• Zarządzanie organizacjami w teorii i praktyce

Zarządzanie organizacjami w teorii i praktyce

 • Autor: Wiesław Kowalczewski Wiesław Matwiejczuk redakcja naukowa
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7251-993-1
 • Data wydania: 2009
 • Liczba stron/format: 360/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 49.00 zł

  44.10 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 44.10 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

W książce przedstawiono przegląd i analizę najważniejszych problemów zarządzania współczesnymi organizacjami biznesowymi i administracyjnymi. Omówiono kierunki i tendencje rozwoju nauk o zarządzaniu, instrumenty wspomagające zarządzanie i podejmowanie decyzji, zarządzanie zasobami ludzkimi ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji menedżerskich i etyki w biznesie, zarządzanie jakością oraz działalność inwestycyjną.

Spis treści:

Informacja o autorach
 
Wstęp
 
Część I. Ogólne problemy zarządzania organizacjami
 
Rozdział 1. Kierunki rozwoju nauk o zarządzaniu
Wiesław Kowalczewski
 
Wprowadzenie
1. Dwa kierunki w nauce oraz w naukach o zarządzaniu
2. Społeczna odpowiedzialność w zarządzaniu organizacjami
3. Przewidywane kierunki zmian paradygmatu nauk o zarządzaniu
Podsumowanie
Bibliografia
 
Rozdział 2. Zarządzanie w perspektywie. Ku nowemu paradygmatowi
Józef Penc
 
Wprowadzenie
1. Zadania stawiane zarządzaniu. Teoria a praktyka zarządzania
2. Ku nowemu modelowi zarządzania
Podsumowanie
Bibliografia
 
Rozdział 3. Etyczność pracy w zarządzaniu budowana na zasadach Jana Pawła II
Jerzy Donarski
 
Wprowadzenie
1. Etyczność pracy można mierzyć
2. „Projekt normy etyczności pracy EK1000** dla firm w Polsce i Europie”
3. Projekt „normuje” listę ZASAD etycznych pracy oraz proces ich wdrażania i procedury rozliczenia się firm dla Dyplomu i „Białego Certyfikatu”
4. Nowy indeks IEK do określania wpływu etyczności na konkurencyjność konkretnej firmy
Podsumowanie
Bibliografia
 
Rozdział 4. Struktura i ocena procesu zarządzania na przykładzie branży górniczej
Aleksander Gwiazda
 
Wprowadzenie
1. Elementy procesu zarządzania
2. Model procesu zarządzania w przypadku branży górniczej
3. Ocena sprawności zarządzania branżą górniczą
Podsumowanie
Bibliografia
 
Rozdział 5. Powiązania współpracy międzyorganizacyjnej w zarządzaniu współczesnymi przedsiębiorstwami
Anna Adamik
 
Wprowadzeni
1. Istota współpracy i jej powiązań
2. Rodzaje powiązań miedzyorganizacyjnych
3. Praktyka wykorzystywania partnerskich międzyorganizacyjnych powiązań współpracy
przez MSP
Podsumowanie
Bibliografia
 
Rozdział 6. Specyfika zarządzania strategicznego w organizacjach nienastawionych na zysk
Joanna Korpus
 
Wprowadzenie
1. Klasyfikacja organizacji non profit
2. Publiczne i niepubliczne organizacje non profit
3. Specyfika zarządzania strategicznego organizacjami non profit
4. Interesariusze organizacji non profit
Podsumowanie
Bibliografia

Część II. Instrumenty wspomagające zarządzanie przedsiębiorstwem
 
Rozdział 1. Struktury zadaniowe realizujące proces prognozowania
w przedsiębiorstwie
Leszek Kiełtyka, Waldemar Jędrzejczyk
 
Wprowadzenie
1. Podejście modelowe do procesu prognozowania w przedsiębiorstwie
2. Struktury zadaniowe w procesie prognozowania
3. Tworzenie struktury wykonawczej
4. Podsumowanie
Bibliografia
 
Rozdział 2. Klasyfikacja i funkcjonalność systemów wspomagania zarządzania produkcją
Robert Kucęba, Leszek Kiełtyka
 
Wprowadzenie
1. Klasyfikacja systemów wspomagania zarządzania produkcją
2. Funkcjonalność systemów wspomagania zarządzania produkcją
Podsumowanie
Bibliografia
 
Rozdział 3. Fraktalne ujęcie sterowania odchyleniami w procesie zarządzania
Marek Lewandowski
 
Wprowadzenie
1. Sterowanie odchyleniami
2. Istota krzywej Kocha
3. Fraktalne sterowanie odchyleniami
Podsumowanie
Bibliografia
 
Rozdział 4. Znaczenie wiedzy i innowacyjności regionalnej w rozwoju organizacji
Konrad Rokoszewski
 
Wprowadzenie
1. Charakterystyka regionu uczącego się
2. Warunki i czynniki dyfuzji wiedzy na poziomie regionu oraz znaczenie kapitału ludzkiego
3. Rozwój organizacji w regionach a konieczność zmian w systemach edukacyjnych
4. Strategiczny kontekst regionalnej i krajowej innowacyjności i jej wpływ na rozwój organizacji
Podsumowanie
Bibliografia

Część III. Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji
 
Rozdział 1. Strategiczne znaczenie kompetencji menedżerskich dla rozwoju nowoczesnych organizacji
Marian Eligiusz Egeman
 
Wprowadzenie
1. Ewolucja – od tradycyjnych do nowoczesnych organizacji
2. Kompetencje kierujących i kierowanych
3. Prognostyczne i prewencyjne zarządzanie liczbą i kompetencjami pracowników
4. Proces zmian i kształtowanie kompetencji menedżerskich
Podsumowanie
 
Rozdział 2. Kapitał ludzki i społeczeństwo wiedzy w XXI wieku
Piotr F. Borowski
 
Wprowadzenie
1. Wartość kapitału ludzkiego
2. Program rozwoju intelektualnego – Life Long Learning
3. Zarządzanie kapitałem ludzkim w dobie globalizacji
4. Kapitał ludzki przedsiębiorstw międzynarodowych
Podsumowanie
Bibliografia
 
Rozdział 3. Humanizacja zarządzania przedsiębiorstwem podstawą harmonizacji środowiska pracy
Katarzyna Świerszcz
 
Wprowadzenie
1. Redukcjonistyczny wymiar racjonalnego zarządzania przedsiębiorstwem
2. Humanizacja racjonalnego zarządzania przedsiębiorstwem
3. Humanizacja struktur przedsiębiorstwa
Podsumowanie
Bibliografia
 
Rozdział 4. Motywowanie materialne i niematerialne w świetle przeprowadzonych badań
Anna Tomaszuk
 
Wprowadzenie
1. Motywacyjna rola wynagrodzeń
2. Motywacyjna rola pozapłacowych bodźców materialnych
3. Motywacyjna rola świadczeń niematerialnych
4. Wybrane wyniki badań
Podsumowanie
Bibliografia
 
Rozdział 5. Znaczenie osobowości i temperamentu w kreowaniu kariery pracownika
Elżbieta Firlej
 
Wprowadzenie
1. Osobowość i temperament człowieka a rozwój kariery
2. Stymulatory i bariery osobowości oraz temperamentu w kreowaniu kariery zawodowej
w świetle badań
Podsumowanie
Bibliografia
 
Rozdział 6. Aspekty relacji interpersonalnych w procesie zarządzania organizacją
Agnieszka Kowalczewska
 
Wprowadzenie
1. Czynniki wpływające na tworzenie relacji interpersonalnych oraz mechanizmy tworzenia relacji
2. Manipulacja wrażeniem, czyli znaczenie autoprezentacji w organizacji
3. Jak szkolić umiejętności interpersonalne?
4. Relacje interpersonalne w organizacji
Podsumowanie
Bibliografia
 
Rozdział 7. Wykorzystanie aktywnych systemów edukacyjnych w inżynierii społecznej przemian globalizacyjnych
Artur Mazurkiewicz
 
Wprowadzenie
1. Myślenie modelowe – narzędzia rozwoju tworzone w poznawczej i ewolucyjnej formule doskonalenia jakości
2. Uczenie się i tworzenie wiedzy w skali społecznej
3. Projektowanie organizacyjne oparte na wiedzy
4. Mapowanie zjawiska rozwojowego – klaster wiedzy publicznej
Podsumowanie
Bibliografia

Część IV. Zarządzanie jakością
 
Rozdział 1. Zarządzanie przedsiębiorstwem stosującym system prewencyjno-zapobiegawczy HACCP
Małgorzata Kowalska, Wojciech Werpachowski
 
Wprowadzenie
1. Geneza zarządzania przez jakość
2. Filozofia Kaizen
3. Zasady koncepcji TQM
4. System prewencyjno-zapobiegawczy HACCP (Hazard Analysis and Critical Points) systemem wprowadzanym w gałęziach przemysłu spożywczego
Podsumowanie
Bibliografia
 
Rozdział 2. Rola zarządzania jakością w rozwoju firm usługowych
Wiesław Urban
 
Wprowadzenie
1. Usługi oraz wzrost ich znaczenia
2. Zarządzanie jakością
3. Metoda badań
4. Wykorzystanie metod i technik zarządzania jakością
5. Wpływ zarządzania jakością na kluczowe miary wyników przedsiębiorstw
6. Zarządzanie jakością a branże działalności
Podsumowanie
Bibliografia
 
Rozdział 3. Determinanty doskonalenia systemów zarządzania jakością w urzędach administracji publicznej
Urszula Kobylińska
 
Wprowadzenie
1. Metodyka badań
2. Elementy warunkujące doskonalenie systemów zarządzania jakością w urzędach miejskich
Podsumowanie
Bibliografia
 
Rozdział 4. Zarządzanie jakością pracy w publicznych szkołach wyższych
Marta Tutko
 
Wprowadzenie
1. Podstawowe pojęcia
2. Polityka kadrowa w Uniwersytecie Jagiellońskim
3. Ogólne informacje o badaniach
4. Doskonalenie zarządzania jakością pracy a jakość usług edukacyjnych
Podsumowanie
Bibliografia
 
Część V. Restrukturyzacja i inwestycje
 
Rozdział 1. Rola państwowego właściciela w restrukturyzacji przedsiębiorstwa
Ryszard Kardasz
 
Wprowadzenie
1. Opis przypadku
2. Możliwe scenariusze działań właścicielskich i praktyczna ich realizacja
Podsumowanie
 
Rozdział 2. Przywództwo jako czynnik sukcesu w procesach fuzji i akwizycji przedsiębiorstw
Anna Stankiewicz-Mróz
 
Wprowadzenie
1. Bariery w procesach fuzji i przejęć
2. Istota przywództwa
3. Sytuacja pracowników w procesach M&A
Podsumowanie
Bibliografia
 
Rozdział 3. Determinanty kształtowania cen produkcji budowlanej w okresie dynamicznego wzrostu rynku inwestycyjnego
Wiesław Matwiejczuk
 
Wprowadzenie
1. Teoretyczne podstawy kształtowania cen na rynku inwestycyjno-budowlanym
2. Metodyka wyceny robót budowlanych
3. Elastyczność cenowa przedsiębiorstw budowlanych i jej wyznaczniki
Podsumowanie
Bibliografia
 
Rozdział 4. Metodyka ogólnej oceny cyklu życia obiektu infrastruktury
Tadeusz Truchanowicz
 
Wprowadzenie
1. Koncepcja ogólnej oceny cyklu życia obiektu infrastruktury na podstawie użyteczności
2. Ocena przydatności metod maksymalizacji użyteczności oraz maksymalizacji wartości addytywnej funkcji kompromisu w procedurze LCTA
Podsumowanie
Bibliografia
 
Rozdział 5. Aktualne tendencje konkurowania w budownictwie
Joanna Samul
 
Wprowadzenie
1. Istota konkurencyjności przedsiębiorstw
2. Czynniki wpływające na przewagę konkurencyjną przedsiębiorstw budowlanych
3. Analiza kluczowych czynników wpływających na konkurencyjność w branży budowlanej
Podsumowanie
Bibliografia
 
Rozdział 6. Potrzeby rozwojowe przedsiębiorstw branży budowlanej na rynku rosyjskim
Justyna Grześ
 
Wprowadzenie
1. Potencjał rynku rosyjskiego
2. Potencjał polskiego eksportu materiałów i usług budowlanych
3. Studium przypadku – Unibep SA
4. Perspektywy rosyjskiego rynku budowlanego i wnioski dla polskich przedsiębiorców
Podsumowanie
Bibliografia
 
Część VI. Inne problemy praktyki zarządzania
 
Rozdział 1. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a innowacyjność przedsiębiorstw w regionach słabo rozwiniętych
Ewa Bojar, Jakub Bis, Tomasz Żminda
 
Wprowadzenie
1. Istota bezpośrednich inwestycji zagranicznych
2. Wyniki przeprowadzonych badań w przedsiębiorstwach z kapitałem zagranicznym
w województwach lubelskim i podkarpackim
3. Innowacyjność przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego w województwach lubelskim i podkarpackim
Podsumowanie
Bibliografia

Rozdział 2. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw
Mirosław Ostrowski
 
Wprowadzenie
1. Zdefiniowanie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw
2. Początki społecznej odpowiedzialności biznesu w Unii Europejskiej
3. Standard SA 8000 w biznesie
Podsumowanie
Bibliografia
 
Rozdział 3. Model zarządzania zapasami materiałowymi w przedsiębiorstwie
Paweł Żukowski
 
Wprowadzenie
1. Budowa funkcji kryterium modelu zarządzania zapasami
2. Algorytm wyznaczania optymalnych wielkości Z0 i R0
3. Poszukiwanie rozwiązań szczególnych bezpośredniego określania optymalnych wielkości
R0 i Z0 w modelu zapasów
4. Sformułowanie optymalnej strategii
Bibliografia
 
Rozdział 4. Przydatność modeli wielowymiarowych do przewidywania bankructwa podmiotów gospodarczych
Paweł Kopczyński
 
Wprowadzenie
1. Znaczenie analizy finansowej w gospodarce rynkowej
2. Nowoczesne metody oceny kondycji majątkowo-finansowej przedsiębiorstw
3. Praktyczne zastosowanie modeli wielowymiarowej analizy dyskryminacyjnej
Podsumowanie
Bibliografia

Wiesław Kowalczewski

prof. dr hab. inż., kierownik Katedry Organizacji Zarządzania na Wydziale Zarządzania Politechniki Białostockiej. Autor około 100 publikacji naukowych. Członek Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych oraz członek Międzynarodowej Akademii Nauk Ekologii i Ochrony Życia w St. Petersburgu.


Wiesław Matwiejczuk

hab. inż. prof. PB, kierownik Katedry Organizacji i Zarządzania na Wydziale Zarządzania Politechniki Białostockiej. Zainteresowania naukowe: zarządzanie przedsiębiorstwem, organizacja, zarządzanie i ekonomika procesu inwestycyjnego, inżynieria procesów budowlanych, infrastruktura ochrony środowiska. Autor ponad 60 publikacji naukowych. Wieloletni praktyk w zakresie realizacji i projektowania zakładów przemysłowych, obiektów ochrony środowiska oraz kierowania przedsiębiorstwem wykonawstwa budowlanego.

redakcja naukowa

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane