• Zarządzanie procesowe we współczesnych organizacjach

Zarządzanie procesowe we współczesnych organizacjach

 • Autor: Agnieszka Bitkowska
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7641-913-8
 • Data wydania: 2013
 • Liczba stron/format: 295/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 60.00 zł

  54.00 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 54.00 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Wyzwaniem dla współczesnych przedsiębiorstw jest wdrożenie podejścia procesowego, dzięki któremu osiągną one elastyczność działania, pozwalającą szybko dostosowywać się do wymagań stawianych przez otoczenie. Jednym z podstawowych komponentów wspierających działanie organizacji procesowej jest odpowiednie ukształtowanie sposobu zarządzania. Dotychczasowe rozpoznanie problemu oparte na studiach polskiej i zagranicznej literatury, jak również badaniach i obserwacjach autorki w zakresie zarządzania procesowego pozwoliły zauważyć pewien niedostatek w tym zakresie. Pomimo rosnącej liczby publikacji dotyczących zarządzania procesowego, w niewystarczający sposób rozważa się tę problematyką wśród teoretyków i praktyków zarządzania w Polsce. Poszczególne prace ograniczają się z reguły do sygnalizowania pewnych zjawisk, często bez uzasadnienia empirycznego.

Nowatorski charakter podejścia do zarządzania procesowego w organizacjach z punktu widzenia kształtowania ich konkurencyjności dotyczył uwzględnienia wielu wymiarów płaszczyzn: społecznej, organizacyjnej, informatycznej, finansowej. Pomijanie wielu aspektów i uwarunkowań tej koncepcji determinuje niewłaściwe wdrożenie i stosowanie jej w praktyce. Ponadto wykorzystanie płaszczyzny wiedzy w ramach zarządzania procesowego w organizacjach zwiększa ich efektywność i konkurencyjność, wykorzystując przy tym organizacyjne uczenie się.

Rezultatem i efektem pracy jest pogłębienie oraz uporządkowanie problematyki z zakresu zarządzania procesowego w ujęciu kształtowania konkurencyjności organizacji funkcjonujących w Polsce. Wnioski wynikające z wnikliwej analizy wpływu zarządzania procesowego na konkurencyjność organizacji mogą posłużyć do bardziej efektywnego wykorzystania tego rozwiązania we współczesnych organizacjach.

Spis treści: 

Wstęp

1. Przesłanki podjęcia tematu
2. Założenia badawcze
3. Organizacja badań
4. Struktura i układ pracy
 
Rozdział 1. Ewolucja zarządzania procesowego
 
1.1. Klasyczne i współczesne podejście do procesów w organizacjach
1.2. Podejście procesowe a zarządzanie procesowe
1.3. Istota zarządzania procesowego
1.4. Organizacja procesowa
1.5. Podsumowanie
 
Rozdział 2. Podstawy metodyczne zarządzania procesowego w organizacjach
 
2.1. Struktura zarządzania procesowego
2.2. Procesowe metody i koncepcje zarządzania
2.3. Wielowymiarowość w zarządzaniu procesowym
2.4. Wdrożenie zarządzania procesowego w organizacjach
2.5. Konkurencyjność organizacji zorientowanych na procesy
2.6. Wybrane modele zarządzania procesowego w organizacjach
2.7. Dojrzałość procesowa organizacji
2.8. Podsumowanie
 
Rozdział 3. Analiza zarządzania procesowego w organizacjach funkcjonujących w Polsce - wyniki badań własnych
 
3.1. Wdrożenie zarządzania procesowego
3.2. Struktura zarządzania procesowego
3.3. Analiza wymiarów zarządzania procesowego
3.4. Metody i koncepcje zarządzania procesowego
3.5. Kształtowanie konkurencyjności organizacji
3.6. Podsumowanie
 
Rozdział 4. Autorski model zarządzania procesowego we współczesnych organizacjach
 
4.1. Założenia do modelu zarządzania procesowego
4.2. Model zarządzania procesowego
4.3. Ocena dojrzałości procesowej organizacji
4.4. Podsumowanie
 
Zakończenie
Bibliografia
Załączniki

dr hab. prof. UO Elżbieta Weiss:

Przedstawiona monografia jest ważnym, potrzebnym i bardzo aktualnym wydawnictwem. Propozycję jej publikacji uważam za pożyteczną. Książka przedstawia problematykę zarządzania procesowego w organizacji wobec globalizującej się gospodarki w sposób kompetentny, spójny, syntetyczny i jednocześnie komunikatywny. Układ książki jest zwarty, logiczny oraz zrozumiały. Dzięki temu jest godna polecenia (…). Bezsprzecznymi walorami przedstawionej monografii jest ważność problematyki, bogaty materiał zarówno bibliograficzny, jak i empiryczny, a nadto wysoka wartość naukowa oraz aplikacyjna.

prof. dr hab. inż. Jerzy Szkutnik:

Autorka podjęła się bardzo trudnego zadania o istotnym praktycznym znaczeniu. Przeprowadzone analizy mają wymiar modelowy w rozważaniach teoretycznych i stanowią inspirację do dalszych badań i praktycznych wdrożeń bezpośrednio w przedsiębiorstwach (…). Zaproponowany model zarządzania procesowego o wielowymiarowym charakterze pozwala w sposób precyzyjny planować przedsięwzięcia związane z funkcjonowaniem zarządzania procesowego w organizacjach. Książka może być pomocna pracownikom naukowo-dydaktycznym uczelni zajmujących się tą tematyką, na uniwersytetach ekonomicznych, politechnikach oraz praktykom przemysłowym i pracownikom placówek badawczych uczestniczących w kreowaniu procesów zarządzania polskich organizacji gospodarczych.

Agnieszka Bitkowska
prof nadzw. dr hab. inż. Kierownik Katedry Zarządzania Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie. Doświadczenie z zakresu podejścia procesowego zdobywała w przedsiębiorstwach doradczych i telekomunikacyjnych. Kierownik specjalności Zarządzanie procesami i projektami w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie. Brała udział w wielu projektach naukowo-badawczych z zakresu zarządzania procesowego, restrukturyzacji oraz innowacyjności przedsiębiorstw. Uzyskała międzynarodowy certyfikat z zakresu zarządzania projektami PRINCE 2 Foundation. Inicjatorka cyklicznej ogólnopolskiej konferencji naukowej Perspektywy rozwoju zarządzania procesowego. Uczestniczka staży zagranicznych i międzynarodowych konferencji min. w USA, Hiszpanii, Włoszech, Brazylii, Rumunii. Członek Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa. Autorka ponad 140 publikacji w języku polskim i angielskim z zakresu zarządzania procesowego.

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane