• Zarządzanie gospodarcze Unii Europejskiej w drugiej dekadzie XXI wieku

Zarządzanie gospodarcze Unii Europejskiej w drugiej dekadzie XXI wieku

 • Autor: Ireneusz Kraś redakcja naukowa
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-205-1
 • Data wydania: 2016
 • Liczba stron/format: 241/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 49.00 zł

  24.50 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 24.50 zł

  50% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Prezentowana książka stanowi rzetelną analizę zmian zachodzących w zarządzaniu gospodarczym Unią Europejską. W pracy przedstawiono problematykę dotyczącą zarządzania finansami publicznymi, konkurencyjności, funkcjonowania strefy euro, prowadzenia polityki makroostrożnościowej, rozwoju regionalnego Unii Europejskiej, systemu gwarantowania depozytów w Unii Europejskiej oraz niemieckiej wizji rozwoju strefy euro. Zaletą tego opracowania jest aktualność prezentowanych rozważań, jak również przystępny język.

Publikacja adresowana jest do studentów ekonomii, finansów i bankowości, politologii, stosunków międzynarodowych i europeistyki.

Spis treści:

Wstęp

1. Problem efektywnego zarządzania finansami publicznymi. Wymiar fiskalny w Unii Europejskiej i w Polsce   
Maciej Walkowski

Wprowadzenie
1.1. Problem zarządzania finansowego w wymiarze podatkowym
1.2. „Patriotyzm gospodarczy” a prawidłowe zarządzanie finansami publicznymi państwa
1.3. Problem tzw. optymalizacji podatkowej
1.4. Podsumowanie
Bibliografia

2. Ryzyko obniżania konkurencyjności Unii Europejskiej a economic governance   
Paweł Samecki, Małgorzata Potocka

Wprowadzenie
2.1. Pojęcie konkurencyjności
2.2. Tendencje konkurencyjności w Europie i na świecie
2.2.1. Udział w handlu światowym
2.2.2. Realny efektywny kurs walutowy
2.2.3. Jednostkowe koszty pracy i produktywność
2.2.4. Innowacyjność
2.2.5. Doing Business Index i Global Competitiveness Index
2.2.6. Podsumowanie analizy
2.3. Economic governance a stymulacja konkurencyjności
2.3.1. Unijny model zarządzania gospodarczego
2.3.2. Najważniejsze zmiany w procesie zarządzania gospodarczego w UE po 2010 r.
2.3.3. Ocena wpływu elementów zarządzania gospodarczego w UE  na konkurencyjność państw członkowskich
2.4. Implikacje dla Polski

Podsumowanie

Bibliografia

3. Rozwiązania instytucjonalne w polityce makroostrożnościowej Unii Europejskiej
Ireneusz Kraś

Wprowadzenie
3.1. Początki dyskusji na temat polityki makroostrożnościowej
3.2. Wymiary polityki makroostrożnościowej
3.3. Modele realizacji polityki makroostrożnościowej
3.4. Rozwiązania instytucjonalne polityki makroostrożnościowej w Unii Europejskiej
3.5. Rozwiązania instytucjonalne polityki makroostrożnościwej w państwach członkowskich

Podsumowanie

Bibliografia

4. Perspektywy funkcjonowania strefy euro   
Piotr Misztal

Wprowadzenie
4.1. Teoretyczne przesłanki funkcjonowania strefy euro
4.2. Obecny stan i perspektywy funkcjonowania strefy euro
4.3. Propozycje dalszych reform w strefie euro

Podsumowanie

Bibliografia

5. Przyczyny kryzysu w strefie euro – ujęcie teoretyczne   
Radosław Kupczyk

Wprowadzenie
5.1. Integracja walutowa jako tworzenie optymalnego obszaru walutowego
5.2. Integracja walutowa w perspektywie teorii optymalnej kontroli
5.3. Integracja walutowa jako koordynacja polityki opartej na wzajemnych korzyściach

Podsumowanie

Bibliografia

6. Kryzys finansowy strefy euro i „rekalibracja” potencjału gospodarczego UE   
Paweł Turczyński

Wprowadzenie
6.1. Etap pierwszy – renacjonalizacja polityk państw
6.2. Tworzenie pierwszych mechanizmów stabilizacyjnych strefy euro
6.3. Nawrót kryzysu
6.4. Pakt Fiskalny
6.5. Kryzys a demokracja

Podsumowanie – „rekalibracja” gospodarek

Bibliografia

7. Instytucje międzynarodowe i Unia Europejska wobec regulacji finansowej – zjawiska, procesy, oddziaływania   
Marek Rewizorski

Wprowadzenie
7.1. Determinanty uczestnictwa Unii Europejskiej w globalnej regulacji finansowej
7.2. G20 i Unia Europejska w obliczu globalnej regulacji finansowej
 
Podsumowanie

Bibliografia

8. Główne problemy rozwoju regionalnego w UE a cele i narzędzia finansowe polityki regionalnej   
Aneta Kosztowniak

Wprowadzenie
8.1. Główne problemy rozwoju regionalnego w UE oraz przyczyny i sposoby ich pomiaru
8.2. Ewolucja polityki regionalnej w UE
8.2.1. Podstawy budowy infrastruktury polityki regionalnej w UE w latach 1958–1988
8.2.1.1. Okres 1958–1974
8.2.1.2. Okres 1975–1998
8.2.2. Cele i narzędzia polityki regionalnej w okresach budżetowania unijnego
8.2.2.1. Okres 1989–1993
8.2.2.2. Okres 1994–1999
8.2.2.3. Okres 2000–2006
8.2.2.4. Okres 2007–2013
8.3. Proinwestycyjna i proinnowacyjna polityka regionalna lat 2014–2020

Podsumowanie

Bibliografia

9. Reforma systemu gwarantowania depozytów a stabilność systemu finansowego w Unii Europejskiej   
Olga Dzilińska-Pietrzak
 
Wprowadzenie
9.1. Geneza i rola systemu gwarancji depozytów w sieci bezpieczeństwa finansowego
9.2. Ukształtowanie unijnego modelu systemu ochrony depozytów a wzrost stabilności

Bibliografia

10. Niemiecka wizja rozwoju strefy euro   
Rafał Szymanowski

Wprowadzenie
10.1. Ordoliberalizm jako teoria ekonomiczna
10.2. Źródła popularności ordoliberalizmu w Niemczech
10.3. Ordoliberalizm jako podstawa społecznej gospodarki rynkowej
10.4. Wpływ ordoliberalizmu na architekturę strefy euro
10.5. Wpływ ordoliberalizmu na interpretację kryzysu w strefie euro
10.6. Krytyka polityki niemieckiej
10.7. Krytyka reform strefy euro
10.8. „Zakorzeniona” unia walutowa

Podsumowanie

Bibliografia

prof. zw. dr hab. Artur Nowak-Far, Szkoła Główna Handlowa:

Praca zbiorowa pod redakcją prof. Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach dr. hab. Ireneusza Krasia Zarządzanie gospodarcze Unii Europejskiej w drugiej dekadzie XXI wieku dotyczy problematyki, która ma istotne znaczenie dla zrozumienia europejskich procesów integracyjnych zarówno w niedalekiej przeszłości, jak i w dającej się przewidzieć przyszłości. Tytułowe „zarządzanie gospodarcze” to bowiem unijny economic governance, czyli swoisty model ładu gospodarczego Unii Europejskiej, w jego obecnej postaci ukształtowany zasadniczo w traktacie z Maastricht, obecnie zaś – w związku z przesileniem związanym z nadmiernym zadłużeniem wielu państw UE – podlegający istotnym zmianom. Książka jest więc aktualna i dotyczy zagadnień mających bardzo dużą wagę praktyczną i teoretyczną.

Ireneusz Kraś redakcja naukowa

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane