• Zarządzanie ryzykiem łańcuchów dostaw

Zarządzanie ryzykiem łańcuchów dostaw

 • Autor: Ewa Kulińska Małgorzata Dendera-Gruszka
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-969-2
 • Data wydania: 2019
 • Liczba stron/format: 296/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 65.00 zł

  58.50 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Głównym celem monografii jest przedstawienie modelu zarządzania ryzykiem dynamicznie transformujących się łańcuchów dostaw. Badany łańcuch dostaw dotyczy branży przemysłu ciężkiego. Dla osiągnięcia celu przyjęto w pierwszej kolejności analizę wybranych modeli łańcuchów dostaw. Zidentyfikowano struktury dotychczas znanych koncepcji łańcucha dostaw oraz struktury łańcucha dostaw w branży przemysłu ciężkiego. Rozpoznaniu poddano czynniki warunkujące efektywny i sprawny przepływ dóbr w badanej branży oraz determinanty wpływające na transformację łańcucha dostaw. Na tej podstawie opracowany został model umożliwiający zarządzanie ryzykiem transformujących się łańcuchów dostaw.

Spis treści:

Wykaz skrótów
Wprowadzenie

Rozdział 1. RYZYKO W PRZEPŁYWACH


1.1. Ryzyko – etymologia i znaczenie
1.2. Zarządzanie ryzykiem – elementy, etapy, metody
1.3. Ryzyko i zarządzanie ryzykiem w regulacji przepływów w procesach logistycznych

Rozdział 2. GENEZA I ROZWÓJ ŁAŃCUCHÓW DOSTAW

2.1. Geneza koncepcji łańcuchów dostaw
2.2. Istota łańcucha dostaw
2.3. Łańcuch dostaw a pojęcia pokrewne
2.4. Ewolucja łańcuchów dostaw
2.5. Kierunki rozwoju łańcuchów dostaw

Rozdział 3. IDENTYFIKACJA I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W ŁAŃCUCHACH DOSTAW

3.1. Cechy i klasyfikacje ryzyka w łańcuchu dostaw
3.2. Instrumenty zarządzania ryzykiem w łańcuchu dostaw
3.3. Zarządzanie ryzykiem transformujących się łańcuchów dostaw

Rozdział 4. DETERMINANTY TRANSFORMACJI ŁAŃCUCHÓW DOSTAW

4.1. Konfiguracje wielowymiarowych łańcuchów dostaw
4.2. Identyfikacja czynników wpływających na transformację łańcuchów dostaw
4.3. Zasady partnerstwa w transformujących się łańcuchach dostaw
4.3.1. Rodzaje partnerstwa logistycznego oddziałujące na transformujące się łańcuchy dostaw
4.3.2. Klastry jako nowe wyzwanie partnerstwa logistycznego w transformujących się łańcuchach dostaw
4.4. Metody prognostyczne określające transformację łańcuchów dostaw
4.5. Wpływ czasu na transformację łańcuchów dostaw

Rozdział 5. PODEJMOWANIE DECYZJI W ŁAŃCUCHACH DOSTAW

5.1. Narzędzia wspomagające podejmowanie decyzji w łańcuchu dostaw
5.2. Determinanty wpływające na zarządzanie łańcuchem dostaw
5.3. Wpływ innowacji i strategii biznesowych na zarządzanie łańcuchami dostaw

Rozdział 6. PRZEGLĄD KONCEPCJI ZARZĄDZANIA ŁAŃCUCHAMI DOSTAW

6.1. Koncepcje zarządzania łańcuchem dostaw
6.2. Sztywne łańcuchy dostaw
6.2.1. Szczupły łańcuch dostaw
6.2.2. Łańcuch dostaw ciągłego uzupełniania
6.2.3. Wyszczuplono-zwinny łańcuch dostaw
6.3. Elastyczne łańcuchy dostaw
6.3.1. Prężny łańcuch dostaw
6.3.2. Zwinny łańcuch dostaw
6.3.3. Hybrydowy łańcuch dostaw

Rozdział 7. KONCEPCJE MODELOWANIA ŁAŃCUCHÓW DOSTAW


7.1. Budowa modelu zarządzania ryzykiem w łańcuchu dostaw
7.2. Model zarządzania ryzykiem w łańcuchu dostaw

Rozdział 8. CHARAKTERYSTYKA PRÓBY BADAWCZEJ

8.1. Metodologia i charakterystyka podmiotów badawczych
8.2. Ogólna charakterystyka badanych podmiotów
8.2.1. Przedsiębiorstwa produkcyjno-handlowe
8.2.2. Przedsiębiorstwa produkcyjne, grupa I
8.2.3. Przedsiębiorstwa produkcyjne, grupa II
8.3. Charakterystyka próby badawczej

Rozdział 9. ŁAŃCUCHY DOSTAW PRZEDSIĘBIORSTW BRANŻY PRZEMYSŁU CIĘŻKIEGO


9.1. Analiza łańcuchów dostaw badanych podmiotów
9.2. Ocena funkcjonowania łańcuchów dostaw w badanych przedsiębiorstwach
9.3. Identyfikacja i analiza determinant mających kluczowe znaczenie w zarządzaniu ryzykiem w łańcuchach dostaw badanych podmiotów
9.4. Wyniki badań

Wnioski
Podsumowanie
Bibliografia

dr hab. inż. Anna Saniuk, prof. UZ:

Szczególnego znaczenia nabiera obecnie sprawne funkcjonowanie łańcuchów dostaw, które wpływa na relacje z klientami i dostawcami. Jednym z istotnych zagadnień związanych z zarządzaniem dostaw jest identyfikacja wszelkich czynników, które mogą zaburzyć realizowane w całym łańcuchu dostaw procesy, a przez to znacznie wydłużyć czas dostawy. (...) niewątpliwie istnieje potrzeba prowadzenia badań związanych z zarządzaniem ryzykiem w procesach logistycznych przedsiębiorstw produkcyjnych. Temat publikacji jest aktualny, a podjęte problemy są istotne dla rozwoju nauk o zarządzaniu i jakości.

Ewa Kulińska
Prof. PO dr hab. inż. Przewodnicząca Rady Naukowej Dyscypliny o Zarządzaniu i Jakości Politechniki Opolskiej, kierownik Katedry Logistyki na Wydziale Inżynierii Produkcji i Logistyki Politechniki Opolskiej, pełnomocnik Rektora Politechniki Opolskiej ds. zarządzania ryzykiem. Główne zainteresowania naukowo-badawcze: praktyczne aspekty zarządzania logistyką, zarządzanie ryzykiem w łańcuchach dostaw, strategie rozwoju organizacji, podejście procesowe w zarządzaniu, nowoczesne techniki informacyjne, kontrola zarządcza.

Książki tego autora

Małgorzata Dendera-Gruszka
dr inż., absolwentka Politechniki Opolskiej na kierunku logistyka, inżynieria bezpieczeństwa oraz zarządzanie i inżynieria produkcji. W 2019 roku uzyskała stopień doktora w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie inżynieria materiałowa na Politechnice Opolskiej. Od 2016 roku zatrudniona jest na Politechnice Opolskiej na stanowisku naukowo-dydaktycznym. W swoim dorobku posiada ok. 40 publikacji w czasopismach krajowych i międzynarodowych. Zakres badawczy obejmuje tematykę związaną z ryzykiem, łańcuchami dostaw i szeroko pojętej logistyki.

Książki tego autora

Abbas H., Barriers to reverse logistics practices in pharmaceutical supply chains: An ISM approach, Business Excellence 2018, vol. 16, no. 1.
Abt S., Łańcuchy dostaw a systemy logistyczne, Materiały konferencyjne Logistics 2002.
Accenture Technology Vision, The Post-digital Era is Upon us are You Ready for What’s Next?, Accenture 2019.
Albarune A.R.B., Habib M., A Study of Forecasting Practices in Supply Chain Manage-ment, International Journal of Supply Chain Management 2015, vol. 4, no. 2.
Alfalla-Luque R., Medina-Lopez C., Supply Chain Management: Unheard of in the 1970s, core to today’s company, Business History 2009, vol. 51.
Alhyari S., Al-Ali A.M., Nuseir M., Assessing Supply Chain Partnership Performance in Services Organization: Conceptual Model, Africa Development and Resources Re-search Institute (adrri) Journal 2014, vol. 7, no. 7 (2).
Annex to CAC/RCP, Hazard analysis and critical control point (HACCP) system and guidelines for its application, CAC/RCP 1-1969, Rev. 4, 2003.
Antonowicz M., Wyzwania logistyczne – elastyczne łańcuchy dostaw, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 2016, nr 255.
Arrow K.J., Eseje z teorii ryzyka, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1979.
Aven T., Renn O., On risk defined as an event where the outcome is uncertain, Journal of Risk Research 2009, no. 12.
Bagchi P.K., On measuring supply chain competency of nations: A developing country perspective, Lean Enterprise Research Centre, Cardiff 2000.
Bailey G., Moss C., Kurz D., Digital Supply Chain Transformation Guide: Essential Metrics, Digital Supply Chain Institute, The Center for Global Enterprise, 2017.
Bak D., Materiały konferencyjne z międzynarodowego sympozjum poświęconego praktycznym aspektom logistyki, Poznań 1991.
Baldwin R., Global supply chains: why they emerged, why they matter, and where they are going, CTEI Working Papers, 2012, no. 13.
Baldwin R., Globalization: the great unbuilding(s), Prime Minister’s Office Economic Council of Finland, 2006.
Banfield E., Harnessing value in the supply chain. Strategic sourcing in action, John Wiley, New York 1999.
Barcik R., Kubański M., Współczesne trendy w zarządzaniu łańcuchem dostaw, Logistyka 2011, no. 2.
Bartosik B., Identyfikacja potencjalnych zagrożeń w podsystemie „Infrastruktura” oraz metodologia wyceny ryzyka tych zagrożeń, Prace Instytutu Kolejnictwa – Zeszyt 2017, nr 154.
Bendkowski J., Kramarz M., Kramarz W., Metody i techniki ilościowe w logistyce stosowanej, wybrane zagadnienia, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2010.
Bentyn Z., Transformacja łańcuchów dostaw dzięki wirtualizacji procesów logistycznych oraz zmianie zachowań konsumenckich, Gospodarka Materiałowa i Logistyka 2016, nr 5.
Bernstein P. L., Risk as a History of Ideas, Financial Analysis Journal 1995, nr 1
Bhaskar H.L., Business Process Reengineering: a Process Based Management Tool, Serbian Journal of Management 2018, no. 13 (1).
Białoń A., Zarządzanie ryzykiem w transporcie kolejowym na przykładzie urządzeń sterowania ruchem kolejowym, Logistyka 2014, nr 3.
Biegański M., Hedging i nowoczesne usługi finansowe, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2001.
Blaik P., Burska A., Kauf S., Logistyka w systemie zarządzania przedsiębiorstwem, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2013.
Blaik P., Klasyfikacja i interpretacja procesów logistycznych, [w:] P. Blaik, R. Matwiejczuk, Logistyczny łańcuch tworzenia wartości, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2008.
Blaik P., Logistyka, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1997.
Błaszczuk D., Ryzyko kryzysu finansowego w Polsce, identyfikacja i monitorowanie, Poltext, Warszawa 2006.
Blikle A., Procesowy model przedsiębiorstwa, Controlling i rachunkowość zarządcza 2004, nr 2.
Bloch H.P., Geitner F.K., Sneak Analysis, Practical Machinery Management for Process Plants, 1999, vol. 2, 1999.
Bombiak E., Human resources risk as an aspect of human resources management in turbulent environments, Management and Leadership, Strategica 2017.
Borghesi A., Gaudenzi B., Risk Management, How to Assess, Transfer and Communicate Critical Risks, Springer, Verona 2013.
Bozarth C., Handfield R.B., Wprowadzenie do zarządzania operacjami i łańcuchem dostaw, Helion, Gliwice 2007.
Brudlak H., Zarządzanie ryzykiem a zarządzanie wiedzą w sieciach dostaw, Gospodarka Materiałowa i Logistyka 2007, nr 11.
Bujak A., The development of the concept of supply chain management as an example of the evolution of logistics, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu 2015, vol. 15, no. 1.
Bujak A., Zarządzanie i funkcjonowanie współczesnego i perspektywicznego łańcucha dostaw, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 2015, nr 249.
Bukowski L.A., Zapewnienie ciągłości dostaw w zmiennym i niepewnym otoczeniu, Wyd. Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza 2016.
Burciu Z., Kamiński P., Kryteria akceptowalności ryzyka w żegludze morskiej, Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej 2013, z. 96.
Burke R., Mussomeli A., Laaper S., Hartigan M., Sinderman B., The smart factory, Responsive, adaptive, connected manufacturing, Deloitte University Press, London 2017.
Cabała P., Walas-Trębacz J., Kształtowanie systemu wczesnego ostrzegania w zarządzaniu firmą, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2004, nr 652.
Cabel R., Stasiuk A.K., Transport lotniczy typu cargo w Polsce – ryzyko i bariery rozwoju, Logistyka 2013, nr 5.
Campbell, S., Determining overall risk, Journal of Risk Research 2005, no. 8.
Carbonara N., Giannoccaro I., Pontrandolfo P., A theoretical model of study industrial districts as supply chains: A case study, Lean Enterprise Research Centre, Cardiff 2000.
Carvalho de J.C., Vilas-Boas J., O’Neill H., Logistics and supply chain management: an area with a strategic service perspective, American Journal of Industrial and Business Management 2014, no. 4.
Cavinato J.L., What’s your supply chain type?, Supply Chain Management Review, May–June.
Cedillo-Campos M.G., Supply Chain clustering: The next logistics frontier?, International Congress on Logistics & Supply Chain 2014.
Cedillo-Campos M.G., Supply Chain performance measurement in Latin America, Conference: OECD – Logistics Development Strategies and Performance Measurement, At Queretaro, Volume: International Transport Forum, Mexico 2015.
Chidambaram S., Whitman L., Cheraghi S.H., A Supply Chain Transformation Methodology, Proceedings of the 4th Annual International Conference on Industrial Engineering Theory, Applications and Practice, San Antonio 1999.
Ciesielski M., Długosz J., Strategie łańcuchów dostaw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010.
Ciesielski M., Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2009.
Cieśla M., Hat-Garncarz G., Opasiak T., Nowakowski P., Logistyka w łańcuchach dostaw, wybrane zagadnienia, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2017.
Cooper M.C., Ellram L.M., Characteristics of chain management and the implications for purchasing and logistics strategy, International Journal of Logistics Management 1993, vol. 4, no 2.
Coyle J.J., Bardi E.J., Langley Jr. C.J., Zarządzanie logistyczne, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010.
Crane L., Gantz G., Isaacs S., Jose D., Sharp R., Introduction to Risk Management, Understanding Agricultural Risk, Production, Marketing, Financial, Legal, Human, Extension Risk Management Education and Risk Management Agency, 2013.
Crockford G.N., The Bibliography and History of Risk Management: Some Preliminary Observations, The Geneva Papers on Risk and Insurance 1982, t. 7, 23.
Czerska M., Rutka R., Metody oceny ryzyka personalnego w organizacji, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 2016, nr 280.
Czerwiński K., Audyt wewnętrzny, InfoAudit, Warszawa 2005.
Dąbrowski M., Listy kontrolne do analizy stanu bezpieczeństwa w indywidualnych gospodarstwach wiejskich, Bezpieczeństwo Pracy 2008, nr 2.
Davis T., Effective supply chain management, Sloan Management Review, Summer 1993.
Dendera-Gruszka M., Korczak A., Informacja rynkowa wpływająca na zarządzanie łańcuchami dostaw, [w:] O. Grabiec (red.), Nowoczesne koncepcje zarządzania, Oficyna Wydawnicza Humanitas, Sosnowiec 2018.
Dendera-Gruszka M., Kulińska E., Budowa rejestru ryzyka z wykorzystaniem audytu logistycznego na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Organizacja i Zarządzanie 2017, nr 1982, z. 107.
Dendera-Gruszka M., Kulińska E., Masłowski D., Mapa ryzyka jako narzędzie analityczne wspomagające zarządzanie ryzykiem, [w:] Zarządzanie kryzysowe i bezpieczeństwo, Studia i Materiały Wydziału Zarządzania i Administracji Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach 2017, r. 21, nr 4, t. 1.
Dendera-Gruszka M., Kulińska E., Masłowski E., Budowa rejestru ryzyka z wykorzystaniem audytu logistycznego, Przedsiębiorczość i Zarządzanie 2017, t. XVIII, z. 8, cz. 2.
Dendera-Gruszka M., Kulińska E., Opportunities and risks of introducing electrogalvanizing services examined on the basis of a manufacturing plant and with the employment of FMEA, Conference Proceedings of 27th International Conference on Metallurgy and Materials Metal 2018, Brno, Czech Republic, EU.
Dendera-Gruszka M., Kulińska E., Wojtynek L., Masłowski D., Analiza zakłóceń w zakresie zwinnych łańcuchów dostaw, Autobusy 2017, nr 6.
Desbarats G., The innovation supply chain, Supply Chain Management 1999, vol. 4, no. 1.
Dorn F., Fuest C., Potrafke N., Globalization and Income Inequality Revisited, IFO Institute, Leibniz Institute for Economic Research at the University of Munich, Munich 2018.
Douglas L.M., Stock J.R., Ellram L.M., Fundamentals of Logistics management, Irwin/
McGraw-Hill, Boston 1998.
Dworecki S.E., Berny J., Zarządzanie procesami logistycznymi (wybrane zagadnienia), Reprograf, Radom 2005.
Dyczkowska J., Zarządzanie łańcuchem dostaw: studium przypadku Scania Production, Zeszyty Naukowe Instytutu Ekonomii i Zarządzania Politechniki Koszalińskiej 2010, nr 14.
Dziawgo D., Credit – rating – ryzyko i obligacje na międzynarodowym rynku finanso-wym, Polskie Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998
Erns R., Kamrad B., Evaluation of supply chain structures through modularization and postponement, European Journal of Operational Research 2000, nr 124.
Europejski Trybunał Obrachunkowy, Śródlądowy transport wodny w Europie, Curia Rationum, Luksemburg 2015.
Fayezi S., Zutshi A., O’Loughlin A., Understanding and Development of Supply Chain Agility and Flexibility: A Structured Literature Review, International Journal of Management Reviews 2017.
Fijałkowski J., Kryteria oceny efektywności centrów logistycznych w stadium projektowania, [w:] Kompleksowe zarządzanie logistyczne – Total Logistics Management, IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Ustroń 2000, Materiały Konferencyjne, Prace Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Seria: Seminaria i Konferencje 4, Częstochowa 2000.
Forrester J.W., Industrial Dynamics: a major breakthrough for decision makers, Harvard Business Review, July–August 1958.
Forrester J.W., The Systemic Basis of Policy Making in the 1990s, Massachusetts Institute of Technology, Massachusetts 1991.
Fortna, Keys to Successful Supply Chain Transformation, www.fortna.com
Frankowska M., Współdziałanie przedsiębiorstw w klastrowych łańcuchach dostaw,
CeDeWu, Warszawa 2018.
Franks J., Supply chain innovation, Work Study 2000, vol. 49, no. 4.
Galant M., Ograniczanie ryzyka zagrożeń w lotnictwie ogólnym przez zastosowanie systemu monitorującego stan psychofizyczny pilota, rozprawa doktorska, Politechnika Poznańska, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Poznań 2017.
Gallagher P.D., Information security, U.S. Department of Commerce, National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg 2012.
García-Sánchez E., Guerrero-Villegas J., Aguilera-Caracuel J., How Do Technological Skills Improve Reverse Logistics? The Moderating Role of Top Management Support in Information Technology Use and Innovativeness, Sustainability Journal 2019, vol. 11.
Gattorna J., Dynamiczne łańcuchy dostaw, Eurologistics, Poznań 2013.
Gołębska E., Logistyka jako zarządzanie łańcuchem dostaw, Wyd. Akademii Ekono-micznej w Poznaniu, Poznań 1994.
Govindan K., Soleimani H., Kannan D., Reverse logistics and closed-loop supply chain:
A comprehensive review to explore the future, European Journal of Operational Research 2015, vol. 203, issue 3.
Grobelak M., Ulewicz R., Koncepcja Lean Management w sektorze bankowym, Zeszyty
Naukowe Politechniki Częstochowskiej, Zarządzanie 2018, nr 29.
Gunaydin H.M., The Delphi Method, Istanbul Technical University, Istanbul 1995.
Harb H., Abazid M., An Overview of the Business Process Re-engineering in Higher Education, Asian Journal of Management Sciences & Education 2018, vol. 7 (2).
Harrison A., Hoeck R., Zarządzanie logistyką, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010.
Hart M., Lukoszová X., Kubíková J., Logistics management based on demand forecasting, Research in logistics & Production 2013, vol. 3, no. 1.
Hasim S., Fauzi M.A., Yusof Z., Endut I.R., Ridzuan A.R., The Material Supply Chain Management in a Construction Project: A Courrent Scenario in the Procurement Process, Cite as: AIP Conference Proceedings 2020, 020049/2018; s. 020049-1-020049-8.
Hassan A.Y., Nasereddin H.O., Importance Of Information Sharing In Supply Chain And Knowledge Leakage, Transylvania Review 2018, vol. XXVI, no. 26.
Hugos M., Zarządzanie łańcuchem dostaw. Podstawy, Helion, Gliwice 2011.
Intentia, Continuous Replenishment Program & Vendor Managed Inventory, Intentia International, Sweden 2001.
IRGC (International Risk Governance Council), Risk Governance – Towards an Integrative Approach, White Paper 2005, no. 1.
Jabłoński A., Jabłoński M., Ryzyko techniczne i zawodowe w transporcie kolejowym – kluczowe aspekty integracji, Technika Transportu Szynowego 2014, nr 9.
Jacoby D., Guide to supply chain management. How to getting it right boots corporate performance, The Economist Newspaper Ltd., 2009–2002.
Jacyna-Gołda I., Wskaźniki oceny efektywności funkcjonowania obiektów magazynowych w łańcuchach dostaw, Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2015.
Jajuga K., Jajuga T., Jak inwestować w papiery wartościowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994.
Jajuga K., Zarządzanie ryzykiem, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2009.
Janse B.J.M., Exploiting improvement potential in managing reverse logistics, Trends and management practices in the European consumer electronics industry, Thesis Industrial Engineering and Management, University of Twente, Enschede 2008.
Jarysz-Kamińska E., Ocena ryzyka w transporcie morskim, Logistyka 2013, nr 6.
Jarzębowski S., Zarządzanie procesami w łańcuchu dostaw, Logistyka 2012, nr 2.
Jasińska J., Świderski A., Metodyka oceny ryzyka w zapewnieniu jakości systemów logistycznych, Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej 2008, z. 64.
Kaczmarek T.T., Ryzyko i zarządzanie ryzykiem, ujęcie interdyscyplinarne, Difin, Warszawa 2008.
Kanton M., Kąciak E., Badania operacyjne, zastosowania w zarządzaniu, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1980.
Kaplan S., Garrick B.J., On the quantitative definition of risk, Risk Analysis 1981, nr I (1).
Kasiewicz S., Zarządzanie zintegrowanym ryzykiem przedsiębiorstwa w Polsce, kierunki i narzędzia, Oficyna a Wolters Kluwer Business, Warszawa 2011.
Kauf S., Tłuczak A., Optymalizacja decyzji logistycznych, Difin, Warszawa 2016.
Kawa A., Fuks K., Współpraca między przedsiębiorstwami w tradycyjnym i elektronicznym łańcuchu dostaw, Logistyka 2009, nr 2.
Kawa A., Konfigurowanie łańcucha dostaw, teoria, instrumenty i technologie, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2011.
Kendall R., Zarządzanie ryzykiem dla menedżerów. Praktyczne podejście do kontrolowania ryzyka, K.E. Liber, Warszawa 2000.
Kisielnicki J., Sroka H., Systemy informacyjne biznesu, Placet, Warszawa 2005.
Knight F.H., Risk, Uncertainty and Profit, oryg. Schaffner & Marx, Boston 1921, http://www.econlib.org/library/Knight/knRUP.html
Knop L., Stachowicz J., Krannich M., Olko S., Modele zarządzania klastrami, wybrane przykłady, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2013.
Kokot-Stępień P., Identyfikacja ryzyka jako kluczowy element zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 855, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia 2015, nr 74, t. 1.
Kot S., Starostka-Patyk M., Krzywda D., Zarządzanie łańcuchem dostaw, Wyd. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2009.
Kotler P., Marketing Management, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2013.
Kotowska I., Mańkowska M., Pluciński M., Morsko-lądowe łańcuchy transportowe, Difin, Warszawa 2016.
Koulikoff-Souviron M., Harrison A., A model of perspectives on supply chain manage-ment, Lean Enterprise Research Centre, Cardiff 2000.
Kowalik P., Kustosz M., Ryzyko kursowe, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2015.
Kramarz W., Modelowanie przepływów materiałowych w sieciowych łańcuchach dostaw. Odporność sieciowego łańcucha dostaw wyrobów hutniczych, Difin, Warszawa 2013.
Krogulec E., Sawicka K., Zabłocki S., Falkowska E., Ocena ryzyka środowiskowego w zakresie zanieczyszczenia wód podziemnych i gruntów w rejonie robót górniczych, Górnictwo Odkrywkowe 2018, nr 2.
Król A., Sieci bayesowskie jako narzędzie wspomagające proces podejmowania decyzji, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej 2014, z. 71, nr kol. 1917.
Królikowska J., Zastosowanie metody PHA do oceny ryzyka uszkodzeń sieci kanalizacyjnej na przykładzie systemu kanalizacyjnego miasta Krakowa, Rocznik Ochrona Środowiska 2011, t. 13.
Kruczek M., Przybylska E., Żebrucki Z., Znaczenie innowacji w zarządzaniu łańcuchem dostaw, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej 2015, z. 78/1928.
Kulińska E., Aksjologiczny wymiar zarządzania ryzykiem procesów logistycznych. Modele i eksperymenty ekonomiczne, Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole 2011.
Kulińska E., Analiza i kontrola czynników ryzyka w procesach logistycznych – studium przypadku, Logistyka 2011, nr 6.
Kulińska E., Dendera-Gruszka M., Masłowski D., Analiza ryzyka systemu produkcyjnego na podstawie wybranego przedsiębiorstwa, [w:] R. Knosala (red.), Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji, t. II, Oficyna Wydawnicza PTZP, Opole 2018.
Kulińska E., Dornfeld A., Bezpieczeństwo informacji w jednostkach sektora finansów publicznych – analiza etapów realizacji, Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, [w:] A. Czerwiński, A. Jańdziak, M. Krzesaj (red.), Informacja – dobro publiczne czy prywatne, Opole 2016.
Kulińska E., Dornfeld A., Zarządzanie ryzykiem procesów, identyfikacja – modelowanie
– zastosowanie, Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole 2009.
Kulińska E., Fundamentals of Logistics and supply chain management, wyd. MS, Opole 2010
Kulińska E., Logistyka w zarysie – wybrane problemy badawcze, Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole 2013.
Kulińska E., Metody analizy ryzyka w procesach logistycznych, Logistyka 2011, nr 2.
Kulińska E., Ocena wpływu logistycznej struktury horyzontalnej na efektywność funkcjonowania przedsiębiorstw produkcyjnych, Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2003.
Kulińska E., Rut J., Procesy decyzyjne w logistyce i pokrewnych obszarach badawczych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole 2016.
Kulińska E., Selected Tools for Risk Analysis in Logistics Precesses, The Archives of Transport 2012, Vol. XXIV, no. 1.
Kulińska E., Systemy informatyczne a rozwiązywanie problemów funkcjonalnych przedsiębiorstw transportowo-spedycyjnych – wyniki badań, Ekonomiczne Problemy Usług. Współczesne wyzwania e-gospodarki, Szczecin-Uppsala 2016-05-21 – 2016-05-24, 2016.
Kumamoto H., Henley E., Probabilistic Risk Assessment and Management for Engineers and Scientists, IEEE Press, New York 1996.
Lambert D.M., Building Successful Logistics Partnerships, Journal of Business Logistics 1999, vol. 20, no. 1,.
Laskowska-Rutkowska A., Koncepcja falowego rozwoju logistyki. Dyfuzja innowacji w łańcuchu dostaw, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szczecin 2013.
Lawrence W.W., Of Acceptable Risk, William Kaufman Inc., Los Altos 1976.
Lee L.H., Sekret najbardziej efektywnych łańcuchów dostaw, [w:] Sztuka zarządzania łańcuchami dostaw, Harvard Business Review Press 2013.
Lehtisalo O., The Application of Digital Technologies in Supply Chain Management, Lappeenranta University of Technology, Lappeenranta 2018.
Lewandowska J., Spedycja morska i śródlądowa – materiały dydaktyczne, Wyższa Szkoła Logistyki, Poznań 2012.
Lummus R.R., Vokurka R.J., Defining supply chain management: a historical perspective and practical guidelines, Industrial Management & Data Systems 1999, nr 99/1.
Lysenko-Ryba K., Logistyka zwrotna jako źródło korzyści konkurencyjnych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 2015, nr 249.
Łukasik Z., Bril J., Bril D., Zagrożenia związane z transportem drogowym, Autobusy 2013, nr 3.
Markusik S., Infrastruktura logistyczna w transporcie, t. I, Środki transportu, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2011.
Markusik S., Infrastruktura logistyczna w transporcie, t. II, Infrastruktura punktowa
– magazyny, centra logistyczne i dystrybucji, terminale kontenerowe, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2013.
Markusik S., Infrastruktura logistyczna w transporcie, t. III, cz. 1, Infrastruktura liniowa – wodna, transportu lotniczego oraz telematyka transportu, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2013.
Masudin I., Kamara M.S., Zulfikarijah F., Dewi S.K., Impact of Inventory Management and Procurement Practices on Organization’s Performance, Singaporean Journal of Business Economics, and Management Studies (SJBEM) 2018, vol. 6, no. 3.
Maternowska M., Łańcuch dostaw – zagadnienia wybrane, Logistyka 3/2004.
Międzynarodowe Standardy Profesjonalnej Praktyki Audytu Wewnętrznego, Załącznik do komunikatu nr 1 Ministra Finansów z 19 lutego 2009 r. (Dz. Urz. MF nr 2, poz. 12).
Mikolaj R., Rizikový manažment, RVS FŠI ŽU, Žilina 2001.
Miller M. H., Modigliani F., The Cost of Capital, Corporation Finance and the Theory of Investment, American Economic Review 1958, vol. 48.
Milovanovic G., Milovanovic S., Radisavljevic G., Globalization – the key challenge of modern supply chains, Ekonomika 2017, vol. 63, no. 1.
Mindura M., Logistyka, infrastruktura techniczna na świecie, Instytut Technologii Eksploatacyjnej – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa–Radom 2012.
Ministerstwo Finansów Rzeczypospolitej Polskiej, Podręcznik audytu wewnętrznego
w administracji publicznej, Warszawa 2003.
Monczka R.M., Morgan J., What’s wrong with supply chain management?, Purchasing 1997, vol. 122, no. 1.
Moore P.G., Ryzyko w podejmowaniu decyzji, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1975.
Morawski M., Prudzienica M., Zarządzanie wiedzą w kreowaniu innowacji zarządczych, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011.
Murphy Jr. P.R., Wood D.F., Nowoczesna logistyka, wydanie X, One Press, Gliwice 2011.
Ngo M., Rezk T., Bielova N., Russo A., Flanagan C., Schmitz T., A Better Facet of Dynamic Information Flow Control, 18 Companion April 23–27, Lyon, France 2018.
Niedziółka P., Zarządznie ryzykiem stopy procentowej w Banku, Difin, Warszawa 2002.
Nowicki M., Six sigma, [w:] K. Szymańska, Kompendium metod i technik zarządzania. Technika i ćwiczenia, Oficyna a Wolters Kluwer Business, Warszawa 2015.
Ocicka B., Technologie mobilne w logistyce i zarządzaniu łańcuchem dostaw, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2017.
Ocicka B., Zmiany w łańcuchach dostaw w świetle rozwoju zaopatrzenia z rynków niskokosztowych, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2012.
Onyesolu1 M.O., Abara J.C., Chukwuneke C.I., Asogwa D.C., Modeling a Dynamic Supply Chain Management System for an Utility Company in Nigeria, Journal of Software
Engineering and Applications 2018, nr 11.
Osiewicz S., Metody oceny i porządkowania ryzyka w ubezpieczeniach życiowych, Wyd. Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 2000.
Ostasiewicz O. (red.), Metody oceny i porządkowania ryzyka w ubezpieczeniach, Wyd. Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 2000.
Outreville J.F., The Meaning of Risk, Theory and Practice of Insurance, 1998.
Owsiak D., Kubański M., Koncepcja zarządzania łańcuchem dostaw, Logistyka 2011, nr 6.
Palicki S., Zastosowanie analizy wielokryterialnej do wspomagania procesu decyzyjnego w projektowaniu rewitalizacji obszarów miejskich, Studia Miejskie 2015, t. 17.
Panigrahi S.K., Karl F.W., Fenl T.A., Hoel L.K., Wong M., A Strategic Initiative for Successful Reverse Logistics Management in Retail Industry, Global Business Review 2018, no. 19 (35).
Park A., Nayyar G., Low P., Supply Chain Perspectives and Issues. A Literature Review, World Trade Organization, Fung Global Institute, Geneva – Hong Kong 2013.
Parkhi S., Joshi S., Gupta S., Sharama M., A study of evolution and future of supply chain management, AIMS International 2015, vol. 9, no. 2.
Partyka M.A., Design methodology – some selected problems of engineer design, Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole 2001.
Pasternak K., Zarys zarządzania produkcją, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2005.
Pawlik M., Zarządzanie ryzykiem w transporcie kolejowym, Technika Transportu Szynowego 2013, nr 9.
Pfeffer I., Insurance and Economic Theory, Richard D. Irwin, Inc, Illinois 1956.
Pierścionek Z., Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2003.
Pietras P., Bezpieczeństwo informacji, [w:] Ryzyko operacyjne w naukach o zarządzaniu, red. I. Staniec, J. Zawiła-Niedźwiecki, C.H. Beck, Warszawa 2015.
Pires S.R.I, Bremer C.F., Santa Eulalia de L.A., Goulart C.P., Supply chain and virtual enterprise: Comparison, migration and a case study, International Journal of Logistics: Research and Application 2001, vol. 4, no. 3.
Pisz I., Sęk T., Zielecki W., Logistyka w przedsiębiorstwie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2013.
Podręcznik Audytu Wewnętrznego w Administracji Publicznej, Ministerstwo Finansów Rzeczpospolitej Polskiej, Warszawa 2003.
Polak E., Globalizacja a zróżnicowanie społeczno-ekonomiczne, Difin, Warszawa 2009.
Pollicer P.C., Valero F.A., Identification of Reverse Logistics Decision Types from Mathematical Models, Journal of Industrial Engineering and Management 2018, nr 11(2).
Quinn F.J., What’s the buzz?, Logistics Management 1997, vol. 36, no. 2,.
Raj S., Sharma A., Supply chain management in the cloud, Accenture 2014.
Rogowski W., Michalczewski A., Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwach inwestycyjnych, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
Rosa E., Meta theoretical foundations for post-normal risk, Journal of Risk Research 1998, nr 1.
Rowe A., An Antology of Risk, New York 1977.
Rudnicki Z., Techniki informatyczne, t. I, Podstawy CAD i wprowadzenie do CAD, Wyd. Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Kraków 2011.
Rutkowski K., Zarządzanie łańcuchem dostaw – próba sprecyzowania terminu i określenia związków z logistyką, Gospodarka Materiałowa i Logistyka 2004, nr 12.
Sanchez M.A., Perez M.P., Supply chain flexibility and firm performance A conceptual model and empirical study in the automotive industry, International Journal of Operations & Production Management 2005, no. 25 (7).
Saniuk A., Saniuk S., Aspekt płynności finansowej w weryfikacji zleceń produkcyjnych małych i mikro przedsiębiorstw, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 2009, nr 540.
Saniuk A., Saniuk S., Strategiczne zarządzanie wynikami w przedsiębiorstwach realizujących produkcję na zamówienie, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej 2017, z. 103.
Saniuk S., Saniuk A., Challenges of industry 4.0 for production enterprises functioning within cyber industry networks, Management Systems in Production Engineering 2018, vol. 26, issue 4.
Schmoll A., Risikomanagement im Kreditgeschäft, Manz'sche, Wien 1993.
Sikandar S., Ishtiaque S., Soomro N., Hazard and Operability (HAZOP) study of waste-
water treatment unit producing biohydrogen, Sindh University Research Journal 2016, no. 48 (1).
Šimàk L., Krizový manažment vo verejnej správe, Žilinska Univerzita, Žilina 2001.
Sinder H.W., Risk Management, a Retrospective View, Risk Management, 1991.
Singh H., Garg R.K., Sachdeva A., Uncertain Supply Chain Management, Growing Science, 2018, no. 6.
Sinkey J.J.F., Commercial Bank Financial Management, Macmillan Publishing Co., New York 1992.
Skowronek C., Sarjusz-Wolski Z., Logistyka w przedsiębiorstwie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003.
Skowron-Grabowska B., Centra logistyczne w łańcuchu dostaw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010.
Słowiński B., Wprowadzenie do logistyki, Wyd. Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2008.
Šotić A., Rajić R., The Review of the Definition of Risk, Online Journal of Applied Knowledge Management 2015, vol. 3, issue 3.
Spekman R.E., Kamauff J.W., Myhr N., An empirical investing into supply chain management. A perspective on partnerships, International Journal of Physical Distribution & Logistics Management 1998, vol. 28, no. 8.
Springer K., Górny A., Time Based Management: ocean korzyści dla małych przedsię-biorstw, Ekonomiczne Problemy Usług, nr 63.
Stajniak M., Instrumenty informacyjne wspierające optymalizację procesów transportowych w łańcuchach dostaw, Instytut Naukowo-Wydawniczy Spatium, Radom 2015.
Stajniak M., Koliński A. Współczesne technologie transportowe w łańcuchu dostaw, Instytut Naukowo-Wydawniczy Spatium, Radom 2016.
Stalk G., Time – the Next Source of Competitive Advantage, Harvard Business Review, lipiec–sierpień 1998.
Staniec I., Klimczak K.M., Panorama ryzyka, [w:] I. Staniec, J. Zawiła-Niedźwiecki (red.), Ryzyko operacyjne w naukach o zarządzaniu, C.H. Beck, Warszawa 2015.
Stemplowska L., Zarządzanie ryzykiem w obszarze rozwoju kapitału ludzkiego, Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula 2015, nr 1 (23).
Syntetos A.A., Babai Z., Boylan J.E., Kolassa S., Supply chain forecasting: Theory, practice, their gap and the future, European Journal of Operational Research 2016, no. 252.
Szymańska E., Efektywność przedsiębiorstw – definiowanie i pomiar, Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G 2010, z. 2.
Szymczak M., Ewolucja łańcuchów dostaw, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2015.
Szymczak M., Modele zarządzania informacją w łańcuchu dostaw, Organizacja i Kierowanie 2013, nr 4.
Szymonik A., Logistyka I zarządzanie łańcuchem dostaw. Cz. I, Difin, Warszawa 2010.
Szymonik A., Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw. Cz. II, Difin, Warszawa 2011.
Szymonik A., Logistyka w bezpieczeństwie – bezpieczeństwo w logistyce. Wybrane zagadnienia, [w:] R. Knosala (red.), Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, Oficyna Wydawnicza PTZP, Opole 2016.
Szymonik A., Logistyka w bezpieczeństwie, Difin, Warszawa 2011.
Szymonik A., Nowak I., Współczesna logistyka, Difin, Warszawa 2018.
Świerczek A., Od łańcucha dostaw do sieci dostaw. Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach, Logistyka 2007, nr 1.
Świerczewska-Pietras K., Stan i ekonomiczne perspektywy rozwoju transportu śródlądowego w układach przestrzennych ze szczególnym uwzględnieniem rewitalizacji drogi wodnej E40, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego 2018, nr 32 (1).
Tarasewicz R., Jak mierzyć efektywność łańcuchów dostaw?, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2014.
Tepnan L.N., Riski w ekonomikie junitidana, Moskwa 2002.
The Associtation for Operations Management – APICS, Operations management body of knowledge framework, APICS Foundation, Chicago 2011.
The Business Continuity Institute, Good Practice Guidelines 2013, Global Edition, Reading 2013.
Tiwari R., Tiwari G., Total Quality Management: A Requisite Approach to Improve Research, Modern Applications in Pharmacy & Pharmacology 2018, vol. 2, issue 1.
Tłoczyński D., Dylematy bezpieczeństwa w transporcie lotniczym, Logistyka 2014, nr 6.
Tomczak M., Problemy w logistyce małych i średnich przedsiębiorstw budowlanych, Technika Transportu Szynowego 2013, nr 10.
Topolski M., Model sterowania przepływem materiałów w procesie produkcyjnym, Autobusy 2018, nr 6.
Tundys B., Rzeczycki A., Drobiazgiewicz J., Decyzje strategiczne w łańcuchu dostaw, Wyd. edu-Libri, Kraków–Legionowo 2018.
Tyc T.P., Ryzyko w transporcie wodnym śródlądowym na przykładzie przedsiębiorstw polskich oraz niemieckich, Logistyka 2013, nr 5.
Tyrańska M., Obszary ryzyka w zarządzaniu zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2008, nr 772.
Unold J., Teoretyczno-metodologiczne podstawy przetwarzania informacji w cyberprzestrzeni, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011.
Urbański J., Morgaś W., Specht C., Bezpieczeństwo morskie – ocena i kontrola ryzyka,
Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej 2008, rok XLIX, nr 2 (173).
Vasiliu C., Warehousing – activity which contribute to supply chain performance, Economic 2008, X (24).
Vorst van der J.G.A.J., Supply chain management: theory and practices, Reed Business Information, 2004.
Wang J., Safety Theory and Control Technology of High-Speed Train Operation, Academic Press, Elsevier 2018.
Waściński T., Procesy logistyczne w zarządzaniu łańcuchem dostaw, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach 2014, nr 103.
Wasilewska-Marszałkowska I., Spedycja we współczesnych łańcuchach dostaw, CeDeWu, Warszawa 2014.
Waters D. [red.], Global logistics. New direction in supply chain management, Kogan Page, London 2007.
Wee H.M., Blos M.F., Yang W.H., Risk management in logistics, Intelligent Systems Reference Library, 2012.
Weele A.J., Purchasing and supply chain management, Cengage Learning, Hampshire 2014.
Werner H., Supply chain management. Grundlagen, Strategien, Instrumente und Controlling, 6. Auflage, Springer Gabler, Wiesbaden 2017.
Westrum R., The study of information flow: A personal journey, Safety Science 2014, nr 67.
Whitten G.D., Green Jr K.W., Zelbst P.J., Triple-A supply chain performance, International Journal of Operations & Production Management 2012, vol. 32, issue 1.
Willet A. H., The Economic Theory of Risk Insurance, The University of Pennsylvania Press, Philadelphia 1951.
Wincewicz-Bosy M., Miejsce logistyki i łańcucha dostaw w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu 2013, nr 1(33).
Wisner J.D., Tan K.Ch., Leong G.K., Principles of Supply Chain Management: A Balanced Approach, Cengage Learning, Boston 2012.
Witkowski J., Baraniecka A., Japońskie łańcuchy dostaw w Europie, zarządzanie i rozwój, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2018.
Witkowski J., Pisarek A., Istota zielonych łańcuchów dostaw – propozycja systematyzacji pojęć, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 2017, nr 315.
Wojciechowski A., Wojciechowska N., Zastosowanie klasycznych metod prognozowania popytu w logistyce dużych sieci handlowych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 2015, nr 875/41, t. 2.
Woźniak J., Wereda W. [red.], Mapa ryzyka w zarządzaniu organizacją, CeDeWu, Warszawa 2018.
Wróblewski D., Zarządzanie ryzykiem, Wyd. Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowego Instytutu Badawczego, Józefów 2015.
Wyrwich-Płotka S., Wirtualna praca w łańcuchu dostaw, Difin, Warszawa 2018.
Zawiła-Niedźwiedzki J., Zarządzanie ryzykiem operacyjnym w zapewnieniu ciągłości działania organizacji, edu-Libri, Kraków–Warszawa 2013.
Zwolińska B., Jakość usług spedycyjnych – klasyfikacja i parametry ich oceny, Logistyka 2011, nr 6.
Zygmunt A., Szewczyk M., Zastosowanie modeli dyskryminacyjnych jako narzędzia umożliwiającego wspomaganie procesu dywersyfikacji ryzyka inwestycyjnego w akcje,
Nauki o Finansach – Financial Sciences 2013, nr 1 (14).
Żebrucki Z., Badania form partnerstwa logistycznego między przedsiębiorstwami, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2012.
Żukowski P., Techniki zarządzania stosowane przez menedżerów w organizacji, Problemy Profesjologii 2009, nr 2.
Źródła internetowe
http://supplychainasia.org/re-thinking-factory-asia/, dostęp: 24.11.2018.
https://www.bankier.pl/wiadomosc/Harrison-Inwestorzy-nie-doceniaja-spowolnienia-w-Chinach-7623154.html, dostęp: 24.11.2018.
https://blogoryzyku.blogspot.com/2014/03/analiza-przyczyn-zrodowych-rca-jako.html, dostęp: 17.04.2019.
https://freighthub.com/en/blog/5-supply-chain-trends-watch-next-5-years/, dostęp: 27.01.2019.
https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/pl?_nfpb=true&_pageLabel=P10200227681341750195407&_prvPage=1918, dostęp: 17.04.2019.
https://www.gartner.com/smarterwithgartner/gartner-top-8-supply-chain-technology-trends-for-2018/, dostęp: 21.03.2019.
https://www.governica.com/Analiza_koszt%C3%B3w_i_korzy%C5%9Bci, dostęp: 17.04.2019.
https://www.investopedia.com/terms/m/markov-analysis.asp, dostęp: 17.04.2019.
https://mfiles.pl/pl/index.php/Portfelowa_analiza_strategiczna, dostęp: 1.04.2019.
https://norbertbiedrzycki.pl/blockchain-trzeba-o-nim-wiedziec/, dostęp: 27.01.2019.
https://online.norwich.edu/academic-programs/resources/developing-trends-supply-chain-management, dostęp: 26.01.2019.
https://www.relexsolutions.com/supply-chain-transformation/, dostęp 20.03.2019.
https://www.sjp.pwn.pl, dostęp: 22.04.2017.
https://www.pbsg.pl/project/analiza-wplywu-na-dzialalnosc-bia/, dostęp 17.04.2019.
https://sjp.pwn.pl/szukaj/informacja.html, dostęp 12.04.2019.
https://sjp.pwn.pl/szukaj/niepewno%C5%9B%C4%87.html, dostęp: 22.04.2017.
https://sjp.pwn.pl/sjp/proces;2508456.html, dostęp: 2.04.2019.
https://sjp.pwn.pl/sjp/ryzyko;2518509.html, dostęp: 26.03.2019.
https://sjp.pwn.pl/sjp/transformacja;2578503.html, dostęp: 10.02.2019.
http://www.skrzynie.net.pl/produkt/3261,ryzyka, dostęp: 9.04.2019.
https://www.tefen.com/insights/industries/General_Manufacturing/trends_in_supply_chain_management dostęp: 9.01.2019.
https://www.udt.gov.pl, dostęp: 17.04.2019.
https://vicentesandoval.wordpress.com/2016/02/23/the-origins-of-the-word-risk-etymology/, dostęp: 27.03.2019.
http://walidacja.ibe.edu.pl/metody/metody-walidacji/wywiad-ustrukturyzowany, dostęp: 16.04.2019.

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane