• Ekonomika szpitala - uwarunkowania, elementy, zasady

Ekonomika szpitala - uwarunkowania, elementy, zasady

 • Autor:
 • Wydawca: CeDeWu
 • ISBN: 978-83-7556-017-6
 • Data wydania: 2009
 • Liczba stron/format: 254
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 54.00 zł

  37.80 zł

 • 30% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Książka Izabeli Witczak stanowi nietuzinkowy przewodnik po meandrach ekonomiki współczesnego szpitala w gospodarce rynkowej. Wzmagająca się konkurencja na rynku usług ochrony zdrowia zmusza menedżerów szpitali do myślenia w kategoriach nowoczesnego zarządzania, zapewnienia prze­trwania i rozwoju w warunkach wysokiej niepewności i ryzyka działania. Dotyczy to nie tylko menedżerów niepublicznych przedsiębiorstw medycz­nych. Także zarządzający publicznymi szpitalami coraz częściej zmuszani są do myślenia o swoich placówkach jako o przedsiębiorstwach medycz­nych, zmagających się z trudnościami finansowymi, z zapewnieniem ciągłości świadczeń szpitalnych, godzeniem celów społecznych i ekonomicznych.

Pozycja ta jest przeznaczona przede wszystkim dla „innowacyjnego menedżera" szpitala w Polsce, zwłaszcza niepublicznego. Jednak z nowoczesnej wiedzy o ekonomice szpitala mogą i powinni czerpać również zarządzający placówkami publicznymi. Jestem przekonana, że książka ta spełni oczekiwa­nia wielu innowatorów w przedsiębiorstwach medycznych, może być z powodzeniem wykorzystania przez praktyków oraz w dydaktyce przedmiotu „ekonomika przedsiębiorstwa medycznego".

Nietypowe i rzadko spotykane w literaturze z zakresu ochrony zdrowia podejście Autorki, inteligentne łączenie teorii z praktyką polską, wykorzystanie dorobku teoretycznego tak z dziedzin zarządzania jak i mikroekonomii, niedostępny na rynku wydawniczym bogaty materiał faktograficzny ilustrujący są­dy Autorki - to tylko niektóre z walorów tej pracy. Także ogromny nacisk i wszechstronna analiza wpływu systemu kontraktowania świadczeń zdrowot­nych w Polsce (i na świecie) na działania i strategie szpitali stanowi o wyjątkowości tej pozycji.
Zapraszam do lektury.
Z recenzji prof. dr hab. Doroty Korenik

Wprowadzenie

Rozdział 1
Szpital i jego środowisko działania - rynek usług zdrowotnych w Polsce
1.1. Szpital przedsiębiorstwem medycznym - ujęcie ogólne
1.2. Szpitale jako jeden z rodzajów świadczeniodawców usług zdrowotnych
1.3. Szpital niepubliczny w polskim systemie ochrony zdrowia
1.4. Szpital publiczny w polskim systemie ochrony zdrowia - zarys problematyki.
1.5. Potrzeby w zakresie świadczenia usług zdrowotnych (opieki stacjonarnej w Polsce)
1.6. Podsumowanie

Rozdział 2
System kontraktowania świadczeń opieki zdrowotnej jako czynnik zmieniający środowisko działania szpitali w Polsce
2.1. Istota, funkcje i formy kontraktowania świadczeń w sektorze usług zdrowotnych
2.2. Procedury kontraktowania świadczeń zdrowotnych w Polsce
2.2.1. Kontraktowanie świadczeń zdrowotnych w latach 1993-1998
2.2.2. Kontraktowanie w Systemie Kas Chorych w latach 1999-2003
2.2.3. Kontraktowanie w Systemie Narodowego Funduszu Zdrowia w latach 2003-2007
2.2.4. Kontraktowanie wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych
2.2.5. Kontraktowanie Programów Zdrowotnych
2.3. Kontraktowanie świadczeń szpitalnych w systemie jednorodnych grup pacjentów

Rozdział 3
Przegląd europejskich modeli ochrony zdrowia
3.1. Funkcjonowanie kontraktów za granicą na przykładach krajów europejskich i ich znaczenie dla realizacji świadczeń przez prywatne szpitale
3.2. Przedsiębiorczość jako zasadnicza przesłanka reform i racjonalizacji systemów opieki zdrowotnej w warunkach gospodarki rynkowej

Rozdział 4
Podstawy ekonomiki współczesnego szpitala (sfera planowania)
4.1. Związki otoczenia z ekonomiką szpitala
4.2. Planowanie strategiczne i operacyjne w ekonomice szpitala

Rozdział 5
Równowaga zarządcza - zasadniczy warunek w ekonomice współczesnego szpitala
5.1. Istota i rodzaje równowagi zarządczej
5.2. Decyzje inwestycyjne i finansowe (zarys)
5.3. Źródła finansowania działalności i rozwoju szpitala
5.3.1. Finansowanie zewnętrzne własne
5.3.2. Finansowanie zewnętrzne obce
5.3.3. Finansowanie wewnętrzne
5.3.4. Kapitał obrotowy
5.4. Nadwykonania świadczeń zdrowotnych jako problem utrzymania równowagi finansowej szpitala
5.5. Problem inwestycyjny polskiego szpitalnictwa
5.6. Współfinansowanie inwestycji przez dotacje Unii Europejskiej

Rozdział 6
Instrumenty kształtowania równowagi ekonomicznej przedsiębiorstwa medycznego (szpitala prywatnego)
6.1. Rodzaje instrumentów
6.1.1. Controling i budżetowanie
6.1.2. Centra usług wspólnych
6.1.3. Outsourcing
6.1.4. Farmakoekonomika
6.1.5. Mechanizmy poprawy jakości usług medycznych
6.1.6. Wchodzenie w inne branże - dywersyfikacja usług

Rozdział 7
Scenariusze rozwoju sytuacji w zapewnieniu dostępu do usług zdrowotnych dla społeczeństwa
7.1. Dobrowolne dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne
7.2. Wejście na giełdę papierów wartościowych
7.3. Partnerstwo publiczno-prywatne
7.4. Likwidacja szpitala niepublicznego

Zakończenie
Słownik kluczowych pojęć
Wykaz stosowanych skrótów i ważniejszych oznaczeń
Bibliografia

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane