• Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem w spadku

Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem w spadku

 • Autor: Rafał Blicharz
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-836-7
 • Data wydania: 2019
 • Liczba stron/format: 134/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 40.00 zł

  36.00 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 36.00 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

25 listopada 2018 r. weszła w życie ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Zasadniczym celem wprowadzenia instytucji zarządu sukcesyjnego było rozwiązanie problemów dotyczących funkcjonowania przedsiębiorstw prowadzonych przez osoby fizyczne po ich śmierci, do czasu uregulowania sytuacji prawnej dziedziczonego przez spadkobierców mienia, obejmującego m.in. przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 kc.

Książka stanowi pierwsze na rynku kompleksowe opracowanie prawnych aspektów zarządu sukcesyjnego. Autor omawia w nim fundamentalne zagadnienia składające się na tę problematykę. Wśród nich należy wymienić m.in. ustanowienie zarządcy sukcesyjnego, charakterystykę jego statusu prawnego, a także tzw. przedsiębiorstwa w spadku oraz relacje prawne, jakie zachodzą między wszystkimi osobami związanymi z tym przedsiębiorstwem, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności za prawidłowe wykonywanie zarządu. Istotną częścią monografii są uwagi dotyczące konsekwencji prawnych regulacji związanych z reglamentacją działalności gospodarczej w kontekście zarządu sukcesyjnego, jak również ciągłości stosunków cywilnoprawnych, w tym tych, które wynikają z umów o pracę. Analizując poszczególne zagadnienia, Autor zwraca uwagę na problemy prawne wynikające z przyjętych rozwiązań oraz wskazuje możliwości ich rozstrzygnięcia także w praktyce obrotu.

Syntetyczne, zwarte wywody, prowadzone przejrzystym i jednoznacznym językiem, czynią lekturę książki interesującą zarówno dla przedsiębiorców, jak i osób zawodowo zajmujących się prawem czy zarządzaniem.

Spis treści:

Wprowadzenie

Rozdział 1. Ustanowienie zarządcy sukcesyjnego i czynności zachowawcze

1.1. Ustanowienie zarządcy sukcesyjnego przez przedsiębiorcę
1.1.1. Powołanie
1.1.2. Nominat
1.1.3. Oświadczenie nominata
1.1.4. Rejestracja w CEIDG
1.2. Zarząd przedsiębiorstwem w spadku przed ustanowieniem zarządu sukcesyjnego
1.3. Ustanowienie zarządcy sukcesyjnego po śmierci przedsiębiorcy

Rozdział 2. Zarządca sukcesyjny

Rozdział 3. Zarząd sukcesyjny


3.1. Status prawny przedsiębiorstwa w spadku
3.2. Zarządca sukcesyjny a właściciele przedsiębiorstwa w spadku
3.3. Zarząd sukcesyjny w spółce cywilnej
3.4. Czynności zarządu – prowadzenie przedsiębiorstwa
3.5. Zarząd sukcesyjny a reglamentacja działalności gospodarczej
3.5.1. Decyzja potwierdzająca możliwość wykonywania decyzji związanej z przedsiębiorstwem
3.5.2. Decyzja przenosząca na właściciela przedsiębiorstwa w spadku decyzję związaną z przedsiębiorstwem

Rozdział 4. Odpowiedzialność

Rozdział 5. Utrata umocowania do pełnienia funkcji zarządcy sukcesyjnego. Wygaśnięcie zarządu sukcesyjnego


5.1. Odwołanie przez przedsiębiorcę
5.2. Rezygnacja zarządcy sukcesyjnego przed ustanowieniem zarządu sukcesyjnego
5.3. Odwołanie zarządcy sukcesyjnego po śmierci przedsiębiorcy
5.4. Rezygnacja zarządcy sukcesyjnego po śmierci przedsiębiorcy
5.5. Inne przesłanki utraty umocowania
5.6. Wygaśnięcie zarządu sukcesyjnego

Źródła prawa
Wykorzystana bibliografia

Rafał Blicharz
doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; ukończył studia English and European Law prowadzone przez Uniwersytet Cambridge oraz The American Academy of English (Legal English); autor ponad 50 prac z zakresu prawa gospodarczego, specjalizuje się w prawie rynku kapitałowego; współpracownik kilku kancelarii prawnych, mediator oraz inicjator przedsięwzięć społecznych i gospodarczych.

Książki tego autora

1. Adamus R.: Przedsiębiorstwo upadłego w upadłości likwidacyjnej, Wolters Kluwer, 2011
2. Babiarz  S.: O sposobie rozwiązywania kontrowersji w zakresie następstwa prawnego  spadkobierców  w  polskim  prawie  podatkowym,  „Zeszyty  Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2010, nr 1
3. Baran K.W. (w:) K.W. Baran (red.), B.M. Ćwiertniak, S. Driczinski, Z. Góral, A. Kosut, D. Książek, M. Kuba, W. Perdeus, J. Piątkowski, P. Prusinowski, K. Stefański, M. Tomaszewska, M. Włodarczyk, T. Wyka: Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2018
4. Barej J., Zbrzeżna-Cąkała H.: Uwagi dotyczące dokumentowania oświadczeń o przyjęciu lub odrzuceniu spadku bądź też zapisu windykacyjnego w świetle analiz zespołu wizytacyjnego, „Nowy Przegląd Notarialny”, 2017, nr 1
5. Bączyk M. Glosa do wyroku SN z 12 kwietnia 1973 r., III CRN 77/73, „PiP” 1974, nr 12
6. Bieniek-Koronkiewicz E., J. Wieńczyło-Chlabicz: Działalność gospodarcza i przedsiębiorca na gruncie ustawy Prawo działalności gospodarczej, „PPH” 2000, nr 4
7. Blicharz J.: Kategoria interesu publicznego jako przedmiot działania administracji publicznej, „Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji” 2004, t. 40
8. Blicharz R. (w:) Księga pamiątkowa ku czci prof. Wojciecha Organiściaka, złożona do druku w dniu opracowywania niniejszego opracowania
9. Blicharz R., Kania M.: Klauzula interesu publicznego w publicznym prawie gospodarczym, „PUG” 2010, nr 5
10. Bodio J. (w:) J. Bodio, T. Demendecki, A. Jakubecki (redaktor naukowy), O. Marcewicz, P. Telenga, P. Telenga, M. Wójcik: Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz tom I i II, Warszawa 2017
11. Borkowski M.: Glosa do wyroku SN z dnia 24 lipca 2009 r., II CSK 41, Lex/ el. 2011
12. Borsiak W. (w:) K. Osajda (red.), M. Grochowski, J. M. Kondek, P.  Księżak, B. Lackoroński, P. Mikłaszewicz, R. Morek, P. Popardowski, M. Raczkowski, P. Sobolewski, A. Zbiegień-Turzańska, Ł. Żelechowski: Kodeks cywilny. Komentarz, Warszawa 2017
13. Borsiak W., Księżak P.: Forma złożenia oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku przed notariuszem, Rejent 2011, nr 7–8
14. Brzeziński B., Kalinowski M.: Wybrane zagadnienia podatkowe przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa, „Monitor Podatkowy” 1994, nr 10
15. Burzak A.: Umowa o pośrednictwo, „PPH” 1992, nr 2 i 3, cz. I i II
16. Ciarkowski S.: Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 24 czerwca 2004 r., sygnatura akt: III CK 178/03, Gdańskie Studia Prawnicze Przegląd Orzecznictwa 2007, nr 3
17. Ciarkowski S.: Przejście uprawnień z zakresu prawa administracyjnego przysługujących wspólnikom przekształcanej spółki cywilnej na przekształconą spółkę handlową, „Gdańskie Studia Prawnicze – Przegląd Orzecznictwa” 2009, nr 1
18. Czech E.K.: Koncesje i zezwolenia jako składniki przedsiębiorstwa, „Przegląd Prawa Handlowego” 2006, nr 5
19. P. Drapała: Czynność prawna „z samym sobą” (art.108 k.c.), „Państwo i Prawo” 2002, nr 10
20. Dubis M. (w:) (red. E. Gniewek, P. Machnikowski) Kodeks cywilny. Komentarz, Warszawa 2017
21. Dudzik S.: Zbycie przedsiębiorstwa a sukcesja praw i obowiązków wynikających z aktów administracyjnych, „Państwo i Prawo” 1994, nr 7–8
22. Etel M.: Regulowana działalność gospodarcza a zasada wolności gospodarczej, PiP 2007, nr 2
23. Gawlik Z.: Przedsiębiorstwo jako przedmiot obrotu a prawa wynikające z decyzji administracyjnych (w:) Współczesne problemy prawa handlowego. Księga jubileuszowa dedykowana prof. dr hab. Marii Poźniak-Niedzielskiej, Kraków 2007
24. Gniewek E. (w:) E. Gniewek (red.), P. Machnikowski (red.), B. Burian, A. Cisek, M. Drela, W. Dubis, J. Kołaczyński, K. Gołębiowski, K. Górska, J. Jezioro, J. Kremis, J. Kuźmicka-Sulikowska, J. Nadler, R. Strugała, W. Szydło, K. Zagrobelny: Kodeks cywilny. Komentarz, Warszawa 2017
25. Golat R.: Kto powinien działać za pracodawcę?, „Służba Pracownicza”, 2008, nr 6
26. Gołaszewski P. (w:) R. Hauser (red.), M. Wierzbowski (red.), K. Celińska-Grzegorczyk, M. Cherka, M. Dyl, F. Elbanowski, K Glibowski, A. Kraczkowski, P. Makowski, J. Piecha, W. Ławczyn, R. Stankiewicz, P. Wajda, K. Wąsowski, K. Wojciechowska: Kodeks postępowania administracyjnego.  Komentarz, Warszawa 2018
27. Grykiel J. (w:) M. Gutowski (red.), T. Antoszek, K. Górny, J. Haberko, E. Habryn-Chojnacka, A. Janiak, M. Janiak, J. Kępiński, M. Kępiński, A. Koch, M. Lemkowski, M. Łączkowska, M. Mataczyński, K. Mularski, J. Napierała, A. Olejniczak, M.  Orlicki, J. Panowicz-Lipska, J. Pokrzywniak, A. Pyrzyńska, A. Raczyński, M. Saczywko, T. Sokołowski, T. Sójka, J. Stranz, A. Suchoń, K. Szadkowski, R. Szyszko, M. Zelek, K. Żok: Komentarz do kodeksu cywilnego, t. 1, 2016
28. Habdas M.: Przedsiębiorstwo jako przedmiot stosunków prawnorzeczowych, Katowice 2007
29. Hejbudzki M. (w:) K. Deputat, E. Kędra, A. Krasińska, S. Łązarewicz, B. Pachuca, T. Staranowicz, S. Trojanowski, R. Waśniewski: Ustrój prawny przedsiębiorców, Wydawnictwo UWM w Olsztynie, 2006
30. Jaśkowski K. (w:) K. Jaśkowski, E. Maniewska: Kodeks pracy. Komentarz, Lex 2018, dostęp: 2.01.2019
31. Jąskowski  K., Maniewska E.: Komentarz aktualizowany do ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.98.21.94), LEX/El.2018, dostęp:
5.12.2018
32. Jędrzejewska A.:Koncepcja oświadczenia woli w prawie cywilnym, Warszawa 1992
33. Kadej M. R.:Przekształcenie spółki prawa handlowego a posiadane koncesje i licencje, „Prawo Spółek” 2009, nr 6
34. Karnicka-Kawczyńska A., Kawczyński J.: Współwłasność jako szczególna forma własności. Problematyka i wzory pism, Warszawa 2004
35. Katner W.J.: Podstawowe zagadnienia prawne ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, „PPH” 2004, nr 12
36. Kidyba A. (red.), Z. Gawlik, A. Janiak, K. Kopaczyńska-Pieczniak, G. Kozieł, E. Niezbecka, T. Sokołowski: Kodeks cywilny. Komentarz, Lex 2014
37. Kidyba A.: Sukcesja, kontynuacja, a może coś innego?, „Monitor Prawa Handlowego” 2011, nr 1
38. Kobierzyńska E., Zdyb M.: Klauzula interesu publicznego w działalnych administracji publicznej, „Annales Un Ivers Itat Is Mariae Curie-Skłodowska Lublin – Polonia, Vol. LXIII”, nr 2, 2006
39. Kohutek K.: Instytucja koncesji w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej – wybrane zagadnienia, „PUG” 2005, nr 5
40. Kohutek K.: Zasady podejmowania działalności regulowanej, „PPH” 2005, nr 6
41. Kopaczyńska-Pieczniak (w:) A. Kidyba (red.), Z. Gawlik, A. Janiak, A. Jedliński, E. Niezbecka, T. Sokołowski: Komentarz do kodeksu cywilnego,  tom  1, 2012
42. Kopaczyńska-Pieczniak K.(w:) A. Kidyba (red.), J. Frąckowiak, M. Michalski,
A. J. Witosz: Kodeks spółek handlowych, tom I, Warszawa 2017
43. Koralewski M.: Sądowe pozbawienie prawa pełnienia funkcji w organach spółki, ABC nr 203075, Lex dostęp: 23.12.2018
44. Koroluk S. (w:) A. Powałowski (red.) Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz, Warszawa 2007130 Wykorzystana bibliografia
45. Koronkiewicz-Wiórek A., Książek B., Piotrowska-Kłak M., Siwik L., Świderek Ł., Jacyszyn J. (red.): Umowy handlowe w pytaniach i odpowiedziach, Warszawa 2010
46. Kosikowski C.: Koncesje i zezwolenia na działalność gospodarczą, Warszawa 2002
47. Kosikowski C.: Pojęcie przedsiębiorcy w prawie polskim, „PiP” 2001, nr 4
48. Kosikowski C.: Publiczne prawo gospodarcze Polski i Unii Europejskiej, Warszawa 2010
49. Kosikowski C.: Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz, Warszawa 2011
50. Kosikowski C.: Wolność gospodarcza w prawie polskim, Warszawa 1995
51. Kremer E.: Instytucja zapisu windykacyjnego a małżonkowie (w:) Rozprawy cywilistyczne. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Edwardowi Drozdowi, M. Pecyna (red.), J. Pisuliński (red.), M. Podrecka (red.), K. Bagan-Kurluta, A. Bieranowski, J. Biernat, P. Blajer, K. Felchner, J. Frąckowiak, B. Gnela, E. Gniewek, J. Górecki, A. Herbet, T. Justyński, W. Kaliński, I. Karasek-Wojciechowicz, J. Kępiński, M. Kępiński, T. Kot, P. Księżak, M. Kućka, Z. Kuniewicz, K. Maj, D. Maśniak, J. Mazurkiewicz, A. Mączyński, P. Mostowik, T. Mróz, J. Napierała, A. Oleszko, K. Pałka, J. Pazdan, M. Pazdan, K. Pietrzykowski, W. Popiołek, M. Romanowski, E. Rott-Pietrzyk, Cz. W. Salagierski, J. Sieńczyło-Chlabicz, A. Sinkiewicz, T. Sójka, M. Stec, G. Suliński, B. Swaczyna, R. Sztyk, P. Ślęzak, A. Śmieja, R. Świrgoń-Skok, P. Tereszkiewicz, A. Tischner, Z. Truszkiewicz, B. Tymecki, M. Wyrwiński, L. Zabielski, P. Zakrzewski, B. Ziemianin, F. Zoll, Warszawa 2013
52. Kremis  J., Kuźmicka-Sulikowska J. (w:) E. Gniewek (red.), P. Machnikowski (red.) Kodeks cywilny. Komentarz, Warszawa 2017
53. Kruczalak-Jankowska J.: Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej w prawie  upadłościowym  i  naprawczym.  Glosa  do  uchwały  SN  z  dnia  22  marca 2006 r., III CZP 13/06 oraz do postanowienia SN z dnia 23 marca 2006 r., IV CSK 35/05; „Gdańskie Studia Prawnicze” 2007, nr 4
54. Kruk E.: Sankcja administracyjna, Wyd. UMCS, Lublin 2013
55. Księżak P.: Zapis windykacyjny, Warszawa 2012
56. Księżak P., Osajda K. (red.) (w:) Kodeks cywilny. Komentarz, Warszawa 2017
57. Kuniewicz Z., Katner P.: Zmiany w składzie osobowym wspólników spółki cywilnej a odpowiedzialność za jej zobowiązania (w:) J. Haberko (red.), A. Olejniczak (red.), A. Pyrzyńska (red.), D. Sokołowska (red.), E. Bagińska, K. Bączyk-Rozwadowska, Z. Brodecki, J. Byrski, K. Czub, K.A. Dadańska, A. Doliwa, K. Doliwa, P. Drapała, E. Figura-Góralczyk, G. Gorczyński, J. Górecki, M. Grochowski, J. Jastrzębski, N. Karczewska-Kamińska, W. J. Katner, P. Konik, M. Krajewski, J. Lic, A. Lutkiewicz-Rucińska, E. Łętowska, P. Machnikowski, M. Maciejewska-Szałas, D. Maśniak, M. Mataczyński, G. Matusik,  J. Mazurkiewicz, K. Michałowska, K. Michałowska, M. Miller, K. Mularski, I.  Mycko-Katner, M. Olczyk, K. Osajda, M. Pannert, J. Panowicz-Lipska, M. Pazdan,  M. Pecy-na, M. Pyziak-Szafhicka, T. Rzewuski, T. Sokołowski, T. Sójka, R. Szczepaniak, A. Szlęzak, R. Szostak, P. Tereszkiewicz, K. Topolewski, M. Wilejczyk, M. A. Zachariasiewicz, P. D. Zakrzewski, K. Zaradkiewicz, B. Ziemianin, F. Zoll: Współczesne problemy prawa zobowiązań, wyd. Lex 2015 r., Lang J.: Z rozważań nad pojęciem interesu w prawie administracyjnym, (w:) A. Błaś (red.) Przeobrażenia we współczesnym prawie administracyjnym i w nauce administracji, „Acta Universitatis Wratislaviensis, Przegląd Prawa i Administracji”, 1997, t. 38
58. Kwaśnicki R.: Zakaz czynności „z samym sobą” (art. 108 KC) i konsekwencje jego złamania na wybranych płaszczyznach prawa spółek kapitałowych, „Monitor Prawniczy” 2006, nr 10
59. Leoński  Z.: Glosa aprobująca do uchwały Sądu Najwyższego z 24 czerwca 1992 r., sygn. akt III CZP 70/92, OSP 1993/3/56
60. Lissoń P.: Reglamentacja jako instrument regulacji w sektorach infrastrukturalnych (w:) W. Szwajdler, H. Nowicki (red.) Konstytucyjna zasada wolności gospodarczej, Toruń 2009
61. Litwińska M.: Pojęcie przedsiębiorstwa w prawie handlowym i cywilnym. Przedsiębiorstwo jako przedmiot obrotu (II), „PPH” 1993, nr 2
62. Matuszczyk  K.: W obronie tradycyjnego ujęcia spółki cywilnej.  Artykuł polemiczny, „PPH” 2007, Nr 6
63. L. Miroszewski, Czynność prawna z samym sobą, „Rzeczpospolita” (z dnia 15 kwietnia 1999 r.)
64. Modliński E.: Pojęcie interesu publicznego w prawie administracyjnym, Warszawa 1932
65. Mrówczyński M.: Skutki prawne orzeczenia sądu upadłościowego o zakazie prowadzenia działalności gospodarczej, PPE 2010/10/75–107, Lex dostęp: 23.12.2018
66. Olszewski J. (w:) R. Blicharz (red.), K. Pokryszka, A. Żurawik, B. Sagan, T. Turek, K. Łuczak, U. Torbus, A. Hołda-Wydrzyńska. A. Lichosik, A. Piwowarczyk, M. Kania: Przedsiębiorca. Zagadnienia wybrane, Katowice 2017
67. Olszewski J. (red.) (w:) R. Bielaczka, T. Miśko, Ł. Mroczyński-Szmaj, B. Sagan, R. Stapiński, R. Eliasz, D. Wapińska: Prawo gospodarcze. Kompendium, wyd. C.H. Beck, Warszawa 2016
68. P. Machnikowski (w:) Kodeks cywilny. Komentarz, Warszawa 2017
69. Pazdan M.: Zarządca sukcesyjny a wykonawca testamentu (w:) IUS EST ARS BONI ET AEQUI. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Józefowi Frąckowiakowi, red. A. Dańko-Roesler, M. Leśniak, M. Skory, B. Sołtys, Wrocław 2018 r.
70. Pazdan M. (w:) K. Pietrzykowski (red.) Z. Banaszczyk, A. Brzozowski, J. Mojak, L. Ogiegło, J. Pietrzykowski, W. Popiołek, M. Safjan, E. Skowrońska-Bocian, 132 Wykorzystana bibliografia
J. Szachułowicz, K. Zaradkiewicz, K. Zawada: Kodeks cywilny. Komentarz, tom I, 2004
71. Pazdan M. (w:) red. K. Pietrzykowski, Z. Banaszczyk, A. Brzozowski, M. Kłoda, J. Mojak, L. Ogiegło, J. Pietrzykowski, W. Popiołek, M. Safjan, E. Skowrońska-Bocian, M. Warciński, K. Zaradkiewicz, K. Zawada; Kodeks cywilny. Komentarz. Tom I, Warszawa 2018
72. Pietrzykowski K. (w:) Z. Banaszczyk, A. Brzozowski, M. Kłoda, J. Mojak, L. Ogiegło,  M.  Pazdan,  J.  Pietrzykowski,  W.  Popiołek,  M.  Safjan,  E.  Skowrońska-Bocian, M. Warciński, K. Zaradkiewicz, K. Zawada: Kodeks cywilny. Tom II. Komentarz, Warszawa 2017
73. Pinior P.: Komentarz do art. 108 Kodeksu cywilnego, M. Fras (red.), M. Habdas (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Tom I. Część ogólna (art. 1–125), Warszawa 2018
74. Podleś M.: Spółka cywilna w obrocie gospodarczym, Warszawa 2009
75. Pokryszka K. (w:) R. Blicharz (red.) A. Hołda-Wydrzyńska, M. Kania, A. Lichosik, K. Łuczak,  M. Pawełczyk,  A. Piwowarczyk, E. Przeszło: Publiczne prawo gospodarcze, Warszawa 2017
76. Popowska B.: Zezwolenia a swoboda działalności gospodarczej, „RPEiS” 2005, z. 4
77. Powałowski A.: Leksykon prawa gospodarczego publicznego. 100 podstawowych pojęć, Warszawa 2015
78. Radwański Z. (red.) Prawo cywilne – część ogólna, System Prawa Prywatnego. Tom 2, Warszawa 2008
79. Radwański Z.: Teoria umów, Warszawa 1977
80. Rudnicki S. (w:) S. Dmowski, S. Rudnicki: Komentarz do Kodeksu cywilnego. Księga pierwsza. Część ogólna, Warszawa 2009
81. Skowrońska-Bocian E., Warciński M., Pietrzykowski K. (red.) (w:) Komentarz KC, t. 1, 2015
82. Skowrońska-Bocian  E.: Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga czwarta.
Spadki, Warszawa 2006, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis (wydanie VII)
83. Słyk J. (w:) K. Osajda (red.) M. Domański, M. Grochowski, G. Matusik, L. Kociucki, P. Mostowik, J. Pawliczak, M. Prucnal-Wójcik: Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Warszawa 2017
84. Smyk M.: Pełnomocnictwo według Kodeksu cywilnego, Warszawa 2010
85. Smyk M.: Przyjęcie umocowania przez pełnomocnika, „PiP” 2009, nr 1, s. 79
86. M. Soczyński: Czynność prawna z samym sobą, „Rejent” 2005, nr 5
87. Starościak J.: Stosunek administracyjnoprawny (w:) System prawa administracyjnego, t. III, Ossolineum 1978
88. Strugała R. (w:) E. Gniewek (red.), P. Machnikowski (red.), B. Burian, A. Cisek, M. Drela, W. Dubis, J. Kołaczyński, K. Gołębiowski, K. Górska, J. Jezioro, J. Kremis, J. Kuźmicka-Sulikowska, J. Nadler, W. Szydło, K. Zagrobelny: Kodeks cywilny. Komentarz, Warszawa 2017133 Wykorzystana bibliografia
89. Strzebińczyk J. (w:) red. E. Gniewek, B. Burian, A. Cisek, W. Dubis, J. Gołaczyński, J. Jezioro, J. Kremis, P. Machnikowski, J. Nadler, K. Zagrobelny: Kodeks cywilny. Komentarz, Warszawa 2011
90. Strzelbicki M.: Funkcja reglamentacji gospodarczej a funkcja nadzoru gospodarczego (w:) W. Szwajdler, H. Nowicki (red.) Konstytucyjna zasada wolności gospodarczej, Toruń 2009
91. Strzyczkowski K.: Prawo gospodarcze publiczne, Warszawa 2011
92. Szanciło T.: Przedsiębiorca w prawie polskim, „PPH” 2005, nr 3
93. Szadowski K. (w:) M. Gutowski: Komentarz KC, t. I, Legalis 2017
94. Szydło M.: Działalność gospodarcza regulowana, „Prawo Spółek” 2005, nr 1
95. Szydło M.: Pojęcie przedsiębiorcy w prawie polskim, „PS” 2002, nr 7–8
96. Szydło  M.:  Reglamentacja  podejmowania  działalności  gospodarczej  w  nowej ustawie o swobodzie działalności gospodarczej, „PUG” 2004, nr 12
97. Szydło M.: Swoboda działalności gospodarczej, Warszawa 2005
98. Tomaszewska M., Włodarczyk M., Wyka T.: Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2018, wyd. IV
99. Trzaskowski R.: Działalność gospodarcza w rozumieniu przepisów prawa cywilnego na tle orzecznictwa, „Glosa” 2006, nr 2
100. Trybulska-Skoczelas E. (w:) J. Wierciński (red.), W. Borsiak, M. Manowska, J. Sadomski, E. Skowrońska-Bocian, B. Trębska, R. Zegadło: Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Warszawa 2014
101. Trzewik J.: Z problematyki przenoszenia praw i obowiązków z pozwoleń na korzystanie ze środowiska, „Przegląd Prawa Ochrony Środowiska” 2015, nr 1
102. Wszołek J.: Sukcesja administracyjnoprawna w procesie inwestycyjnym – wybrane zagadnienia praktyczne, „MoP” 2013, nr 22
103. Wójcik S., Zoll F.: Zapis windykacyjny (w:) System prawa prywatnego – prawo spadkowe – tom 10, B. Kordasiewicz (red.), W. Borysiak, A. Kawałko, J. Kremis,  H. Witczak, M. Kłos, J. S. Piątowski, E. Skowrońska-Bocian, J. Wierciński, S. Wójcik, F. Zoll, Warszawa 2015
104. Wyrzykowski  M.: Pojęcie interesu społecznego w prawie administracyjnym, Warszawa 1986
105. Zachariasiewicz, P. D. Zakrzewski, K. Zaradkiewicz, B. Ziemianin, F. Zoll: Współczesne problemy prawa zobowiązań, Lex 2015
106. Zdyb M.: Wolność działalności gospodarczej w Konstytucji RP, „Rejent” 1997, nr 5
107. Żurawik A.: „Interes publiczny”, „interes społeczny” i „interes społecznie uzasadniony”. Próba dookreślenia pojęć, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2013, nr 2
108. Żurawik A.: Klauzula interesu publicznego w prawie gospodarczym krajowym i unijnym, „Europejski Przegląd Sądowy” 2012, nr 12

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Przedsiębiorstwa rodzinne wobec wyz...

13.30 zł 38.00 zł Cena netto: 12.67 zł

Strategie sukcesyjne polskich przed...

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Najczęściej kupowane