• Zarządzanie ryzykiem w łańcuchu dostaw na rynku B2B

Zarządzanie ryzykiem w łańcuchu dostaw na rynku B2B

 • Autor: Grażyna Wieteska
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7641-493-5
 • Data wydania: 2011
 • Liczba stron/format: 288/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 49.00 zł

  44.10 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 44.10 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Monografia stanowi opracowanie z zakresu zwiększania skuteczności działań firm funkcjonujących w łańcuchu dostaw. Przedstawia zarządzanie ryzykiem jako narzędzie determinujące ciągłość prowadzonych przez przedsiębiorstwa procesów operacyjnych. Opracowanie wprowadza w tematykę partnerstwa na rynku B2B, wskazując na zagrożenia pojawiające się podczas współpracy, w tym również w wyniku korzystania z outsourcingu i offshoringu.

W monografii opisano ilościowe oraz jakościowe metody i techniki służące do oceny ryzyka pojawiającego się w relacjach dostawca-odbiorca. Wskazano także narzędzia ograniczające tego typu ryzyko, w tym wymagania systemów zarządzania opartych na międzynarodowych standardach zarządzania (m.in. jakością, środowiskiem, bezpieczeństwem), koncepcję Six Sigma oraz elementy Toyota Production System (Kaizen, 5S/TPM).

W publikacji zaprezentowano bazującą na najlepszych praktykach, modelową koncepcję zarządzania ryzykiem na rynku B2B, która mogłaby być wykorzystana przez firmy chcące skutecznie zarządzać procesami przepływu w łańcuchu dostaw.
 

Spis treści:

Wstęp
 
Rozdział 1. Istota zarządzania ryzykiem
 
1.1. Definicja i rodzaje zagrożeń
1.2. Pojęcie i klasyfikacja ryzyka
1.3. Proces zarządzania ryzykiem
1.3.1. Elementy oceny ryzyka
1.3.2. Metody i techniki wykorzystywane w ramach oceny ryzyka
1.3.3. Metody sterowania ryzykiem
1.3.4. Kontrola i monitoring ryzyka
1.4. Ryzyko a bezpieczeństwo
 
Rozdział 2. Relacje w łańcuchu dostaw
 
2.1. Koncepcja zarządzania łańcuchem dostaw
2.2. Istota relacji dostawca-odbiorca na rynku B2B
2.3. Proces zakupu na rynku B2B
2.4. Zarządzanie relacjami z klientami
2.5. Komunikacja w relacjach dostawca-odbiorca na rynku B2B
2.6. Kryteria oceny formułowane przez przedsiębiorstwa wobec źródeł zaopatrzenia bezpośrednich dostawców – wyniki badań
 
Rozdział 3. Ryzyko w relacjach dostawca-odbiorca na rynku B2B
 
3.1. Uczestnicy łańcucha dostaw jako źródło ryzyka w relacjach dostawca-odbiorca na rynku B2B
3.1.1. Ryzyko decyzyjne
3.1.2. Zagrożenia dla procesów operacyjnych związanych z realizacją wyrobu
3.1.3. Błędy i celowe działania człowieka
3.1.4. Zakłócenia w funkcjonowaniu infrastruktury technicznej przedsiębiorstwa
3.2. Powiązania gospodarcze jako źródło ryzyka w relacjach dostawca-odbiorca na rynku B2B
3.2.1. Ryzyko kooperacji w relacjach dostawca-odbiorca
3.2.2. Ryzyko wynikające z zależności w relacjach dostawca-odbiorca
3.2.3. Ryzyko związane z outsourcingiem i offshoringiem
3.2.4. Ryzyko związane z kluczowym dostawcą lub odbiorcą
3.3. Identyfikowane zagrożenia związane z relacjami z dostawcami, odbiorcami i funkcjonowaniem przedsiębiorstwa, brane pod uwagę przez firmy podczas analizy ryzyka – wyniki badań
3.4. Otoczenie jako źródło ryzyka dla przedsiębiorstw
3.5. Czynniki otoczenia brane pod uwagę przez przedsiębiorstwa podczas analizy ryzyka – wyniki badań
 
Rozdział 4. Narzędzia systemowe i koncepcje ograniczające ryzyko w relacjach dostawca-odbiorca w łańcuchu dostaw
 
4.1. Elementy Toyota Production System
4.2. Partnerstwo w relacjach dostawca-odbiorca
4.3. Wymagania międzynarodowych standardów zarządzania
4.3.1. System zarządzania jakością
4.3.2. System zarządzania środowiskowego i system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy
4.3.3. System zarządzania bezpieczeństwem informacji
4.3.4. System zarządzania ciągłością działania
4.3.5. System zarządzania bezpieczeństwem łańcucha dostaw
4.3.6. Społeczna odpowiedzialność biznesu
4.3.7. System zapewnienia bezpieczeństwa żywności
4.3.8. System zarządzania ryzykiem
4.4. Six Sigma
4.5. Koncepcja zarządzania ryzykiem w łańcuchu dostaw (Supply Chain Risk Management, SCRM)
4.6. Koncepcja zarządzania bezpieczeństwem łańcucha dostaw (Supply Chain Security Management, SCSM)
4.7. Koncepcja zarządzania ciągłością działania w łańcuchu dostaw (Business Continuity Management for Supply Chain)
4.8. Działania prowadzone przez przedsiębiorstwa w celu ograniczenia ryzyka – wyniki badań
 
Rozdział 5. Studia przypadków – przykłady identyfikowanych zagrożeń i metod ograniczania ryzyka w relacjach z dostawcami i odbiorcami na rynku B2B
 
5.1. Studium przypadku A
5.2. Studium przypadku B
5.3. Studium przypadku C
5.4. Studium przypadku D
5.5. Studium przypadku E
5.6. Studium przypadku F
5.7. Studium przypadku G
5.8. Studium przypadku H
5.9. Podsumowanie wyników przeprowadzonych badań – studia przypadków
 
Rozdział 6. Modelowa propozycja koncepcji zarządzania ryzykiem w relacjach z dostawcami i odbiorcami dla typowego przedsiębiorstwa funkcjonującego na rynku B2B
 
Zakończenie
 
Bibliografia
 
Spis rysunków
 
Spis tabel

prof. dr hab. Maciej Szymczak:

Choć tematyka zarządzania łańcuchem dostaw jest już dobrze eksponowana w literaturze przedmiotu – tak obcej, jak i krajowej – niewiele jest wciąż wartościowych publikacji dotyczących zarządzania ryzykiem w łańcuchu dostaw. Opublikowanie monografii uznaję zatem za niezwykle zasadne. Wysoki poziom kompleksowości przeprowadzonych przez Autorkę wywodów naukowych, zawarte wartościowe wyniki badań, jak i wartość aplikacyjna zaleceń formułowanych w proponowanej koncepcji zarządzania stanowią o wartości tej pozycji.

Grażyna Wieteska

doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, uczestniczka studiów podyplomowych „Bezpie­czeństwo i higiena pracy” na Politechnice Łódzkiej, a także wielu kursów doskonalących. Posiada kilkuletnie doświadczenie zawodowe, między innymi w obszarze współpracy z dostawcami. Od października 2007 r. zatrudniona w Katedrze Zarządzania Jakością Wydziału Zarządzania UŁ. Prowadzi wykłady poruszające zagadnienia norm organiza­cyjnych i technicznych, audytu logistycznego oraz zarządzania ciągłością i bezpieczeń­stwem w łańcuchu dostaw zarówno w Polsce, jak i zagranicą. Opublikowała kilkanaście prac związanych z ryzykiem w sieciach dostaw. Jej zainteresowania badawcze dotyczą doskonalenia procesów logistycznych.


Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane