• Zarządzanie w organizacjach sektora publicznego. Wydanie 2

Zarządzanie w organizacjach sektora publicznego. Wydanie 2

 • Autor: Tadeusz Zawadzak
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-512-0
 • Data wydania: 2017
 • Liczba stron/format: 274/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 58.00 zł

  52.20 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Podręcznik przedstawia usystematyzowany wykład z podstaw zarządzania, sprawdzony w toku wieloletnich zajęć dydaktycznych i wzbogacony o oceny wyniesione z praktyki zawodowej i badań empirycznych. Opracowanie jest dostosowane do potrzeb dydaktycznych na studiach realizujących podstawy zarządzania, określa strukturę i treść programu kształcenia na pierwszym roku studiów. Załączone materiały pomocnicze podnoszą walory praktyczne podręcznika dla wykładowców i studentów. Jednocześnie opracowanie to może być użyteczne dla kadry kierowniczej i pracowników zajmujących się analizą i oceną organizacji pracy i projektowaniem usprawnień organizacyjnych, pracą sztabową, kontrolą itp. Walory te w połączeniu ze zwięzłym i przystępnym opisem poszczególnych zagadnień uzasadniają przekonanie, że książka spełnia podstawowe wymagania dobrego podręcznika akademickiego z tego przedmiotu.

Spis treści:

Wstęp

Rozdział 1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA SEKTORA PUBLICZNEGO

1.1. Rola, funkcje i struktura sektora publicznego
1.2. Pojęcie, funkcje i organizacja administracji  publicznej
1.3. Uwarunkowania działań sektora publicznego
1.3.1. Uwarunkowania organizacyjno-prawne
1.3.2. Uwarunkowania ekonomiczno-społeczne
1.3.3. Uwarunkowania unijne
Tematy kontrolne

Rozdział 2. PRZEDMIOT NAUKI ZARZĄDZANIA
 
2.1. Praca sprawna i zorganizowana
2.2. Pojęcie, rodzaje i cechy organizacji
2.3. Wieloaspektowy i interdyscyplinarny charakter  organizacji
2.4. Podejście systemowe w analizie organizacji
Tematy kontrolne

Rozdział 3. PROCES I METODY ZARZĄDZANIA

3.1. Pojęcie i rodzaje zarządzania
3.2. Zasady zarządzania i źródła władzy kierowniczej
3.3. Fazy zarządzania i funkcje kierownicze
3.4. Kompetencje kierownicze
3.5. Ogólny przegląd metod i technik zarządzania
3.6. Style zarządzania
3.7. Zarządzanie projektami i procesami
3.8. Zarządzanie jakością pracy
3.9. Kultura organizacyjna
Tematy kontrolne

Rozdział 4. PROCES PLANISTYCZNO-DECYZYJNY

4.1. Plan i decyzja jako elementy preparacji działania
4.2. Pojęcie i rodzaje celów działania
4.3. Pojęcie i funkcje planu pracy
4.4. Pojęcie i rodzaje decyzji
4.5. Fazy procesu planistyczno-decyzyjnego
4.6. Uwarunkowania i zasady procesu  planistyczno-decyzyjnego
Tematy kontrolne

Rozdział 5. PROCES I ZASADY ORGANIZOWANIA PRACY

5.1. Proces organizowania pracy
5.2. Podział i specjalizacja pracy
5.3. Budowa struktury organizacyjnej i czynniki  strukturotwórcze
5.4. Rodzaje struktur organizacyjnych
5.5. Więzi organizacyjne i koordynacja pracy
5.6. Rola organizacyjna pracownika
5.6.1. Znaczenie stanowiska pracy
5.6.2. Zadania i obowiązki
5.6.3. Odpowiedzialność i uprawnienia
5.7. Prawne instrumenty zarządzania organizacją
Tematy kontrolne

Rozdział 6. ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

6.1. Uwagi ogólne
6.2. Funkcje i fazy procesu kadrowego
6.3. Zatrudnianie pracowników
6.4. Dobór i szkolenie pracowników
6.5. Ocena pracowników
6.6. Pojęcie i podstawowe teorie motywacji
6.7. Środki i zasady motywacji
6.8. Socjologiczne aspekty zarządzania personelem
Tematy kontrolne

Rozdział 7. KONTROLA W ORGANIZACJI

7.1. Uwagi wstępne
7.2. Nadzór jako funkcja zarządzania organizacją
7.3. Kontrola jako funkcja nadzoru w organizacji
7.4. Proces kontroli
7.5. Rodzaje, funkcje i przedmiot kontroli
7.6. Organizacja kontroli
7.6.1. Kontrola wewnętrzna
7.6.2. Kontrola zewnętrzna
7.7. Kryteria kontroli
7.8. Środki i metody kontroli
7.9. Kontroling w zarządzaniu organizacją
Tematy kontrolne

Rozdział 8. WYBRANE ASPEKTY ZARZĄDZANIA ZASOBAMI PUBLICZNYMI

8.1. Uwagi ogólne
8.2. Niektóre zagrożenia ekonomiczne w sektorze  publicznym
8.2.1. Pojęcia podstawowe
8.2.2. Przejawy i skutki zagrożeń
8.2.3. Szara strefa w gospodarce
8.2.4. Przyczyny i źródła zagrożeń
8.3. Rola zarządzania w ograniczaniu zagrożeń  ekonomicznych
8.3.1. Uwagi wstępne
8.3.2. Proces przeciwdziałania zagrożeniom ekonomicznym
8.3.3. Mapa zagrożeń ekonomicznych
8.3.4. Rodzaje i przesłanki zmian organizacyjnych
8.3.5. Proces i metody zmian organizacyjnych
Tematy kontrolne

Rozdział 9. ZARZĄDZANIE WIEDZĄ W ORGANIZACJI

9.1. Wiedza jako zasób organizacji
9.2. Pojęcie i rodzaje wiedzy
9.3. Proces zarządzania wiedzą
9.3.1. Planowanie wiedzy
9.3.2. Źródła wiedzy
9.3.3. Organizacja systemu informacyjnego
9.4. Metody komunikacji w organizacji
9.4.1. Metody indywidualne i zbiorowe
9.4.2. Metody kreatywne
9.4.3. Techniczne środki komunikacji
9.5. Dysfunkcje w zarządzaniu wiedzą w organizacji
Tematy kontrolne

Rozdział 10. GENEZA I KIERUNKI ROZWOJU NAUKI ZARZĄDZANIA

10.1. Geneza nauki zarządzania
10.2. Kierunek naukowego zarządzania
10.3. Kierunek administracyjny
10.4. Kierunek humanistyczny
10.5. Kierunek ilościowo-systemowy
10.6. Współczesne tendencje w zarządzaniu  organizacjami
10.7. Elementy zarządzania globalnego
Tematy kontrolne

Bibliografia
Skorowidz rzeczowy
Aneks. Przykładowy program dydaktyczny
Schematy organizacyjne
Metafory zarządzania

Tadeusz Zawadzak

długoletni i doświadczony nauczyciel akademicki. Był członkiem Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN, a także Rady Naukowej Zakładu Zarządzania PAN. Jego dorobek naukowy i dydaktyczny obejmuje 14 wydanych monografii i skryptów z dziedziny organizacji i zarządzania, kontroli gospodarczej i ochrony mienia.

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane