• Zarządzanie kryzysowe. Dobre praktyki. Wydanie 2

Zarządzanie kryzysowe. Dobre praktyki. Wydanie 2

 • Autor: Romuald Grocki
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-025-5
 • Data wydania: 2020
 • Liczba stron/format: 172/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 45.00 zł

  40.50 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 40.50 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

W publikacji przedstawiono kompleksowo całokształt zagadnień dotyczących systemu zarządzania kryzysowego, ujmując poszczególne obszary jako elementy modelu dobrych praktyk. Na uwagę zasługuje uwzględnienie takich zagadnień jak standardowe procedury operacyjne, świadomość czy kwantyfikacja pojęć stosowanych w zarządzaniu kryzysowym, które do tej pory nie były w szerszym zakresie ujmowane w polskich wydawnictwach. Przedstawione rozwiązania są uniwersalne i mogą być stosowane i wykorzystywane, bez względu na zmiany prawne czy organizacyjne, gdyż podstawowe zasady są niezmienne.

Drugie wydanie publikacji zostało zaktualizowane i uzupełnione informacjami, dotyczącymi m.in. ewakuacji osób niepełnosprawnych czy zwierząt podczas sytuacji zagrożenia.

Spis treści:

Wstęp

ROZDZIAŁ 1. ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

1.1. Kryzys i sytuacja kryzysowa
1.1.1. Pojęcia podstawowe
1.1.2. Fazy sytuacji kryzysowej
1.1.3. Kryteria warunkujące powstanie sytuacji kryzysowej
1.2. Źródła i przesłanki sytuacji kryzysowej
1.3. Definicja zarządzania kryzysowego
1.4. Proces zarządzania kryzysowego

ROZDZIAŁ 2. DOBRE PRAKTYKI

2.1. Struktury
2.1.1. Struktury administracyjne
2.1.2. Struktury techniczne
2.2. Zarządzanie ryzykiem
2.3. Strategia działania
2.3.1. Kryterium czasu
2.3.2. Kryterium możliwości sił i środków
2.3.3. Kryterium skuteczności
2.4. Planowanie
2.4.1. Pojęcia podstawowe
2.4.2. Charakterystyka elementów planu
2.5. Standardowe Procedury Operacyjne
2.5.1. Podstawowe informacje
2.5.2. Struktura Standardowej Procedury Operacyjnej
2.6. Współdziałanie
2.6.1. Model/relacje
2.6.2. Pomoc międzynarodowa
2.6.3. Organizacja i realizacja pomocy międzynarodowej
2.7. Świadomość społeczna
2.7.1. Ocena ryzyka a świadomość
2.7.2. Szkolenia a świadomość
2.8. Ćwiczenia
2.8.1. Pojęcia podstawowe
2.8.2. Cele ćwiczeń
2.8.3. Scenariusz
2.8.4. Wymagania dotyczące ćwiczenia
2.8.5. Proces planowania ćwiczenia

Zamiast podsumowania
Bibliografia
Słownik terminów i wyrażeń
Wykaz fotografii, rysunków, tabel i wykresów

Prof. dr hab. inż. Włodzimierz Czamara, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu:

Książka jest nowoczesną monografią prezentującą teoretyczne i praktyczne zagadnienia zarządzania kryzysowego. Autor, dr Romuald Grocki - wybitny teoretyk i praktyk procesów zarządzania kryzysowego, szczególną uwagę zwrócił na organizację elementów logistycznych w sytuacjach kryzysowych, zarządzanie ryzykiem i opis Standardowych Procedur Operacyjnych. Monografia stanowi cenne kompendium wiedzy o aktualnych procesach zarządzania kryzysowego dla służb centrów zarządzania kryzysowego i studentów wyższych uczelni kierunków inżynierii bezpieczeństwa.

Prof. nadzw. dr hab. inż. Elżbieta Bondar-Nowakowska, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu:

Zaprezentowane dobre praktyki w zarządzaniu kryzysowym są cennym źródłem wskazówek oraz informacji dla praktyków, pracowników administracji, a także osób zdobywających kwalifikacje w tym zakresie, m.in. studentów kierunków inżynierii bezpieczeństwa. Uwzględniają one dotychczasowe doświadczenia, jak również wymagania uniwersalne, niezbędne do tego, by przewidywać i kontrolować sytuacje kryzysowe. Autor, wykorzystując swoje bogate doświadczenie praktyczne, zwraca uwagę na różnorodność oraz złożoność problemów występujących w zarządzaniu kryzysowym. Myślą przewodnią prowadzonych rozważań i analiz jest wskazanie na potrzebę kompleksowego podejścia do zagadnień związanych z zarządzaniem ryzykiem. Szczególną wagę przywiązuje do tych działań, które mają na celu redukcję ryzyka generującego sytuacje kryzysowe. Odwołania praktyczne zawarte w książce umożliwiają identyfikację i kontrolę zdarzeń, które mogą prowadzić do tych sytuacji. Książka jest cennym uzupełnieniem dotychczasowych opracowań z tego zakresu.

Romuald Grocki
absolwent Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, doktor nauk rolniczych w zakresie kształtowania środowiska (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), adiunkt w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu. Prowadzi wykłady na uczelniach krajowych i zagranicznych. Specjalizuje się w problematyce redukcji ryzyka zagrożeń, ochrony przed powodzią oraz zarządzania kryzysowego. Autor wielu książek i artykułów w kraju i zagranicą poświęconych zarządzaniu kryzysowemu, analizie ryzyka i ochronie przed powodziami. Uczestnik szkoleń z zarządzania kryzysowego, m.in. w USA, Szwecji i w Niemczech. W ramach współpracy z NATO brał udział w pracach Crisis Management Assessment Team NATO w Macedonii. Konsultant i międzynarodowy ekspert w projektach Banku Światowego, Unii Europejskiej i w innych międzynarodowych programach badawczych dotyczących prewencji zagrożeń.

Książki tego autora

Ahmed M., The Principles and Practice of Crisis Management, Meena Ahmed 2006.
Australia/New Zealand Standard for Risk Management (AS/NZS 4360:2004).
Durkheim E., Zasady metody socjologicznej, PWN, Warszawa 2007.
Fearn-Banks K., Crisis communications: A casebook approach, wyd. 3, Londyn 2007.
Gołębiewski J., Zarządzanie kryzysowe, „Wiedza Obronna” 2001, nr 1.
Green W.G., Exercise Alternatives for Training Emergency Management Command Center Staffs, Universal Publisher 2000.
Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 2001.
Grocki R., Bezpieczeństwo budowli wodnych w aspekcie zarządzania w sytuacjach nadzwyczajnych, Akademia Rolnicza, Wrocław 2005.
Grocki R., Logistyka w zarządzaniu kryzysowym, UE, Wrocław 2010.
Grocki R., Osoby niepełnosprawne w sytuacji zagrożenia, Difin, Warszawa 2014.
Grocki R., Planning the evacuation of animals from large objects, „Scientific Journal of the Military University of Land Forces” 2019.
Grocki R., Proces decyzyjny w sytuacji nadzwyczajnej, WSOWL, Wrocław 2014.
Grocki R., Standardowe Procedury Operacyjne, [w:] Nowe zarządzanie kryzysowe w praktyce, Forum, Poznań 2010.
Grocki R., Wielokryterialność podejmowania decyzji w zarządzaniu kryzysowym dla potrzeb ochrony przed powodzią, maszynopis pracy doktorskiej, Akademia Rolnicza, Wrocław 2005.
Grocki R., Zarządzanie kryzysowe, FRDL, Warszawa 2000.
Hill Ch.W. L., McShane S.L., Principles of management, The McGraw-Hill Companies, Nowy Jork 2008.
Irvine L., Filing the Ark. Animals Welfare in disasters. Temple University, Philadelphia 2009
Ladak D., Pilch T., Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i pracy socjalnej, Żak, Warszawa 1999.
Management of Risk: Guidance of Practitioners, OGC 2007.
Mitroff I., Managing Crises. Before They Happen, AMACOM, Nowy Jork 2000.
Myszewski J., Transport w logistyce, WSPiZ, Warszawa 2005.
Oxford Advanced Learner’s Dictionary, wyd. 7, Oxford University Press 2010.
Pawłowski J., Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, AON, Warszawa 2002.
Pritchard C.L., Zarządzanie ryzykiem w projektach. Teoria i praktyka, WIG-Press, Warszawa 2002.
Robbins S.P., DeCenzo D.A., Podstawy zarządzania, PWE, Warszawa 2002.
Sienkiewicz P., Górny P., Analiza systemowa sytuacji kryzysowych, AON, Warszawa 2001.
Standard Zarządzania Ryzykiem, FERMA, 2003.
Terry G.R., Principles of management, Richard D. Irwin, Illionois 1997.164 Bibliografia
VeHaun J., Past President, International Association of Emergency Managers, DisasterCom, kwiecień 2004.
When A Disaster Happens, The Road to Recovery – ESF14, FEMA 2008.
Wróblewski R., Zarys teorii kryzysu, zagadnienia prewencji i zarządzania kryzysami, AON, Warszawa 1996.
Zieliński K., Bezpieczeństwo obywateli podczas kryzysów nie militarnych oraz reagowanie w razie katastrof i klęsk żywiołowych, AON, Warszawa 2004.

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Ostrzeganie alarmowanie powiadamian...

52.20 zł 58.00 zł Cena netto: 49.71 zł

Zarządzanie organizacją w sytuacjac...

67.50 zł 75.00 zł Cena netto: 64.29 zł

Najczęściej kupowane