• Zarządzanie organizacją w nowej rzeczywistości gospodarczej. Wybrane problemy

Zarządzanie organizacją w nowej rzeczywistości gospodarczej. Wybrane problemy

 • Autor: Wiesław Matwiejczuk redakcja naukowa
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7641-203-0
 • Data wydania: 2010
 • Liczba stron/format: 227/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 45.00 zł

  11.25 zł

 • 75% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Książka podejmuje bardzo aktualną z punktu widzenia praktyki gospodarczej problematykę zarządzania organizacją w sytuacji kryzysowej powstałej w wyniku ostatnich zawirowań na światowych rynkach finansowych. Przedstawiono w niej analizę zjawisk kryzysowych w wybranych grupach przedsiębiorstw, charakteryzując jednocześnie różne elementy składowe tzw. nowej rzeczywistości gospodarczej. Zaprezentowano też sposoby rozwiązań wybranych problemów w funkcjonowaniu współczesnych organizacji.

W monografii skoncentrowano się na przedstawieniu nowych instrumentów w zakresie zarządzania rynkiem pracy, budowania konkurencyjności organizacji, zarządzania wybranymi procesami oraz podnoszenia sprawności organizacji. Autorami poszczególnych rozdziałów są pracownicy naukowi kilku polskich i zagranicznych uczelni oraz praktycy życia gospodarczego.
 
Książka jest przeznaczona dla kadry zarządzającej różnego typu organizacjami oraz dla pracowników naukowych zainteresowanych problematyką zarządzania. Może służyć jako literatura uzupełniająca dla doktorantów i studentów kierunku zarządzania i marketingu. Należy wyrazić przekonanie, że publikacja wzbogaci wiedzę czytelnika o problematyce zarządzania oraz zachęci do poszukiwania skutecznych metod kierowania organizacjami w złożonym, zmieniającym się otoczeniu.
Spis treści:

Wstęp
 
CZĘŚĆ I. NOWE INSTRUMENTY ZARZĄDZANIA RYNKIEM PRACY
 
Rozdział 1. Nowe trendy w zarządzaniu zasobami ludzkimi w warunkach zmiennego otoczenia
 
Wprowadzenie
1.1. Elementy polityki personalnej
1.2. Przeciwdziałanie spowolnieniu i kryzysowi
1.3. Rola menedżerów w poszukiwaniu oszczędności
1.4. Relacje pracodawcy – pracownicy
1.5. Patologie w stosunkach pracy
Podsumowanie
Bibliografia
 
Rozdział 2. Instrumenty zarządzania rynkiem pracy w regionie
 
Wprowadzenie
2.1. Charakterystyka sytuacji na rynku pracy
2.2. Doświadczenia w zakresie funkcjonowania Obserwatoriów Rynku Pracy w Polsce
2.3. Modelowanie Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych na Podlasiu
Podsumowanie
Bibliografia
 
Rozdział 3. Miejsce przedsiębiorstw społecznych w łagodzeniu problemów bezrobocia środowisk długotrwale bezrobotnych
 
Wstęp
3.1. Społeczno-ekonomiczne aspekty przedsiębiorczości społecznej
3.2. Miejsce przedsiębiorstw społecznych w kontekście problemu bezrobocia
3.3. Praktyka funkcjonowania spółdzielni socjalnych
Podsumowanie
Bibliografia
 
Rozdział 4. Koncepcja flexicurity jako sposób reagowania na zmiany w polskiej rzeczywistości gospodarczej
 
Wprowadzenie
4.1. Wyznaczniki sytuacji na rynku pracy
4.2. Koncepcja oddziaływania na rynek pracy – flexicurity
4.3. Warunki skutecznego wdrażania koncepcji flexicurity
Podsumowanie
Bibliografia
 
Rozdział 5. Mobilność zawodowa podlaskich emigrantów a kształcenie zawodowe
 
Wprowadzenie
5.1. Kształcenie zawodowe a potrzeby rynku
5.2. Mobilność zawodowa podlaskich emigrantów
Podsumowanie
Bibliografia
 
CZĘŚĆ II. BUDOWANIE KONKURENCYJNOŚCI ORGANIZACJI
 
Rozdział 1. ????????????? ?????? ? ??????: ??? ???????
??????????
 
Rozdział 2. Innowacyjność jako skuteczna metoda w podnoszeniu konkurencyjności organizacji XXI wieku
 
Wstęp
2.1. Pojęcie konkurencyjności i innowacyjności
2.2. Wyzwania dla polskiej gospodarki w XXI wieku
Podsumowanie
Bibliografia
 
Rozdział 3. The concept of support group in the Polish National Foresight Programme „Poland 2020”
 
Introduction
3.1. Polish National Foresight Programme
3.2. The Support Group in the Polish National Foresight Programme
Conclusions
References
 
Rozdział 4. Międzynarodowa konkurencyjność przedsiębiorstw branży budowlanej w okresie dekoniunktury gospodarczej
 
Wstęp
4.1. Koniunktura sektora budowlanego w Polsce
4.2. Koniunktura sektora budowlanego w innych państwach Europy
4.3. Kierunki ekspansji polskich przedsiębiorstw z branży budowlanej
4.4. Przedsiębiorstwa budowlane w nowej sytuacji gospodarczej
Podsumowanie
Bibliografia
 
Rozdział 5. The optimization of the water-sewing economy management system in Central and Eastern Europe
 
Introduction
5.1. Public-Private Partnerships in water supply in countries with economies in transition
5.2. The main proposals for the use of foreign best practices to optimize the current system of
management of water supply and sanitation sector in the countries of Central and Eastern Europe
References
 
CZĘŚĆ III. ZARZĄDZANIE PROCESAMI W ORGANIZACJI
 
Rozdział 1. Zarządzanie procesami w usługach
 
Wstęp
1.1. Procesy w organizacji
1.2. Procesy w działalności usługowej
1.3. Zarządzanie procesami
Podsumowanie
Bibliografia
 
Rozdział 2. Zarządzanie przez jakość warunkiem koniecznym sukcesu firmy
 
Wstęp
2.1. Problematyka jakości we współczesnych firmach
2.2. Wykorzystanie filozofii, metod i narzędzi doskonalenia
2.3. Ciągłe doskonalenie
Podsumowanie
Bibliografia
 
Rozdział 3. Zarządzanie działalnością badawczo-rozwojową w przedsiębiorstwie branży informatycznej
 
Wprowadzenie
3.1. Determinanty powstania Pionu Badań i Rozwoju Usług Elektronicznych w przedsiębiorstwie informatycznym
3.2. Zarządzanie procesami rozwojowymi przedsiębiorstwa
Podsumowanie
Bibliografia
 
Rozdział 4. Spełnianie wymagań i oczekiwań klientów przez firmy przemysłu odzieżowego
 
Wstęp
4.1. Preferencje zakupowe klientów
4.2. Założenia do oceny wymagań i oczekiwań klientów
4.3. Model oceny wymagań i oczekiwań klientów firm przemysłu odzieżowego
4.4. Próby spełniania wymagań i oczekiwań klientów
Podsumowanie
Bibliografia
 
Rozdział 5. Socjotechnika jako instrument wykorzystywany do rozwiązywania problemów w zarządzaniu bezpieczeństwem i ochroną zdrowia w budownictwie
 
Wstęp
5.1. Specyfika procesu produkcyjnego w budownictwie
5.2. Socjotechnika jako narzędzie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w budownictwie
Bibliografia
 
CZĘŚĆ IV. INSTRUMENTY PODNOSZENIA SPRAWNOŚCI ORGANIZACJI
 
Rozdział 1. Zarządzanie sprawnością współczesnego przedsiębiorstwa
 
1. Istota sprawności
1.2. Instrumenty sprawnego zarządzania przedsiębiorstwem
1.3. Łańcuch dostaw w kształtowaniu sprawności przedsiębiorstwa
Bibliografia
 
Rozdział 2. Współczesne koncepcje zarządzania jakością w instytucji publicznej
 
Wstęp
2.1. Koncepcje zarządzania jakością w administracji publicznej
2.2. Doświadczenia europejskie w reformowaniu sektora publicznego oparte na koncepcji zarządzania przez jakość
2.3. Implementacja koncepcji zarządzania jakością w administracji publicznej
Podsumowanie
Bibliografia
 
Rozdział 3. Nowoczesne instrumenty w zarządzaniu kosztami zakładu opieki zdrowotnej
 
Wprowadzenie do problemu badawczego
3.1. Charakterystyka rynku usług medycznych
3.2. System JGP jako metoda zarządzaniu kosztami zakładu opieki zdrowotnej
3.3. Budżetowa metoda zarządzania kosztami zakładu opieki zdrowotnej
Zakończenie
Bibliografia
 
Rozdział 4. Wpływ czynników niematerialnych na wycenę spółek notowanych na GPW w Warszawie
 
Wstęp
4.1. Czynniki kształtujące wartość przedsiębiorstwa
4.2. Kapitał intelektualny jako czynnik tworzący wartość przedsiębiorstwa
4.3. Analiza wartości kapitału intelektualnego spółek notowanych na GPW w Warszawie
Podsumowanie
Bibliografia
 
Rozdział 5. Ocena efektywności produkcji energii ze źródła odnawialnego
w aspekcie technologicznym i ekologicznym na przykładzie Elektrociepłowni Białystok

 
Wstęp
5.1. Korzyści z uruchomienia kotła spalającego biomasę
5.2. Realizacja instalacji do spalania biomasy w EC Białystok
5.3. Ekologiczny aspekt produkcji energii z biomasy w kotle BFB
5.4. Aspekt ekonomiczny produkcji energii z biomasy
Podsumowanie
Bibliografia
 
Autorzy

Wiesław Matwiejczuk redakcja naukowa

hab. inż. prof. PB, kierownik Katedry Organizacji i Zarządzania na Wydziale Zarządzania Politechniki Białostockiej. Zainteresowania naukowe: zarządzanie przedsiębiorstwem, organizacja, zarządzanie i ekonomika procesu inwestycyjnego, inżynieria procesów budowlanych, infrastruktura ochrony środowiska. Autor ponad 60 publikacji naukowych. Wieloletni praktyk w zakresie realizacji i projektowania zakładów przemysłowych, obiektów ochrony środowiska oraz kierowania przedsiębiorstwem wykonawstwa budowlanego.

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane