• Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwie. Wybrane aspekty

Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwie. Wybrane aspekty

 • Autor: Ryszard Żuber redakcja naukowa
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-156-6
 • Data wydania: 2016
 • Liczba stron/format: 233/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 55.00 zł

  49.50 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Publikacja zawiera wiedzę z zakresu strategii innowacji w przedsiębiorstwie oraz wyniki badań empirycznych czynników zarządczych innowacyjności. Zwraca uwagę na szczególną rolę w zarządzaniu innowacjami kierownictwa oraz rolę i cechy menedżera innowacji w przedsiębiorstwie. Wskazuje podstawową wiedzę dla kierownika z zakresu planowania przedsięwzięcia innowacyjnego, zasad współpracy i organizacji zespołów w ramach działalności innowacyjnej, podstawowe źródła finansowania i ekonomiczne aspekty działalności innowacyjnej. Przedstawia rolę metod twórczego poszukiwania rozwiązań dla praktyki i kadry kierowniczej zajmującej się problematyką innowacji, genezę i charakterystykę inwentyki, podział i klasyfikację metod inwentycznych, zasady organizacji i pracy zespołów inwentycznych oraz skuteczność tworzenia innowacji w przedsiębiorstwie z wykorzystaniem inwentyki.

Pokazano zastosowanie drzew decyzyjnych w zarządzaniu projektami badawczo-rozwojowymi i opcje realne w zarządzaniu projektami innowacyjnych technologii, prezentując wybrane modele wyceny opcji oraz zastosowanie opcji realnych w wycenie patentu i w wycenie prac badawczo-rozwojowych.

Książka zawiera również analizę i ocenę efektywności i skuteczności narzędzi wspomagania innowacyjności przedsiębiorstw z wybranych krajów UE, szczególnie zwracając uwagę na rozwiązania instytucjonalne wspomagające innowacyjność przedsiębiorstw i stosowane narzędzia prawne.

Ostatnia część książki zwraca uwagę na wzrastającą rolę wewnętrznej komunikacji w przedsiębiorstwie jako podstawy skutecznego zarządzania i sprawnego przebiegu procesów innowacji, jej modele, szczególnie narzędzia komunikacji online i kształtowanie jej procesu przy ich wykorzystaniu.

Publikacja może być przydatna dla kadry kierowniczej zarządzającej innowacjami oraz przedsięwzięciami badawczo-rozwojowymi, a także dla studentów Wydziałów Zarządzania i Wydziałów Inżynierii Produkcji politechnik, uniwersytetów oraz wyższych szkół niepublicznych, szczególnie w ramach przedmiotów: zarządzanie innowacjami, zarządzanie strategiczne, zarządzanie projektami, metody twórczego poszukiwania rozwiązań, transfer technologii. Autorami są osoby pracujące i współpracujące z Zakładem Zarządzania Innowacjami, kierowanym przez prof. nzw. dr. hab. inż. Ryszarda Żubera Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej.

Spis treści:

Od autorów

1. Strategie innowacji w przedsiębiorstwie   
Danuta Rojek

1.1. Istota strategii innowacji
1.2. Podstawowe rodzaje strategii innowacji
1.2.1. Klasyfikacja strategii innowacji według kryterium intensywności badań i rozwoju
1.2.2. Klasyfikacja strategii innowacji według R. Milesa i C. Snowa
1.3. Współczesne koncepcje strategii innowacji
1.3.1. Strategia błękitnego oceanu
1.3.2. Strategia innowacji otwartej
1.3.3. Strategia niszy innowacji
1.4. Tworzenie, wdrażanie i monitoring strategii innowacji w przedsiębiorstwie
1.4.1. Monitoring strategii innowacji
1.5. Czynniki zarządcze innowacyjności – wyniki badań empirycznych
1.5.1. Uzasadnienie podjęcia badań własnych
1.5.2. Opis metodyki badań własnych
1.5.3. Charakterystyka opisowa badanych przedsiębiorstw
1.5.4. Strategiczne czynniki zarządcze innowacyjności przedsiębiorstw Wnioski
Bibliografia

2. Innowacje otwarte a struktura sieciowa – ujęcie teoretyczne   
Krystyna Lamparska

2.1. Tradycyjne i nowoczesne podejście do innowacji
2.2. Charakterystyka struktury sieciowej
2.3. Realizacja innowacji otwartych w strukturze  sieciowej
Bibliografia

3. Organizacyjne aspekty zarządzania przedsięwzięciami innowacyjnymi w przedsiębiorstwie   
Ryszard Żuber

3.1. Manager Innowacji w organizacji – jego cechy i rola
3.2. Planowanie przedsięwzięcia innowacyjnego
3.3. Współpraca i organizacja zespołów w ramach działalności innowacyjnej
3.3.1. Organizacja sieciowa działalności innowacyjnej
3.3.2. Inicjatywa klastrowa
3.3.3. Organizacja zespołów wirtualnych
3.3.4. Transfer technologii
3.3.5. Ochrona własności intelektualnej
3.3.6. Współpraca wewnątrzorganizacyjna
3.4. Źródła finansowania i ekonomiczne aspekty działalności innowacyjnej
Bibliografia

4. Inwentyka – tworzenie innowacji od strony metodycznej   
Marcin Bednarski

4.1. Geneza i charakterystyka inwentyki
4.2. Podział i klasyfikacja metod inwentycznych
4.3. Zasady organizacji i pracy zespołów inwentycznych
4.4. Skuteczność tworzenia innowacji w firmie z wykorzystaniem inwentyki
Bibliografia

5. Zastosowanie drzew decyzyjnych i opcji realnych w zarządzaniu projektami innowacyjnych technologii   
Tomasz Krawczyk

5.1. Zastosowanie drzew decyzyjnych w zarządzaniu  projektami badawczo-rozwojowymi
5.2. Opcje realne w zarządzaniu projektami  innowacyjnych technologii
5.3. Modele wyceny opcji
5.3.1. Model Blacka-Scholesa
5.3.2. Model dwumianowy
5.4. Zastosowanie opcji realnych w wycenie patentu
5.5. Zastosowanie opcji realnych w wycenie prac badawczo-rozwojowych
5.6. Dyskusja nad wybranymi modelami
Bibliografia

6. Analiza i ocena efektywności i skuteczności narzędzi wspomagania innowacyjności przedsiębiorstw w wybranych krajach UE   
Tadeusz Kubik

6.1. Podstawa oceny efektywności narzędzi wspomagania innowacyjności przedsiębiorstw w wybranych krajach UE
6.2. Narzędzia wspomagania innowacyjności  przedsiębiorstw w Czechach
6.2.1. Zarządzanie innowacjami
6.2.2. Agencja Techniki i Technologii Republiki Czeskiej (TA CR)
6.3. Narzędzia wspomagania innowacyjności  przedsiębiorstw w Holandii
6.3.1. Zarządzanie innowacjami
6.3.2. Królewska Holenderska Akademia Sztuki i Nauki (KNAW)
6.3.3. Holenderski Instytut Badań Naukowych (NWO)
6.3.4. Fundacja Technologiczna STW
6.3.5. Agencja NL
6.4. Narzędzia wspomagania innowacyjności  przedsiębiorstw w Wielkiej Brytanii
6.4.1. Zarządzanie innowacjami
6.4.2. Departament ds. Biznesu, Innowacji i Umiejętności (BIS)
6.4.3. Rada Strategii ds. Technologii (TSB)
6.4.4. Instytut Wspierania Edukacji Wyższej w Angli (Higher Education Funding Council for England – HEFCE)
6.4.5. Research Councils UK – Rady Badawcze UK
Bibliografia
 
7. Wspieranie działalności innowacyjnej przedsiębiorstw – narzędzia wewnętrznej komunikacji on-line   
Anna Kubicka

7.1. Rola komunikacji wewnętrznej w przedsiębiorstwie
7.2. Modele przepływu informacji
7.3. Wybrane narzędzia on-line stosowane w komunikacji wewnętrznej
Bibliografia

Spis tabel

Spis rysunków

Ryszard Żuber redakcja naukowa

prof. nadzw. dr hab. inż., profesor Politechniki Warszawskiej oraz Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie. Uzyskał stopień doktora nauk technicznych oraz doktora habilitowanego nauk ekonomicznych. Od wielu lat kieruje Zakładem Badań i Rozwoju Produkcji na Wydziale Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej. Posiada duże doświadczenie przemysłowe zdobyte w trakcie kierowania kilkudziesięcioma dużymi programami badawczymi dla przemysłu i przedsiębiorstw. W obszarze finansowym pełnił funkcje dyrektora kilku departamentów bankowych, kierownika programu restrukturyzacji największego polskiego banku oraz doradcy prezesów i zarządów instytucji finansowych. Zainteresowania naukowe koncentruje na zagadnieniach: rozwoju firm, ich restrukturyzacji, zarządzaniu działalnością badawczo-rozwojową i innowacjami, transferu technologii, analiz strategicznych, przygotowania produkcji i usług, zarządzania projektami i controllingu.

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane