• Zarządzanie ludźmi w organizacjach zorientowanych na projekty

Zarządzanie ludźmi w organizacjach zorientowanych na projekty

 • Autor: Katarzyna Piwowar-Sulej
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7930-933-7
 • Data wydania: 2016
 • Liczba stron/format: 282/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 59.00 zł

  53.10 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 53.10 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Publikacja jest pierwszym kompleksowym opracowaniem opartym na pogłębionych studiach literaturowych oraz badaniach empirycznych dotyczącym instrumentalnego i podmiotowego aspektu realizacji procesu zarządzania ludźmi w organizacjach zorientowanych na projekty.

W toku prowadzonych rozważań zostały podkreślone cechy wspólne oraz różnice wynikające z charakteru organizacji. Chodzi o podział interesujących nas organizacji na te, w których projekty są działalnością podstawową oraz organizacje zorientowane na działalność powtarzalną, w których jednak wdrożono zarządzanie przez projekty.

W książce zaprezentowano wskazówki praktyczne, mające na celu profesjonalizację działań w obszarze zarządzania ludźmi.

Spis treści:

Wstęp

Rozdział I. Istota i specyfika zarządzania ludźmi w organizacji zorientowanej na projekty

1.1. Wprowadzenie do problematyki zarządzania ludźmi
1.1.1. Składowe procesu zarządzania ludźmi
1.1.2. Ewolucja podejścia do realizacji działań podejmowanych wobec pracowników
1.2. Odrębność organizacji zorientowanej na projekty
1.2.1. Projekt – jego wyróżniki oraz rodzaje
1.2.2. Zarządzanie przez projekty na tle zarządzania projektem i zbiorami projektów
1.2.3. Dwutorowość procesu zarządzania ludźmi
1.2.4. Psychospołeczne aspekty zarządzania przez projekty

Rozdział II. Kształtowanie procesu zarządzania ludźmi w badanych organizacjach

2.1. Założenia metodyczne prowadzonych badań empirycznych
2.1.1. Proces badawczy – jego kształt i przyjęte paradygmaty
2.1.2. Metodyka postępowania badawczego oraz charakterystyka próby badawczej
2.2. Instrumentalne aspekty realizacji ogólnego procesu personalnego i procesu personalnego w projekcie
2.2.1. Kształtowanie form zatrudnienia oraz kryteria i narzędzia doboru ludzi do pracy
2.2.2. Ocenianie i wynagradzanie pracowników
2.2.3. Sposoby rozwoju personelu
2.3. Podmioty zarządzania ludźmi w badanych organizacjach
2.3.1. Rola sponsora projektu i ciał kolegialnych w procesie personalnym
2.3.2. Uprawnienia kierownika projektu w obszarze zarządzania ludźmi
2.3.3. Dział personalny – administrator czy partner biznesowy?
2.4. Wewnętrzna spójność procesu personalnego – jej stan oraz rola w zarządzaniu badanymi organizacjami

Rozdział III. Kierunki doskonalenia działań podejmowanych w ramach zarządzania ludźmi w organizacji zorientowanej na projekty

3.1. Propozycje o charakterze narzędziowym
3.1.1. Podstawy kształtowania profili kompetencyjnych członków zespołów projektowych
3.1.2. Schemat postępowania w procesie tworzenia systemu wynagradzania w badanych organizacjach
3.2. Formuła kształtowania procesu zarządzania ludźmi w organizacji zorientowanej na projekty

Zakończenie

Aneks

Załącznik nr 1. Studium przypadku instytucji finansowej
Załącznik nr 2. Studium przypadku przedsiębiorstwa produkcyjnego
Załącznik nr 3. Studium przypadku przedsiębiorstwa z branży IT
Załącznik nr 4. Studium przypadku firmy konsultingowej
Załącznik nr 5. Fragmenty kwestionariuszy pytań

Spis literatury

Spis rysunków i tabel

Abstract

Prof. dr hab. Marta Juchnowicz:

Tematyka książki wpisuje się w najnowsze nurty dyscypliny naukowej zarządzania zasobami ludzkimi, a także odpowiada na zapotrzebowanie kadry menedżerskiej oraz specjalistów HR. Zasadniczą wartością jest przedstawiona w sposób kompleksowy na podstawie przeglądu literatury oraz stanu faktycznego w praktyce dwutorowość kształtowania procesu zarządzania ludźmi. Innowacyjny charakter mają wyniki badań na temat spójności tego procesu. Uważam, że treść książki jest interesująca dla wszystkich formalnych i nieformalnych liderów oraz specjalistów HR w organizacjach. Rekomenduję tę pozycję jako ważną w procesie ustawicznego kształcenia profesjonalistów w dziedzinie zarządzania, w tym przywództwa i zarządzania zasobami ludzkimi.
 

Prof. dr hab. Szymon Cyfert:

Monografia poświęcona została zagadnieniom związanym z problematyką zarządzania ludźmi, analizowaną z perspektywy struktur organizacji realizujących przedsięwzięcia projektowe. Pomimo, iż problematyka zarówno zarządzania zasobami ludzkimi, jak i zarządzania projektami doczekała się licznych opracowań, w literaturze przedmiotu brakuje zwartych publikacji zawierających pogłębione w warstwie teoretycznej dyskusje, jak i przedstawiających wyniki badań empirycznych integrujące oba obszary. Powyższa konstatacja pozwala na wyprowadzenie wniosku, iż monografia dobrze wpisuje się w istniejącą w naukach o zarządzaniu lukę badawczą. Twórcze osiągnięcia Autorki, będące wyrazem jej wkładu do dorobku nauki można zauważyć zarówno w warstwie teoretycznej, jak i empirycznej publikacji.

Katarzyna Piwowar-Sulej

pracownik Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół tematyki zarządzania ludźmi w organizacjach o specyficznych warunkach funkcjonowania. Należą do nich niewątpliwie przedsiębiorstwa zorientowane na projekty. W sferze aktywności naukowej Autorki znajdują się również zagadnienia dotyczące employer brandingu, kształtowania proinnowacyjnego środowiska pracy oraz wykorzystania narzędzi IT w pracy działów personalnych. Autorka posiada ponadto praktykę w pracy w organizacjach biznesowych, kierowaniu działem personalnym, prowadzeniu projektów HR, działalności eksperckiej i szkoleniowej.

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Projekty inwestycyjne infrastruktur...

10.00 zł 40.00 zł Cena netto: 9.52 zł

Zarządzanie projektami badawczo-roz...

20.00 zł 40.00 zł Cena netto: 19.05 zł

Zarządzanie projektami unijnymi. Te...

37.80 zł 42.00 zł Cena netto: 36.00 zł

Podstawy zarządzania projektami. Me...

54.00 zł 60.00 zł Cena netto: 51.43 zł

Zarządzanie projektami w organizacj...

53.10 zł 59.00 zł Cena netto: 50.57 zł

Projekty inwestycyjne. Finansowanie...

58.50 zł 65.00 zł Cena netto: 55.71 zł

Metody doskonalenia procesów zarząd...

54.00 zł 60.00 zł Cena netto: 51.43 zł

Komercjalizacja innowacji. Zarządza...

42.68 zł Cena netto: 40.65 zł

Kulturowe aspekty zarządzania proje...

45.00 zł 50.00 zł Cena netto: 42.86 zł

Najczęściej kupowane