• Zarządzanie wiedzą w administracji celnej

Zarządzanie wiedzą w administracji celnej

 • Autor: Konrad Raczkowski
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7641-352-5
 • Data wydania: 2010
 • Liczba stron/format: 354/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 65.00 zł

  19.50 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 19.50 zł

  70% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Opisane w książce zarządzanie wiedzą w administracji celnej w systemie bezpieczeństwa ekonomiczno-społecznego, pokazuje inną percepcję zarządzania w sferze publicznej oraz bezpieczeństwa – związanego z turbulentnymi zagrożeniami globalnymi. Poszczególne administracje publiczne muszą bowiem umiejętnie definiować i sprawować funkcje ekonomiczne-społeczne, które z jednej strony będą stanowiły system bezpieczeństwa rozwiązań w zakresie służby publicznej, z drugiej przybliżą administrację do wzorców biznesowych – nie zapominając jednak, iż państwo nie jest spółką prawa handlowego.

Bezdyskusyjnym w tym względzie jest fakt, iż wiedza stanowi współcześnie najcenniejszą wartość niematerialną organizacji, jest przypisana do człowieka i przez niego może być wykorzystana. Z kolei prawidłowa konwersja wiedzy umożliwia materializację wiedzy, prowadząc do podniesienia ekonomicznej stopy zwrotu oraz zwiększenia przewagi konkurencyjnej w danym obszarze działania. Z tego względu w książce zaprezentowano pożądany model zarządzania wiedzą dla administracji celnej, który przy elastycznej modyfikacji może zostać wykorzystany w innym segmencie administracji publicznej czy organizacji biznesowej.
 
Monografia stanowi ważny wkład naukowy autora w problematykę zarządzania wiedzą. Może być wykorzystana zarówno przez przedstawicieli świata nauki, profesjonalnych menedżerów zainteresowanych nowoczesnymi paradygmatami zarządzania, przedstawicieli szeroko definiowanego handlu międzynarodowego zainteresowanymi inicjatywą Upoważnionego Operatora Ekonomicznego czy studentów wyższych uczelni poszerzających światopogląd poznawczy.

Spis treści:

Stosowane skróty i oznaczenia
 
Definicje
 
Wstęp
 
Rozdział 1. Zarządzanie wiedzą w organizacji
 
1.1. Wiedza i jej znaczenie w rozwoju społeczeństw
1.2. Definicje i rodzaje wiedzy
1.3. Transformacja informacji w wiedzę
1.4. Informacje jawne i niejawne w kodyfikacji dostępu
1.5. Od wiedzy jednostkowej do wiedzy organizacyjnej
1.6. Wprowadzenie do heterogenicznego zarządzania wiedzą
   1.6.1. Rozumienie zarządzania wiedzą
   1.6.2. W kierunku zarządzania wiedzą
   1.6.3. Narzędzia zarządzania wiedzą
   1.6.4. Kryzysowe zarządzanie wiedzą w administracji celnej
1.7. Bariery w zarządzaniu wiedzą
1.8. Wnioski
 
Rozdział 2. Administracja celna w systemie bezpieczeństwa państwa
 
2.1. W kierunku dobrej administracji
2.2. Formowanie organizacyjne polskiej administracji celnej na przestrzeni lat
2.3. Zarządzanie kapitałem intelektualnym w Służbie Celnej
2.4. Wartościowanie kompetencji zawodowych w teorii i w praktyce zarządzania administracją celną
2.5. Funkcje i zadania administracji celnej w XXI wieku
   2.5.1. Monitoring informacji i kształtowanie polityki gospodarczej w strukturze towarowej wymiany handlowej
   2.5.2. Procedury celne w zarządczej obsłudze zgłoszeń celnych
   2.5.3. Realizacja dochodów budżetu państwa w świetle wpływów i wydatków budżetowych jednostek organizacyjnych administracji celnej
2.6. Wnioski
 
Rozdział 3. Zarządzanie wiedzą bezpieczeństwa ekonomiczno-społecznego
 
3.1. W poszukiwaniu koncepcji bezpieczeństwa XXI wieku
3.2. Bezpieczeństwo ekonomiczno-społeczne
3.3. Główne inicjatywy na rzecz bezpieczeństwa w praktyce globalnych relacji handlowo-ekonomicznych
   3.3.1. Partnerstwo branży handlowej i celnej przeciw terroryzmowi (C-TPAT)
   3.3.2. Programy bezpieczeństwa kontenerów
   3.3.3. Europejski Program Bezpieczeństwa Celnego (PBC)
3.4. Globalizacja, istota i mechanizmy wpływu w międzynarodowym porządku ekonomicznym gospodarki opartej na wiedzy
3.5. Główne organizacje międzynarodowe determinujące bezpieczeństwo handlowe
   3.5.1. Światowa Organizacja Handlu
   3.5.2. Światowa Organizacja Celna
   3.5.3. Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju
   3.5.4. Organizacja Narodów Zjednoczonych i jej wybrane agendy
      3.5.4.1. Międzynarodowy Fundusz Walutowy
      3.5.4.2. Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy)
      3.5.4.3. Światowa Organizacja Własności Intelektualnej
      3.5.4.4. Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemysłowego
3.6. Regionalne ugrupowania handlowe – stymulatory bezpieczeństwa ekonomiczno-społecznego
   3.6.1. Główne ugrupowania handlowe w dobie zjednoczonych rynków
   3.6.2. Strefa wolnego handlu obu Ameryk – stan i perspektywy rozwoju
3.7. Wnioski
 
Rozdział 4. Informatyczne zastosowania w procedurach zarządzania wiedzą administracji celnej
 
4.1. Informatyczne przesłanki budowy społeczeństwa informacyjnego
4.2. Zarządzanie bezpieczeństwem systemów informatycznych
4.3. Systemy wspomagające zarządzanie wiedzą
4.4. Organizacyjna kultura informacyjna
4.5. Nowoczesne technologie informatyczne w administracji publicznej
4.6. Systemy informatyczne administracji celnej w perspektywie „e-customs”
4.7. Konsolidacja i centralizacja systemów podatkowych i celnych
4.8. Wyzwania i oczekiwania w zakresie systemu zarządzania dokumentami i prezentacji treści dla resortu finansów i klientów administracji podatkowo-celnej
4.9. Wnioski
 
Rozdział 5. System kontrolny administracji celnej w procesie zarządzania wiedzą
 
5.1. Pojęcia i istota kontroli
5.2. Instrumenty i typy kontroli w procesie zarządzania
5.3. System kontrolny administracji celnej
   5.3.1. Obszary kontroli sprawowane przez administrację celną
   5.3.2. Postępowania karno-skarbowe
   5.3.3. Systemowe zarządzanie ryzykiem zewnętrznym w administracji celnej
      5.3.3.1. Istota ryzyka w analizie systemowej
      5.3.3.2. Prakseologiczna interpretacja zarządzania ryzykiem w Służbie Celnej
5.4. Gospodarka nieformalna i jej znaczenie w obrotach towarowych
5.5. Kryminalistyczne aspekty łamania prawa
5.6. Wydziały zwalczania przestępczości w służbie kontroli handlu międzynarodowego i zarządzaniu wiedzą
5.7. Efektywność działania specjalistycznych formacji kontrolnych administracji celnej
5.8. Wnioski
 
Rozdział 6. Pożądany model zarządzania wiedzą w administracji celnej
 
6.1. Organizacja inteligentna jako przykład organizacji uczącej się i dzielącej się wiedzą
   6.1.1. E-learning – nowa forma zdobywania wiedzy w organizacji inteligentnej
   6.1.2. Zdalne platformy nauczania Światowej Organizacji Celnej
   6.1.3. Nowoczesne standardy kształcenia kadr zarządzania programu PICARD
   6.1.4. Szkoleniowy portal służb podatkowych i celnych – TACTIC
   6.1.5. Atena – nowoczesny system e-learningowy w obszarze wiedzy polskiej administracji celnej
   6.1.6. Nauka i wymiana doświadczeń w Programie Customs 2013
6.2. Wdrożenie systemu zarządzania wiedzą w administracji celnej
   6.2.1. Analiza strategiczna potencjału organizacji SWOT
   6.2.2. Szyta na miarę – zrównoważona karta wyników Kaplana i Nortona
   6.2.3. Etapy wprowadzania systemu zarządzania wiedzą
   6.2.4. Zarządzanie wiedzą w administracji celnej – ku przyszłości
   6.2.5. Mapa ośrodków wiedzy administracji celnej
6.3. Wnioski
 
Podsumowanie i wnioski
 
Bibliografia
 

Załącznik

prof. dr hab. Leopold Ciborowski:

Książka zawiera nowe i interesujące treści. Autor zaprezentował nieco inne spojrzenie na zarządzanie wiedzą w ogóle, a zupełnie nowe – w odniesieniu do organizacji zhierar­chizowanych. Rozwinął w tym obszarze teorię i tym samym przyczynił się do tworzenia spójnego aparatu pojęciowego, nadającego się do uchwycenia i myślowej systematyzacji strony organizacyjnej procesów społecznych skupionych wokół zarządzania wiedzą.

prof. dr hab. Wiesław Czyżowicz:

Przedstawiona do recenzji publikacja autorstwa dr. Konrada Raczkowskiego Zarządza­nie wiedzą w administracji celnej w systemie bezpieczeństwa ekonomiczno-społecznego jest pierwszym na polskim rynku wydawniczym zobrazowaniem problematyki zarzą­dzania wiedzą w resorcie finansów na przykładzie administracji celnej.

(….) Recenzowane opracowanie ze względu na wartość naukową i informacyjną należy uznać za cenny wkład Autora do nauki oraz praktyki zarządzania, zwłaszcza w obsza­rze publicznym. Z tego względu książka zasługuje również na polecenie Czytelnikom, zainteresowanym możliwościami płynącymi z zastosowania koncepcji zarządzania wiedzą w kształtowaniu bezpieczeństwa ekonomiczno-społecznego.

Konrad Raczkowski
profesor nauk ekonomicznych. Specjalizuje się w zarządzaniu w systemie gospodarczym, finansach publicznych oraz gospodarce nieoficjalnej. Od 2012 r. dyrektor Instytutu Ekonomicznego Społecznej Akademii Nauk w Warszawie oraz kierownik katedry Zarządzania w Gospodarce. Były wiceminister finansów (2015-2016), CFO oraz wiceprezes Banku Ochrony Środowiska (2016-2019), a także przewodniczący Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego BOŚ S.A. Pełnił rolę eksperta i doradcy instytucji publicznych, organizacji gospodarczych oraz przedsiębiorstw. W latach 2003-2013 pracownik resortu finansów. Współpracował z Europejskim Urzędem ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych w Brukseli oraz Instytutem Bezpieczeństwa i Polityki Rozwoju w Sztokholmie. Jest m.in. członkiem zwyczajnym British Academy of Management oraz Royal Economic Society. W 2013 r. odznaczony złotym medalem Ministra Sprawiedliwości. W 2016 r. otrzymał nagrodę Prezesa Polskiej Akademii Nauk za wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie finansów. Autor ponad stu publikacji naukowych z zakresu finansów, ekonomii oraz nauk o zarządzaniu.

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Podstawy zarządzania przedsiębiorst...

10.00 zł 50.00 zł Cena netto: 9.52 zł

Kapitał ludzki w procesie kształtow...

27.50 zł 55.00 zł Cena netto: 26.19 zł

Elastyczne zarządzanie kapitałem lu...

27.50 zł 55.00 zł Cena netto: 26.19 zł

Scenariusze, dialogi i procesy zarz...

9.20 zł 46.00 zł Cena netto: 8.76 zł

Informatyzacja procedur celnych

13.75 zł 55.00 zł Cena netto: 13.10 zł

Region w gospodarce opartej na wied...

23.50 zł 47.00 zł Cena netto: 22.38 zł

Trwałość wiedzy w procesie kształce...

10.50 zł 42.00 zł Cena netto: 10.00 zł

Zwalczanie przemytu. Zbiór dobrych ...

45.00 zł 50.00 zł Cena netto: 42.86 zł

Handel międzynarodowy w dobie gospo...

24.00 zł 48.00 zł Cena netto: 22.86 zł

Model wspomagania zarządzania w zak...

42.30 zł 47.00 zł Cena netto: 40.29 zł

Zarządzanie wiedzą projektową

61.20 zł 68.00 zł Cena netto: 58.29 zł

Znaczenie transferu wiedzy w działa...

63.00 zł 70.00 zł Cena netto: 60.00 zł

Nielegalne wprowadzenie towarów akc...

24.50 zł 49.00 zł Cena netto: 23.33 zł

Zarządzanie wiedzą a przewaga konku...

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Nauka o kreowaniu wiedzy. Podręczni...

53.10 zł 59.00 zł Cena netto: 50.57 zł

Zintegrowane organizacje oparte na ...

20.00 zł 40.00 zł Cena netto: 19.05 zł

Kompetencja sieciowa pracowników wi...

54.00 zł 60.00 zł Cena netto: 51.43 zł

Sprawność systemów zarządzania wied...

34.50 zł 69.00 zł Cena netto: 32.86 zł

Uwarunkowania kontroli celnej w mul...

67.50 zł 75.00 zł Cena netto: 64.29 zł

Kapitał ludzki w organizacji oparte...

36.00 zł 40.00 zł Cena netto: 34.29 zł

Najczęściej kupowane