor lub współautor ponad 150 publikacji naukowych, raportów badawczych i prac wdrożeniowych; kierownik i koordynator 46 projektów badawczych i badawczo-wdrożeniowych; ekspert, konsultant, uczestnik zespołów badawczych, członek komitetów redakcyjnych przygotowujących m.in. strategie rozwoju Województwa Opolskiego; strategię rozwoju Opola; strategię rozwoju innowacji województwa opolskiego; ekspert Narodowego Programu Foresight Polska 2020; komentator życia gospodarczego: TVP, TVP Info, TVP Opole, Opole 24pl; Radio Opole SA; Radia Doxa; Nowa Trybuna Opolska, czasopism grupy Polska Press: "Gazeta Wyborcza", "Rzeczpospolita", "Puls Biznesu"; Członek Forum Akademicko-Gospodarczego Śląska Opolskiego, b. członek Zarządu Głównego PTE, sekretarz naukowy sekcji ekonomicznej Komisji Nauk Prawnych i Ekonomicznych PAN Oddział w Katowicach; moderator, wykładowca, konsultant i coach szkoleń z zakresu: marketingu, innowacji, przedsiębiorczości i polityki regionalnej.

Książki tego autora

Aaker, D.A. (1989). Managing Assets and Skills: The Key to Sustainable Competitive Advantage, California Management Review 31(2), 91–106.
Albahari, A., Klofsten, M., Rubio-Romero, J.C. (2019). Science and Technology Parks:
a study of value creation for park tenants, The Journal of Technology Transfer 44,
1256–1272. https://doi.org/10.1007/s10961-018-9661 (dostęp: 22.12.2019).
Achrol, R.S., Kotler, P. (2012). Frontiers of the marketing paradigm in the third millen-nium, Journal of the Academy of Marketing Science 40(1), 35–52.
Alhaddi, H.A. (2016). In Exploratory Paper on Strategy Implementation: Industry Look at Some of the World’s Most Profitable and Most Innovative Companies, Journal of Management and Strategy 7, 4, 1–10, doi:10.5430/jms.v7n4p1.
Allaire, Y., Firsirotu, M.E. (2000). Myślenie strategiczne, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Altkorn, J. (red.), (1992). Podstawy marketingu, Kraków: Instytut Marketingu.
AMA Committee on Definitions (1960). Marketing definitions: a glossary of marketing terms. Chicago: AMA.
Anders-Morawska J., Rudolf, W. (2015). Orientacja rynkowa we współrządzeniu miastem, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Anderson, P.F. (1982). Marketing, Strategic Planning and the Theory of the Firm, Journal of Marketing 46, 15‒26.
Angot, J., Plé, L. (2015). Serving poor people in rich countries: the bottom-of-the-pyramid business model solution, Journal of Business Strategy 36, 2, 3‒15.
Ansoff, H.I. (1957). Strategies for Diversification, Harvard Business Review 33, 113–124.
Ansoff, H.I. (1985). Zarządzanie strategiczne, Warszawa: PWE.
Appelbaum, S.H., Habashy S., Malo J.-L., Shafig H. (2012). Back to the future: revisiting Kotter’s 1996 model, Journal of Management Development 31, 8, 764‒782. DOI 10.1108/
02621711211253231.
Argyris, Ch. (1989). Strategy Implementation: An Experience in Learning, Organizational Dynamics 18(2), 5–15.
Argyris, Ch., Schön, D.A. (1996). Organizational Learning II: Theory, Method and Practice, Reading, MA: Addison-Wesley Publishing.
Armario, J.M., Ruiz, D.M, Armari, E.M. (2008). Market Orientation and Internationalization in Small and Medium-Sized Enterprises, Journal of Small Business Management, 46(4), 485–511.
Arvidsson A. (2001). From Counterculture to Consumer Culture: Vespa and the Italian youth market, 1958–78, Journal of Consumer Culture 11(1), 47–71.
Askanas, W. (1997). Sukces ekonomiczny to – zarządzanie przedsiębiorstwem czy przedsiębiorczość w zarządzaniu? W: W. Potwora, T. Pokusa, (red.), Zeszyty Naukowe WSZiA, numer specjalny 1997 (s. 59–66). Opole: Wydawnictwo Instytut Śląski.
Aron, D., Gordon, G., Judson, K., Aurand T., Domagalski, S. (2008). Preventing consumer grudges across the age spectrum: time, is of the essence, Academy of Marketing Studies Journal 12(2), 63–81.
Asomaning, R., Abdulai, A. (2015). An Empirical Evidence of the Market Orientation
– Market Performance Relationship in Ghanaian Small Businesses, Educational
Research International 4, 2, 69‒86.
Avolonitis, G.J., Gounaris, S.P. (1999). Marketing orientation and its empirical analysis, European Journal of Marketing 33, 11/12, 1003–1037.
Aziz, N.A., Yassin, N.M. (2010). How Will Market Orientation and External Environment Influence the Performance among SMEs in the Agro-Food Sector in Malaysia, Journal of international Business Research 3, 154‒164.
Badania – Rozwój – Innowacje. Wybrane zagadnienia (2017). Warszawa: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, pobrano z: https://www.ncbr.gov.pl/fileadmin/user_upload/
bri_publikacja.pdf (dostęp: 20.05.2020).
Bajka, Z. (1993). Krótka historia reklamy w Polsce i na świecie, Zeszyty Prasoznawcze
3‒4(135), 16–47.
Balcerowicz-Szkutnik, M., Szkutnik, W, Szkutnik, W. (2020). Sustainable development goals as a challenge for national and global development, SHS Web Conferences, 74 (2020) 05006, DOI:https://doi.org/10.1051/shsconf/20207405006.
Bal-Woźniak, T. (2020). Zarządzanie innowacjami w ujęciu podmiotowym, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Bartels, Robert (1951). Can Marketing Be a Science?, Journal of Marketing 15, 3, 319–328.
Bartunek, J.M., Rynes, S.L. (2014). Academics and Practitioners Are Alike and Unlike: The Paradoxes of Academic–Practitioner Relationships, Journal of Management 40, 5, 1181–1201, DOI: 10.1177/0149206314529160.
Baruk, J. (2013). Innowacje jako czynnik sukcesu organizacji, Zarządzanie i Finanse
– Journal of Management and Finance 1/1, 7–16.
Baruk, J. (2009). Istota innowacji. Podatność społeczeństw na innowacje, Marketing i Rynek 3, 12–18.
Baszyński, A. (2017). Oblicza kapitalizmu – pomiędzy kapitalizmem państwowym a anarchokapitalizmem, Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze 7, 28–39.
Batko, S. (1916). Reklama w przemyśle i handlu, Kraków: Wydawnictwo Miejskiego
Muzeum Techniczno-Przemysłowego. Dział VI.
Batorski, J. (2016). Idea otwartej nauki a koncepcja organizacyjnego uczenia się, Zarządzanie Publiczne 4(36), 321–331, doi:10.4467/20843968zp.17.027.6036
Baumol, W.J. (1957). On the Role of Marketing Theory, Journal of Marketing 21 (April),
18–22.
Bennis, W.G., O’Toole, J. (2005). How Business Schools Lost their Way? Harvard Business Review 83(5), 96–104, https://hbr.org/2005/05/how-business-schools-lost-their-way (dostęp: 3.03.2020).
Berthon, P., Hubert, J.M., Pitt, L. (2004). Innovation or customer orientation? An empirical investigation, European Journal of Marketing 9/10, 1065–1090, DOI: 10.1108/0309-
0560410548870
Blaik, P. (1993). Kierunki zmian w systemie marketingu w przyszłości w świetle teorii
i praktyki w krajach wysoko rozwiniętych, Opole: Zeszyty Naukowe WSP.
Blaug, M. (2000). Teoria ekonomii. Ujęcie retrospektywne, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Błasiak, J. (2008). Makdonaldyzacja czy wychowanie, Przegląd Pedagogiczny 2, 51–60.
Boddy, C. (2007). Academia marketing myopia and the cult of the PHD, Marketing Intelligence & Planning 25(3), 217–228.
Boguszewski P., Mirowska-Wierzbicka D. (2017). Globalny raport konkurencyjności 2017‒18 Światowego Forum Gospodarczego, pobrano z: https://www.nbp.pl/aktualnosci/wiadomosci_2017/GCR2017-18.pdf (dostęp: 9.05. 2020).
Bojar, M., Machnik-Słomka, J. (2014). Model potrójnej i poczwórnej helisy w budowaniu współpracy sieciowej dla rozwoju innowacyjnych projektów regionalnych. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: Organizacja i Zarządzanie 76, 98–111.
Booms, B.H., Bitner, M.J. (1981). Marketing Strategies and Organization Structures for Service Firms. W: J.H. Donnelly, W.R. George (red.), Marketing of Services (s. 47–51), Chicago: American Marketing Association.
Bonnemaizon, A., Coya, B., Louyot, M.-C. (2007). Relationship Marketing in 2015. A Delphi Approach, European Journal of Marketing 25(1), 50‒59.
Borden, N.H. (1964). The Concept of the Marketing Mix, Journal of Advertising Research 4, 2–7.
Borkowski, K. (2015). Przemysł tworzyw sztucznych – materiałów XXI wieku, Mechanik 4, 278–282. DOI: 10.17814/mechanik.2015.4.158
Brdulak J., Florczak E., Gardziński T. (2019). Uspołecznienie kapitalizmu w Europie Środkowo-Wschodniej, Myśl Ekonomiczna i Polityczna 1(64), 74–95. DOI:10.26399/meip.-
1(64).2019.03/j.brdulak/e.florczak/t.gardzinsk
Bridges, W. (1980). Transitions: making sense of life's changes, Reading, Mass.: Addison-Wesley.
Brown, S. (2016). Brands and Branding, London: SAGE Publications Ltd.
Brown, S. (2006). Recycling Postmodern Marketing, The Marketing Review 6, 3, 211–230.
Brown, S. (2005). Science, serendipity and the contemporary marketing condition, European Journal of Marketing 39, 11/12, 1229–1234.
Brown, S. (2001). Marketing ‒ the Retro Revolution, London: SAGE Publications Ltd.
Brown, S. (2003). Marketing to Generation®, Harvard Businees Review, pobrano z: https://hbr.org/2003/06/marketing-to-generation (dostęp: 5.05.2020).
Brown, S., (1997). Six, sixty-six and all that (or, what the hell is marketing eschatology?), European Journal of Marketing 31, 9/1, 639–653.
Brown, S., (2018). Are the Four Ps Fucked? The Poetic Rhetoric of an Iconic Mnemonic, pobrano z: https://www.researchgate.net/publication/326837809_Are_the_Four_-
Ps_Fucked_The_Poetic_Rhetoric_of_an_Iconic_Mnemonic (dostęp: 21.03.2020).
Brożek, B.P. (2014). Rewolucje w nauce, pobrano z: https://www.tygodnikpowszechny.pl/
rewolucje-w-nauce-22713
Bryx, M. (red.) (2012). Rewitalizacja miast a przedsiębiorczość. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
Brzezińska-Waleszczyk, M. (2016). Viral marketing i specyfika reklamy wirusowej jako formy komunikacji w social media, Kultura – Media – Teologia 27, 42‒57.
Bujak A., Bujak A., Orzeł, A. (2011). III paneuropejski korytarz transportowy jako plat-forma rozwoju transportu intermodalnego (kombinowanego), Logistyka 5, 421–433.
Burnes, B. (2004). Kurt Lewin and the Planned Approach to Change: A Re-appraisal, Journal of Management Studies 41(6), 977–1002.
Burton, D. (2001). Critical marketing theory: the blueprint?, European Journal of Marketing 35, 5/6, 722–743. https://doi.org/10.1108/03090560110388187
Burns, A. (2005). Action research: An evolving paradigm?, Language Teaching, 38(02),
57–74.
Buzzell, Robert D. (1963). Is Marketing a Science?, Harvard Business Review 41, (Janu-ary–February), 32–40.
Cadogan, J., Diamantopoulos, A., De Mortanges, C.A. (1999). Measure of Export Market Orientation: Scale Development and Cross-cultural Validation. Journal of International Business Studies, 30, 689–707, https://doi.org/10.1057
Cadogan, J.W., Diamantopoulos, A. (1995). Narver and Slater, Kohli and Jaworski and the market orientation construct: integration and internationalization. Journal of Strategic Marketing 3, 41–60.
Cai, L., Yu, X., Liu, Q., Nguyen, B. (2015). Radical Innovation, Market Orientation, and Risk-Taking in Chinese New Ventures: An Exploratory Study. International Journal of Technology Management 67(1), 47–76.
Cao, H., Folan, P. (2011). Product life cycle: the evolution of a paradigm and literature review from 1950–2009, Production Planning & Control 23, 8, 641–662, DOI: 10.1080/
09537287.2011.577460
Carpenter, G.S. (2017). Market orientation: reflections on field-based, discovery-oriented research. AMS Review, June, https://doi.org/10.1007/s13162-017-0095-6 (dostęp: 5.05.2020).
Cassandras, Ch.H. (2016). Smart Cities as Cyber Physical Social Systems, Engineering 2,
156–158, http://dx.doi.org/10.1016/J.ENG.2016.02.012
Ceruzii, P.E. (2003). A History of Modern Computing, Cambridge, MA: MIT Press.
Chaganti, R., Sambharya, R. (1987). Strategic orientation and characteristics of top management, Strategic Management Journal 8, 393–401.
Chesbrough, H. (2003). Open Innovation. The New Imperative for Creating and Profiting from Technology, Boston: Harvard Business School Press.
Chmielewski, M. (2011). Historia firmy Apple i jej założyciela, wizjonera – Steve’a Jobsa, Chip 10, pobrano z: https://www.chip.pl/2011/10/historia-firmy-apple-i-jej-zalozyciela-wizjonera-stevea-jobsa/ (dostęp: 15.01.2018).
Christensen, C.M. (2010). Przełomowe innowacje, Warszawa: PWN.
Chryssides, G., Kaler, J.H. (1999). Wprowadzenie do etyki biznesu, Warszawa: PWN.
Cieloch, G. (2015). Nowe ujęcie marketingowego modelu produktu, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu 7, 915–926.
Clayton Christensen ‒ guru przełomowych innowacji (2020). Harvard Business Review, pobrano z: https://www.hbrp.pl/b/clayton-christensen---guru-przelomowych-inno-
wacji/PEyym0b1I (dostęp: 2.05. 2020).
Constantinides, E. (2006). The Marketing Mix Revisited: Towards the 21st Century Marketing, Journal of Marketing Management 22, 407–438.
Constantinides, E. (2002). The 4S Web-Marketing Mix Model. Electronic Commerce Research and Applications 1(1), 57–76.
Converse, P.D. (1945). The Development of a Science of Marketing, Journal of Marketing 10 (July), 14–23.
Cooper, R.G., Mills, M.G. (2005). Succeeding at New Products the P&G Way: Work the Innovation DiamondTM. Working Paper 21, http://www.stage-gate.com/pdfs/Succeed-
ing_at _New_Products_the_PG_Way.pdf (dostęp: 1.03.2020).
Coulter, R.A. (2016). From fragmentation to imagination: moving to Marketing’s, Acad-emy of Marketing Science 6(3), 132–141. DOI: 10.1007/s13162-016-0087-y
Culliton, J.W. (1948). The Management of Marketing Costs, Boston: Division of Research, Graduate School of Business Administration, Harvard University.
Czaińska, K., Innowacja czy reaktywacja, czyli przegląd współczesnych koncepcji w nauce o zarządzaniu w kontekście ich podstaw i genezy metodycznej, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Wydziałowe 118(12), 181–198.
Czakon, W. (2018). Tożsamość nauk o zarządzaniu: rozwój, legitymizacja, wyróżniki, referat na konferencję PTE, 14.03.2018, Pobrano z: http://pte.p1/pliki/2/l/Konferencja_ENE_referat_W_Czakon.pdf (dostęp: 5.03.2020).
Czakon, W. (2014). Metodologiczny rygor w badaniach nauk o zarządzaniu, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego 340, 37‒45, DOI: 10.15611/pn.2014.340.03
Czakon, W., (red.), (2013). Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu, Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer SA.
Czornik, M. (2013). Miasto i jego produkty. W: T. Żabińska (red.), Turystyka miejska: prawidłowości i determinanty rozwoju (s. 36–52), Katowice: Uniwersytet Ekono-miczny,
Czyżewska, M. (2018). Warunki tworzenia efektywnych modeli akceleracji start-upów dla wspierania innowacyjnej przedsiębiorczości w Polsce, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Tom XIX, 10, 189–202.
Damasio, A. (1999). Błąd Kartezjusza. Emocje, rozum i ludzki mózg, Poznań: Rebis.
Das, K.T., He, Y.I. (2006). Entrepreneurial firms in search of established partners: review and recommendations, International Journal of Entrepreneurial Behaviour and Research 3, 114–143.
Datta, Y. (2019). The U.S. Women’s Razor-Blade Market: A Competitive Profile Journal of Economics and Public Finance 5, 4, 491–508.
Dauda, A.Y., Akingbade, A.W. (2010). Employee’s Market Orientation and Business Performance in Nigeria: Analysis of Small Business Enterprises in Lagos State, International Journal of Marketing Studies 2(2), 134‒143.
Dawes, J. (2000). Market orientation and company profitability: Further evidence incorporating longitudinal data. Australian Journal of Management 25(2), 173–199.
Dawson, I.M., (1969). The human concept: New philosophy for business: Marketing concept outmoded today, Business Horizons 12, 29‒38.
Day, G.S. (1994). The capabilities of market-driven organizations, Journal of Marketing, 58, 10, 37–52.
Day, G.S. (1984). Strategic market planning: The pursuit of competitive advantage. St Paul: West Publishing Company.
Day, G.S., Nedungadi, P. (1994). Managerial representations of competitive advantage. Journal of Marketing, 58(2), 31–44, https://doi.org/10.2307/125226.
Deloitte Digital, (2015). Design principles for building a successful. Corporate Accelerator, https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/de/Documents/technology/
Corporate_Accelerator_EN.pdf (dostęp: 22.11.2019).
Deshpande, R., Farley, J.U. (1998a), Measuring Market Orientation: A Generalization and Synthesis. Journal of Market-Focused Management 2, 3, 213–232.
Deshpande, R., Farley, J.U. (1998b). The Market Orientation Construct: Correlation, Culture and Comprehensiveness, Journal of Market-Focused Management 2, 3, 237–239.
Deshpande, R., Farley J.U., Webster, F.R., Jr. (1993). Corporate Culture, Customer Orientation, and Innovativeness in Japanese Firms: A Quadrad Analysis, Journal of Marketing 57(1), 23–37.
de Waal, G. (2016). An extended conceptual framework for product-market innovation International Journal of Innovation Management 20, 5, 1‒26, DOI: 10.1142/S136391-
96164000891640008-1
Dhalla, N.K., Yuspeh, S. (1976). Forget the product life cycle concept! Harvard Business Review 54(1), 102‒112.
Dipboye, R.L. (2005). How I stopped worrying and learned to appreciate the gaps between academic HRM and practice, W: R.J. Burke, C.L. Cooper (red.), Reinventing Human Resource Management: Challenges and New Directions, Reinventing Human Resource Management: Challenges and New Directions, London and New York: Routledge Taylor & Francis Group.
Dipboye, R.L. (2014). Bridging the Gap in Organizational Behavior: A Review of Jone Pearce's Organizational Behavior: Real Research for Real Managers, Academy of Management Learning and Education 13(9), 487‒491, DOI: 10.5465/amle.2013.0298
Dittrich, J.E. (1988). The General Manager and Strategy Formulation. Objectives, Mission, Strategies, Policies., New York: John Wiley & Sons.
Dmoszyńska A. (2000). Talidomid – nowe oblicze starego leku, Postępy Nauk Medycznych 4, 44–46.
Dominici, G. (2009). From Marketing Mix to E-Marketing Mix: a Literature Overview and Classification, International Journal of Business and Management 4, 9, 17–24.
Doyle, P. (1995). Marketing in the new millennium, European Journal of Marketing 29, No. 12, s. 23‒41.
Drucker, P.F. (1954). The Practice of Management, New York: Harper & Row.
Drucker, P.F. (1973). Management: Task, Responsibilities, Practies, NewYork: Harper & Row, New York.
Drucker, P.F. (1992). Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, Warszawa: PWE.
Drucker, P.F. (1999). Społeczeństwo prokapitalistyczne, Warszawa: PWN.
Drucker, P.F. (1998). Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, Warszawa: PWE.
Drucker, P.F. (1994). Praktyka zarządzania, Kraków: Akademia Ekonomiczna.
Duczmal, M., Potwora, D., Potwora, W. (2007). Przedsiębiorstwo – zarządzanie (z) sukcesem: orientacja na marketing i strategię, Katowice – Opole, Polska Akademia Nauk Oddział w Katowicach.
Durão, D., Sarmento, M., Varela, V., Maltez, L. (2005). Virtual and real-estate science and technology parks: A case study of Taguspark. Technovation 25 (3), 237–244, DOI:10.-
1016/SO166-4972(03)00110-X
Dursun, T. Kilic C. (2017). Conceptualization and Measurement of Market Orientation:
A Review with a Roadmap for Future Research, International Journal of Business and Management 12, 3, 1–18.
Dyduch, W. (2015). Innowacyjność strategiczna przedsiębiorstw XXI w., Studia Ekono-
miczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 222, 19–33.
Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2017 r. (2018). GUS: Warszawa.
Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2018 r. (2019). GUS: Warszawa.
Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce w latach 2016‒2018, (2019). GUS: Warszawa.
Elgazar, R.F., El-Gazar, R.F. (2017). Smart Cities, Sustainable Cities, or Both? A Critical Review and Synthesis of Success and Failure Factors. In Proceedings of the 6th In-ternational Conference on Smart Cities and Green ICT Systems (SMARTGREENS 2017),
s. 250–257; DOI: 10.5220/0006307302500257
Elliott, G.R. (1990). The Marketing Concept – Necessary, but Sufficient? An Environmental View, European Journal of Marketing 24, 8, 23‒30. https://doi.org/10.1108
Elrod, P., Tippett, D. (2002). The „death valley” of change, Journal of Organizational Change Management 15, 3, 273–291, https://doi.org/10.1108/09534810210429309
English, J. (2000). The Four P’s of Marketing are Dead. Marketing Health Services 20(2),
20‒23.
Erevelles, S., Horton, V., Fukawa N. (2007). Imagination in marketing, Marketing Man-agement Journal 19(2), 109‒119.
Eris, E.D., Ozmen, O.N.T. (2012). The Effect of Market Orientation, Learning Orientation and Innovativeness on Firm Performance: A Research from Turkish Logistics Sector, International Journal of Economic Sciences and Applied Research 5(1), 77‒108.
European Innovation Scoreboard (2019). https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/
innovation/scoreboards_en (dostęp: 26.06.2020).
Evans, S., Vladimirova, D., Holgado, M., Van Fossen, K., Yang, M., Silva, E.A., Claire, Y. Barlow, C.Y. (2017). Business Model Innovation for Sustainability: Towards a Unified Perspective for Creation of Sustainable Business Models, Business Strategy and the Environment 26, 597–608, https://doi.org/10.1002/bse.1939
Fang, S.-R., Chang, E., Ou, C.-C., Chou, C.-H. (2014). Internal market orientation, market capabilities and learning orientation, European Journal of Marketing 48, 1/2, 170‒192, https://doi.org/10.1108/EJM-06-2010-0353
Farazmand, A. (2004). Innovation in Strategic Human Resource Management: Building Capacity in the Age of Globalization. Public Organization Review 4, 3–24, https://doi.-
org/10.1023/B:PORJ.0000015649.54219.b7
Ferraresi, A.A., Quandt, C.O., dos Santos, S.A. and Frega, J.R. (2012). Knowledge man-agement and strategic orientation: leveraging innovativeness and performance, Journal of Knowledge Management 16, 5, 688‒701, https://doi.org/10.1108/1367327121-
1262754
Fisk, G. (1997). Questioning eschatological questions about marketing Apocalypse conditional, European Journal of Marketing 31, 9/10, 720–729. https://doi.org/10.1108/
03090569710180074
Fonfara, K. (2001). Rynkowa orientacja polskich przedsiębiorstw, Marketing i Rynek 12, 19–26.
Fox G. (2019). The Rise Of Conscious Capitalism, pobrano z: https://www.forbes.com/
sites/gretchenfox/2019/03/26/the-rise-of-conscious-capitalism/#49313035139d (dostęp: 21.04.2020).
Friedman, T.L. (2009). Świat jest płaski. Krótka historia XXI wieku, Poznań: Dom Wy-dawniczy Rebis.
Fritz, W. (1996). Market orientation and corporate success: findings from Germany,
European Journal of Marketing 30, 8, 59–74.
Galbraith, J. K. (1984). The Anatomy of Power, London: Hamish, Hamilton.
Gamble, J., Gilmore, A., McCartan-Quinn, D., Durkan, P. (2011). The Marketing concept in the 21st century: A review of how Marketing has been defined since the 1960s, The Marketing Review 11, 3, 227‒248, http://dx.doi.org/10.1362/146934711X589444
Garbarski, L. (2016). Sukces marketingowy produktu w percepcji konsumentów Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 262, 57‒67.
Garbarski, L., Rutkowski, I., Wrzosek, W. (2000). Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy, Warszawa: PWE.
Garbarski, L., Rutkowski, I., Wrzosek, W. (1992). Marketing, Warszawa: PWE.
Gatignon, H., Jean-Marc Xuereb, J-M. (1997). Strategic Orientation of the Firm and New Product Performance, Journal of Marketing Research 34, 1, 77–90.
Gaur, S.S., Vasudevan, H., Gaur, A.S. (2011). Market orientation and manufacturing performance of Indian SMEs: moderating role of firm resources and environmental factors, European Journal of Marketing 4, 7/8, 1172‒1193.
Gebhardt, G.F., Gregory S. Carpenter, G.S., Sherry Jr. J.F. (2006). Creating a Market Orientation: A Longitudinal, Multifirm, Grounded Analysis of Cultural Transformation, Journal of Marketing 70, October, 37–55.
Glazer, R. (1991). Marketing in an Information-Intensive Environment: Strategic Impli-cations of Knowledge as an Asset, Journal of Marketing 55(4), 1‒19.
Glazer, R., Weiss, A.M. (1993). Marketing in turbulent environments: Decision processes and the time-sensitivity of information. Journal of Marketing Research 30(4), 509–521, https://doi.org/10.2307/3172694
Global Innovation Index 2000–2009, (2009). pobrano z: https://www.globalinnovation-
index.org/userfiles/file/GII-2008-2009-Report.pdf (dostęp: 10.05. 2020).
Global Trends to 2030. Challanges and Choices for Europe. European Strategy and Policy Analisys System. An Inter-Institutional EU Project, April 2019, https://www.iss.euro-
pa.eu/sites/default/files/EUISSFiles/ESPAS_Report.pdf (dostęp: 14.01.2020).
Głownia, D. (2019). W stronę filmu dźwiękowego i rewolucja dźwiękowa w kinie, pobrano z: https://www.academia.edu/40675812/W_stron%C4%99_filmu_d%C5%-
BAwi%C4%99kowego_i_rewolucja_d%C5%BAwi%C4%99kowa_w_kinie (dostęp: 5.06. 2020).
Gondek, J. (2017). Makdonaldyzacja jako metoda organizacji życia społecznego, Czło-wiek w Kulturze 27, 355–371.
Godin B., Innovation: The History of a Category, pobrano z: http://www.csiic.ca/PDF/In-
tellectualNo1.pdf (dostęp: 2.02.2020).
Go Global! Raport o innowacyjności polskiej gospodarki 2011. Raport został opracowany przez zespół ekspertów Uczelni Vistula z okazji II Kongresu Innowacyjnej Gospodarki zorganizowanego przez Krajową Izbę Gospodarczą, Warszawa 2011.
Goi Ch.L. (2009). A Review of Marketing Mix: 4Ps or More?, International Journal of Marketing Studies 1, 1, 2–15.
Gonciarski, W. (2017). Koncepcja zarządzania 2.0 jako konsekwencja rewolucji cyfro-wej, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 338, 38–53.
Gounaris, S., Vassilikopoulou, A., Chatzipanagiotou, K.C. (2010). Internal‐market orientation: a misconceived aspect of marketing theory, European Journal of Marketing 44, 11/12, 1667–1699, https://doi.org/10.1108/03090561011079837
Grabus, M. (2013). Opór wobec zmian ‒ źródła indywidualne i uwarunkowania organizacyjne, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi 2, 37–49.
Griffin, A., Page, A.L. (1993). An Interim Report on Measuring Product Development Success and Failure, Journal of Product Innovation Management 10(4), 291–308, DOI: 10.1016/0737-6782(93)90072-X
Griffin, R.W. (1999). Podstawy zarządzania organizacjami, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Grönroos, Ch., (1994). From Marketing Mix to Relationship Marketing: Towards a Paradigm Shift in Marketing, Management Decision 32, 2, 4–20.
Grönroos, Ch. (1989). Defining Marketing: A Market Oriented Approach, European Journal of Marketing 23, 1, 52–60.
Grzelak, M.M, Roszko-Wójtowicz, E. (2017). Zastosowanie międzynarodowych indek-sów do oceny innowacyjności gospodarek Unii Europejskiej, Studia Prawno-Ekonomiczne, t. CV, 215–241, doi: 10.26485/spe/2017/105/13
Grzesiuk, K. (2015). Wybrane kierunki współczesnych badań w obszarze zarządzania zmianami organizacyjnymi, DOI:10.13140/RG.2.1.4201.5447 (dostęp: 14.02.2020).
Gummesson, E. (1997). Relationship Marketing as a Paradigm Shift: Some Conclusions From the 30R Approach. Management Decision 35(4), 267–272.
Gummesson, E. (2002). Practical value of adequate marketing theory, European Journal of Marketing 36, 3, 325–349, DO I 10.1108/03090560210417156
Gunarathne, U. (2016). Revisited: Applicability of Market Orientation Models in Sri Lanka FIIB Business Review 5, 4, 3‒7.
Gust-Bardon, N.I. (2012). Innowacja w myśli ekonomicznej od XVIII do XX wieku: analiza wybranych zagadnień, Acta Universitatis Nicolai Copernici, Ekonomia, XLIII, 1, 105–120.
Halbert, M. (1965). The Meaning and Sources of Marketing Theory, New York: McGraw-Hill.
Hamel, G. (2006). The Why, What and How of Management Innovation, Harvard Busi-ness Review 84(2), 72–84.
Hamel, G., Bernhut, S. (2001). Leading the Revolution: Gary Hamel, Ivey Business Journal 6, 65(6), 36–43.
Harker M.H. (1999). Relationship marketing defined? An examination of current rela-tionship marketing definition, Marketing Intelligence & Planning 17(1), 1, 13–20.
Hambrick, D.C. (1994). What if the Academy actually mattered? Academy of Manage-ment Review 19, 11–16.
Han, J.K., Kim N., Srivastava R.K., (1998). Market Orientation and Organizational Per-formance: Is Innovation a Missing Link?, Journal of Marketing 62(4), 30‒45.
Harker M.H. (1999). Relationship marketing defined? An examination of current rela-tionship marketing definition, Marketing Intelligence & Planning 17(1), 1, 13–20.
Harris, L.C. (2000). The organizational barriers to developing market orientation, European Journal of Marketing 3, 5/6, 598–624.
Harris, L.C. (1998). Barriers to market orientation: the view from the shop floor, Marketing Intelligence & Planning 16, 2/3, 221–228.
Harris, L.C., Ogbonna, E. (2001). Leadership style and market orientation: An empirical study, European Journal of Marketing 35, 5/6, 744–764.
Hart, S., Diamantopoulos, A. (1993). Marketing Research Activity and Company Perfor-mance: Evidence from Manufacturing Industry, European Journal of Marketing 27, 5, 54–72, https://doi.org/10.1108/03090569310039723
Haryanto, A.T., Haryono, T. (2015). The influence of market orientation on innovation type and enterprise performance, Polish Journal of Management Studie 11, 1, 68‒78.
Haseeb Mustafa, Khaliq Ur Rehman, Syed Ahsan Raza Zaidi, Fahad Iqbal. (2015). Studying the Phenomenon of Competitive Advantage and Differentiation: Market and Entrepreneurial Orientation Perspective. Journal of Business and Management Science 3(4), 111‒117. doi: 10.12691/jbms-3-4-2
Hau, L.N., Evangelista, F., Thuy, P.N. (2013). Does it pay for firms in Asia’s emerging markets to be market oriented? Evidence from Vietnam, Journal of Business Research 66(12), 2412‒2417.
Hernández, H., Grassano, N., Tübke, A., Amoroso, S., Csefalvay, Z., Gkotsis, P., The 2019 EU Industrial R&D Investment Scoreboard; EUR 3 0002 EN; Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2020, doi:10.2760/04570, JRC118983
Hernik, J. (2014). Refleksje nad rozwojem marketingu – ujęcie historyczne, Marketing
i Rynek 8, 82‒90.
Hołuj, A., Hołuj, D. (2007). Wybrane wskaźniki pomiaru rozwoju ośrodków miejskich. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej 746, 87–104.
Homburg, Ch., Krohmer, H., Workman Jr., J.P. (2004). A strategy implementation per-spective of market orientation, Journal of Business Research 57, 1331–1340.
Hooley, G.J., Lynch, J.E., Shepherd, J. (1990). The Marketing Concept: Putting the Theory into Practice, European Journal of Marketing 24, 9, 7–24. https://doi.org/101108/
03090569010001637
Hunt, S.D. (2015a). Marketing theory foundations, controversy, strategy, resource-advantage theory, London and New York: Routledge Taylor & Francis Group.
Hunt, S.D. (2015b). The theoretical foundations of strategic marketing and marketing strategy: foundational premises, R-A theory, three fundamental strategies, and soci-etal welfare, AMS Review 5(3–4), 61–77. doi:10.1007/s13162-015-0069-5
Hunt, S.D. (2012). The evolution of resource-advantage theory. Six events, six realiza-tions, six contributions, Journal of Historical Research in Marketing 4, 1, 7–29.
Hunt, S.D. (1994). On Rethinking Marketing: Our Discipline, Our Practice, Our Methods, European Journal of Marketing 28, 3, 13–25.
Hunt, S.D. (1976). The Nature and Scope of Marketing, Journal of Marketing 40, 3, 17‒28.
Hunt, S.D., Arnett D.B. (2006). Does marketing success lead to market success? Journal of Business Research, 59, 820–828.
Hunt, S.D., Vitell, S. J. (2006). The General Theory of Marketing Ethics: Revision and Three Questions, Journal of Macromarketing 26, 2, 1‒11, DOI:10.1177/0276146706290923
Hutchinson, K.D. (1952). Marketing as a Science: An Appraisal, Journal of Marketing 16 (January), 286–293.
Inoguchi, J. (2011). Implementation of Market Orientation in Small Sized Company: Case Study on a Japanese Apparel Manufacturer, International Journal of Emerging Sciences 1(3), 200–210.
Inteligentne gospodarki: sztuczna inteligencja zmienia oblicze przemysłu i społeczeństwa, (2018). Raport opracowany przez The Economist Intelligence Unit, pobrano z: info.microsoft.com/rs/157-GQE-382/images/PL-PL-CNTNT-Whitepaper-Digital-Trans-
formation-with-AI-Intelligent-Economies.pdf?fbclid=IwAR0QA5-KL2GJhWkILqBL-
-MpfXL0J-F0-piWqmBFjTsVcWb2nJVqfNsUQ16k (dostęp: 26.03.2020).
Jachimowski, M. (2017). Strategiczne wyznaczniki zintegrowanej komunikacji marke-tingowej, Rocznik Prasoznawczy, Rok XI, 33–47.
Jacoby, R. Rodriguez, D. (2007). Innovation, Growth, and Getting to Where You Want to Go, Design Management Review 18(1), 10–15.
Janczewska-Sołomko, K. (2010). Początki fonografii ze szczególnym uwzględnieniem poloników, pobrano z: https://bg.uwb.edu.pl/download/PFB-Poczatki_fonografii_ze_-
szczegolnym_uwzgednieniem_polonikow.pdf (dostęp: 1.06. 2020).
Jankowski, K. (2016). Ewolucja pojęcia paradygmatu w Strukturze rewolucji naukowych Thomasa S. Kuhna, ΣΟΦΙΑ 16, 211–228. DOI: 10.15584/sofia.2016.16.13
Jaruzelski, B., Dehoff, K., Bordia, R. (2006). Smart Spenders: The Global Innovation 1000, pobrano z: https://www.ipeg.com/_UPLOAD%20BLOG/2006%20Booz%20Allen%-
20Global%20Innovation%201000%20Preprint.pdf (dostęp: 20.20.2020).
Jasiński, A.H. (2014). Innowacyjność w gospodarce Polski. Modele, bariery, instrumenty wsparcia, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
Jasiński, M., Kowalski, M. (2007). Fałszywa sprzeczność: metodologia jakościowa czy ilościowa? W: A. Haber (red), Ewaluacja ex-post. Teoria i praktyka badawcza, Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
Javalgi, R.G., Whipple, T.W., Ghosh, A.K. (2005). Market orientation, strategic flexibility, and performance: implications for services providers, Journal of Services Marketing 19, 4, 212–221.
Jaworski, B.J., Kohli, A.K. (1996). Market orientation: Review, refinement, and roadmap. Journal of Focused Management 1(2), 119‒135. https://doi.org/10.1007/bf00128686
Jaworski, B.J., Kohli, A.J. (1993). Market orientation: antecedents and consequences, Journal of Marketing 57, 2, 53–57.
Jazukiewicz, I. (2017). Pasja jako istotny wymiar doświadczenia pracy. Studia Paedagogica Ignatiana 20(2), 85–101.
Jedlińska, E. (2015). Powszechna wystawa światowa w Paryżu w 1990 r. Splendory trzeciej republiki, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Jerzyk E., Nestorowicz R., Rogala A. (2018). Użyteczność neuromarketingu w badaniach postaw etnocentrycznych konsumentów żywności, Marketing i Zarządzanie 3(53), 75–85.
Jodkowska, L. (2018). Znaczenie nieznanych liderów (Hidden Champions) dla gospo-darki niemieckiej i możliwości ich wspierania w Polsce, Ekonomiczne Problemy Usług 3,
69–81, DOI: 10.18276/epu.2018.132-06
Johannesson, J. (2011). Business growth in a tough economy, International Journal of Business Competition and Growth 1(3), 231–241.
Kamerschen, D.R., McKenzie, R.B., Nardinelli C. (1991). Ekonomia, Gdańsk: Fundacja Gospodarcza „Solidarność”.
Kamiński, J. (2016). Wnioski na temat zakresu nauki o marketingu w świetle definicji marketingu AMA, Zagadnienia Naukoznawstwa 4(210), 585‒610.
Kapitał ludzki w Polsce w 2010 (2012). Gdańsk: GUS, Urząd Statystyczny w Gdańsku.
Kapitał ludzki w Polsce w 2011 (2013). Gdańsk: GUS, Urząd Statystyczny w Gdańsku.
Kapitał ludzki w Polsce w latach 2014‒2018 (2019). Warszawa: GUS.
Kaszkur, A., Laska, A. (red.), (2017). Innowacyjność w warunkach współczesnych miast, Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
Kavanagh, D. (1994). Hunt versus Anderson: Round 16, European Journal of Marketing 28, 3, 26‒41.
Kawasaki, G. (2006). Rewolucyjne pomysły. Zasady marketingu nowych produktów i usług, Gliwice: Helion.
Kay, J. (1996). Podstawy sukcesu firmy, Warszawa: PWE, Warszawa.
Kellner, D. (2002). The Frankfurt School and British Cultural Studies: The Missed Articulation. W: J.T. Nealon, C. Irr (red.), Rethinking the Frankfurt School: Alternative Legacies of Cultural Critique (s. 31–58). New York: SUNY Press.
Kent, R.A. (1986). Faith in Four Ps: An Alternative, Journal Management 2, 2, 145–154.
Kiełczewski, S. (red.) (1992). Strategia rozwoju przedsiębiorstwa. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
Kim, W.C.H, Mauborgne, R. (2005). Blue Ocean Strategy. How to Create Uncontested Market Space and Make the Competition Irrelevant, Boston: Harvard Business School Press.
Kisielnicki, J. (2016). Innowacyjność gospodarki polskiej na tle wybranych krajów Unii Europejskiej i świata, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 28, 67–79.
Klasik, A. (2001). Strategia konkurencyjna regionu. W: A. Klasik. F. Kuźnik (red.), Zarządzanie strategiczne rozwojem lokalnym i regionalnym (s. 229–233). Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
Klimczuk-Kochańska, K. (2016). Wkład Petera F. Druckera w rozwój teorii zarządzania. W: K. Klincewicz (red.), Zarządzanie, organizacje i organizowanie – przegląd perspektyw teoretycznych (s. 68–79). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, http://timo.wz.uw.edu.pl/zoo (dostęp: 10.01.2020).
Klimkowska, R. (2002). Postawy Polaków wobec reklamy w okresie transformacji gospodarki, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie 579, 38–48.
Klóska, R. (2014). Potencjał innowacyjny a rozwój regionalny w Polsce. W: M. Czupich,
A. Ignaciak-Szulc, M. Kola-Bezka (red.), Rozwój regionalny i lokalny w Europie Środkowo-Wschodniej w warunkach kryzysu i reformy (s. 163–176), Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
Kłeczek R. (2003). Orientacja rynkowa w przedsiębiorstwie – podejście metodologiczne
i kierunki rozwoju badań, Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
Kłeczek, R., Kowal, W., Woźniczka, J. (1996). Strategiczne planowanie marketingowe, Warszawa: PWE.
Kohler, T. (2016). Corporate accelerators: Building bridges between Corporation and startups, Business Horizons, 59, 347–357.
Kohli, A.K., Jaworski, B.J. (1990). Market orientation: the construct, research proposi-tions and managerial implications, Journal of Marketing 54, 1–18. http://dx.doi.org/10.-
2307/125186
Kohli, A.K., Jaworski, B.J., Kumar, A. (1993). MARKOR: A measure of market orientation, Journal of Marketing Research 30(4), 467–477, https://doi.org/10.2307/3172691
Kolasiński, M. (2020). Czy leki mogą być tańsze dzięki prawu konkurencji? Rzeczpospolita z 30 marca, pobrano z: https://www.rp.pl/Opinie/303309930-Marek-Kolasinski-
-Czy-leki-moga-byc-tansze-dzieki-prawu-konkurencji.html (dostęp: 10.06. 2020).
Kopczyński, T. (2014). Zwinne zarządzanie projektami jako elastyczne narzędzie strategii konkurowania poprzez innowację, Studia Oeconomica Posnaniensia 2, 11, 74–86.
Kordas, J. (2019). Pomiar i wykorzystanie innowacji. Czwarte wydanie Podręcznika Oslo, Wiadomości Statystyczne 64, 85–88.
Kornai, J. (1977). Anti-Equilibrium, Warszawa: PWN. Kosała, M., Pichur, A. (2009). Powstawanie oporów wobec innowacji oraz sposoby ich przełamywania w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego 799, 87‒98.
Kotler, P. (2011). Improving Marketing’s Role in Innovation, pobrane: w: http://www.-
ge.com/cmosummit/pdfs/ge_Kotler.pdf (dostęp: 4.05. 2014).
Kotler, P. (1994). Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie, kontrola, Warszawa: Gebethner & Ska.
Kotler, P. (1984). Marketing Management: Analysis, Planning, and Control, Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, Inc.
Kotler, P. (1977). From Sales Obsession to Marketing Effectiveness, Harvard Business Review 55(6), 67‒75.
Kotler, P. (1972). A Generic Concept of Marketing, Journal of Marketing 36, 2, 46‒54.
Kotler P., Armstrong G. (2012). Marketing. Wprowadzenie, Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
Kotler, P., Armstrong, G., Saunders, J., Wong V. (2002). Marketing. Podręcznik europejski, Warszawa: PWE.
Kotler P., Caslione, J.A. (2009). Chaos. Zarządzanie i marketing w erze turbulencji, Warszawa: MT Biznes.
Kotler, Ph., Kartajaya, H., Setiwan, I. (2010). Marketing 3.0. Dobry produkt? Zadowolony klient? Spełniony człowiek!, Warszawa: MT Biznes.
Kotler, P., Keller, K.L. (2017). Marketing, Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.
Kotter, J.P. (1996). Leading Change. Boston: Harvard Business School Press.
Kotter, J.P. (2007). Jak przeprowadzić transformację firmy. Gliwice: Helion.
Kozak, M. (2017). Mistrz – uczeń czy konsument – producent? Orientacja konsumencka i jej wpływ na komunikację w szkolnictwie wyższym, Nowa Biblioteka. Usługi, Technologie Informacyjne i Media 3(26), 117–129.
Kozłowski W. (2009). Rozwój marketingu w świetle społecznych postaw konsumentów, Ekonomiczne Problemy Usług 41, 450‒457.
Koźmiński, A.K., Piotrowski W. (red.), (2000). Zarządzanie. Teoria i praktyka, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Kraciuk J. (2017). Konkurencyjność gospodarki Polski na tle gospodarek krajów Europy Środkowo-Wschodniej UE11, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Problemy Rolnictwa Światowego tom 17 (XXXII), zeszyt 3, 207–216, DOI: 10.22630/PRS.2017.17.3.67.
Krajewski, M. (2015). Pasja i formy jej degeneracji. W: M. Dudzikowa, M. Nowak (red.),
O pasjach cudzych i własnych – profesorowie (s. 37–51). Lublin: Wydawnictwo KUL.
Kreikebaum, H. (1997). Strategiczne planowanie w przedsiębiorstwie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Kryśkiewicz, Ł. (2018). Uwarunkowania zarządzania innowacjami w kształtowaniu sukcesu przedsiębiorstwa, Organizacja i Kierowanie 1, 131–151.
Krzyżanowski, L.J. (1999). O podstawach kierowania organizacjami inaczej, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Kuciński, K. (2015). Glokalizacja a zarządzanie, Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie 3,
9–19.
Kuczamer-Kłopotowska, S. (2014). Zarządzanie i Finanse, Journal of Management and Finance 12, 2, 115–132.
Kuczewska, L., Nowacki, R. (2016). Innowacyjność usług biznesowych w podnoszeniu konkurencyjności przedsiębiorstwa, Warszawa: PWE.
Kuhn, T. (2001 [1962]). Struktura rewolucji naukowych (tłum. H. Ostromęcka), Warszawa: Aletheia.
Kulawik-Dutkowska, J. (2016). Teorie zmiany organizacyjnej. W: K. Klincewicz (red.), Zarządzanie, organizacje i organizowanie – przegląd perspektyw teoretycznych (s. 195‒205). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
Kumar K., Subramanian, R., Strandholm, K. (2002). Market Orientation And Perfor-mance: Does Organizational Strategy Matter? Journal of Applied Business Research 18, 1, 37–49.
Lado, N., Maydeu-Olivares, A. (2001). Exploring the link between market orientation and innovation in the European and US insurance markets, International Marketing Review 18, 2, 130–134.
Lafferty B.A., Hult G.T.M. (2001). A synthesis of contemporary market orientation perspectives, European Journal of Marketing 35, 1/2, 92–109.
Laforet, S. (2008). Size, strategic, and market orientation affects on innovation, Journal of Business Research 61, 7, 753‒764, https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2007.08.002
Lambin, J.J. (2001). Strategiczne zarządzanie marketingiem, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Lauterborn, B. (1990). New marketing litany: four Ps passé: C-words take over, Advertising Age 61(41), October.
Lazauskas, J., Snow, S. (2018). The Storytelling Edge: How to Transform Your Business, Stop Screaming into the Void, and Make People Love You Hardcover, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.
Lee, A. (1999). Rigor and relevance in MIS research: beyond the approach of positivism alone, MIS Quarterly 23, 1, 29–34.
Lehmann, D.R., McAlister L., Staelin R. (2011). Sophistication in Research in Marketing, Journal of Marketing 75(4), 155–165.
Lewicki, M., Romanowski, R. (2016). Społeczne uwarunkowania stosowania metod neuromarketingowych w założeniach ekonomii behawioralnej. Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych 40, 257–272.
Lewin, K. (1947). Frontiers in group dynamics. W: D. Cartwright (red.), Field Theory in Social Science, London: Social Science Paperbacks.
Levitt T. (1980). Marketing Success Through Differentiation of Anything, Harvard Business Review, 58, 83‒91.
Levitt, T. (1966). Innovative Imitation, Harvard Business Review, pobrano z: https://hbr.-
org/1966/09/innovative-imitation (dostęp: 22.05. 2020).
Levitt, T. (1965). EXPLOIT the Product Life Cycle, Harvard Business Review 43(6), 81–94, pobrano z: https://hbr.org/1965/11/exploit-the-product-life-cycle (dostęp: 12.06.2020).
Levitt T. (1960). Marketing Myopia, Harvard Business Review 38(4), 45‒56, pobrano z: https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/3668373/mod_resource/content/1/levit-
_19_marketing%20myopia.pdf (dostęp: 20.04.2020).
Levitt T. (1980). Marketing Success Through Differentiation of Anything, Harvard Business Review, 58, s. 83‒91.
Lindstrom M. (2009). BRAND sense ‒ marka pięciu zmysłów, Gliwice: Helion SA.
Lipińska-Grobelny, A. (2005). Przewodzić czy zarządzać? Oto jest pytanie, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Psychologika 9, s. 95‒102.
Lipińska-Słota, A. (2010). Korytarze transportowe w aspekcie powiązań UE i Polski – analiza obciążenia i perspektywy rozwoju, Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej
z. 76, 93–102.
Lotko, A. (2009). Wybrane modyfikacje mieszanki marketingowej w marketingu rela-cyjnym, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 588, 79‒83.
Lüdicke, M. (2006). A Theory of Marketing: Outline of a Social Systems Perspective, St. Gallen, DUV, Gabler Edition Wissenschaft.
Łupicka, A. (2016). Paradygmaty w naukach o zarządzaniu. Potrzeba uściślenia versus bogactwo ujęć paradygmatycznych jako wartość, Studia Oeconomica Posnaniensia 4, 1, 18–33.
Machiavelli, N., Książę, pobrano z: http://www.knhd.law.uj.edu.pl/documents /3035628/
ba8cc9a5-998c-41e4-9dd9-499141898f61 (dostęp: 3.03.2020).
Maciąg, R. (2013). Pragmatyka Internetu. Web 2.0 jako środowisko, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Mackey, J., Sisodia, R. (2017). Świadomy kapitalizm ‒ to się opłaca! Warszawa: MT Biznes.
Mackey, J., Sisodia R. (2013). „Conscious Capitalism” Is Not an Oxymoron, pobrano z: https://hbr.org/2013/01/cultivating-a-higher-conscious (dostęp: 22.04.2020).
Main Science and Technology Indicators, (2019). Volume 2019, Issue 1, OECD. DOI: https://doi.org/10.1787/g2g9fb0e-en
Malik, F. (2007). Kierować – osiągać – żyć. Skuteczne zarządzanie na nowe czasy, Warszawa: MT Biznes.
Maltz, E. Kohli A.J. (1996). Market Intelligence Dissemination across Functional Boundaries, Journal of Marketing Research 33(1), 47–61.
Marciniak, S. (red.), (1998). Makro i Mikro Ekonomia. Podstawowe problemy, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Marketing 2000, Perspektiven zwischen Theorie und Praxis.(1989). Wiesbaden: 1989.
Markides, C. (1997). Strategic Innovation, Sloan Management Review 38, 9–23, pobrano z: https://sloanreview.mit.edu/article/strategic-innovation/ (dostęp: 2.05. 2020).
Markides, C. (1997). Strategic Innovation in Established Companies, Sloan Management Review 39, 31–42, pobrano z: https://sloanreview.mit.edu/article/strategic-innovation-in-established-companies/ (dostęp: 2.05.2020).
Markides, C. (2007). In search of ambidextrous professors, Academy of Management Journal 50, 762‒768.
Matusiak, K. (red.), (2011). Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
Mazur, J. (2010). Przeszłość i przyszłość marketingu, International Journal of Management and Economics 27, 19‒42.
Mazur-Wierzbicka, E. (2017). Konkurencyjność Polski na tle krajów unijnych, Studia
i Prace WNEIZ Uniwersytetu Szczecińskiego 49/1, 227–241. DOI: 10.18276/sip.-
2017.49/1-19
McCann, J.M. (1995). The Changing Nature of Consumer Goods Marketing & Sales, Duke University 1, pobrano z: http://people.duke.edu/~mccann/cpg/cg-chg.htm (dostęp: 1.06.2020).
McCarthy, E.J. (1960). Basic Marketing. A Managerial Approach, Homewood, Ill.: R.D. Irwin.
McGrath, R.G., MacMillan I.C. (2013). Discovery-Driven Growth: A Breakthrough Process to Reduce Risk and Seize Opportunity. Boston: Harvard Business Press.
McKenna, R. (1991a). Relationship Marketing: Successful Strategies For The Age of the Customer, Addison-Wesley: Reading, MA.
McKenna, R., (1991b). Marketing is everything, Harvard Business Review 69, 1, 65‒79.
Meunier, B., Ferrero, F., Kubicki, S. (2016). Beyond Smart Cities, Welcome to Resilient Cities Positive perspectives or Nightmare, https://www.researchgate.net/publication/317-
385320_Beyond_Smart_Cities_Welcome_to_Resilient_Cities_Positive_perspectives-
_or_Nightmare (dostęp: 12.01.2020).
Messikomer, E.E. (1987). Marketing changes the corporate culture – a company     study, The Journal of Business and Industrial Marketing 2, 4, 53–58.
Meyer, M.H. (2007). The Fast Path to Corporate Growth: Leveraging Knowledge and Technologies to New Market Applications. New York: Oxford University Press.
Michna A., Kmieciak R. (2012). Orientacja rynkowa a zarządzanie wiedzą w kontekście rozwoju i wzrostu małych i średnich przedsiębiorstw, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Organizacja i Zarządzanie, z. 60, 201–216.
Micklethwait, J., Wooldridge, A. (2000). Szamani zarządzania. Poznań: Wydawnictwo Zysk i Spółka.
Mijal, M. (2016). Naukowe zarządzanie – nurt przemysłowy i administracyjny. W:
K. Klincewicz (red.), Zarządzanie, organizacje i organizowanie – przegląd perspektyw teoretycznych (s. 57–67). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, http://timo.wz.uw.edu.pl/zoo (dostęp: 10.01.2020).
Min, K., Yoon, M., Furuya, K. (2019). A Comparison of a Smart City’s Trends in Urban Planning before and after 2016 through Keyword Network Analysis. Sustainability 11, doi:10.3390/su11113155.
Mirski, A. (2014). Innowacyjność a zarządzanie zrównoważonym rozwojem przedsiębiorstwa, pobrano z: www.ptzp.org.pl/files/konferencje/kzz/artyk_pdf_2014/T1/t1_140.pdf (dostęp: 11.06.2020).
Molière (1988). Dzieła, t. 3, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
Monitoring Industrial Research: The 2011 EU Industrial R&D Investment Scoreboard, 2011, European Commission's Joint Research Centre, Luxembourg: Publications Office of the European Union.
Monitoring trendów w innowacyjności, Raport 7 (2019). Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, pobrano z: https://www.parp.gov.pl/storage/publications/
pdf/RAPORT_NSI_7_2019.pdf (dostęp: 1.06.2020).
Moorman, Ch. (1998). Market-Level Effects of Information: Competitive Responses and Consumer Dynamics, Journal of Marketing Research 35(1), 82–98.
Moussetis, R. (2011). Ansoff revisited. How Ansoff interfaces with both the planning and learning schools of thought in strategy, Journal of Management History 17, 1, 102‒125.
Möller, K. (2006). The Marketing Mix Revisited: Towards the 21st Century Marketing by E. Constantinides, Journal of Marketing Management 22(3), 439‒450.
Morgan, R.E., Strong, C.A. (1998). Market orientation and dimensions of strategic orientation, European Journal of Marketing 32(11/12), 1051–1073.
Mosley-Matchett, J.D. (1997). Include the Internet in Marketing Mix. Marketing News, 31(25).
Mruk, H. (red.), (1994). Podstawy marketingu. Poznań: Akademia Ekonomiczna.
Muhlemann, A.P., Oakland J. S., Lockyer K.G. (1997). Zarządzanie. Produkcja i usługi, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Murray, J.A., O’Driscoll, A. (1997). Messianic eschatology: Some redemptive reflections on marketing and the benefits of a process approach, European Journal of Marketing 31, 9/10, 706–719, https://doi.org/10.1108/03090569710180065
Na, Y.K., Kang, S., Jeong, H.Y. (2019). The Effect of Market Orientation on Performance of Sharing Economy Business: Focusing on Marketing Innovation and Sustainable Competitive Advantage, Sustainability, 11, 729‒748.
Nantel, J., Weeks, W.A. (1996). Marketing ethics: is there more to it the utilitarian ap-proach, European Journal of Marketing 30, 5, 9–19.
Napieralska, M., Jabłoński, G. (2002). Podstawy Mikroelektroniki, Łódź: Politechnika Łódzka, pobrano z: http://cybra.lodz.pl/Content/3054/Podstawy_mikroelektr_2002.pdf (dostęp: 2.06. 2020).
Narver, J.C., Slater, S.F. (1990). The Effect of a Market Orientation on Business Profitability, Journal of Marketing 54, 4, 20–35, https://doi.org/10.1177/002224299005400403.
Narver, J.C., Slater, S.F. (1989). The Effect of Market Orientation on Business Profitability, Cambridge: Marketing Science Institute, s. 89–120.
Narver, J., Slater, Tietje B. (1998). Creating a Market Orientation, Journal of Market-Focused Management 8(2), 241‒255.
Neneh, B.N. (2016). Market orientation and performance: the contingency role of exter-nal environment, Environmental Economics 7, 2, 130–137.
Nickels, W. (1995). Zrozumieć biznes, Warszawa: Bellona.
Niedbalska, G., (2003). Problemy metodologiczne statystyki, nauki, techniki i innowacji (część I), Nauka i szkolnictwo wyższe 2/22, 180–195.
Njeru, W., Munyoki, M.J. (2014). Market orientation, external environment and perfor-mance of tour firms in Kenya, Journal of Business Administration and Management 4(7), 1515–1525.
Niestrój, R. (1998). Zarządzanie marketingiem. Aspekty strategiczne, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Nwankwo C.A., Kanyangale Mc.I. (2019). Market Orientation and Survival of Small and Medium Enterprises in Nigeria, Foundations of Management 11, 291–304.
Obłój, K. (1994). Mikroszkółka zarządzania, Warszawa: PWE.
Obłój, K. (2002). Tworzywo skutecznych strategii, Warszawa: PWE.
O’Dwyer, M, Gilmore, A., Carson D. (2009). Innovative marketing in SMEs, European Journal of Marketing 43, 1/2, 46–61, DOI: 10.1080/09652540903216221
OECD, Eurostat. (2018). Oslo Manual 2018: Guidelines for Collecting, Reporting and Using Data on Innovation. Paris–Luxembourg: OECD Publishing–Eurostat, pobrano z: https://doi.org/10.1787/9789264304604-en (dostęp: 4.05.2020).
OECD/Eurostat (2018). Oslo Manual 2018: Guidelines for Collecting, Reporting and Using Data on Innovation, 4th Edition, The Measurement of Scientific, Technological and Innovation Activities, OECD Publishing, Paris/Eurostat, Luxembourg. https://doi.org/
10.1787/9789264304604-en
Ohmae, K. (1982). The Mind of the Strategist, New York: McGraw-Hill Book Company.
Ong, W.J., Yeap, F.P., Ismail, H. (2015). The Effects of Demographic Factors on Market Orientation, American Journal of Economics 5(2), 64–73.
Oreg, S. (2003). Resistance to change: Developing an individual difference measure, Journal of Applied Psychology 88, 4, 680–693.
O'Sullivan, D., Butler, PD. (2009). Market orientation and enterprise policy, European Journal of Marketing 43, 11/12, 1349‒1364, https://doi.org/10.1108/03090560910989920
O’Shaughnessy, J, (1997). Temerarious directions for marketing, European Journal of Marketing 31, 9/10, 677–705.
Otola, I. (2017). Analiza dynamiki otoczenia w świetle wyboru strategii rozwoju przedsiębiorstwa, Zeszyt Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: Organizacja i Zarządzanie,
z. 113, 32–338.
Otto, J. (2001). Marketing relacji. Koncepcja i stosowanie, Warszawa: C.H. Beck.
Pater, Z. (2011). Wybrane zagadnienia z historii techniki, Lublin: Politechnika Lubelska.
Patora, K. (2013). Popytowe podejście do innowacji – możliwość zastosowania koncepcji w polskim sektorze bankowym, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 165–176.
Payne, A. (1996). Marketing usług, Warszawa: PWE.
Payne, A. (1988). Developing a marketing-oriented organization, Business Horizons 31, 5/6, 45–53.
Pawlik, A. (2015). Wyznaczniki innowacyjności w skali regionalnej. W: A. Klasik (red.), Badania miejskie. Potencjały rozwojowe oraz kierunki przemian w miastach i regionach (s. 13–25), Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
Perea, E., Brady, M. (2017). Research rigor and the gap between academic journals and business practitioners, Journal of Management Development 36(8), 1052–1062, DOI:10.1108/JMD-12-2016-0332 .
Peter P., Olson J.C. (1983). Is Science Marketing? The Journal of Marketing 47, 4, 111–125.
Perreault, Jr W.D., McCarthy, E.J. (2002). Basic Marketing. A Global-Managerial Approach, McGraw-Hill Irvin.
Peters, T.J., Waterman R.H. (2011). W poszukiwaniu doskonałości w biznesie, Warszawa: MT Biznes.
Peters, T.J., Waterman R.H., (1982). In Search of Excellence, Cambridge, MA: Harper & Row Publishers, Inc.
Piercy, N. (2003). Marketing. Strategiczna reorientacja firmy, Warszawa: Felberg SJA.
Piercy, N.F. (1999). A polemic: In search of excellence among business school profes-sors: cowboys, chameleons, question‐marks and quislings, European Journal of Marketing 33, 7/8, 698–706, https://doi.org/10.1108/03090569910274320
Pierścionek, Z., (1997). Strategie rozwoju firmy, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe.
Pietrewicz, J.W., Sobiecki, R. (red.), (2018). Innowacyjna fala w społeczeństwie i gospodarce, Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
Pillai, P., (2012). Everything is Marketing and Marketing is Everything, pobrano z: https://www.researchgate.net/publication/235997873_Everything_is_Marketing_-
and_Marketing_is_Everything (dostęp: 23.03.2020).
Pitt, L., Salehi-Sangari, E., Berthon, J.P., Nel, D. (2007). The ICON archetype. Its influence on customer orientation and innovation in South African firms, Marketing Intelligence & Planning 25(2), 157–174.
Pleshko, L.P.,  Heiens, R.A. (2008). The contemporary product-market strategy grid and the link to market orientation and profitability, Journal of Targeting, Measurement and Analysis for Marketing 16, 108‒114.
Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji (2008). OECD, Eurostat.
Pongwiritthon, R., Awirothananon, T. (2014). Customer Orientation and Firm Perfor-mance among Thai SMES, International Journal of Advanced Biomedical Engineering Research 12(3), 867–883.
Popek, S.L. (2015). O istocie i mechanizmach pasji. W: M. Dudzikowa, M. Nowak (red.),
O pasjach cudzych i własnych – profesorowie (s. 15–35). Lublin: Wydawnictwo KUL.
Porter, M.E. (1979). How Competitive Forces Shape Strategy, Harvard Business Review 57, 2, 137–145.
Porter, M.E. (1980). Competitive Strategy, New York: The Free Press.
Porter, M.E. (1985). Competitive Advantage, New York: The Free Press.
Porter, M.E. (2001). Porter o konkurencji, Warszawa: PWE.
Porter, M.E. (2008). Pięć sił konkurencyjnych kształtujących strategię, Harvard Business Review 65‒66, pobrano z: https://www.hbrp.pl/a/piec-sil-konkurencyjnych-ksztaltujacych-strategie/a7zEGtcQ (dostęp: 1.05.2020).
Potwora, D. (2002). Determinanty, przejawy i skutki orientacji rynkowej a sukces przedsiębiorstwa, maszynopis rozprawy doktorskiej złożony w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Opolskiego.
Potwora, D. (2017). Pojęcie i rodzaje innowacji – dylematy terminologiczne, Opolskie Roczniki Ekonomiczne, tom 19, Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, s. 85–94.
Potwora, D. (2019). Transport i logistyka jako potencjalne smart specialisation województwa opolskiego – próba wstępnej oceny. Przedsiębiorczość i Zarządzanie 7, 339–354.
Potwora, D., Potwora, W. (2003). Trendy i tendencje rozwojowe marketingu na przy-kładzie wybranych publikacji European Journal of Marketing. W: Innowacje w mar-ketingu (s. 450‒464). Gdańsk: Uniwersytet Gdański.
Potwora, D., Potwora, W. (2006). Marketing → orientacja rynkowa → proces działania na rynku → ? W: A. Czubała (red.), Marketingowe strategie budowania wartości przedsiębiorstwa (s. 335–345). Kraków: Akademia Ekonomiczna.
Potwora, D., Potwora W. (2011). Proces planowania strategii marketingowej ‒ powrót do źródeł. W: W. Potwora, J. Żurawska (red.), Kompetencje menedżerskie a praktyka zarządzania (s. 78–94). Opole: Instytut Śląski.
Potwora, D., Potwora, W. (2012a). Innowacyjność opolskich przedsiębiorstw w świetle badań jakościowych. W: T. Pokusa, W. Duczmal (red.), Zarządzanie i komunikacja
w sferze przedsiębiorstw i administracji – doświadczenia i perspektywy (s. 202–222). Opole: Instytut Śląski.
Potwora, D., Potwora, W. (2012b). W poszukiwaniu opolskich smart specialisation (metodologia i wstępne wyniki badań). W: T. Pokusa, W. Duczmal (red.), Zarządzanie
i komunikacja w sferze przedsiębiorstw i administracji – doświadczenia i perspektywy (s. 157–172). Opole: Instytut Śląski.
Potwora, D, Potwora, W. (2012c). Od marketingu społecznego do marketingu 3.0 – proces czy zaklinanie rzeczywistości. W: S. Kauf (red.), Logistyka i inne koncepcje zarządzania w naukach ekonomicznych (s. 213–233). Opole: Uniwersytet Opolski.
Potwora, D., Potwora, W. (2013). Kluczowe zakresy działalności przedsiębiorstw w świetle badań empirycznych – próba podejścia jakościowego. W: A. Zagórowska (red.), Problemy Śląska ze szczególnym uwzględnieniem województwa opolskiego wyzwaniem dla ekonomii społecznej (s. 160–174). Opole: ROPS.
Potwora, D, Potwora, W. (2014). Wykorzystanie badań jakościowych w procesie identyfikacji regionalnych smart specialisation. W: K. Mazurek-Łopacińska, M. Sobocińska (red.), Badania marketingowe – kontekst funkcjonowania przedsiębiorstw i sieci organizacyjnych (s. 227–238). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
Potwora, D., Potwora, W. (2015a). Innowacyjność opolskich przedsiębiorstw a realizacja Regionalnego Programu Operacyjnego, Handel Wewnętrzny 1, 185–195.
Potwora, D., Potwora, W. (2015b). Innowacje a strategie marketingowe mikro i małych przedsiębiorstw. W: Z. Dacko-Pilewicz, V. Marákowá, R. Niestrój, Innowacje i przedsiębiorczość, Teoria i Praktyka (s. 149‒160). Dąbrowa Górnicza: Wydawnictwo Naukowe WSB.
Potwora, D., Żurawska, J. (2014). Innowacje organizacyjne i marketingowe w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw w województwie opolskim. Opole: Wydawnictwo Instytut Śląski.
Potwora, W. (2011). Innowacje (nie)innowacyjne – o współpracy nauki z gospodarką. W: D. Trzmielak, J. Żurawska (red.), Zarządzanie innowacją (s. 27–291). Opole: Wydawnictwo Instytut Śląski.
Potwora, W. (red.), (2009). Kreowanie działań innowacyjnych i przedsiębiorczych. Opole: Wydawnictwo Instytut Śląski.
Potwora, W., Duczmal M. (2001). Marketing. Strategie i struktury. Katowice: Polska Akademia Nauk Oddział w Katowicach.
Prahalad, C.K. (2010). The Fortune at the Bottom of the Pyramid: Eradicating Poverty Through Profits, Upper Saddle River: Prentice Hall.
Prahalad, C.H., Krishnan, M.S. (2012). Nowa era innowacji. Warszawa: Wydawnictwo
Naukowe PWN.
Prahalad, C.K., Hart S.C. (2002). The fortune at the bottom of the pyramid, Strategy Business 26, 1‒14.
Prachár, J. (1968). Co to jest marketing? Handel Wewnętrzny 6, 30–39.
Przybyłowski, K., Hartley, S.W., Kerin, R.A., Rudelius, W. (1998). Marketing, Warszawa: Dom Wydawniczy ABC.
Rafiq, M., Pallett, R.A. (1996). Marketing implementation in the UK engineering industry, Journal of Marketing Practice: Applied Marketing Science 2, 4, 13‒35, https://doi.org/
10.1108/EUM0000000004134
Raport Deloitte Center for Health Solutions “Ten years on. Measuring the return from pharmaceutical innovation 2019”, pobrano z: https://www2.deloitte.com/content/
dam/Deloitte/global/Documents/Life-Sciences-Health-Care/gx-ten-years-on-meas-
uring-return-on-pharma-innovation-report-2019.pdf (dostęp: 12.06.2020).
Raport: transport i logistyka jako strategiczna branża dla polskiej gospodarki (2019). Warszawa: Polski Instytut Transportu Drogowego, pobrano z: http://new.pitd.org.pl/wp-content/uploads/2019/10/PITD-Transport-i-Logistyka-jako-strategiczna-branza-dla-polskiej-gospodarki.pdf (dostęp: 22.06.2020).
Raport z badania parków technologicznych (2019). Warszawa: Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce, www.sooipp.org.pl (do-
stęp: 14.01.2020).
Regional Innovation Scoreboard (2019). Pobrano z: https://ec.europa.eu/growth/sites/
growth/files/ris2019.pdf (dostęp: 28.12.2020), Doi:10.2873/89165
Rapoport, R.N. (1970). The three dilemmas in action research. Human Relations 23, 6,
499‒513, https://doi.org/10.1177/001872677002300601
Rawski, M. (1997). Pomiar pojemności rynku, Marketing i Rynek, nr 8‒9, s. 2.
Reibstein, D.J., Day, G., Wind, J. (2009). Guest Editorial: Is Marketing Academia Losing Its Way? Journal of Marketing 73(3), 1–3.
Regionalna Strategia Innowacji Województwa Opolskiego (2014). Opole: Zarząd Województwa Opolskiego.
Regionalna Strategia Innowacji Województwa Opolskiego do roku 2027 (2019). projekt. Załącznik nr 1 do uchwały 1765/2019 z dnia 18 listopada 2019 r. Zarządu Województwa Opolskiego w sprawie przyjęcia Regionalnej Strategii Innowacji do 2020 r. Pobrano z: https://www.opolskie.pl/wp-content/uploads/2019/11/RSIWO2027_projekt.pdf (dostęp: 10.01.2020).
Regionalna Strategia Innowacji Województwa Opolskiego (2014). Opole: Zarząd Województwa Opolskiego.
Rewoldt, S.H., Scott, J.D., Warshaw, M.R. (1973). Introduction to Marketing Management, Homewood, Ill.: Richard D. Irwin.
Ries, A., Ries, J. (2004). Upadek reklamy i wzlot public relations, Warszawa: PWE.
Rittet, T., Gemünden, H.G. (2004). The impact of a company's business strategy on its technological competence, network competence and innovation success. Journal of Business Research 57, 548–556. DOI: 10.1016/S0148-2963(02)00320-X
Robertson, R. (1992). Globalization: Social Theory and Global Culture. London: Sage.
Robson, I., Rowe J. (1997). Marketing: the whore of Babylon? European Journal of Marketing 31(9), 654–666, https://doi.org/10.1108/03090569710179959
Rocznik Statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej (2005). Warszawa: GUS.
Rocznik Statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej (2010). Warszawa: GUS.
Rocznik Statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej (2017). Warszawa: GUS.
Rocznik Statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej (2019). Warszawa: GUS.
Rogers, E.M. (1971). Diffusion of Innovations, Third Edition, New York: Free Press of Glencoe, RS(AO).
Rogers, E.M. (1962). Diffusion of Innovations, New York: Free Press of Glencoe, RS(AO).
Rogers, K. (1963). Managers: personality and performance, New Jersey: AldineTransaction, a division of Transaction Publishers.
Rogoziński, K. (1998). Nowy marketing usług, Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
Rosa, G., Perenc, J., Ostrowska I. (red.), (2016). Marketing przyszłości od ujęcia tradycyjnego do nowoczesnego, Warszawa: C.H. Beck.
Roudometof, V. (2015). Theorizing glocalization: Three interpretations, European Journal of Social Theory, 1–18, DOI: 10.1177/1368431015605443
Rubin, J., Grabowski, W., Naumiuk, M. (2019). Zwinnologia. Innowacyjne podejście do zarządzania zmianą, Warszawa: MT Biznes.
Ruekert, R.W. (1992). Developing a market orientation: an organizational strategy perspective, International Journal of Research in Marketing 9, 225–245.
Rutkowski, I.P. (2011). Strategie produktu: koncepcje i metody zarządzania ofertą produktową, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
Rutkowski, I.P. (2007). Rozwój nowego produktu. Metody i uwarunkowania, Warszawa: PWE.
Rutkowski, I.P. (2016). Metody innowacji produktu. Macierzowo-sieciowe metody pomiaru dojrzałości procesu innowacji produktu, Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
Rzepka, A. (2014). Globalizacja – społeczeństwo informacyjne – społeczeństwo globalne. W: K. Cikała, K. Drążkiewicz, W.B. Zieliński (red.), Społeczeństwo rozumne? O relacji między jednostkami a racjonalnością (s. 82‒93). Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Wydawnictwo Naukowe.
Sammut-Bonnici, T., McGee, J. (2015). Frugal Innovation, pobrano z: https://onlinelibrary.-
wiley.com/doi/abs/10.1002/9781118785317.weom120112, DOI: 10.1002/978111-
8785317.weom120112
Samuelson, P.A., Nordhaus, W.D. (1997). Ekonomia, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Sande, O.A., Kisiangani B.W., Wamukoya, O. (2015). Change Management and Perfor-mance of Public Secondary Schools in Siaya Sub County, International Journal of Scientific & Technology Research 4, 162–174.
Schlesinger, L.A., Kotter, J.P. (2008). Wybór strategii wprowadzania zmian, Harvard Business Review Polska 65–66, pobrano z: https://www.hbrp.pl/a/wybor-strategii-wprowadzania-zmian/QdiTA4Sw (dostęp: 15.03.2020).
Schumpeter, J. (1960). Teoria rozwoju gospodarczego, Warszawa: Wydawnictwo Nau-kowe PWN.
Schumpeter, J.A. (1939). Business Cycles: A theoretical , Historical and Statistical Analysis of Capitalist Process, New York: McGraw-Hill Book Company.
Selenes, F., Jaworski, B. J., Kohli, A. J. (1996). Market orientation in United States and Scandinavian companies. A cross-cultural study, Scandinavian Journal of Manage-ment 12(2) 139–157.
Shapiro, B.P. (1988). What the hell is „market oriented, Harvard Business Review 11/12,
119–125.
Sienkiewicz, M. (2017). Innowacje w sektorze publicznym jako determinant rozwoju lokalnego. W: A. Klasik, F. Kuźnik (red.), Nowe praktyki rozwoju lokalnego i regionalnego (s. 40–59), Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
Siguaw, J., Brown G., Widing R. (1994). The Influence of Market Orientation of the Firm on Sales Force Behavior and Attribute, Journal of Marketing Research 31(1), 106–116.
Siguaw, J.A., Diamantopoulos, A. (1995). Measuring Market Orientation:Some Evidence on Narver and Slater's Three-component Scale. Journal of Strategic Marketing 3, 77–88.
Simon, H. (1999). Tajemniczy mistrzowie. Studia przypadków, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Simon, H., Dietl, M. (2009). Tajemniczy mistrzowie XXI wieku. Strategie sukcesu nieznanych liderów na światowych rynkach, Warszawa: Difin.
Skrzypczak, P. (2016). Koniec Wielkiego Niemowy? Uwagi o „rolach mówionych” w pierwszych latach kina dźwiękowego, Litteraria Copernicana 1(17), 107–117. DOI: http://dx.doi.org/10.12775/LC.2016.008
Slater, S.F., Mohr, J.J., Sengupta, S. (2010), Market Orientation, pobrano z: https://www.-
researchgate.net/publication/230052811_Market_Orientation (dostęp: 29.03.2020).
Slater, S.F., Narver, J.C. (1998). Customer‐led and market‐oriented: let's not confuse the two, Strategic Management Journal 19(10), 1001–1006.
Slater, S.F., Narver, J.C. (2000). The Positive Effect of a Market Orientation on Business Profitability: A Balanced Replication, Journal of Business Research 48, 69–73.
Slater, S.F., Narver, J.C. (1994). Does Competitive Environment Moderate the Market Orientation-Performance Relationship?, Journal of Marketing 58 (January), 46–55.
Słodowa-Hełpa, M. (2017). Między globalizacją o glokalizacją, Studia Oeconomica Posnaniensia 5, 5, 7–22.
Slywotzky, A.J., Morrison, D.J., Andelman, B. (2000). Strefa zysku, Warszawa: PWE.
Sobocińska, M. (2015). Uwarunkowania i perspektywy rozwoju orientacji rynkowej w podmiotach sfery kultury, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Seria: Monografie i Opracowania nr 259.
Spychalska-Wojtkiewicz, M., Tomczyk, M. (2018). Moda i modele w gospodarce. Analiza trendów oraz modelowanie biznesowe w przedsiębiorstwie, Warszawa: Difin.
Stachak, S. (1997). Wstęp do metodologii nauk ekonomicznych. Warszawa: Książka i Wiedza.
Staszków, M. (2015). Ocena efektywności działalności parków technologicznych w Polsce i na świecie. Rozprawa doktorska, Poznań: Uniwersytet Ekonomiczny. Pobrane z: https://www.wbc.poznan.pl/Content/359834/PDF/Staszkow_Michal-rozprawa_-
doktorska.pdf (dostęp: 14.01.2020).
Stock, J.R. (2002). Marketing myopia revisited: lessons for logistics, International Journal of Physical Distribution & Logistics Management 32, 1, 12‒21.
Stopczyńska, K. (2016). Wykorzystanie storytelling w kreowaniu wizerunku marki w social media, Handel Wewnętrzny 3, 317‒328.
Strahl, D., Markowska, M. (2006). Analiza zróżnicowania regionalnej przestrzenni Unii Europejskiej ze względu na innowacyjność sektorowej struktury zatrudnienia, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu 1124, 75–85.
Strategia innowacyjności i efektywności gospodarki, „Dynamiczna Polska 2020” (2012). Warszawa: Ministerstwo Gospodarki.
Strategia rozwoju Opola do 2030 r. (2019). Pobrano z: https://www.opole.pl/strategia-rozwoju-opola-do-2030-r-2/ (dostęp: 10.12.2019).
Strategor (1995). Zarządzanie firmą. Strategie. Struktury. Decyzje. Tożsamość, Warszawa: PWE.
Strykowska, M. (2010). Psychologiczne aspekty wdrażania zmian organizacyjnych, Organizacja i Kierowanie 2, 7‒20.
Styś, A. (1996). Marketing w procesie decyzyjnym firmy, Marketing i Rynek 1.
Suarez-Villa, L. (2003). The E-economy and the Rise of Technocapitalism: Networks, Firms, and Transportation, Growth and Change 34, 4 (Fall), 390–414.
Suarez-Villa, L. (2012). Technocapitalism: A Critical Perspective on Technological Innovation and Corporatism, Philadelphia: Temple University Press.
Sudoł, S. (2013). Nauki o zarządzaniu a zarządzanie publiczne, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Wydziałowe nr 169. Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, s. 199–204.
Sułkowski, Ł. (2016). Teorie, paradygmaty, metafory i ideologie zarządzania – Kontrowersje wokół współczesnego dyskursu organizacji i zarządzania, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 422, 131–143, DOI: 10.15611/pn.2016.422.11
Sułkowski, Ł. (2012). Epistemologia i metodologia zarządzania, Warszawa: PWE.
Surdyk, A. (2006). Metodologia action research i techniki komunikacyjne w glottody-daktyce. W: I. Kamińska-Szmaj, T. Piekot, M. Zaśko-Zielińska, Oblicza komunikacji 1
(s. 912‒923). Kraków: Krakowskie Towarzystwo Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej Tertium,.
Sveningsson, S., Soergarde, N. (2019). Managing Change in Organizations, London: Sage Publications Ltd.
Swain, E. (2012). 3 Reasons Why Marketing IS Everything in the Social Era, pobrano z: https://www.equinetmedia.com/blog/bid/166407/3-reasons-why-marketing-is-everything-in-the-social-era (dostęp: 21.03.2020).
Szafranowicz, M. (2019). Innowacje produktowe i ich uwarunkowania na przykładzie Protektor S.A., Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt Naukowy 171,
115–134.
Szaja, M. (2016). Polityka przestrzenna w procesie kreowania zrównoważonego Rozwoju na poziomie lokalnym, Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
Szatkowski, K. (2016). Zarządzanie innowacjami i transferem technologii, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN SA.
Szkutnik W., Szkutnik, W. (2018). Konwergencja społeczno-gospodarcza w aspekcie kontrowersji wokół pomiaru kapitału wiedzy, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicac 373, 66–88.
Szwajca, D. (2009). Pozycjonowanie marki na rynku globalnym – możliwości i ograni-czenia, Ekonomia i Zarządzanie 1, 44–59.
Szymańska, D., Korolko, M. (2015). Inteligentne miasta. Idea, koncepcje i wdrożenia, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
Szymański, W. (red.), (1996). Przedsiębiorstwo. Rynek. Konkurencja, Warszawa: Wy-dawnictwo SGH.
Świadek, A. (2011). Regionalne systemy innowacji w Polsce. Warszawa: Difin.
Tablica wyników innowacyjności regionów w 2019 r. (2019). Pobrano z: https://ec.europa.eu/docsroom/documents/36082 (dostęp: 10.01.2020).
Tadeusiewicz, R. (2020). Zaciekły spór o to, kto wynalazł radio, Rzeczpospolita z 12 marca, pobrano z: https://www.rp.pl/Rzecz-o-historii/303129906-Zaciekly-spor-oto--kto-
-wynalazl-radio.html (dostęp: 1.06.2020).
Tap, A. (2007). Physics envy, Marketing Intelligence & Planning 25(3), 229–231.
Taylor, W.J. (1965). Is Marketing a Science? Revisited, Journal of Marketing 29 (July), 49–53.
Teece, D.J. (2010). Business Models, Business Strategy and Innovation. Longe Range Planning 43, s. 172–194. Doi:10.16/j.lrp.2009.07.003.
Ten years on Measuring the return from pharmaceutical innovation 2019 (2019). Delloite, pobrano z: https://www2.deloitte.com/global/en/pages/life-sciences-and-health-
care/articles/ten-years-on.html (dostęp: 21.04.2020).
The 2013 EU Industrial R&D Investment Scoreboard (2013). Luxembourg: Joint Research Centre, Directorate-General for Research and Innovation.
The 2019 EU Industrial R&D Investment Scoreboard (2019). Luxembourg: Joint Research Centre, Directorate-General for Research and Innovation, pobrano z: https://
iri.jrc.ec.europa.eu/scoreboard/2019-eu-industrial-rd-investment-scoreboard (dostęp: 22.04.2020).
The Bloomberg Innovation Index 2015, pobrano z: https://www.bloomberg.com/graph-
ics/2015-innovative-countries/ (dostęp: 7.05.2020).
The Bloomberg Innovation Index 2019, pobrano z:     https://www.bloombergquint.com/
global-economics/germany-nearly-catches-korea-as-innovation-champ-usrebounds (dostęp: 7.05.2020).
The Bloomberg Innovation Index 2020, pobrano z: https://www.bloomberg.com/news/
articles/2020-01-18/germany-breaks-korea-s-six-    year-streak-as-most-innovative-nation (dostęp: 7.05.2020).
The Global Competitiveness Report 2015–2016, Geneva: World Economic Forum, 2015, pobrano z: https://www.weforum.org/videos/global-competitiveness-report-2015-2016 (dostęp: 6.05.2020).
The Global Competitiveness Report 2018, Geneva: World Economic Forum, 2019, pobrano z: http://www3.weforum.org/docs/GCR2018/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2018.pdf (dostęp: 6.05.2020).
The Global Competitiveness Report 2019, Geneva: World Economic Forum, 2019, pobrano z: http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf (dostęp: 6.05.2020).
The Global Innovation Index 2008/2009, pobrano z: https://www.globalinnovationindex.org/userfiles/file/GII-2008-2009-Report.pdf (dostęp: 5.05.2020).
The Global Innovation Index 2009/2010, pobrano z: https://www.globalinnovationindex.org/userfiles/file/GII-2009-2010-Report.pdf (dostęp: 5.05.2020).
The Global Innovation Index 2011: Accelerating Growth and Development, pobrano z: https://www.globalinnovationindex.org/userfiles/file/GII-2011_Report.pdf (dostęp: 5.05. 2020).
The Global Innovation Index 2012: Stronger Innovation Linkages for Global Growth, pobrano z: https://www.globalinnovationindex.org/userfiles/file/GII-2012-Report.pdf (dostęp: 5.05.2020)
The Global Innovation Index 2013: The Local Dynamics of Innovation, Fontainebleau, Geneva, Ithaca, pobrano z: https://www.globalinnovationindex.org/userfiles/file/re-
portpdf/GII-2013.pdf (dostęp: 5.05.2020).
The Global Innovation Index 2014: The Human Factor In innovation, second printing Fontainebleau, Ithaca, and Geneva, pobrano z:     https://www.globalinnovationindex.org/
userfiles/file/reportpdf/GII-2014-v5.pdf (dostęp: 5.05.2020).
The Global Innovation Index 2015: Effective Innovation Policies for Development, Fontainebleau, Ithaca, and Geneva, pobrano z:     https://www.globalinnovationindex.-
org/userfiles/file/reportpdf/gii-full-report-2015-v6.pdf (dostęp: 5.05.2020).
The Global Innovation Index 2016: Winning with Global Innovation, Ithaca, Fon-tainebleau, and Geneva, pobrano z: https://www.globalinnovationindex.org/userfiles/file/repo-
rtpdf/gii-full-report-2016-v1.pdf (dostęp: 5.05.2020).
The Global Innovation Index 2017: Innovation Feeding the World, Ithaca, Fontainebleau, and Geneva, pobrano z: https://www.globalinnovationindex.org/userfiles/file/report-
pdf/gii-full-report-2017.pdf (dostęp: 5.05.2020).
The Global Innovation Index 2018: Energizing the World with Innovation. Ithaca, Fontainebleau, and Geneva, pobrano z: https://www.globalinnovationindex.org/userfiles/
file/reportpdf/gii_2018-report-new.pdf (dostęp: 5.05.2020).
The Global Innovation Index 2019: Creating Healthy Lives ‒ The Future of Medical Innovation, Ithaca, Fontainebleau, and Geneva, pobrano z: https://www.globalinnovationindex.org/home (dostęp: 5.05.2020).
Thomas, M.J. (1994). Marketing – in Chaos on Transition, European Journal of Marketing 28, 3, 55–62, doi.org/10.1108/03090569410057
Tidd, J., Bessant, J. (2011), Zarządzanie innowacjami, Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer.
Toften, K., Hammervold, T. (2009). Niche firms and marketing strategy. An exploratory study of internationally oriented niche firms, European Journal of Marketing 43, 11/12, 736–753, https://doi.org/10.1108/02634501011078138
Tondem, R. (2005). Organisational Change Management: ACritical Review, Journal of Change Management 5, 4, 369–380. DOI: 10.1080=14697010500359250
Transport ‒ wyniki działalności w 2018 r. (2019). Warszawa–Szczecin: GUS, Urząd Statystyczny w Szczecinie.
Transport drogowy w Polsce w latach 2005‒2009 (2011). Warszawa: GUS, Urząd Statystyczny w Szczecinie.
Transport drogowy w Polsce w latach 2010, 2011 (2013). Warszawa: GUS, Urząd Staty-styczny w Szczecinie.
Transport drogowy w Polsce w latach 2014 i 2015 (2017). Warszawa, Szczecin: GUS, Urząd Statystyczny w Szczecinie.
Transport drogowy w Polsce w latach 2016 i 2017 (2019). Warszawa, Szczecin: GUS, Urząd Statystyczny w Szczecinie.
Trim, D., (2017). 3 Type of Corporate Accelerator Programs. Pobrano z: https://www.-
plugandplaytechcenter.com/resources/3-types-corporate-accelerator-programs/ (dostęp: 23.12.2019).
Trustrum, L. (1989). Marketing: Concept and Function, European Journal of Marketing 23, 3, 48–56.
Upshaw, D. 2012, Marketing as Science: Does it Matter? W: Jr. L. Robinson (red.), Mar-keting Dynamism & Sustainability: Things Change, Things Stay the Same..., Proceedings of the 2012 Academy of Marketing Science (AMS) Annual Conference, New Orlean,
15–2.05.2012.
Using The Ansoff Matrix to Develop Marketing Strategy (2020). Pobrano z: https://blog.-
oxfordcollegeofmarketing.com/2016/08/01/using-ansoff-matrix-develop-market-
ing-strategy/ (dostęp: 1.02.2020).
Walczak, M. (2011). Intuicja jako typ poznania, wiedzy i dyspozycji, Zagadnienia Naukoznawstwa 2(188), 127–144.
Ward, S., Lewandowska, A. (2006). Validation of a measure of societal marketing orientation, Journal of Public Affairs 6(3/4), 241–255.
Warnecke, H.-J. (1999). Rewolucja kultury przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwo fraktalne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Wawrzyniak, B. (1995). Zarządzanie na rozdrożu, Organizacja i Kierowanie 4.
Wąsikowska, B. (2015). Zastosowanie technik neuronauki poznawczej w zarządzaniu marketingowym, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, Zeszyty Naukowe SGGW 13(62), 145‒156.
Webber, R.A. (1990). Zasady zarządzania organizacjami, Warszawa: PWE.
Webster, F.E. (1992). The changing role of marketing in the corporation, Journal of Marketing 56, October, 1‒17.
Welskop, W. (2014). Makdonaldyzacja systemu penitencjarnego w Polsce, Społeczeń-stwo i Polityka 3(40), 157–170.
Wieczorek-Szymańska, A. (2015). Organizacja fraktalna w gospodarce sieciowej, Studia
i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania 39, 1, 91–100.
Wilkie, W.L., Moore E.S. (2007). What Does the Definition of Marketing Tell Us About Ourselves?, Journal of Public Policy & Marketing 26(2), 269–270.
Wirth, R. (2018). Lewin/Schein's Change Theory, pobrano z: https://www.researchgate-
.net/publication/237112705_LewinSchein's_Change_Theory (dostęp: 20.03.2020).
Wiszniewski, W., Głodziński, E., Marciniak, S. (red.), (2017). Innowacje w działalności gospodarczej. Ujęcie mezo i mikro, Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.
Wong, V.J. Saunders, J., Doyle P. (1989). The barriers to achieving stronger market orientation in British companies: an exploratory study, W: Proceedings of the 22end Marketing Education Group Conference, s. 35–64.
Woodruffe, H.R. (1997). Eschatology, promise, hope: the Utopian vision of consumer research, European Journal of Marketing 31, 9/10, 667–676, https://doi.org/10.1108/
03090569710179986
Woźniak, M. (1995). Dokumentacja złotnictwa polskiego – jej znaczenie dla badań nad dawnym złotnictwem i klasyfikacją jego znaków, Ochrona Zabytków 48/2(189), 231–238.
Wrzosek, W. (1998a). Funkcjonowanie rynku, Warszawa: PWE.
Wrzosek, W. (1998b). Drogi i bezdroża marketingu, Marketing i Rynek 11, 33–35.
van Raaij, E.M. and Stoelhorst, J.W. (2008). The implementation of a market orientation: A review and integration of the contributions to date, European Journal of Marketing, 42, 11/12, 1265–1293, https://doi.org/10.1108/03090560810903673
Varian, H.R. (1997). Mikroekonomia, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Varadarajan, R.P. (2017). Research on market orientation: Some lessons shared and issues discussed in a doctoral seminar, AMS Review 7, 26–35, DOI 10.1007/s13162-017-0094-7
Varadarajan, R.P. (2015). Strategic marketing, marketing strategy and market strategy. AMS Rev 5, 78–90, https://doi.org/10.1007/s13162-015-0073-9
Varadarajan, R.P. (2010). Strategic marketing and marketing strategy: domain, defini-tion, fundamental issues and foundational premises. Journal of the Academy of Marketing Science 38(2), 119–140.
Varadarajan, R.P. (1983). Intensive growth opportunities: An extended classification, California Management Review 25(3), 118–131.
Vermeulen, F. (2005). On rigor and relevance: fostering dialectic progress in manage-ment research, Academy of Management Journal 48, 6, 978–982.
Vieira, A.V. (2010). Antecedents and Consequences of market orientation: a Brazilian meta-analysis and an international mega-analysis, Brazilian Administration Review 7(1), 40‒58.
Yin, R.K. (2015). Studium przypadku w badaniach naukowych. Projektowanie i metody, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Yudelson, J. (1999). Adapting McCarthy’s Four P’s for the Twenty-First Century. Journal of Marketing Education 21(1), 60–67.
Zagóra-Jonszta, U. (2015). Teoria rozwoju gospodarczego i „twórczej destrukcji” Schumpetera oraz jej aktualność, Optimum. Studia Ekonomiczne 3(75), DOI: 10.15290/ose.-
2015.03.75.02.
Zalęśkiewicz, T. (2008). Neuroekonomia, Decyzje 9, 29–56.
Zaltman, G. (2003). Jak myślą klienci? Podróż w głąb umysłu rynku, Poznań: Wydawnictwo Forum.
Zastępowski, M. (2015). Działania podejmowane przez tajemniczych mistrzów polskiej gospodarki w czasie kryzysu finansowego, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 229, 194–205.
Zeithaml, V.A., Jaworski, B.A., Kohli, A.K., Tuli, K.R., Ulaga, W., Zaltman, G. (2020). Journal of Marketing 84(1), 32‒51, https://doi.org/10.1177/0022242919888477
Żabiński, L. (2013). Innowacyjne produkty systemowe i ich konsumpcja. Uwarunkowania, mechanizmy rozwoju, Konsumpcja i Rozwój 1(4), 3–20.
Żak, K. (2016). Innovation as an imperative of the contemporary economy: case of Poland, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 286, 175–186.

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane