• Zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami w warunkach zrównoważonego rozwoju

Zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami w warunkach zrównoważonego rozwoju

 • Autor: Anna Skowronek-Mielczarek redakcja naukowa
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-058-3
 • Data wydania: 2016
 • Liczba stron/format: 292/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 60.00 zł

  54.00 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 54.00 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Publikacja ma na celu pokazanie użytecznych narzędzi zarządzania małym i średnim przedsiębiorstwem w wymagających i trudnych uwarunkowaniach rynkowych, z jakimi mamy współcześnie do czynienia. Wskazuje, iż oprócz uwarunkowań ekonomicznych, istotne w procesach zarządzania działalnością biznesową jest także uwzględnianie oczekiwań zewnętrznych i wewnętrznych interesariuszy. A to oznacza konieczność wzięcia pod uwagę w procesach zarządzania przedsiębiorstwem określonych ograniczeń i możliwości środowiskowych oraz społecznych i etycznych. Książka nawiązuje do tych warunków, pokazując, jak zastosować określone narzędzia zarządzania strategicznego i operacyjnego, zarządzania zasobami i procesami w kontekście wymagań zrównoważonego rozwoju.

Spis treści:
 
WPROWADZENIE
Anna Skowronek-Mielczarek
 
Rozdział 1. ISTOTA I STRUKTURA OTOCZENIA WSPÓŁCZESNYCH MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW
Celina Sołek-Borowska
   
1.1. Wprowadzenie
1.2. Rola otoczenia przedsiębiorstwa i jego struktura
1.3. Wymiary zrównoważonego rozwoju w otoczeniu małych i średnich przedsiębiorstw
1.4. Otoczenie bliższe i dalsze w rozwoju przedsiębiorstw
1.5. Stymulanty i destymulanty rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w koncepcji sustainability
1.6. Wzajemne interakcje ? otoczenie a małe i średnie przedsiębiorstwa
1.7. Podsumowanie
Bibliografia

Rozdział 2. ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ A MAŁE I ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA  
Katarzyna Bachnik
   
2.1. Wprowadzenie
2.2. Społeczna odpowiedzialność biznesu, zrównoważony rozwój, etyka – istota i różnice w kontekście biznesowy
2.3. Stopień i sposób realizacji założeń CSR i zrównoważonego rozwoju w przedsiębiorstwach
2.4. Korzyści i zagrożenia związane z realizacją założeń CSR przez przedsiębiorstwa
2.5. Wpływ najnowszych technologii oraz preferencji i oczekiwań konsumentów na rozwój projektów o charakterze CSR
2.6. Nowe modele biznesowe oparte na idei CSR i zrównoważonego rozwoju
2.7. Podsumowanie
Bibliografia
 
Rozdział 3.SPECYFIKA FUNKCJONOWANIA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W WARUNKACH ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU  
Anna Skowronek-Mielczarek
   
3.1. Wprowadzenie
3.2. Pojęcie i cechy małych i średnich przedsiębiorstw
3.3. Rola małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce
3.4. Wewnętrzne możliwości rozwojowe małych i średnich przedsiębiorstw
3.5. Wewnętrzne ograniczenia rozwojowe małych i średnich przedsiębiorstw
3.6. Podsumowanie
Bibliografia
 
Rozdział 4. ZASOBY I PROCESY JAKO PRZEDMIOT ZARZĄDZANIA MAŁYMI  I ŚREDNIMI PRZEDSIĘBIORSTWAMI
Katarzyna Bachnik, Anna Skowronek-Mielczarek
   
4.1. Wprowadzenie
4.2. Zarządzanie i jego podstawowe funkcje we współczesnych małych i średnich przedsiębiorstwach
4.3. Istota zasobów w zarządzaniu małymi i średnimi przedsiębiorstwami
4.4. Struktura zasobów przedsiębiorstwa i ich znaczenie w warunkach zrównoważonego rozwoju
4.5. Procesy w zarządzaniu małymi i średnimi przedsiębiorstwami
4.6. Podsumowanie
Bibliografia
 
Rozdział 5. ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH  
Katarzyna Bachnik
   
5.1. Wprowadzenie
5.2. Miejsce strategii w procesach zarządzania strategicznego w małych i średnich przedsiębiorstwach
5.3. Etapy procesu zarządzania strategicznego
5.4. Proces formułowania strategii oraz wybrane narzędzia planowania strategicznego
5.5. Rodzaje strategii – wybory strategiczne w przedsiębiorstwie
5.6. Strategie przedsiębiorstw w warunkach zrównoważonego rozwoju
5.7. Podsumowanie
Bibliografia
 
Rozdział 6. ZARZĄDZANIE OPERACYJNE W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH  
Celina Sołek-Borowska, Anna Skowronek-Mielczarek
   
6.1. Wprowadzenie
6.2. Procesy realne i ich optymalizacja w przedsiębiorstwach
6.3. Modelowanie procesów biznesowych – procesy podstawowe i pomocnicze
6.4. Wybrane modele i metody zarządzania procesami w małych i średnich  
przedsiębiorstwach
6.5. Schematy modeli biznesowych
6.6. Internetowe modele biznesu w małych i średnich przedsiębiorstwach
6.7. Podsumowanie
Bibliografia
 
Rozdział 7. ZARZĄDZANIE FINANSAMI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW  
Anna Skowronek-Mielczarek
   
7.1. Wprowadzenie
7.2. Rola zasobów finansowych w zarządzaniu małymi i średnimi przedsiębiorstwami
7.3. Procesy finansowania funkcjonowania i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw
7.4. Procesy inwestycyjne jako wyznacznik rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw
7.5. Koncepcja zarządzania wartością (VBM) w małych i średnich przedsiębiorstwach
7.6. Podsumowanie
Bibliografia
 
Rozdział 8. ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH W WARUNKACH ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU  
Barbara Bojewska
   
8.1. Wprowadzenie
8.2. Znaczenie zasobów ludzkich w małych i średnich przedsiębiorstwach a zrównoważony rozwój
8.3. Cele i uwarunkowania zarządzania zasobami ludzkimi a zrównoważony rozwój
8.4. Istota i rodzaje strategii personalnych w przedsiębiorstwie a zrównoważony rozwój
8.5. Znaczenie outsourcingu w zarządzaniu zasobami ludzkimi a zrównoważony rozwój
8.6. Podsumowanie
Bibliografia
 
Rozdział 9. ZARZĄDZANIE MARKETINGOWE W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH  
Marta Ziółkowska
   
9.1. Wprowadzenie
9.2. Istota marketingu zrównoważonego
9.3. Istota i poziomy zarządzania marketingowego w małych i średnich przedsiębiorstwach
9.4. Tworzenie i wykorzystanie narzędzi marketingowych w małych i średnich przedsiębiorstwach
9.5. Budowa relacji z klientem ? koncepcja CRM w zarządzaniu zasobami marketingowymi
9.6. Współtworzenie wartości z klientem – koncepcja DART  209
9.7. Podsumowanie
Bibliografia
 
Rozdział 10. ZARZĄDZANIE TECHNOLOGIAMI INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNYMI W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH  
Celina Sołek-Borowska
   
10.1. Wprowadzenie
10.2. Technologie ICT w procesach zarządzania małymi i średnimi przedsiębiorstwami
10.3. Wykorzystanie internetu i mediów społecznościowych w małych i średnich przedsiębiorstwach
10.4. Zastosowanie cloud computingu w małych i średnich przedsiębiorstwach
10.5. E-biznes w małych i średnich przedsiębiorstwach
10.6. Podsumowanie
Bibliografia
 
Rozdział 11. ZARZĄDZANIE MAŁYMI I ŚREDNIMI PRZEDSIĘBIORSTWAMI W SKALI PONADNARODOWEJ  
Marta Ziółkowska
   
11.1. Wprowadzenie
11.2. Procesy umiędzynarodowienia działalności małych i średnich przedsiębiorstw
11.3. Formy ekspansji na rynki zagraniczne
11.4. Podejście sieciowe do umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstw
11.5. Działalność na rynkach międzynarodowych jako źródło wzrostu konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw
11.6. Podsumowanie
Bibliografia

Rozdział 12. KONKURENCYJNOŚĆ I INNOWACYJNOŚĆ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W WARUNKACH ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU  
Barbara Bojewska
   
12.1. Wprowadzenie
12.2. Uwarunkowania konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw
12.3. Znaczenie innowacji w budowaniu przewagi konkurencyjnej małych i średnich przedsiębiorstw
12.4. Znaczenie projektów w podwyższaniu konkurencyjności i innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw
12.5. Podsumowanie
Bibliografia

prof. SGH dr hab. Piotr Wachowiak:

Recenzowana monografia stanowi bardzo dobre opracowanie dotyczące zarządzania małymi i średnimi przedsiębiorstwami. Jej wyróżnikiem jest spojrzenie na zarządzanie przez pryzmat zrównoważonego rozwoju, a mocną stroną – kompleksowe podejście do tematu. Opisuje wszystkie najważniejsze obszary kierowania firmą. Uwzględnia specyfikę małych i średnich przedsiębiorstw. Autorzy w sposób kompetentny omawiają zarządzanie strategiczne, operacyjne, marketingowe, a także finansami, zasobami ludzkimi i technologiami informacyjno-komunikacyjnymi oraz małymi i średnimi przedsiębiorstwami w skali ponadnarodowej. Prowadzone rozważania są dobrze osadzone w literaturze przedmiotu. Monografia zawiera wiele istotnych informacji, które mogą być wykorzystane w dalszych badaniach, zwłaszcza nad zarządzaniem małymi i średnimi firmami, oraz dużo cennych wskazówek, które dotyczą sposobów działania tego typu przedsiębiorstw w warunkach zrównoważonego rozwoju i mogą być wykorzystane w praktyce gospodarczej. Jej walorem jest przedstawianie opisywanych zagadnień w sposób logiczny i przystępny. Opracowanie to powinno być przedmiotem zainteresowania naukowców i studentów kierunków ekonomicznych, dla których może stać się bogatym kompendium wiedzy, pozwalającym na pełniejsze zrozumienie mechanizmów działania małych i średnich firm, a także dla menedżerów, którzy po jego przestudiowaniu będą mogli udoskonalić sposób zarządzania przedsiębiorstwem. Ze względu na aktualność i istotność poruszanych zagadnień oraz wymiar praktyczny uważam, że recenzowana monografia zajmuje ważne miejsce na polskim rynku wydawniczym.

Anna Skowronek-Mielczarek redakcja naukowa

prof. dr hab. Wicedyrektor Instytutu Zarządzania Kolegium Zarządzania i Finansów SGH.

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Społeczna odpowiedzialność przedsię...

24.00 zł 48.00 zł Cena netto: 22.86 zł

Społeczna odpowiedzialność biznesu ...

43.20 zł 48.00 zł Cena netto: 41.14 zł

Społeczna odpowiedzialność przedsię...

27.50 zł 55.00 zł Cena netto: 26.19 zł

Koncepcja rachunku kosztów i korzyś...

26.50 zł 53.00 zł Cena netto: 25.24 zł

Zarządzanie przez odpowiedzialność....

35.10 zł 39.00 zł Cena netto: 33.43 zł

Społeczna odpowiedzialność biznesu ...

43.20 zł 48.00 zł Cena netto: 41.14 zł

Najczęściej kupowane